Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0246(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0047/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0047/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0117

Hyväksytyt tekstit
PDF 235kWORD 58k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
SEUT-sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevat säännöt *
P8_TA(2015)0117A8-0047/2014

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. huhtikuuta 2015 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (kodifikaatio) (COM(2014)0534 – C8-0212/2014 – 2014/0246(NLE))

(Kuuleminen – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2014)0534),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 109 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0212/2014),

–  ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0047/2014),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö