Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0436(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0060/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0060/2014

Viták :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Szavazatok :

PV 28/04/2015 - 7.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0105

Elfogadott szövegek
PDF 251kWORD 97k
2015. április 28., Kedd - Strasbourg
A fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség ***I
P8_TA(2015)0105A8-0060/2014
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2015. április 28-i jogalkotási állásfoglalása a 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK rendeletnek a kirakodási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint az 1434/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0889),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0465/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. április 29-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. február 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8–0060/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 311., 2014.9.12., 68. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. április 28-án került elfogadásra a 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendeletnek, valamint az 1379/2013/EU és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kirakodási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint az 1434/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2013)0436

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/812 rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat