Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/0285(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0128/2015

Testi mressqa :

A8-0128/2015

Dibattiti :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Votazzjonijiet :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Testi adottati :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Testi adottati
PDF 738kWORD 281k
It-Tlieta, 28 ta' April 2015 - Strasburgu
Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I
P8_TA(2015)0104A8-0128/2015

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-28 ta' April 2015 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1
(1)  Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta’ Diċembru 1982 dwar il-Liġi tal-Baħar16, li fiha l-Unjoni hija parti kontraenti, tipprevedi obbligi ta’ konservazzjoni, inkluż iż-żamma jew l-irkupru tal-popolazzjonijiet ta’ speċijiet maqbuda f’livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli.
(1)  Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta’ Diċembru 1982 dwar il-Liġi tal-Baħar, li fiha l-Unjoni hija parti kontraenti, tipprevedi obbligi ta’ konservazzjoni, inkluż iż-żamma jew l-irkupru tal-popolazzjonijiet ta’ speċijiet maqbuda f’livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli, kif kwalifikat mill-fatturi ambjentali u ekonomiċi relevanti.
__________________
__________________
16 ĠU L 179, 23.6.1998, p. 3
16 ĠU L 179, 23.6.1998, p. 3.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jistabbilixxi r-regoli tal-politika komuni tas-sajd (“PKS”) b’mod konformi mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni. L-għanijiet tal-PKS huma, fost l-oħrajn, li jkun żgurat li s-sajd u l-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli fit-tul, li jiġi applikat l-approċċ ta' prekawzjoni għall-ġestjoni tas-sajd, u li jiġi implimentat approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd.
(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jistabbilixxi r-regoli tal-politika komuni tas-sajd (“PKS”) b’mod konformi mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni. L-għanijiet tal-PKS huma, fost l-oħrajn, li jkun żgurat li s-sajd u l-akkwakultura jkunu sostenibbli mill-aspett soċjoekonomiku u ambjentali fit-tul, b’konformità ma’ applikazzjoni bilanċjata tal-approċċ ta' prekawzjoni u tal-approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)
(7a)  Il-pjan ta’ ġestjoni ta' diversi speċijiet stabbilit permezz ta’dan ir-Regolament jeħtieġ li tingħata kunsiderazzjoni akbar lir-rwoli u l-funzjonijiet ekoloġiċi differenti tal-ispeċijiet koperti mill-pjan. Peress li d-diversi speċijiet jinteraġixxu sa livell għoli, il-qabdiet ma jistgħux jiġu massimizzati b’mod sostenibbli għall-ispeċijiet kollha simultanjament u huma meħtieġa deċiżjonijiet dwar liema speċijiet għandhom jiġu prijoritizzati.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)
(7b)  Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew għandhom iqisu l-aħħar rakkomandazzjonijiet u rapporti mill-ICES fir-rigward tar-rendiment massimu sostenibbli biex ikun żgurat li dan ir-regolament ikun aġġornat kemm jista’ jkun.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 7c (ġdida)
(7c)  Skont id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1a(minn issa 'l quddiem "id-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina"), id-daqs u d-distribuzzjonijiet tal-età naturali ta' stokkijiet ta' ħut kummerċjali huma indikaturi importanti għall-kisba ta' status ekoloġiku tajjeb tal-ambjent tal-baħar.
_________________________
1a Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika ta’ l-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19).
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  Huwa xieraq li jiġi stabbilit pjan tas-sajd għal diversi speċijiet li jqis id-dinamika bejn l-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal, u li jqis ukoll l-ispeċijiet tal-qabdiet inċidentali tas-sajd għal dawn l-istokkijiet, jiġifieri l-istokkijiet tal-Baltiku tal-barbun tat-tbajja’, tal-barbun lixx, tal-barbun u tal-barbun imperjali. L-għan ta’ dan il-pjan għandu jkun li jimmira lejn il-ksib u ż-żamma tar-rendimenti massimi sostenibbli għall-istokkijiet ikkonċernati.
(8)  L-għan aħħari hu li jiġi stabbilit pjan tas-sajd għal diversi speċijiet li jqis id-dinamika bejn l-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal, u li jqis ukoll l-ispeċijiet tal-qabdiet inċidentali tas-sajd għal dawn l-istokkijiet, jiġifieri l-istokkijiet tal-Baltiku tal-barbun tat-tbajja’, tal-barbun lixx, tal-barbun u tal-barbun imperjali. L-għan ta’ dan il-pjan għandu jkun li l-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet ikkonċernati jerġgħu jiġu stabbiliti, jinkisbu u jinżammu 'l fuq minn livelli li jkunu kapaċi jipproduċu rendimenti sostenibbli għall-istokkijiet ikkonċernati, filwaqt li jiġi minimizzat kemm jista’ jkun l-impatt fuq speċijiet oħra, bħat-tajr tal-baħar, u fuq l-ambjent usa' tal-baħar, skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 9
(9)  L-isfruttament tal-istokkijiet tal-merluzz u dawk pelaġiċi ma għandux jipperikola s-sostenibbiltà tal-istokkijiet meħuda bħala qabdiet inċidentali f’dan is-sajd, jiġifieri l-istokkijiet tal-Baħar Baltiku tal-barbun tat-tbajja’, tal-barbun lixx, tal-barbun u tal-barbun imperjali. Għalhekk, il-pjan għandu jimmira wkoll li jiżgura l-konservazzjoni ta’ dawn l-istokkijiet ta’ qabdiet inċidentali ’l fuq mil-livelli ta’ bijomassa li jikkorrispondu mal-approċċ ta' prekawzjoni.
(9)  L-isfruttament tal-istokkijiet tal-merluzz u dawk pelaġiċi ma għandux jipperikola s-sostenibbiltà tal-istokkijiet meħuda bħala qabdiet inċidentali f’dan is-sajd, jiġifieri l-istokkijiet tal-Baħar Baltiku tal-barbun tat-tbajja’, tal-barbun lixx, tal-barbun u tal-barbun imperjali. Għalhekk, il-pjan għandu jimmira wkoll li jiżgura l-konservazzjoni ta’ dawn l-istokkijiet ta’ qabdiet inċidentali’ l fuq mil-livelli ta’ bijomassa li jikkorrispondu għal approċċ ta’ prekawzjoni u bbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd, li jkunu kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)
(9a)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għandha wkoll l-għan li gradwalment jiġi eliminat ir-rimi, waqt li jitqies l-aqwa parir xjentifiku, billi jiġu evitati u mnaqqsa l-qabdiet mhux mixtieqa. Dan l-għan jista’ jintlaħaq billi titjieb is-selettività tal-irkaptu u l-prattiki tas-sajd.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  L-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jitlob li l-opportunitajiet tas-sajd jiġu stabbiliti skont il-miri stabbiliti fil-pjanijiet pluriennali.
(11)  L-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jitlob li l-opportunitajiet tas-sajd jiġu stabbiliti skont il-miri stabbiliti fil-pjanijiet pluriennali. Il-livelli li għandhom jintlaħqu f’termini ta’ mortalità għal kull tip ta’ sajd u bijomassa għandhom iqisu l-pariri xjentifiċi l-aktar aġġornati.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Dawn il-miri għalhekk għandhom jiġu stabbiliti u jiġu espressi f’termini ta’ rati ta’ mortalità mis-sajd, ibbażati fuq pariri xjentifċi19.
(12)  Dawn il-miri għalhekk għandhom jiġu stabbiliti u jiġu espressi f’termini ta’ rati ta’ mortalità mis-sajd, ibbażati fuq pariri xjentifiċi19, li jġibu lura u jżommu l-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet maqbuda għal livelli ogħla minn dawk li jistgħu jipproduċu rendiment massimu sostenibbli. Ir-rata ta’ sfruttament tar-rendiment massimu sostenibbli għandha tkun il-limitu massimu tal-isfruttament.
__________________
__________________
19Servizzi tekniċi tal-ICES, Settembru 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
19Servizzi tekniċi tal-ICES, Settembru 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti punti ta’ referenza ta’ konservazzjoni sabiex jippermettu prekawzjoni addizzjonali meta daqs ta’ stokk jitnaqqas għal ċertu livell kritiku li jippreżenta riskju serju. Tali punti ta’ referenza ta’ konservazzjoni għandhom jiġu ddeterminati fuq livelli ta’ bijomassa minima ta’ riproduzzjoni li hija konsistenti mal-kapaċità riproduttiva sħiħa. Għandhom jiġu previsti miżuri ta’ rimedju fil-każ li d-daqs tal-istokk jaqa’ taħt il-bijomassa minima ta’ riproduzzjoni.
(13)  Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti punti ta’ referenza ta’ konservazzjoni sabiex jippermettu prekawzjoni addizzjonali meta daqs ta’ stokk jitnaqqas għal ċertu livell kritiku li jippreżenta riskju serju. Tali punti ta’ referenza ta’ konservazzjoni għandhom jiġu ddeterminati fuq livelli ta’ bijomassa li jikkorrispondu għal rendiment massimu sostenibbli (BMSY) ta' stokk. Għandhom jiġu previsti miżuri ta’ rimedju sabiex jiġi evitat li d-daqs tal-istokk jinżel sa livell aktar baxx minn dak il-livell.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)   Fil-każ ta’ stokkijiet meħuda bħala qabdiet inċidentali, fin-nuqqas ta’ parir xjentifiku dwar tali livelli ta’ bijomassa minima ta’ riproduzzjoni, għandhom jiġu adottati miżuri ta' konservazzjoni speċifiċi meta parir xjentifiku jiddikjara li xi stokk ikun mhedded.
(14)   Fil-każ ta’ stokkijiet meħuda bħala qabdiet inċidentali, fin-nuqqas ta’ parir xjentifiku dwar tali livelli ta’ bijomassa minima ta’ riproduzzjoni, għandhom jiġu adottati miżuri ta' konservazzjoni speċifiċi meta indikaturi oħra jippermettu li jingħata parir xjentifiku li jiddikjara li xi stokk ikun mhedded. Id-data xjentifika dwar livelli ta’ bijomassa riproduttiva għal qabdiet inċidentali għandha tkun disponibbli rapidament sabiex ikunu jistgħu jittieħdu l-miżuri meħtieġa.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)   Sabiex jikkonforma mal-obbligu tal-iżbark stabbilit mill-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-pjan għandu jipprovdi għal miżuri ta’ ġestjoni oħra kif stipulat fil-punti (a) sa (c) tal-Artikolu 15(4) ta’ dak ir-Regolament. Tali miżuri għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ atti delegati.
(16)   Sabiex jikkonforma mal-obbligu tal-iżbark stabbilit mill-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-pjan għandu jipprovdi għal miżuri ta’ ġestjoni oħra kif stipulat fil-punti (a) sa (c) tal-Artikolu 15(4) ta’ dak ir-Regolament. Tali miżuri għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ atti delegati wara konsultazzjoni mal-Kunsilli Konsultattivi kkonċernati.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)
(16a)  Il-Kummissjoni għandha tqis l-opinjoni tal-Kunsilli Konsultattivikkonċernati meta tadotta atti delegati biex tikkonforma mal-obbligu tal-iżbark stabbilit mill-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, biex tipprevedi miżuri ta’ ġestjoni oħra kif stipulat fil-punti (a) sa (c) tal-Artikolu 15(4) ta’ dak ir-Regolament.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)   Il-pjan għandu jipprovdi wkoll għal ċerti miżuri tekniċi ta’ akkumpanjament biex jiġu adottati, permezz ta’ atti delegati, sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-għanijiet tal-pjan, b’mod partikolari rigward il-protezzjoni ta' ħut żgħir jew ħut riproduttiv. Sakemm issir ir-reviżjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/200520, għandu jiġi previst ukoll li miżuri bħal dawn jistgħu, fejn meħtieġ għall-kisba tal-objettivi tal-pjan, jidderogaw minn ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dak ir-Regolament.
(17)   Il-pjan għandu jipprovdi wkoll għal ċerti miżuri tekniċi ta’ akkumpanjament biex jiġu adottati, permezz ta’ atti delegati wara konsultazzjoni mal-Kunsilli Konsultattivikkonċernati, sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-għanijiet tal-pjan, b’mod partikolari rigward il-protezzjoni ta' ħut żgħir jew ħut riproduttiv. Sakemm issir ir-reviżjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/200520, għandu jiġi previst ukoll li miżuri bħal dawn jistgħu, fejn meħtieġ għall-kisba tal-objettivi tal-pjan, jidderogaw minn ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dak ir-Regolament.
__________________
__________________
20 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 tal-21 ta’ Diċembru 2005 għall-konservazzjoni ta’ riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1434/98 u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 88/98 (ĠU L 349, 31.12.2005, p. 1).
20 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 tal-21 ta’ Diċembru 2005 għall-konservazzjoni ta’ riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1434/98 u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 88/98 (ĠU L 349, 31.12.2005, p. 1).
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)
(17a)  Il-Kummissjoni għandha tqis l-opinjoni tal-Kunsilli Konsultattivi kkonċernati meta tadotta ċerti miżuri tekniċi ta’ akkumpanjament bl-għan li jintlaħqu l-objettivi tal-pjan.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 18
(18)  Sabiex ikun hemm adattament għall-progress tekniku u xjentifiku fil-ħin u b’mod proporzjonat u biex tiġi żgurata l-flessibbiltà u tiġi permessa l-evoluzzjoni ta’ ċerti miżuri, is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tas-supplimentar ta’ dan ir-Regolament fir-rigward ta’ miżuri ta’ rimedju li jikkonċernaw il-barbun tat-tbajja’, il-barbun, il-barbun imperjali u l-barbun lixx, l-implimentazzjoni tal-obbligu tal-iżbark u l-miżuri tekniċi. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, anki fil-livell tal-esperti. Meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f' waqtha u xierqa ta' dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
(18)  Sabiex ikun hemm adattament għall-progress tekniku u xjentifiku fil-ħin u b’mod proporzjonat u biex tiġi żgurata l-flessibbiltà u tiġi permessa l-evoluzzjoni ta’ ċerti miżuri, is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tas-supplimentar ta’ dan ir-Regolament fir-rigward ta’ miżuri ta’ rimedju li jikkonċernaw il-barbun tat-tbajja’, il-barbun, il-barbun imperjali u l-barbun lixx, l-implimentazzjoni tal-obbligu tal-iżbark u l-miżuri tekniċi. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, anki fil-livell tal-esperti u tal-korpi speċjalizzati fl-Istati Membri u l-Unjoni, u dan jinvolvi lill-esperti kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll dawk tal-Kunsill. Għandu jsir dibattitu intensiv mal-partijiet ikkonċernati milquta qabel ma tiġi ffinalizzata proposta għal miżura speċifika. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)
(18a)  Il-Kummissjoni għandha tqis l-opinjoni tal-Kunsilli Konsultattivikkonċernati meta tadotta atti delegati biex jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fir-rigward tal-miżuri ta’ rimedju għall-barbun tat-tbajja’, il-barbun, il-barbun imperjali u l-barbun lixx, l-implimentazzjoni tal-obbligu tal-iżbark u miżuri tekniċi.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)
(18b)  Fl-implimentazzjoni tal-pjan stabillit permezz ta' dan ir-Regolament, għandha tingħata prijorità lill-applikazzjoni tal-prinċipju tar-reġjonalizzazzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 19
(19)   Skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, meta l-Kummissjoni tkun ingħatat setgħat biex tadotta atti delegati fir-rigward ta’ ċerti miżuri ta’ konservazzjoni kif stipulati fil-pjan, l-Istati Membri li jkollhom interess ta’ ġestjoni dirett fis-sajd fil-Baħar Baltiku għandu jkollhom il-possibbiltà li jissottomettu rakkomandazzjonijiet konġunti għal miżuri bħal dawn, sabiex dawn il-miżuri jkunu mfasslin sew biex jikkorrispondu mal-partikolaritajiet tal-Baħar Baltiku u s-sajd tiegħu. Għandha tiġi stabbilita l-iskadenza għas-sottomissjoni ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet, kif meħtieġ skont l-Artikolu 18(1) ta’ dak ir-Regolament.
(19)   Skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, meta l-Kummissjoni tkun ingħatat setgħat biex tadotta atti delegati fir-rigward ta’ ċerti miżuri ta’ konservazzjoni kif stipulati fil-pjan, l-Istati Membri u l-Kunsilli Konsultattivi li jkollhom interess ta’ ġestjoni dirett fis-sajd fil-Baħar Baltiku għandu jkollhom il-possibbiltà li jissottomettu rakkomandazzjonijiet konġunti għal miżuri bħal dawn, sabiex dawn il-miżuri jkunu mfasslin sew biex jikkorrispondu mal-partikolaritajiet tal-Baħar Baltiku u s-sajd tiegħu. Għandha tiġi stabbilita l-iskadenza għas-sottomissjoni ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet, kif meħtieġ skont l-Artikolu 18(1) ta’ dak ir-Regolament.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)
(19a)  Biex tittejjeb l-effikaċja u l-aspetti innovattivi tal-pjan, ir-rakkomandazzjonijiet konġunti u l-atti delegati sussegwenti għandhom jimmiraw li jiżguraw l-inklużjoni ta’ approċċi minn isfel għal fuq u approċċi msejsa fuq ir-riżultati.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 19b (ġdida)
(19b)  Il-Kummissjoni għandha tqis l-opinjoni tal-Kunsilli Konsultattivikkonċernati meta tadotta atti delegati dwar ċerti miżuri ta konservazzjoni previsti fil-pjan.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)
(22a)  Għandhom jiġu stipulati regoli li jiżguraw li l-appoġġ finanzjarju skont ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a ikun jista' jingħata f'każ ta' waqfien temporanju tas-sajd.
___________
1a Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond tas-Sajd Ewropew Marittimu u li jħassar Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1).
Emenda 50
Proposta għal regolament
Premessa 25
(25)  Fir-rigward tal-qafas ta’ żmien, huwa mistenni li għall-istokkijiet ikkonċernati għandu jinkiseb rendiment massimu sostenibbli sal-2015. Għandu jinżamm minn hemm ’il quddiem.
(25)  Fir-rigward tal-qafas ta’ żmien, l-istokkijiet ikkonċernati għandhom jilħqu l-mira sal-2015 fejn hu possibbli. L-ilħuq ta' dawn ir-rati ta' sfruttament f'data aktar tard għandha tkun permessa biss jekk l-ilħuq tagħhom sal-2015 jipperikola serjament is-sostenibbiltà soċjali u ekonomika tal-flotot tas-sajd involuti. Wara l-2015, dawk ir-rati għandhom jinkisbu mill-iktar fis possibbli u f'kull każ sa mhux aktar tard mill-2020. Il-mira għandha tinżamm minn dawk id-dati 'l quddiem.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 26
(26)  Fin-nuqqas ta’ reġim ta’ sforz tas-sajd hu meħtieġ li jitħassru r-regoli speċifiċi dwar permess tas-sajd speċjali u t-tibdil ta’ bastimenti jew magni applikabbli għall-Golf ta’ Riga. Għaldaqstant, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 għandu jiġi emendat.
imħassar
Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2
2.  Il-pjan għandu japplika wkoll għall-barbun tat-tbajja’, il-barbun, il-barbun imperjali u l-barbun lixx fis-Suddiviżjonijiet tal-ICES 22-32 maqbuda meta jsir sajd għall-istokkijiet ikkonċernati.
2.  Dan ir-Regolament għandu jipprevedi wkoll miżuri fir-rigward ta' qabdiet inċidentali ta' barbun tat-tbajja’, barbun, barbun imperjali u barbun lixx fis-Suddiviżjonijiet tal-ICES 22-32 li għandhom japplikaw meta jsir sajd għall-istokkijiet imsemmija fil-paragrafu 1.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punti b u c
(b)  “xbieki nassa” tfisser xbieki kbar, ankrati, imwaħħlin ma’ lasti jew okkażjonalment f’wiċċ l-ilma, miftuħa fil-wiċċ u pprovduti b' diversi tipi ta' tagħmir li jiġbed u jżomm il-ħut fih, u li ġeneralment ikun maqsum f’taqsimiet magħluqa fil-qiegħ bi xbiek;
(b)“xbieki nassa, xbieki fyke u xbieki fissi mhux mgħottija” tfisser xbieki ankrati, imwaħħlin ma’ lasti jew okkażjonalment f’wiċċ l-ilma, u pprovduti b' diversi tipi ta' tagħmir li jiġbed u jżomm il-ħut fih, u li ġeneralment ikun maqsum f’taqsimiet magħluqa fil-qiegħ bi xbiek;
(c)  “nases u kavetti” tfisser nases żgħar iddisinjati biex jaqbdu l-krustaċej jew il-ħut fil-forma ta’ gaġeġ jew qfief magħmula minn diversi materjali li jitqiegħdu f'qiegħ il-baħar jew waħedhom jew f’ringieli; marbutin bi ħbula (ħbula tal-gavitelli) ma' gavitelli fil-wiċċ li juru l-pożizzjoni tagħhom u li jkollhom fetħa jew daħla waħda jew iktar minn waħda;
(c)  “nases u kavetti” tfisser nases iddisinjati biex jaqbdu l-krustaċej jew il-ħut fil-forma ta’ gaġeġ jew qfief magħmula minn diversi materjali li jitqiegħdu f'qiegħ il-baħar jew waħedhom jew f’ringieli; marbutin bi ħbula (ħbula tal-gavitelli) ma' gavitelli fil-wiċċ li juru l-pożizzjoni tagħhom u li jkollhom fetħa jew daħla waħda jew iktar minn waħda;
Emendi 63, 28 u 56
Proposta għal regolament
Artikolu 3
1.  Il-pjan għandu jimmira li jikkontribwixxi għall-għanijiet tal-politika komuni tas-sajd elenkati fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u b’mod partikolari:
1.  Il-pjan għandu jiżgura li jintlaħqu l-għanijiet tal-politika komuni tas-sajd elenkati fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u fid-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina (MSFD) Nru 2008/56/KE b’mod partikolari:
(a)  il-kisba u ż-żamma tar-rendiment massimu sostenibbli għall-istokkijiet ikkonċernati, u
(a)  l-irkupru u ż-żamma tal-istokkijiet ikkonċernati f'livell ta' bijomassa ogħla mil-livell li jista' jipproduċi rendiment massimu sostenibbli, u
(b)  l-iżgurar tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-barbun tat-tbajja’, il-barbun lixx, il-barbun u l-barbun imperjali b’konformità mal-approċċ ta' prekawzjoni.
(b)  l-iżgurar tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-barbun tat-tbajja’, il-barbun lixx, il-barbun u l-barbun imperjali 'l fuq mil-livelli li jkunu kapaċi jipproduċu r-rendimenti massimi sostenibbli.
2.  Il-pjan għandu jimmira li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-obbligu tal-iżbark stabbilit fl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għall-istokkijiet ikkonċernati u għall-barbun tat-tbajja’.
2.  Il-pjan għandu jikkontribwixxi biex jintemm ir-rimi tal-ħut, filwaqt li jitqies l-aqwa parir xjentifiku disponibbli, billi jiġu evitati u jitnaqqsu l-qabdiet inċidentali, kif ukoll għall-implimentazzjoni tal-obbligu tal-iżbark stabbilit fl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għall-istokkijiet ikkonċernati u għall-barbun tat-tbajja’.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)
Artikolu 3a
Koerenza mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni
1.  Il-pjan għandu japplika l-approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd.
2.  Sabiex ikun żgurat li l-impatti negattivi tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar ikunu minimizzati u li l-attivitajiet tas-sajd jevitaw id-degradazzjoni tal-ambjent marittimu, il-pjan għandu jkun koerenti mal-objettivi tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Istrateġija Marittima u jikkontribwixxi biex dawn l-objettivi jintlaħqu, biex jinkiseb status ambjentali tajjeb sal-2020. B'mod partikolari, għandu:
(a)  jimmira li jiżgura li l-kundizzjonijiet deskritti fid-deskrittur 3 inkluż fl-Anness I tad-Direttiva jiġu ssodisfati;
(b)  jimmira li jikkontribwixxi għat-twettiq tad-deskritturi 1, 4 u 6 inklużi fl-Anness I ta' dik id-Direttiva bi proporzjon mar-rwol tas-sajd fl-issodisfar tagħhom.
Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
1.  Il-mortalità mis-sajd fil-mira għandha tintlaħaq sal-2015 u tinżamm minn hemm ’il quddiem għall-istokkijiet ikkonċernati fil-meded li ġejjin:
1.  Il-mortalità mis-sajd fil-mira għandha tqis il-parir xjentifiku l-aktar riċenti u għandha, fejn possibbli, tintlaħaq sal-2015 u, fuq bażi progressiva u inkrementali, sa mhux aktar tard mill-2020, u għandha tinżamm minn dakinhar 'il quddiem għall-istokkijiet ikkonċernati. Il-mortalità mis-sajd għall-istokkijiet ikkonċernati għandha tkun stabbilita fil-meded li ġejjin:
Stokk
Il-medda tal-mortalità mis-sajd fil-mira

Stokk
Il-medda tal-mortalità mis-sajd fil-mira

Il-merluzz tal-Baltiku tal-Punent
0.23-0.29

Il-merluzz tal-Baltiku tal-Punent
0 sa FMSY

Il-merluzz tal-Baltiku tal-Lvant
0.41-0.51

Il-merluzz tal-Baltiku tal-Lvant
0 sa FMSY

L-aringa tal-Baltiku Ċentrali
0.23-0.29

L-aringa tal-Baltiku Ċentrali
0 sa FMSY

L-aringa tal-Golf ta’ Riga
0.32-0.39

L-aringa tal-Golf ta’ Riga
0 sa FMSY

L-aringa tal-Baħar tal-Botnija
0.13-0.17

L-aringa tal-Baħar tal-Botnija
0 sa FMSY

L-aringa tal-Bajja tal-Botnija
Mhux definit

L-aringa tal-Bajja tal-Botnija
0 sa FMSY

L-aringa tal-Baltiku tal-Punent
0.25-0.31

L-aringa tal-Baltiku tal-Punent
0 sa FMSY

Il-laċċa kaħla tal-Baltiku
0.26-0.32

Il-laċċa kaħla tal-Baltiku
0 sa FMSY

Il-valuri għall-FMSY (mortalità mis-sajd konsistenti mal-kisba tar-rendiment massimu sostenibbli) għandhom jittieħdu mill-aħħar parir xjentifiku affidabbli disponibbli, u l-mira għall-mortalità mis-sajd (F) għandha tkun ta' 0.8 x FMSY.
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)
2a.  L-opportunitajiet ta' sajd għandhom jiġu stabbiliti b'tali mod li jiżgura li l-probabilità li dawn jaqbżu l-valuri FMSY li jidhru fit-tabella li tinsab fil-paragrafu 1 ikunu inferjuri għal 5  %.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)
2b.  Dan ir-Regolament għandu jipprevedi waqfien temporanju tal-attivitajiet tas-sajd kif definit fl-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, b'appoġġ finanzjarju provdut taħt dan ir-Regolament.
Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
1.  Il-punti ta’ referenza ta’ konservazzjoni espressi fil-livell minimu ta' bijomassa riproduttiva li hija konsistenti mal-kapaċità riproduttiva sħiħa għandhom ikunu għall-istokkijiet ikkonċernati kif ġej:
1.  Il-punti ta’ referenza ta’ konservazzjoni li huma konsistenti mal-kapaċità riproduttiva sħiħa għandhom ikunu, għall-istokkijiet ikkonċernati, kif ġej:
Stokk
Il-livell minimu ta' bijomassa riproduttiva (f' tunnellati)

Stokk
Il-livell minimu ta' bijomassa riproduttiva (f' tunnellati)

Il-merluzz tal-Baltiku tal-Punent
36 400

Il-merluzz tal-Baltiku tal-Punent
36,400 għall-2015 u BMSY għas-snin ta' wara

Il-merluzz tal-Baltiku tal-Lvant
88 200

Il-merluzz tal-Baltiku tal-Lvant
88,200 għall-2015 u BMSY għas-snin ta' wara

L-aringa tal-Baltiku Ċentrali
600 000

L-aringa tal-Baltiku Ċentrali
600,000 għall-2015 u BMSY għas-snin ta' wara

L-aringa tal-Golf ta’ Riga
Mhux definit

L-aringa tal-Golf ta’ Riga
Mhux definit għall-2015 u BMSY għas-snin ta' wara

L-aringa tal-Baħar tal-Botnija
Mhux definit

L-aringa tal-Baħar tal-Botnija
Mhux definit għall-2015 u BMSY għas-snin ta' wara

L-aringa tal-Bajja tal-Botnija
Mhux definit

L-aringa tal-Bajja tal-Botnija
Mhux definit għall-2015 u BMSY għas-snin ta' wara

L-aringa tal-Baltiku tal-Punent
110 000

L-aringa tal-Baltiku tal-Punent
110,000 għall-2015 u BMSY għas-snin ta' wara

Il-laċċa kaħla tal-Baltiku
570 000

Il-laċċa kaħla tal-Baltiku
570,000 għall-2015 u BMSY għas-snin ta' wara

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
2.  Meta l-bijomassa riproduttiva ta’ kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet ikkonċernati għal sena partikolari tkun taħt il-livelli minimi ta’ bijomassa riproduttiva stabbiliti fil-paragrafu 1, għandhom jiġu adottati miżuri ta’ rimedju xierqa biex jiżguraw ritorn rapidu tal-istokk ikkonċernat għal-livelli ta' prekawzjoni. B’mod partikolari, permezz ta’ deroga mill-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament u skont l-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 l-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu stabbiliti f’livelli aktar baxxi minn dawk li jirriżultaw fil-meded ta’ mortalità mis-sajd fil-mira stabbiliti fl-Artikolu 4(1). Dawn il-miżuri ta’ rimedju jistgħu jinkludu wkoll, kif xieraq, is-sottomissjoni ta’ proposti leġiżlattivi mill-Kummissjoni u miżuri ta’ emerġenza adottati mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
2.  Meta l-bijomassa riproduttiva ta’ kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet ikkonċernati għal sena partikolari tkun taħt il-livelli minimi ta’ bijomassa riproduttiva stabbiliti fil-paragrafu 1, għandhom jiġu adottati miżuri ta’ rimedju xierqa biex jiżguraw li l-istokkijiet ikkonċernati jerġgħu lura għal-livelli ogħla minn dawk li kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli (MSY) mill-aktar fis possibbli. B’mod partikolari, permezz ta’ deroga mill-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament u skont l-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 l-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu stabbiliti f’livelli aktar baxxi minn dawk li jirriżultaw fil-meded ta’ mortalità mis-sajd fil-mira stabbiliti fl-Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament. Dawn il-miżuri ta’ rimedju jistgħu jinkludu wkoll, kif xieraq, is-sottomissjoni ta’ proposti leġiżlattivi mill-Kummissjoni u miżuri ta’ emerġenza adottati mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Meta l-bijomassa ta' kwalunkwe stokk ikkonċernat għal sena partikolari tkun inferjuri għal-livelli li jidhru fit-tabella t'hawn taħt, għandhom jittieħdu miżuri xierqa sabiex jitwaqqaf is-sajd immirat għall-istokk relevanti:
Stokk
Il-livell limitu tal-bijomassa (f'tunnellati)

Il-merluzz tal-Baltiku tal-Punent
26 000

Il-merluzz tal-Baltiku tal-Lvant
63 000

L-aringa tal-Baltiku Ċentrali
430 000

L-aringa tal-Golf ta’ Riga
Mhux definit

L-aringa tal-Baħar tal-Botnija
Mhux definit

L-aringa tal-Bajja tal-Botnija
Mhux definit

L-aringa tal-Baltiku tal-Punent
90 000

Il-laċċa kaħla tal-Baltiku
410 000

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 6
Artikolu 6
Artikolu 6
Miżuri f’każ ta’ theddida għall-barbun tat-tbajja’, il-barbun, il-barbun imperjali u l-barbun lixx
Miżuri tekniċi ta’ konservazzjoni għall-barbun tat-tbajja’, il-barbun, il-barbun imperjali u l-barbun lixx
1.  Meta parir xjentifiku jiddikjara li l-konservazzjoni ta’ kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet tal-Baltiku tal-barbun tat-tbajja’, il-barbun, il-barbun imperjali jew il-barbun lixx ikun mhedded, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 15 dwar miżuri speċifiċi ta’ konservazzjoni li jikkonċernaw l-istokk mhedded u rigward kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:
1.   Meta parir xjentifiku jindika li huma meħtieġa miżuri ta' rimedju biex ikun żgurat li l-istokkijiet tal-Baltiku tal-barbun tat-tbajja’, il-barbun, il-barbun imperjali jew il-barbun lixx jiġu ġestiti bi qbil mal-approċċ prekawzjonali, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 15 dwar miżuri speċifiċi ta’ konservazzjoni għall-qabdiet inċidentali tal-barbun tat-tbajja’, il-barbun, il-barbun imperjali u l-barbun lixx u rigward il-miżuri tekniċi li ġejjin:
(c)   (a) adattament tal-kapaċità tas-sajd u l-isforzi tas-sajd;
(a)  adattament tal-kapaċità tas-sajd u l-isforzi tas-sajd;
(d)(b) miżuri tekniċi, inklużi
(1)   karatteristiċi ta’ irkaptu tas-sajd, b’mod partikolari id-daqs tax-xibka, il-ħxuna tal-ispag, id-daqs tal-irkaptu);
(b)   karatteristiċi ta’ irkaptu tas-sajd, b’mod partikolari id-daqs tax-xibka, il-ħxuna tal-ispag, id-daqs tal-irkaptu);
(2)   l-użu tal-irkaptu tas-sajd, b’mod partikolari l-ħin ta’ immersjoni, il-fond tal-irkaptu użat);
(c)   l-użu tal-irkaptu tas-sajd, b’mod partikolari l-ħin ta’ immersjoni u l-fond tal-irkaptu użat);
(3)   projbizzjoni jew limitazzjoni tas-sajd f' żoni speċifiċi;
(d)   projbizzjoni jew limitazzjoni tas-sajd f' żoni speċifiċi;
(4)   projbizzjoni jew limitazzjoni tas-sajd matul perjodi ta’ żmien speċifiċi;
(e)   projbizzjoni jew limitazzjoni tas-sajd matul perjodi ta’ żmien speċifiċi;
(5)   daqs minimu ta’ referenza għall-konservazzjoni
(f)   daqs minimu ta’ referenza għall-konservazzjoni
(g)  karatteristiċi oħra marbuta mas-selettività.
2.  Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jimmiraw li jiksbu l-għan stipulat fl-Artikolu 3(1)(b) u jkunu bbażati fuq pariri xjentifiċi.
2.  Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jimmiraw li jiksbu l-għan stipulat f'punt (b) tal-Artikolu 3(1) u li jkunu koerenti mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni kif stipulat fl-Artikolu 3a, u għandhom ikunu bbażati fuq l-aħjar pariri xjentifiċi disponibbli.
3.  L-Istati Membri kkonċernati jistgħu jissottomettu rakkomandazzjonijiet konġunti skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għal miżuri speċifiċi ta’ konservazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1.
3.  L-Istati Membri kkonċernati jistgħu jissottomettu rakkomandazzjonijiet konġunti skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għal miżuri speċifiċi ta’ konservazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1.
3a.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-Parlament Ewropew u l-Kumitati Konsultattivi kkonċernati.
3b.  Il-Kummissjoni għandha, b’konsultazzjoni mal-Istati Membri kkonċernati, tanalizza l-impatt tal-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1 sena wara l-adozzjoni tagħhom, u kull sena minn dakinhar 'il quddiem. Jekk din l-analiżi turi li att delegat mhux adegwat biex jittratta s-sitwazzjoni kurrenti, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jippreżentaw rakkomandazzjoni konġunta skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 7
Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 l-obbligu tal-iżbark ma għandux japplika għall-istokkijiet ikkonċernati u l-barbun tat-tbajja’ meta jsir sajd bl-irkapti li ġejjin: xbieki nassa, nases u kavetti.
Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 l-obbligu tal-iżbark ma għandux japplika għall-bakkaljaw meta jsir sajd bl-irkapti li ġejjin: xbieki nassa, nases u kavetti, fyke-nets u xbieki fissi mhux mgħottija.
Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2
2.  Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jimmiraw li jiksbu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 3 u b’mod partikolari l-protezzjoni taż-żgħar jew il-ħut riproduttiv.
2.  Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jimmiraw li jiksbu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 3, b’mod partikolari l-protezzjoni tal-ħut żgħir u tal-ħut riproduttiv, kif ukoll koerenza mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni kif stabbilit fl-Artikolu 3a, u jiżguraw li l-impatti negattivi tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar ikunu minimizzati.
Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt a
(a)  speċifikazzjonijiet ta’ speċijiet fil-mira u daqsijiet tal-malja stipulati fl-Annessi II u III imsemmija fl-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 2187/2005;
(a)  speċifikazzjonijiet ta’ speċijiet fil-mira, daqsijiet tal-malja u daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni stipulati fl-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 2187/2005 u msemmija fl-Artikoli 3, 4 u 14(1) ta' dak ir-Regolament;
Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt f
(f)  il-projbizzjoni tat-tkarkir għall-Golf ta’ Riga stabbilita fl-Artikolu 22 tiegħu.
imħassar
Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tqis l-istudji xjentifiċi l-aktar reċenti, inklużi l-istudji tal-ICES, qabel l-adozzjoni ta’ miżuri tekniċi.
Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4b (ġdid)
4b.  Matul l-istaġun riproduttiv tal-merluzz, is-sajd pelaġiku bl-użu ta' rkaptu fiss b'malji ta’ inqas minn 110 mm, jew 120 mm fil-każ ta’ rkaptu bit-tangun, għandu jkun ipprojbit.
Emenda 41
Proposta għal regolament
Kapitolu VIa (ġdid)
KAPITOLU VIa
MIŻURI SPEĊIFIĊI
Artikolu 9a
Miżuri speċifiċi
1.  Kwalunkwe attività tas-sajd għandha tkun projbita bejn l-1 ta’ Mejju u l-31 ta’ Ottubru fiż-żoni magħluqin bit-tgħaqqid b’linji ta’ rombu tal-pożizzjonijiet li ġejjin, li għandhom jitkejlu skont is-sistema tal-koordinati WGS84:
(a)  Żona 1:
–  55° 45′ N, 15° 30′ E
–  55° 45′ N, 16° 30′ E
–  55° 00′ N, 16° 30′ E
–  55° 00′ N, 16° 00′ E
–  55° 15′ N, 16° 00′ E
–  55° 15′ N, 15° 30′ E
–  55° 45′ N, 15° 30′ E
(b)  Żona 2:
–  55° 00′ N, 19° 14′ E
–  54° 48′ N, 19° 20′ E
–  54° 45′ N, 19° 19′ E
–  54° 45′ N, 18° 55′ E
–  55° 00′ N, 19° 14′ E
(c)  Żona 3:
–  56° 13′ N, 18° 27′ E
–  56° 13′ N, 19° 31′ E
–  55° 59′ N, 19° 13′ E
–  56° 03′ N, 19° 06′ E
–  56° 00′ N, 18° 51′ E
–  55° 47′ N, 18° 57′ E
–  55° 30′ N, 18° 34′ E
–  56° 13′ N, 18° 27′ E.
2.  Il-bastimenti Komunitarji kollha b’tul globali daqs jew akbar minn tmien metri li jġorru abbord jew jużaw kwalunkwe rkaptu awtorizzat għas-sajd tal-merluzz fil-Baħar Baltiku u skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 2187/2005 għandu jkollhom permess speċjali għas-sajd tal-merluzz fil-Baħar Baltiku.
3.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 15 li jemenda dan l-Artikolu, fejn meħtieġ għall-kisba tal-għanijiet msemmija fl-Artikolu 3 u b'mod partikolari l-protezzjoni ta' ħut żgħir jew ħut riproduttiv.
Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 10
Artikolu 10
Artikolu 10
Kooperazzjoni reġjonali
Kooperazzjoni reġjonali
1.  L-Artikolu 18(1) sa (6) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għandu japplika għall-miżuri taħt dan il-Kapitolu.
1.  L-Artikolu 18(1) sa (6) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għandu japplika għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 6, 8 u 9 ta' dan ir-Regolament.
2.  L-Istati Membri kkonċernati jistgħu jissottomettu rakkomandazzjonijiet konġunti skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 fl-iskadenzi li ġejjin:
2.  L-Istati Membri kkonċernati jistgħu, wara li jkunu kkonsultaw lill-Kunsilli Konsultattivikkonċernati, jissottomettu kwalunkwe rakkomandazzjoni konġunta msemmija fl-Artikoli 6(3), 8(3) u 9(4) għall-ewwel darba sa mhux aktar tard minn 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, u minn dakinhar 'il quddiem, 12-il xahar wara kull sottomissjoni tal-evalwazzjoni tal-pjan skont l-Artikolu 14, iżda mhux aktar tard mill-1 ta' Settembru għal miżuri li jirrigwardaw l-Istati Membri. Huma jistgħu wkoll jippreżentaw tali rakkomandazzjonijiet fil-każ ta’ kwalunkwe bidla f’daqqa fis-sitwazzjoni ta' xi stokk kopert mill-pjan, jekk jitqies li l-miżuri rakkomandati jkunu neċessarji jew iġġustifikati permezz ta’ parir xjentifiku.
a)  għall-miżuri stabbiliti fl-Artikolu 6(1) u rigward sena kalendarja partikolari, mhux aktar tard mill-1 ta’ Settembru tas-sena preċedenti;
b)  għall-miżuri stabbiliti fl-Artikoli 8(1) u 9(1), għall-ewwel darba mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u mbagħad kull sitt xhur wara kull sottomissjoni tal-evalwazzjoni tal-pjan skont l-Artikolu 14.
2a.  Il-Kunsilli Konsultattivi kkonċernati jistgħu wkoll jissottomettu rakkomandazzjonijiet skont l-iskeda ta’ żmien li tinsab fil-paragrafu 2.
2b.  Kwalunkwe devjazzjoni mir-rakkomandazzjonijiet konġunti min-naħa tal-Kummissjoni għandha tiġi ppreżentata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u għandha tkun tista' tiġi skrutinizzata.
Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 12
Artikolu 12
Artikolu 12
Notifiki minn qabel
Notifiki minn qabel
1.  Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, l-obbligu ta’ notifika minn qabel stabbilit f’dak l-Artikolu għandu japplika:
1.  Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, l-obbligu ta’ notifika minn qabel stabbilit f’dak l-Artikolu għandu japplika:
għall-kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni ta’ tul totali ta’ tmien metri jew iżjed li jżommu abbord mill-inqas 300 kilogramma ta' merluzz
(a)   fir-rigward tal-bastimenti li jistagħdu għall-merluzz, għall-kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni ta’ tul totali ta’ tmien metri jew iżjed li jżommu abbord mill-inqas 300 kilogramma ta' merluzz;
jew żewġ tunnellati ta’ stokkijiet pelaġiċi.
(b)  fir-rigward tal-bastimenti li jistagħdu għall-aringi u/jew għall-laċċ ikħal, għall-kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni ta’ tul totali ta’ tmien metri jew iżjed li jżommu abbord mill-inqas żewġ tunnellati ta’ stokkijiet pelaġiċi;
2.  Permezz tad-deroga mill-Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, il-perjodu ta’ notifika minn qabel stabbilit f’dak l-Artikolu għandu jkun ta’ mill-inqas siegħa qabel il-ħin stmat tal-wasla fil-port.
2.  Permezz tad-deroga mill-Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, il-perjodu ta’ notifika minn qabel stabbilit f’dak l-Artikolu għandu jkun ta’ mill-inqas siegħa qabel il-ħin stmat tal-wasla fil-port. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-kosta jistgħu, abbażi ta' każ b'każ, jippermettu dħul qabel fil-port, sakemm il-kundizzjonijiet neċessarji għall-miżuri xieraq ta' kontroll ikunu disponibbli.
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt b
(b)  5 tunnellati ta’ stokkijiet pelaġiċi.
(b)  2 tunnellati ta’ stokkijiet pelaġiċi.
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 14
Artikolu 14
Artikolu 14
Evalwazzjoni tal-pjan
Evalwazzjoni tal-pjan
Il-Kummissjoni għandha tiżgura evalwazzjoni tal-impatt ta’ dan il-pjan fuq l-istokkijiet koperti minn dan ir-Regolament u fuq is-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, b’mod partikolari biex jitqiesu l-bidliet fil-parir xjentifiku, sitt snin wara d-dħul fis-seħħ tal-pjan u, wara dan, kull sitt snin. Il-Kummissjoni għandha tissottometti r-riżultati ta’ dawn l-evalwazzjonijiet lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, u kull ħames snin minn dakinhar 'il quddiem, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-impatt ta’ dan il-pjan pluriennali fuq l-istokkijiet koperti minn dan ir-Regolament u fuq is-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, b’mod partikolari fir-rigward tal-progress miksub għall-irkupru u ż-żammż tal-istokkijiet tal-ħut f'livelli ogħla mil-livelli li kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli. Il-Kummissjoni għandha tissottometti r-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u tista’, fejn xieraq u filwaqt li jitqiesu l-pariri xjentifiċi l-aktar riċenti, tipproponi adattamenti għall-pjan pluriennali jew tipproċedi għal modifiki tal-atti delegati.
Emenda 47
Proposta għal regolament
Kapitolu IXa (ġdid)
KAPITOLU IXa
APPOĠĠ MILL-FOND EWROPEW GĦALL-AFFARIJIET MARITTIMI U S-SAJD
Artikolu 14a
Appoġġ mill-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd
Għall-finijiet tal-punt (c) tal-Artikolu 33(1) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, il-pjan pluriennali previst f'dan ir-Regolament għandu jitqies bħala pjan pluriennali skont l-Artikoli 9 u  10 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2
2.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 6, 8 u 9 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux determinat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.
2.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 6, 8 u 9 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin mill-1 ta' Settembru 2015. Il-Kummissoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni sa mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 16
L-Artikoli 20 u 21 tar-Regolament (KE) Nru 2187/2005 jitħassru.
Ir-Regolament (KE) Nru 2187/2005 huwa emendat kif ġej:
1.  L-Artikolu 13(3) jitħassar.
2.  Fl-Anness IV, fil-kolonna intitolata "Daqs minimu", il-kliem "38cm" fir-rigward tad-daqs minimu ta' konservazzjoni għall-merluzz għandu jinbidel u jsir "35cm".

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa jiġi eżaminat skont l-Artikolu 61(2), it-tieni subparagrafu (A8-0128/2015).

Avviż legali - Politika tal-privatezza