Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0026(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0134/2015

Pateikti tekstai :

A8-0134/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0110

Priimti tekstai
PDF 327kWORD 64k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
Pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamų veiksmų programų išankstinis finansavimas ***I
P8_TA(2015)0110A8-0134/2015
Rezoliucija
 Tekstas

2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pradinio išankstinio finansavimo, skiriamo pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms, sumos padidinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0046),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 164 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0036/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto nuomonę dėl pasiūlymo finansinio suderinamumo,

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2015 m. balandžio 21 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 41 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A8-0134/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. balandžio 29 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/..., kuriuo dėl papildomos pradinio išankstinio finansavimo, skiriamo pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms, sumos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013
P8_TC1-COD(2015)0026

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2015/779.)

Teisinė informacija - Privatumo politika