Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0026(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0134/2015

Texte depuse :

A8-0134/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0110

Texte adoptate
PDF 328kWORD 64k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Prefinanțarea acordată programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I
P8_TA(2015)0110A8-0134/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 aprilie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0046),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 164 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0036/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 martie 2015(1),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru bugete privind compatibilitatea financiară a propunerii,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 21 aprilie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 41 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0134/2015),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 aprilie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, în ceea ce privește acordarea unei sume de prefinanțare inițială suplimentară către programele operaționale sprijinite de Inițiativa „Locuri de Muncă pentru Tineri”
P8_TC1-COD(2015)0026

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2015/779.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate