Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0246(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0047/2014

Внесени текстове :

A8-0047/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0117

Приети текстове
PDF 451kWORD 61k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Правила за прилагането на член 108 от ДФЕС *
P8_TA(2015)0117A8-0047/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно предложението за регламент на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (кодифициран текст) (COM(2014)0534 – C8-0212/2014 – 2014/0246(NLE))

(Консултация – кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0534),

—  като взе предвид член 109 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0212/2014),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0047/2014),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

Правна информация - Политика за поверителност