Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0334(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0026/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0026/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0111

Elfogadott szövegek
PDF 251kWORD 63k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
A meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése ***I
P8_TA(2015)0111A8-0026/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2015. április 29-i jogalkotási állásfoglalása a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0707),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0271/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. március 11-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A8‑0026/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. április 29-én került elfogadásra a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2015/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2014)0334

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/937 rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat