Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0159(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0046/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0046/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0112

Hyväksytyt tekstit
PDF 237kWORD 63k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Norjan kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet ***I
P8_TA(2015)0112A8-0046/2015
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. huhtikuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä (kodifikaatio) (COM(2014)0304 – C8-0010/2014 – 2014/0159(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0304),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0010/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0046/2015),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämäänt parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/... antamiseksi Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä (kodifikaatio)
P8_TC1-COD(2014)0159

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2015/938.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö