Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0052(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0129/2015

Ingivna texter :

A8-0129/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0106

Antagna texter
PDF 238kWORD 290k
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg
Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan EG och Ryssland för att ta hänsyn till Kroatiens anslutning till EU ***
P8_TA(2015)0106A8-0129/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (11878/2014 – C8-0006/2015 – 2014/0052(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11878/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (11513/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91, 100.2, 207 och 212 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0006/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0129/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Ryska federationen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy