Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2140(DEC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0067/2015

Testi mressqa :

A8-0067/2015

Dibattiti :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Votazzjonijiet :

PV 29/04/2015 - 10.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0119

Testi adottati
PDF 785kWORD 325k
L-Erbgħa, 29 ta' April 2015 - Strasburgu Verżjoni finali
Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013
P8_TA(2015)0119A8-0067/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013 (2014/2140(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0140/2014)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(3) u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2013 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni(5) u r-riżoluzzjoni tiegħu bl-osservazzjonijiet li jifformaw parti integrali minn dik id-deċiżjoni,

–  wara li kkunsidra r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri mfassla skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 287(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Frar 2015 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2013 (05303/2015 – C8‑0053/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness V tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0067/2015),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni timplimenta l-baġit u tieħu ħsieb il-ġestjoni tal-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din tipproċedi bl-implimentazzjoni tal-baġit b'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, f'konformità mal-prinċipji tal-amministrazzjoni finanzjarja tajba;

B.  billi r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri jipprovdu tagħrif dwar kwistjonijiet ta' tħassib marbuta mal-implimentazzjoni tal-fondi, u għalhekk huma utli għall-Parlament fl-eżerċizzju tar-rwol tiegħu ta' awtorità ta' kwittanza,

C.  billi l-osservazzjonijiet tiegħu dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri jifformaw parti integrali mid-deċiżjoni tal-Parlament imsemmija hawn fuq tad-29 ta' April 2015 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni;

Parti I – Rapport Speċjali Nru 11/2013 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu “Kisba ta' data korretta dwar l-Introjtu Nazzjonali Gross (ING): approċċ aktar strutturat u ffukat aħjar itejjeb l-effettività tal-verifikazzjoni mill-Kummissjoni"

1.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq analiżi strutturata u formalizzata li tqis il-kostijiet u l-benefiċċji u li tippermettilha tippjana u tipprijoritizza l-verifikazzjoni tagħha fir-rigward ta' oqsma speċifiċi jew (sotto)proċessi ta' kompilazzjoni; huwa tal-fehma li tali analiżi għandha tqis ir-riskji relatati mal-kompilazzjoni tal-Istati Membri tal-kontijiet nazzjonali tagħhom u d-daqs relattiv tal-komponenti ING fl-ekonomija totali; iqis li din il-valutazzjoni tar-riskji għandha tkun ibbażata fuq l-informazzjoni kollha kwalitattiva u kwantitattiva disponibbli fid-dipartimenti kollha tal-Eurostat u għandha tikkonċentra fuq il-proċeduri ta' kompilazzjoni deskritti fl-inventarji tal-ING u fir-rapporti reċenti ta' kwalità tal-ING tal-Istati Membri;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tqassar iż-żmien taċ-ċiklu tal-verifikazzjoni tagħha sabiex tillimita l-użu ta' riżervi ġenerali; iqis li tali riżervi għandhom ikunu limitati għal każijiet eċċezzjonali fejn hemm riskji sinifikanti li l-interessi finanzjarji tal-Unjoni ma jkunux protetti, pereżempju meta Stat Membru jwettaq reviżjoni maġġuri matul iċ-ċiklu tal-verifika jew f'intervalli irregolari;

3.  Jistieden lill-Eurostat jirrapporta b'mod ċar u fil-mument opportun lill-Kumitat ING dwar każijiet fejn il-prinċipju tal-kostijiet-benefiċċji jitqies li japplika;

4.  Jistenna li l-proċess ta' verifika mill-Kummissjoni jinvolvi valutazzjoni tar-riskji kwalitattiva, li tkun strutturata u formalizzata, tal-proċeduri ta' kompilazzjoni deskritti fl-inventarji tal-ING u verifika fil-fond ta' komponenti materjali u riskjużi tal-ING; jemmen li l-għażla tal-komponenti tal-ING għal verifika fil-fond għandha ssir skont l-analiżi tal-kostijiet-benefiċċji deskritta fir-Rakkomandazzjoni 1; huwa tal-fehma li l-ambitu u l-objettivi ta' verifika fil-fond għandhom ikunu usa' minn dawk ta' verifika diretta mwettqa mill-Eurostat fiċ-ċiklu reċenti tal-verifika;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari fil-verifika tagħha għall-eżawrjenza tal-ING tal-Istati Membri u l-użu ta' proċeduri kumparabbli ta' stima biex tiġi koperta l-ekonomija sotterranja fil-kontijiet nazzjonali; jistieden lill-Eurostat jiċċekkja jekk il-linji gwida tal-Kummissjoni jiġux segwiti mill-Istati Membri kollha u jieħu azzjonijiet xierqa li jiżguraw trattament kumparabbli ta' din il-kwistjoni bejn l-Istati Membri;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni tiddokumenta x-xogħol tagħha li jinkludi ġabra kompluta ta' informazzjoni relatata mal-verifika tal-Eurostat imwettqa abbażi ta' kontrolli fl-uffiċċju u/jew ta' żjarat fl-istituti nazzjonali tal-istatistika (NSIs); iqis li l-fajls ta' kontroll tal-Eurostat għandhom jippermettu lill-maniġment jidentifika b'mod ċar ir-riżultati tal-kontrolli mwettqa fuq il-komponenti ING magħżula, f'konformità mal-istandards ta' kontroll intern (ICS);

7.  Jistieden lill-Eurostat sabiex, fejn hu possibbli, jivvaluta l-impatt potenzjali (għall-osservazzjonijiet kwantifikabbli) u/jew l-ammont f'riskju (għall-osservazzjonijiet mhux kwantifikabbli) tal-punti ta' azzjoni u jistabbilixxi kriterji ċari ta' materjalità sabiex jistabbilixxi riżervi speċifiċi; iqis li dawn il-kriterji għandhom ikunu kwalitattivi jew kwantitattivi; huwa tal-fehma li, bħala regola ġenerali, għandu jkun hemm riżervi dwar komponenti ING speċifiċi li huma relatati ma' punti ta' azzjoni mhux indirizzati mill-NSIs fl-iskadenzi stabbiliti u li l-impatt tagħhom jista' jkun materjali;

8.  Jistieden lill-Eurostat itejjeb il-koordinazzjoni bejn id-dipartiment tiegħu inkarigat mill-verifika tal-ING għal skopijiet tar-riżorsi proprji u d-dipartimenti l-oħra tiegħu, b'mod partikolari dawk li jittrattaw il-kontijiet nazzjonali; iqis li, fejn azzjonijiet possibbli mwettqa minn dipartimenti oħra tal-Eurostat jista' jkollhom impatt fuq il-kompilazzjoni tal-prodott domestiku gross (PDG) u/jew tal-ING, il-Kumitat ING għandu jiġi kkonsultat u d-deċiżjoni finali dwar dawn il-miżuri għandha tittieħed f'livell ġerarkiku xieraq fl-Eurostat;

9.  Jistieden lill-Eurostat itejjeb ir-rapporti ta' valutazzjoni tiegħu biex jipprovdi evalwazzjoni kompluta, trasparenti u konsistenti tad-data tal-ING tal-Istati Membri; iqis li l-opinjonijiet annwali tal-Kumitat ING għandhom jinkludu valutazzjoni ċara dwar jekk id-data tal-ING tal-Istati Membri hijiex xierqa (jew le) għal dak li għandu x'jaqsam mar-riżorsi proprji, jekk il-kontenut tagħhom huwiex konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1287/2003(8) (Regolament dwar l-ING) u jekk dawn jintużawx b'mod xieraq fil-proċedura baġitarja kif prevista fir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1150/2000(9) (Regolament dwar ir-riżorsi proprji);

10.  Huwa tal-fehma li r-Rapporti Annwali tal-Attività tad-DĠ Baġit u l-Eurostat għandhom jipprovdu stampa reali u ġusta tal-verifikazzjoni tad-data dwar l-ING tal-Istati Membri, u tal-ġestjoni tar-riżorsi proprji bbażati fuq l-ING; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni tistabbilixxi rekwiżiti għall-Eurostat biex jirrapporta b'mod regolari dwar ir-riżultati tal-verifika tiegħu tad-data tal-ING, u b'hekk id-DĠ Baġit ikun jista' jislet il-garanziji meħtieġa biex dawn jintużaw fil-kuntest tar-RAA tiegħu;

Parti II – Rapport Speċjali Nru 13/2013 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Assistenza għall-Iżvilupp mill-UE lill-Asja Ċentrali"

11.  Jilqa' r-rapport speċjali li jivvaluta l-assistenza għall-iżvilupp mill-UE lill-Asja Ċentrali; jieħu nota tas-sejbiet, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet u jressaq l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu hawn taħt;

Rimarki ġenerali

12.  Jilqa' l-osservazzjonijiet tar-rapport li juri li l-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) għamlu sforzi sinifikanti f'kuntest ġeografiku u politiku pjuttost impenjattiv;

13.  Jinnota, madankollu, li għad hemm lok għal titjib biex l-istrateġiji għall-iżvilupp tal-Unjoni jkunu mmirati u mfassla aħjar permezz ta' mudelli adegwati ta' assistenza biex jitjiebu l-viżibbiltà u l-impatt tal-objettivi politiċi tal-Unjoni fil-livell reġjonali;

14.  Jenfasizza l-fatt li l-livell u n-natura tal-impenn tal-Unjoni għandhom ikunu ddifferenzjati u kondizzjonali, skont il-progress kwantifikabbli fl-oqsma tad-demokratizzazzjoni, id-drittijiet tal-bniedem, il-governanza tajba, l-iżvilupp soċjoekonomiku sostenibbli, l-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni, billi toffri l-assistenza tagħha fejn tkun meħtieġa għat-trawwim ta' dan il-progress, billi jkunu segwiti linji simili għall-prinċipji tal-politika tal-viċinat tal-Unjoni;

15.  Iqis li l-promozzjoni kontinwa tal-programmi mmirati lejn il-pajjiżi tal-Asja Ċentrali min-naħa tal-Unjoni hija għodda transkonfinali importanti biex jitrawmu l-fehim u l-kooperazzjoni fost il-pajjiżi fir-reġjun;

16.  Jindika li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp mal-pajjiżi tal-Asja Ċentrali tista' biss trendi r-riżultati jekk kemm-il darba dawn il-pajjiżi jkunu konformi mal-istandards internazzjonali tad-demokrazija, il-governanza, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem; bl-istess mod jenfasizza li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni m'għandhiex tkun subordinata għal interessi ekonomiċi, tal-enerġija jew dawk ta' sigurtà;

Żviluppi futuri fir-rigward tal-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-assistenza futura għall-iżvilupp

17.  Iqis li l-Kummissjoni għandha tfassal kull programm reġjonali futur b'mod li dan ikun probabbli li jikseb dimensjoni reġjonali ġenwina;

18.  Jitlob lill-Kummissjoni tikkonċentra l-assistenza kollha pprovduta fuq għadd żgħir ta' setturi;

19.  Jindika li l-assistenza futura għall-iżvilupp għandha tissaħħaħ, minn naħa, permezz ta' koordinazzjoni interna msaħħa tal-Unjoni u, min-naħa l-oħra, permezz ta' impenn intensifikat ma' donaturi internazzjonali u partijiet interessati reġjonali oħra;

20.  Jappoġġa bil-qawwa l-ftuħ ta' delegazzjonijiet kompletament funzjonanti tal-Unjoni fil-pajjiżi kollha tal-Asja Ċentrali bħala mezz għat-tkabbir tal-preżenza u l-viżibilità tal-Unjoni fir-reġjun u tal-kooperazzjoni u l-impenn fit-tul mas-setturi kollha tas-soċjetà u għat-tkattir tal-progress għal komprensjoni aħjar u biex ifiġġu l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem; iqis li l-preżenza ta' dawn id-delegazzjonijiet se tikkontribwixxi bil-kbir għall-kisba tal-objettivi tal-assistenza għall-iżvilupp;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi sistema għall-kalkolu u r-rappurtar dwar l-ispiża amministrattiva kumplessiva involuta fit-twassil tal-assistenza tagħha għall-iżvilupp;

22.  Jitlob lill-Kummissjoni tiddefinixxi u tapplika kundizzjonijiet rigorużi u verifikabbli b'mod oġġettiv għal kwalunkwe programm ta' appoġġ baġitarju li għaddej, b'mod partikolari bl-għoti ta' attenzjoni suffiċjenti lill-appoġġ għal mekkaniżmi kontra l-korruzzjoni;

23.  Ifakkar li l-korruzzjoni hija problema serja fil-pajjiżi tal-Asja Ċentrali; jirrimarka li skont l-Indiċi dwar il-Perċezzjoni tal-Korruzzjoni maħruġa minn Transparency International, il-pajjiżi kollha tal-Asja Ċentrali ġew klassifikati b'indiċi ta' anqas minn 28 minn massimu ta' 100 fl-2011, filwaqt li l-Kirgiżistan, it-Turkmenistan u l-Uzbekistan jinsabu fl-aħħar 10 % tal-182 pajjiż mistħarreġ;

24.  Iqis li tali korruzzjoni mifruxa tista' taffettwa r-reputazzjoni tal-Kummissjoni u tnaqqas l-effikaċja tal-programmi ta' appoġġ;

25.  Huwa tal-fehma li d-deċiżjonijiet dwar l-iżborż għandhom ikunu bbażati fuq il-progress ta' pajjiżi sħab aktar milli fuq l-impenn tagħhom li jagħmlu riforma; jenfasizza l-importanza li tkun żgurata politika xierqa ta' djalogu bbażata fuq approċċ ibbażat fuq inċentivi u monitoraġġ kontinwu ta' riformi u programmi settorjali li jkejlu r-rendiment u s-sostenibbiltà tar-riżultati;

26.  Jappella għal trasparenza akbar fl-allokazzjoni tal-fondi mill-ambaxxati tal-Unjoni u tal-Istati Membri biex jappoġġaw b'mod ġenwin lis-sħab indipendenti mhux governattivi sabiex jgħinu biex ikollhom rwol effettiv fl-iżvilupp u l-konsolidazzjoni tas-soċjetà ċivili;

27.  Jitlob lill-Kummissjoni ttejjeb it-tfassil u t-twassil tal-programmi fid-dawl tat-tagħlimiet meħuda u ta' ċirkustanzi li jinbidlu;

28.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta dwar ir-riżultati u l-impatt b'mod li jippermetti li jsir tqabbil mal-pjanijiet u l-objettivi;

Parti III – Rapport Speċjali Nru 15/2013 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-komponent "Ambjent" tal-Programm LIFE kien effettiv?"

29.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-Programm LIFE jaġixxi bħala katalist għall-bidliet fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika; jenfasizza l-ħtieġa li, għall-proġetti li se jiġu ffinanzjati, il-Kummissjoni tistabbilixxi objettivi ċari, speċifiċi, kwantifikabbli u li jistgħu jintlaħqu;

30.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-proġetti ffinanzjati mill-Programm LIFE jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi ta' aktar minn wieħed mill-oqsma prijoritarji tal-Programm; jenfasizza l-ħtieġa li l-proġetti ffinanzjati jevitaw l-iżolament u, għall-kuntrarju, ikunu ta' natura transnazzjonali u jikkontribwixxu, b'mod kwantifikabbli, għad-diffużjoni, is-sostenibbiltà u r-riproduzzjoni tar-riżultati tagħhom fi Stati Membri oħrajn;

31.  Jinnota li, xi drabi, l-allokazzjonijiet nazzjonali jistgħu jfixklu l-għażla tal-aħjar proġetti; iħeġġeġ lill-Istati Membri jżommu bilanċ ġeografiku billi jipproponu aktar proġetti integrati, iżda jtenni li qabelxejn il-fondi għandhom jitqassmu skont il-merti tal-proġetti u mhux b'mod li jkun ta' detriment għall-kwalità tal-proġetti;

32.  Jinnota li għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-potenzjal tal-proġetti li jiġu diffużi, sostnuti u riprodotti; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi indikaturi ċari biex jiġi vvalutat il-potenzjal ta' diffużjoni, sostenibbiltà u riproduzzjoni tal-proġetti vvalutati sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-programm; iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq segwitu għal dawn l-objettivi;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-għodod ġestjonali tal-programmi tagħha sabiex jiġu evitati proċeduri ta' selezzjoni mhux trasparenti; iqis li dan jinkludi t-titjib tal-formoli ta' evalwazzjoni tas-selezzjoni tal-proġetti, l-introduzzjoni ta' formoli dettaljati għall-valutazzjoni tal-ispejjeż mitluba, monitoraġġ xieraq tal-proġetti, l-introduzzjoni ta' indikaturi komuni ta' prestazzjoni u riżultat adegwati, u monitoraġġ bir-reqqa tas-segwitu mogħti lill-proġetti;

Parti IV – Rapport Speċjali Nru 16/2013 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Valutazzjoni ta' awditu uniku (single audit) u d-dipendenza tal-Kummissjoni fuq ix-xogħol tal-awtoritajiet nazzjonali tal-awditjar fil-koeżjoni"

34.  Jenfasizza l-gwadanni potenzjali ta' effiċjenza minn katina ta' awditu uniku bbażata fuq prinċipji u standards komuni; iħeġġeġ lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri jkomplu bl-isforzi tagħhom f'dan ir-rigward; iqis li tali sistema ta' awditu uniku għandha tikkunsidra wkoll iċ-ċikli ta' programmi pluriennali;

35.  Ifakkar lill-Kummissjoni dwar ir-rimarki tal-Parlament(10) fir-rigward tal-konklużjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri fir-Rapport Annwali tagħha għall-2012: "jenfasizza li r-riżultati tal-awditu tal-Qorti tal-Awdituri ta' nuqqasijiet jinsabu fil-"kontrolli primarji" tal-infiq [fl-Istati Membri]; josserva li, għal 56 % tat-tranżazzjonijiet tal-politika reġjonali milquta minn żball (kwantifikabbli u/jew mhux kwantifikabbli), il-Qorti tqis li kien hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli biex l-awtoritajiet tal-Istati Membri jaqbdu u jikkoreġu wieħed jew iktar mill-iżbalji qabel ma ċċertifikaw l-infiq lill-Kummissjoni"; jinnota li din hi r-raġuni għalfejn il-Parlament approva r-riżerva maħruġa mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ REGIO rigward is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll FEŻR/Fond ta' Koeżjoni/IPA għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 fi 17-il Stat Membru (72 programm) u talab biex jittieħdu azzjonijiet rapidi;

36.  Jibqa' konvint, għaldaqstant, li l-Istati Membri jridu jsiru aktar viġilanti fil-ġestjoni tal-fondi strutturali;

37.  Jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-introduzzjoni tad-dikjarazzjonijiet nazzjonali, iffirmati fil-livell xieraq, preferibbilment wieħed politiku, u mibnija fuq id-dikjarazzjonijiet annwali tal-ġestjoni (l-Artikolu 59(5) tar-Regolament Finanzjarju);

38.  Jilqa' l-fatt li mill-2009 l-Kummissjoni wettqet awditi estensivi fil-post biex teżamina l-ħidma tal-awtoritajiet tal-awditjar; jinnota li wettqet 269 missjoni tal-awditjar u eżaminat 47  u 84  Awtorità tal-Awditjar għall-FEŻR u għall-FSE, rispettivament; jinnota li l-missjonijiet koprew bejn wieħed u ieħor 96 % u 99 % tal-allokazzjonijiet totali, rispettivament; huwa tal-opinjoni li matul perjodu ta' finanzjament il-Kummissjoni għandha tawditja l-programmi operazzjonali (PO) kollha minn tal-anqas darba;

39.  Jilqa' l-użu ta' interruzzjonijiet u sospensjonijiet ta' pagamenti min-naħa tal-Kummissjoni meta l-iżbalji jaqbżu l-limitu minimu ta' materjalità ta' 2 %; iqis li dawn huma għodod utli għall-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u jinsab konvint li l-Kummissjoni għandha tikkonċentra fuq l-isforzi tal-awditjar tagħha stess fuq "min ikollu prestazzjoni ħażina";

40.  Hu tal-fehma li l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni informazzjoni dettaljata biżżejjed dwar l-awditi tagħhom;

41.  Jappoġġa r-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l -Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa sabiex l-awtoritajiet tal-awditjar ikunu jistgħu jużaw qafas metodoloġiku stabbli u vinkolanti li jiżgura li l-infiq tal-Unjoni fl-Istati Membri kollha huwa ċċekkjat skont l-istess standards u li r-riżultati huma rrappurtati b' mod preċiż;

42.  Jinnota b'sodisfazzjoni li, fit-13 ta' Diċembru 2013, il-Kummissjoni ppreżentat komunikazzjoni dwar l-applikazzjoni għal korrezzjonijiet finanzjarji netti fuq l-Istati Membri għall-Politika tal-Agrikoltura u l-Koeżjoni (COM(2013)0934); jenfasizza madankollu li l-kwistjoni dwar jekk l-istrument il-ġdid hux se jwassal għal żieda fil-korrezzjonijiet netti u għaldaqstant għal kwota ta' żbalji aktar baxxa fil-politika ta' koeżjoni, se tkun tiddependi minn bosta fatturi;

43.  Jistieden lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Kummissjoni jiżviluppaw strument ta' awditu li, minn naħa waħda, jirreġistra żbalji u irregolaritajiet annwali filwaqt li, min-naħa l-oħra, iqis il-korrezzjoni finanzjarja matul il-perjodu ta' programmazzjoni;

44.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni aġġornat il-pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni korretta tal-prinċipju tal-'awditu uniku' f'Settembru 2013, li konformità miegħu tqiegħed lill-awtoritajiet nazzjonali f'pożizzjoni fejn ikunu jistgħu jiksbu l-"istatus ta' awditu uniku"; jitlob kopja ta' dan id-dokument;

45.  Jinsab imħasseb dwar l-idea li l-kontroll tal-infiq jista' jirrappreżenta piż amministrattiv; iqis li l-obbligu tar-reponsabbiltà m'għandux jiskoraġġixxi lil benefiċjarji potenzjali milli japplikaw għal assistenza finanzjarja;

Parti V – Rapport Speċjali Nru 17/2013 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Finanzjament għall-klima mill-UE fil-kuntest ta' għajnuna esterna"

46.  Jilqa' r-rapport speċjali li jeżamina l-finanzjament tal-Unjoni b'rabta mal-klima fil-kuntest tal-għajnuna esterna bħala kontribut importanti għad-dibattitu politiku u finanzjarju ġenerali dwar il-politika u d-diplomazija tal-Unjoni dwar il-klima; jieħu nota tas-sejbiet, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet u jressaq l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu hawn taħt;

Rimarki ġenerali

47.  Jilqa' s-sejbiet tar-rapport li juru li l-Kummissjoni mmaniġġjat tajjeb l-infiq tal-UE relatat mal-klima mill-baġit tal-Unjoni u mill-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp (FEŻ);

48.  Jilqa' wkoll il-ħidma mibdija mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri dwar standard komuni tal-Unjoni għall-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika tal-finanzjament pubbliku b'rabta mal-klima;

49.  Itenni l-pożizzjoni tal-Parlament, li l-Qorti tal-Awdituri ħadet nota tagħha fir-rapport speċjali, li jinsisti li l-finanzjament għall-klima għandu jkun addizzjonali għall-mira ta' 0,7 %; jiddeplora l-fatt li l-kunċett ta' addizzjonalità tal-Parlament naqas milli jiġi kkonfermat fin-negozjati dwar l-istrument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (DCI);

50.  Jirrimarka, madankollu, li hemm bżonn li l-Kummissjoni teżerċita biżżejjed tmexxija biex timmassimizza l-impatt internazzjonali tagħha u tikkonsolida l-għodod għat-tiswir tal-kundizzjonijiet għad-diplomazija klimatika u ekoloġika tal-Unjoni fis-snin li ġejjin, b'mod partikolari biex jintlaħqu l-parametri relatati mal-klima fi ħdan id-DCI kif adottati f'Diċembru 2013, li jgħidu li r-Regolament għandu "jikkontribwixxi għall-objettiv li mill-inqas 20 % tal-baġit tal-Unjoni jkun indirizzat lejn soċjetà b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u reżiljenti għall-klima, u li l-programm Beni Pubbliċi u Sfidi Globali previst f'dan ir-Regolament għandu juża mill-inqas 25 % tal-fondi tiegħu biex ikopri t-tibdil fil-klima u l-ambjent (il-Premessa 20 tad-DCI)"; jirrimarka li l-Anness IV tad-DCI jispeċifika wkoll li skont il-programm Beni Pubbliċi u Sfidi Globali (GPGC), 27 % tal-fondi huma allokati għall-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima u tal-inqas 50 % tal-programm tal-GPGC se jservi għal azzjoni relatata mal-klima u għall-objettivi relatati mal-ambjent;

51.  Jilqa' l-fatt li mill-2011 sar impenn f'madwar 40 pajjiż biex jitjieb il-Programm Konġunt tal-UE, jirrimarka, madankollu, li l-koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri fil-finanzjament għall-klima għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw xorta teħtieġ li titjieb b'mod konsiderevoli, mhux biss biex jintlaħaq l-impenn għall-2020 iżda wkoll biex l-Unjoni tkun tista' tibqa' fuq quddiem fir-rigward tal-azzjonijiet b'rabta mal-klima u tiġġieled il-korruzzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

52.  Itenni l-appoġġ tal-Parlament għall-ipprogrammar konġunt u l-għarfien tiegħu tal-progress sinifikanti li twettaq dwar dan; jistenna b'ħeġġa li jiġi kkonsultat mill-ġdid, kif imwiegħed mill-Kummissjoni, jekk dan l-ipprogrammar iwassal għal bidliet fl-ipprogrammar tad-DCI;

53.  Jinnota l-ispjegazzjonijiet dwar id-diffikultajiet fl-intraċċar u r-rappurtar, minħabba l-prattiki diverġenti tar-rappurtar tal-Istati Membri, mogħtija fir-Rapport ta' Responsabilità tal-Kummissjoni dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp, ippubblikat fit-3 ta' Lulju 2014 fil-forma ta' Dokument ta' Ħidma tal-Persunal, inkluża taqsima fil-Volum I dwar il-Finanzjament għall-Klima li tipprovdi tagħrif dwar il-finanzjament għall-klima tal-Unjoni; jinnota li r-rapport jtenni ċ-ċifra ta' EUR 7,3 biljun ta' Finanzjament Rapidu li sar disponibbli mill-Unjoni u mill-Istati Membri, u jħeġġeġ titjib ulterjuri fir-rapportar dwar l-impatt u r-riżultati tal-għajnuna dwar l-iżvilupp;

Żviluppi futuri

54.  Jitlob aktar allokazzjoni ta' fondi għal setturi speċifiċi, inklużi l-finanzjament għall-klima, meta mogħtija permezz tal-appoġġ tal-baġit, u aktar trasparenza dwar l-użu tal-fondi b'mod ġenerali;

55.  Iqis li l-Kummissjoni u s-SEAE għandhom isaħħu l-politika ta' komunikazzjoni tagħhom, kemm rigward l-appoġġ mogħti b'mod globali jew lil pajjiżi destinatarji individwali kif ukoll biex jipproġettaw il-valuri tal-Unjoni;

56.  Jirrikonoxxi l-fatt li l-korruzzjoni għadha xkiel sinifikanti għall-finanzjament effettiv tal-klima u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżid l-isforzi tagħha fir-rigward tal-ħidma ma' sħab għall-iżvilupp dwar kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni;

57.  Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi pjan direzzjonali lill-Kunsill biex jiżdied il-finanzjament għall-klima sabiex tinkiseb il-mira tal-Qbil ta' Kopenħagen 2020, inkluża definizzjoni ta' finanzjament privat;

58.  Jitlob lill-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni indipendenti tal-Alleanza Globali Kontra t-Tibdil fil-Klima, inkluż li tiġi eżaminata r-raġuni għalfejn il-parti l-kbira tal-Istati Membri ma għażlux li jikkofinanzjawha;

59.  Jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE jirrappurtaw dwar il-punt sa fejn il-mira tal-UE tal-infiq ta' 20 % tal-baġit tal-UE u tal-FEŻ bejn l-2014 u l-2020 dwar azzjoni relatata mal-klima tiġi implimentata fl-għajnuna għall-iżvilupp, u jispeċifikaw x'ġie impenjat u zborżat;

60.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, fil-qafas tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11) (ir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu għall-Monitoraġġ), jaqblu dwar standards komuni għall-monitoraġġ, għar-rappurtar u għall-verifikazzjoni, notevolment fir-rigward tad-definizzjoni ta' 'ġodda u addizzjonali', l-applikazzjoni tal-Markaturi ta' Rio u r-rappurtar dwar l-iżborż tal-finanzjament tal-klima;

61.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw il-kooperazzjoni tagħhom biex jimplimentaw il-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE dwar it-Tqassim tax-Xogħol fil-qasam tal-finanzjament tal-klima, notevolment fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni dwar allokazzjonijiet minn pajjiżi, programmazzjoni konġunta u l-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fil-finanzjament għall-klima;

Parti VI – Rapport Speċjali Nru 18/2013 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-affidabbiltà tar-riżultati tal-kontrolli mill-Istati Membri tal-infiq agrikolu"

62.  Jirrikonoxxi li s-sistemi eżaminati fir-Rapport Speċjali Nru 18/2013 inbidlu bir-regolamenti l-ġodda tal-Politika Agrikola Komuni (PAK), b'aktar responsabilitajiet mogħtija lill-korpi ta' ċertifikazzjoni fl-Istati Membri fil-qasam tal-verifika tal-legalità u r-regolarità tan-nefqa u l-verifika tar-riżultati ta' kontroll ikkomunikati lill-Kummissjoni;

63.  Jilqa' l-isforzi attwali tal-Kummissjoni għas-simplifikazzjoni tal-PAK; jistenna li s-simplifikazzjoni tal-kriterji ta' eliġibbiltà twassal għas-simplifikazzjoni tar-regoli tal-kontroll u tista' tikkontribwixxi għal rata ta' żball aktar baxxa;

64.  Ifakkar lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-problemi li ġew iffaċċjati ma jiġux ripetuti; ifakkar li l-konklużjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri fir-Rapport Annwali tagħha tal-2012 kienu kif ġej:

   (a) li s-sistemi superviżorji u ta' kontroll tal-Istati Membri għall-ħlas ta' spejjeż u għall-iżvilupp rurali kienu parzjalment effikaċi u li, għal għadd sinifikanti ta' tranżazzjonijiet affetwati minn żball, l-awtoritajiet nazzjonali kellhom biżżejjed informazzjoni biex jidentifikaw u jikkoreġu l-iżbalji kkonċernati;
   (b) li l-effikaċja tas-Sistema Integrata ta' Amministrazzjoni u Kontroll (SIAK) hi affetwata b'mod negattiv primarjament minn bażijiet tad-data mhux preċiżi użati għall-kontroverifiki;

65.  Jenfasizza li fit-3 ta' April 2014 il-Parlament approva r-riżerva tad-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI fir-Rapport ta' Ħidma Annwali tiegħu għall-2012 rigward in-nuqqasijiet li nstabu mill-Kummissjoni u mill-Qorti tal-Awdituri fl-eliġibbiltà tal-art; ifakkar li l-Parlament talab, b'mod partikolari, li l-mergħat permanenti għandhom jiġu rreġistrata kif xieraq fis-Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Ħbula tar-Raba' (LPIS) u li għandu jiġi infurmat mill-Kummissjoni kull sitt xhur dwar il-progress li jkun sar;

66.  Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jieħdu azzjoni ta' rimedju immedjata meta jirriżulta li s-sistemi amministrattivi u ta' kontroll u/jew il-bażijiet tad-data ma jkunux biżżejjed jew ma jkunux aġġornati;

67.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-ħlasijiet ikunu bbażati fuq ir-riżultati tal-kontrolli u li dawk il-kontrolli ikunu tal-kwalità meħtieġa, sabiex iż-żoni eliġibbli jkunu jistgħu jiġu ddeterminati b'mod affidabbli u konsistenti;

68.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li d-disinn u l-kwalità tal-ħidma mwettqa mill-aġenziji tal-pagament u tal-postijiet ta' ċertifikazzjoni jipprovdu bażi affidabbli għall-valutazzjoni tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti; jemmen li sabiex dan jintlaħaq, il-Kummissjoni għandha taħdem lejn l-objettiv ta' strateġija ta' awditu uniku għas-sistema ta' kontroll tal-PAK;

69.  Jilqa' l-bidla fl-approċċ użat mid-DĠ AGRI biex jikkalkula r-rata ta' żball residwu għall-għajnuna diżakkoppjata skont l-erja fl-2012, peress li dan jikkunsidra l-fatt li l-istatistika dwar l-ispezzjonijiet, id-dikjarazzjonijiet tad-diretturi tal-aġenziji tal-pagamenti u l-ħidma mwettqa mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni jistgħu jintlaqtu minn nuqqasijiet li jaffettwaw l-affidabbiltà tagħhom; jappella biex dan l-approċċ il-ġdid jiġi estiż għan-nefqa kollha tal-PAK fir-Rapport ta' Attività Annwali tad-DĠ AGRI fil-perjodu ta' finanzjament il-ġdid;

70.  Ifakkar lill-Kummissjoni li huwa approva r-riżerva inkluża fir-rapport annwali ta' ħidma tad-DĠ AGRI għan-nefqa totali tal-FAEŻR għall-2012 u li din ir-riżerva hija dovuta għat-tħassib dwar il-kwalità tal-kontrolli f'xi Stati Membri kif ukoll ir-rata ta' żball irrappurtata mill-Qorti tal-Awdituri;

71.  Jitlob lill-Istati Membri jwettqu l-kontrolli amministrattivi eżistenti tagħhom b' mod effikaċi billi jużaw l-informazzjoni rilevanti kollha disponibbli għall-aġenziji ta' pagament, peress li b'dan il-mod jistgħu jinkixfu u jiġu kkorreġuti l-parti l-kbira tal-iżbalji;

72.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffukaw fuq il-kosteffiċjenza tal-kontrolli bħala qasam ta' importanza, speċifikament billi jiżviluppaw ulterjorment l-użu ta' kontrolli bbażati fuq ir-riskju;

73.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li fil-qasam tal-iżvilupp rurali qed jiġu applikati standards u proċeduri uniformi bl-istess mod u li dawn qed jiġu osservati, kemm mill-korpi ta' approvazzjoni kif ukoll mill-korpi ta' awditjar tagħha;

Parti VII – Rapport Speċjali Nru 1/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-effettività tal-proġetti għat-trasport urban pubbliku appoġġati mill-UE"

74.  Jenfasizza li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej ("Fondi ESI") huma l-aktar sors uniku importanti għall-finanzjament mill-Unjoni għall-proġetti ta' mobilità urbana, u li proġetti bħal dawn mhumiex biss kruċjali għall-aċċessibbiltà taż-żoni urbani f'reġjuni anqas żviluppati tal-Unjoni iżda li dawn għandhom aspetti soċjali u ambjentali importanti għall-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tal-Unjoni;

75.  Jenfasizza ż-żieda fl-importanza tal-assistenza finanzjarja kontinwa tal-Unjoni, meta b'mod partikolari jitqiesu l-konsegwenzi negattivi ta' espansjoni urbana dejjem akbar u l-prospett ta' tkabbir kostanti ulterjuri fil-popolazzjoni urbana;

76.  Jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat li t-twettiq tal-proġetti ta' mobilità urbana kemm mill-Kummissjoni kif ukoll mill-Istati Membri jrid għalhekk ikun responsabbli, effikaċi u effiċjenti, filwaqt li jfittex li jinkisbu riżultati konkreti aktar milli jassorbi l-fondi disponibbli;

77.  Itenni, waqt li jżomm quddiem għajnejh il-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-appell li sar lill-Istati Membri fil-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2013 bit-titolu "Flimkien lejn mobilità urbana kompetittiva u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi" COM(2013)0913:

   (a) biex jiżguraw valutazzjonijiet dettaljati tal-prestazzjoni fil-preżent u fil-futur, il-koordinament u l-integrazzjoni ta' Pjanijiet ta' Mobilità Urbana Sostenibbli (SUMPs) fi strateġiji urbani u territorjali usa', u jemendaw, fejn meħtieġ, għodda tekniċi u ta' natura oħra għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet tal-ippjanar;
   (b) biex jikkonċentraw fuq mezzi adegwati minbarra l-infrastruttura bħala għodda biex tintlaħaq il-mobilità urbana fil-loġistika urbana;

78.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet fl-Istati Membri, b'kunsiderazzjoni tal-impatt negattiv tal-kriżi finanzjarja fuq l-użu tas-sistemi ta' trasport, biex jagħtu aktar attenzjoni lill-objettivi, il-miri u l-indikaturi, b'mod partikolari dawk fil-formoli ta' applikazzjoni għall-proġetti, sabiex jidentifikaw ir-riskji potenzjali u jħarsu kontra kull ottimiżmu żejjed fi proġetti futuri u jevitaw it-tip ta' dewmien u spejjeż imsemmija fir-rapport speċjali;

79.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq b'aktar reqqa analiżijiet dettaljati tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji ta' baġits indikattivi tal-proġetti ta' trasport urban u tikkondividi l-aħjar prattiki mal-Istati Membri, kif ukoll tħeġġeġ dan it-tip ta' skambji fosthom, u b'hekk tappoġġa l-awtoritajiet fl-iżvilupp, b'eżitu pożittiv, ta' proġetti li mhumiex soġġetti għal approvazzjoni mill-Kummissjoni;

80.  Jinsisti li l-Kummissjoni tħeġġeġ l-użu tal-istrument Jaspers (Assistenza Konġunta għall-Appoġġ ta' Proġetti fir-Reġjuni Ewropej) mill-Istati Membri u li tisfrutta bis-sħiħ il-potenzjal tiegħu għall-assistenza fl-iżvilupp u fil-valutazzjoni tal-kwalità tal-proġetti ta' trasport urban iffinanzjati mill-Fondi ESI;

81.  Jiġbed l-attenzjoni, madankollu, għall-fatt li t-trasport pubbliku urban mhuwiex sempliċiment attività li tiġġenera d-dħul iżda huwa wkoll element kruċjali, u kultant insostitwibbli, ta' sistemi ta' mobilità urbana għal ħafna bliet kbar anki f'reġjuni aktar żviluppati, peress li dawn ibagħtu mill-"paradoss urban" minħabba l-eżistenza ta' distretti soċjalment vulnerabbli;

82.  Jitlob għalhekk lill-awtoritajiet rilevanti biex iqisu bis-sħiħ id-dimensjoni soċjali tal-proġetti ta' trasport pubbliku urban, abbażi ta' ġustifikazzjonijiet adgewati inklużi fil-formola ta' applikazzjoni;

83.  Jitlob lill-Kummissjoni tadotta malajr l-atti ta' implimentazzjoni u delegati rilevanti sabiex jiġi evitat dewmien potenzjali, filwaqt li jirrikonoxxi li l-proġetti ta' trasport normalment jeħtieġu żmien konsiderevoli għall-elaborazzjoni u l-implimentazzjoni;

84.  Jinsisti li jiġu implimentati l-elementi stabbiliti fl-Anness għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2013 msemmija hawn fuq, fosthom:

   (a) analiżi komprensiva tal-istatus u linja bażi permezz ta' "eżerċizzju ta' awditjar tal-prestazzjoni tal-mobilità urbana", li magħha tkun tista' titqabbel il-prestazzjoni futura;
   (b) l-identifikazzjoni ta' “hotspots” fiż-żoni urbani fejn il-prestazzjoni tas-sistema tat-trasport preżenti hi partikolarment dgħajfa;
   (c) indikaturi tal-prestazzjoni xierqa li jistgħu jiġu monitorjati sew;
   (d) għanijiet speċifiċi ta' prestazzjoni li huma realistikament ambizzjużi fir-rigward tal-objettivi ta' SUMP;
   (e) miri li jistgħu jitkejlu, ibbażati fuq valutazzjoni realistika tal-linja bażi u riżorsi disponibbli, biex jirriflettu l-għanijiet speċifiċi ta' SUMP;

85.  Jiġbed l-attenzjoni għan-nuqqas ta' indikaturi adegwati għat-tkejjil tal-effettività tal-proġetti ta' trasport urban elenkati fir-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12) (ir-Regolament FEŻR) u jinsisti li l-Kummissjoni tinkludi aktar indikaturi adegwati fl-atti ta' implimentazzjoni u delegati relatati ma' dawn it-tipi ta' proġetti, b'kunsiderazzjoni tal-indikaturi rakkomandati mill-Qorti tal-Awdituri;

Parti VIII – Rapport Speċjali Nru 2/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-Arranġamenti Kummerċjali Preferenzjali huma ġestiti b'mod xieraq?"

86.  Jilqa' r-rapport speċjali li jevalwa l-ġestjoni tal-ftehimiet ta' kummerċ preferenzjali, fil-kuntest tal-kompetenza esklussiva tal-Unjoni, bħala kontribut importanti għad-dibattitu politiku ġenerali dwar il-politiki tal-Unjoni fil-qasam tal-kummerċ estern u l-iżvilupp; jieħu nota tas-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet u jressaq l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu hawn taħt;

Rimarki ġenerali

87.  Jesprimi tħassib serju għall-fatt li l-Kummissjoni ma evalwatx kif xieraq l-effetti ekonomiċi kollha tal-Arranġamenti Kummerċjali Preferenzjali (PTAs) kif ukoll għall-fatt li l-integrità tad-dħul mhijiex garantita;

88.  Ifakkar li hija prijorità ewlenija li min ifassal il-politika, id-diversi partijiet interessati u ċ-ċittadini tal-Unjoni li jħallsu t-taxxa jkunu mgħarrfa dwar il-valur miżjud u l-iżvantaġġi ewlenin tal-għażliet u x-xenarji differenti tal-politika dwar il-kummerċ;

89.  Iqis li mhux aċċettabbli li l-istudji dwar il-valutazzjonijiet tal-impatt għas-sostenibbiltà (VIS) f'ċerti każijiet huma neqsin, mhux kompleti, ibbażati fuq tagħrif qadim jew li għadda żmienu jew, f'xi każijiet oħrajn (il-każ taċ-Ċilì), kienu disponibbli biss wara li ġie ffirmat il-ftehim;

90.  Jinsisti li qabel ma jiġi ffirmat xi ftehim ġdid, l-istudju tal-VIS rilevanti jrid jiġi ffinalizzat u ppubblikat;

91.  Jiddispjaċih li l-pajjiżi sħab fil-qafas tas-sistema ġeneralizzata tal-preferenzi (is-sistema tal-SĠP) mhux dejjem kienu firmatarji tal-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel aktar enfasi fuq l-ambjent u l-governanza tajba fil-PTAs;

92.  Jixtieq ikun mgħarraf bil-miżuri meħuda mill-Kummissjoni abbażi tar-rakkomandazzjonijiet u l-osservazzjonijiet tal-Parlament u tal-Qorti tal-Awdituri sa Ottubru 2015;

Żviluppi futuri

93.  Huwa tal-fehma li, sabiex ittejjeb il-valutazzjoni tal-effetti ekonomiċi tal-PTAs, il-Kummissjoni għandha:

   (a) twettaq valutazzjoni tal-impatt (IA) u valutazzjoni tal-impatt għas-sostenibbiltà (VIS) għal kull PTA, li fiha tipprovdi analiżi bir-reqqa, komprensiva u kwantifikata tal-effetti ekonomiċi mistennija, inkluża stima preċiża tad-dħul li jintilef;
   (b) tinvolvi b'mod sistematiku lill-Eurostat fil-valutazzjoni tal-kwalità tas-sorsi tad-data statistika użati fil-VIS, u tiżgura l-puntwalità tal-analiżi mwettqa għan-negozjaturi;
   (c) twettaq evalwazzjonijiet interim u ex post tal-PTAs kollha sabiex tivvaluta l-punt sa fejn il-PTAs li jkollhom impatt sinifikanti jilħqu l-objettivi tal-politika tagħhom, kif il-prestazzjoni tagħhom tista' tittejjeb f'setturi ewlenin, u bl-inklużjoni ta' stima tad-dħul li jintilef;

94.  Jistieden lill-Kummissjoni, sabiex ittejjeb il-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-UE:

   (a) toħloq profili tar-riskju tal-Unjoni dwar il-PTAs biex sabiex l-Istati Membri jkollhom approċċ komuni għall-analiżi tar-riskju sabiex jitnaqqas it-telf lill-baġit tal-Unjoni;
   (b) tivverifika li l-Istati Membri jtejbu l-effettività tas-sistemi ta' ġestjoni tar-riskju tagħhom u tal-istrateġija ta' kontroll tagħhom biex jitnaqqas it-telf lill-baġit tal-Unjoni;
   (c) tħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw miżuri xierqa ta' prekawzjoni hekk kif jirċievu komunikazzjoni ta' assistenza reċiproka;
   (d) tevalwa u twettaq żjarat ta' monitoraġġ fuq bażi ta' riskju lill-pajjiżi li jibbenefikaw mit-trattament preferenzjali, partikolarment fir-rigward tar-regoli tal-oriġini u tal-akkumulazzjoni;
   (e) tobbliga lill-Istati Membri jtejbu l-kwalità tal-informazzjoni provduta minnhom fir-rigward tal-kooperazzjoni amministrattiva;
   (f) ittejjeb is-segwitu finanzjarju għall-investigazzjonijiet mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) sabiex tipprevieni li jkun hemm telf lill-baġit tal-Unjoni minħabba preskrizzjoni;
   (g) issaħħaħ il-pożizzjoni tal-Unjoni f'PTAs reċiproċi u tagħmel aktar użu ta' miżuri ta' prekawzjoni u ta' salvagwardja, waqt li tinkludihom fil-ftehimiet futuri kollha ta' kummerċ;
   (h) tipprovdi mingħajr dewmien ħarsa ġenerali tal-irkupri mwettqa matul il-perjodu 2010-2014;
   (i) tgħarraf lill-Parlament dwar ir-riżultati tal-inizjattiva tal-Compact fil-Bangladexx;

Parti IX – Rapport Speċjali Nru 3/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Tagħlimiet mill-iżvilupp imwettaq mill-Kummissjoni Ewropea tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II)"

95.  Jilqa' l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport Speċjali Nru 3/2014 tal-Qorti tal-Awdituri;

96.  Jikkritika lill-Kummissjoni talli ma pprovdietx biżżejjed persunal espert sa mill-bidu tal-proġett la f'termini ta' implimentazzjoni teknika u lanqas f'dawk ta' valutazzjoni tal-kwalità relatati mal-proġett SIS II;

97.  Jirrakkomanda l-integrazzjoni ta' kull proġett informatiku kbir fil-proċedura ta' governanza informatika u l-inklużjoni mhux biss tal-esperti mid-Direttorat-Ġenerali għall-Informatika tal-Kummissjoni iżda wkoll esperti minn Direttorati-Ġenerali oħrajn, kif ukoll ta' esperti esterni, b'mod li jittieħed benefiċċju aħjar mill-għarfien espert intern;

98.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni jmissha tibbenefika mill-ħila esperta tal-Istati Membri sa mill-bidu nett ta' kull proġett kbir u twaqqaf grupp ta' esperti msawwar mir-rappreżentanti tal-Istati Membri responsabbli għall-proġett; iqis li l-missjoni tal-grupp u l-kompetenzi tal-membri tiegħu għandhom jiġu definiti b'mod ċar;

99.  Jikkritika l-fatt li kemm il-Kummissjoni, li kellha tirrappreżenta, fost l-oħrajn, l-interessi tal-utenti aħħarin tas-sistema SIS II, u kemm il-partijiet ikkonċernati ewlenin ma kinux konxji lanqas tar-rekwiżiti tekniċi u tal-utenti aħħarin sa mill-bidu tal-proġett;

100.  Jistenna li, għall-proġetti fil-ġejjieni, il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, tistabbilixxi sa mill-bidu tal-proġett profil preċiż tar-rekwiżiti tekniċi u tal-utenti aħħarin li għandhom jiġu sodisfatti;

101.  Jikkunsidra li l-fatt li l-Kummissjoni ppubblikat sejħa għal proposti ġenerali għall-proġett mingħajr ma ddefinixxiet b'mod ċar ir-rekwiżiti tiegħu bħala ħela ta' flus il-kontribwenti;

102.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni jmissha tistabbilixxi pjan kummerċjali realistiku u kalendarju għall-proġetti informatiċi fil-ġejjieni, abbażi ta' rekwiżiti definiti b'mod ċar fil-forma u l-kontenut, kif ukoll analiżi ċara tal-ispejjeż u l-programmazzjoni taż-żmien waqt li jitqiesu r-riskji u l-kumplessità tal-proġett;

103.  Jikkritika l-fatt li l-Kummissjoni ppruvat diversi drabi tgħatti għad-dewmien u l-ispejjeż li telgħu;

104.  Jitlob l-ikbar trasparenza possibbli fil-proġetti informatiċi tal-ġejjieni f'termini ta' ċiklu ta' informazzjoni kontinwu fil-konfront tal-kumitat kompetenti rispettiv tal-Parlament, speċjalment f'dak li jirrigwarda deċiżjonijiet vitali għall-attivazzjoni tal-fażijiet konsekuttivi tal-proġett jew bidliet imprevisti ta' spejjeż, programmazzjoni taż-żmien jew soluzzjonijiet alternattivi;

105.  Hu tal-opinjoni li l-kundizzjonijiet għall-infurzar tat-talbiet għal indennizz ma misshomx kienu limitati fil-kuntratt mal-aġent kuntrattur ewlieni; iqis li l-kuntratti fil-ġejjieni għandu jkollhom mekkaniżmu ta' penalitajiet effikaċi biex tiġi żgurata implimentazzjoni f'waqtha u li tissodisfa l-istandards mitluba;

106.  Jikkritika lill-Kummissjoni talli ma temmitx il-kuntratt mal-aġent kuntrattur ewlieni minkejja r-riżultati fqar fornuti fl-ewwel fażi tal-proġett;

107.  Jikkritika lill-Kummissjoni talli ma insistietx fuq sistema ta' żvilupp abbażi t al-komponenti għall-implimentazzjoni tas-sistema SIS II; iqis li kieku ġew introdotti moduli ta' xogħol li jistgħu jintrabtu bejniethom, setgħu jiġu mgħoddija elementi kompluti lil aġent kuntrattur ieħor b'mod li jiġi evitat l-rbit ma' aġent kuntrattur speċifiku wieħed;

108.  Jikkritika lill-Kummissjoni talli qabżet il-valur tal-kuntratt oriġinali bi tmien darbiet il-valur oriġinali billi nnegozjat il-kuntratt mill-ġdid, minkejja l-punt (e) tal-Artikolu 126(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002(13) li jipprevedi li l-valur tal-kuntratt m'għandux jaqbeż aktar minn 50 % tal-valur oriġinali tiegħu;

109.  Jinnota, f'dan ir-rigward, li l-punt (b) tal-Artikolu 134(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012(14) jista' jkollu jiġi rivedut peress li r-raġunijiet tekniċi jew artistiċi li jorbtu lill-awtoritajiet kontraenti ma' kuntrattur jew aġent speċifiku wieħed m'għandhomx jevitaw id-dispożizzjoni protettiva fil-punt (e) ta' dak l-istess paragrafu u jippermettu l-multiplikazzjoni tal-valur oriġinali tal-kuntratt ewlieni b'mod sproporzjonat;

110.  Jinnota li, fil-każ ta' multiplikazzjoni konsiderevoli tal-ispejjeż oriġinali tal-proġett jew bidliet kbar f'dak li għandu x'jaqsam mal-benefiċċji mistennijin, ir-riskji jew soluzzjonijiet alternattivi, l-awtorità baġitarja jkollha tagħti l-approvazzjoni tagħha minn qabel;

111.  Jiddeplora l-allokazzjoni mill-ġdid ta' fondi baġitarji mingħajr l-approvazzjoni tal-awtorità baġitarja f'diversi każijiet;

112.  Jilqa' l-linji gwida għall-ġestjoni ta' proġetti, rakkomandati mid-Direttorat-Ġenerali għall-Informatika tal-Kummissjoni sa mill-2011; iqis li, abbażi ta' dawn il-linji gwida, il-kumitat ewlieni tal-proġett għandu japprova l-introduzzjoni tal-passi li jmiss li jittieħdu fil-proġett, magħrufa bħala "l-bibien ta' approvazzjoni";

113.  Jenfasizza l-ħtieġa li nħarsu 'l quddiem, peress li sa tmiem dan id-deċennju s-sistema SIS II tista' tilħaq il-punt ta' saturazzjoni u jkun hemm bżonn ta' SIS III; jittama f'dan ir-rigward li l-preparamenti tas-sistema SIS III jitmexxew b'mod sinifikattivament aħjar.

Parti X – Rapport Speċjali Nru 4/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Integrazzjoni tal-objettivi tal-politika tal-UE dwar l-ilma fi ħdan il-PAK: suċċess parzjali"

114.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi lil-leġiżlatur tal-Unjoni l-modifiki li meħtieġa jsiru lill-istrumenti attwali (il-kundizzjonalità u l-iżvilupp rurali) bil-ħsieb li tiġi żgurata l-konformità mad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(15) (id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (WFD)) jew, fejn xieraq, strumenti ġodda li huma kapaċi jissodisfaw l-għanijiet aktar ambizzjużi fir-rigward tal-integrazzjoni tal-objettivi tal-politika dwar l-ilma fil-PAK;

115.  Jistieden lill-Istati Membri sabiex, f'konformità mad-WFD:

   (a) jindirizzaw id-dgħufijiet identifikati mill-awditu fit-twettiq tagħhom ta' kontrolli tal-kundizzjonalità;
   (b) jimponu b'mod sistematiku l-penali xierqa f'każijiet ta' ksur;
   (c) jinsistu aktar fuq l-identifikazzjoni u l-indirizzar tal-problemi relatati mal-ilma permezz tal-Programmi tal-Iżvilupp Rurali (RDPs) tagħhom u l-iżgurar li huma konsistenti mal-Pjanijiet ta' Mmaniġġjar tal-Baċini tax-Xmajjar (RBMPs);
   (d) ifasslu u jimplimentaw b'mod rigoruż mekkaniżmi ta' salwagwardja biex jiġu evitati l-effetti negattivi fuq l-ilma minn attivitajiet iffinanzjati mill-iżvilupp rurali;
   (e) iqisu b'mod attiv u jippromwovu b'mod xieraq l-użu tal-fondi allokati għall-kwistjonijiet relatati mal-ilma, b'mod li huwa konsistenti ma' ġestjoni finanzjarja tajba;

116.  Jistenna lill-Kummissjoni tipproponi mekkaniżmi xierqa li jistgħu jeżerċitaw b'mod effettiv influwenza pożittiva qawwija fuq il-kwalità tad-dokumenti ta' programmazzjoni tad-WFD tal-Istati Membri u li jevitaw in-nuqqas ta' rispett għaż-żmien iffissat mid-WFD; iqis, għal dan il-għan, li għandhom jiġu żgurati kundizzjonijiet minimi fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-WFD qabel ma jiġu impenjati l-fondi għall-iżvilupp rurali;

117.  Jistieden lill-Istati Membri jħaffu b'urġenza l-proċess tal-implimentazzjoni tad-WFD u jtejbu l-kwalità tal-RBMPs tagħhom għaċ-ċiklu tal-ġestjoni li jmiss (2015) billi jiddeskrivu miżuri individwali (eż. f'dawk li huma ambitu, żmien speċifikat, miri u spejjeż) u jagħmluhom ċari u konkreti biżżejjed f'livell operazzjonali, u sal-livell lokali/tal-azjendi agikoli;

118.  Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-għarfien tagħha tar-rabta bejn il-kwalità/kwantità tal-ilma u l-prattiki agrikoli billi ttejjeb is-sistemi eżistenti tagħha ta' monitoraġġ u tiżgura li huma kapaċi tal-anqas li jkejlu l-evoluzzjoni tal-pressjoni li ssir fuq l-ilma mill-prattiki agrikoli; iqis li dan kieku jgħin fl-identifikazzjoni tal-oqsma li fihom il-fondi tal-PAK huma l-aktar meħtieġa;

119.  Minħabba li l-kwalità tal-informazzjoni dwar l-ilma fl-Unjoni fl-intier tagħha tiddependi fuq il-kwalità tal-informazzjoni li l-Istati Membri jagħtu, l-Istati Membri huma mħeġġa jtejbu l-puntwalità, l-affidabbiltà u l-konsistenza tad-data li huma jipprovdu lill-Kummissjoni;

Parti XI – Rapport Speċjali Nru 5/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Is-superviżjoni bankarja Ewropea li qed tieħu forma - l-EBA u l-kuntest dejjem jinbidel tagħha"

120.  Jenfasizza l-ħtieġa għal analiżi transsettorjali tal-impatt kif ukoll l-importanza li jitqies iż-żmien li hemm bżonn għall-abbozzar tal-istandards tekniċi; jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex ikun hemm skadenzi dwar setgħat għal standards tekniċi u jinnota li qed issir analiżi transsettorjali billi tiġi eżaminata l-leġiżlazzjoni finanzjarja tal-Unjoni adottata fis-snin preċedenti fir-rigward tal-miżuri tal-pakkett regolatorju;

121.  Jenfasizza li l-azzjonijiet tal-Awtorità Bankarja Ewropea ("l-Awtorità"), għandhom jibqgħu ikunu newtrali mil-lat politiku; jemmen, madankollu, li huwa essenzjali li titjieb il-konverġenza superviżorja malajr kemm jista' jkun sabiex din twettaq il-kompiti u r-rwol tagħha;

122.  Jemmen li sistema ta' kontroll indipendenti hija l-bażi għall-funzjonament xieraq tas-suq finanzjarju; għaldaqstant jesprimi t-tħassib tiegħu dwar id-deċiżjoni politika li tqis lill-Awtorità bħala awtorità kompetenti biss għall-koordinazzjoni u mhux għas-superviżjoni mikroprudenzjali f'perjodu storiku fejn il-fiduċja fl-istituzzjonijiet finanzjarji teħtieġ azzjonijiet b'saħħithom;

123.  Jinnota l-limitazzjonijiet tal-Awtorità fir-rigward tal-kulleġġi tas-superviżuri, kif ukoll l-impatt tagħha fuq il-konverġenza superviżorja; jilqa' l-progress li sar mill-Awtorità, bil-limitazzjonijiet li għandha, biex ittejjeb il-funzjonament tal-kulleġġi, b'mod partikolari b'rabta mat-twettiq ta' valutazzjonijiet tar-riskju konġunti u t-teħid ta' deċiżjonijiet konġunti;

124.  Jinnota bi tħassib li, minkejja li ssaħħaħ ir-rwol tal-Awtorità biex tibda u tikkoordina t-testijiet ta' stress bħala parti mill-pakkett tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku, ir-responsabbiltà ġuridika għat-twettiq tal-eżerċizzji tat-testijiet tal-istress xorta tibqa' taħt il-qasam ta' attività tal-awtoritajiet kompetenti, fatt li jħalli lill-Awtorità mingħajr kontroll tar-riżultati tat-testijiet; .

125.  Jinnota bi tħassib in-nuqqas ta' ħila tal-Awtorità biex tissodisfa kompletament il-mandat tagħha fir-rigward tal-ħarsien tal-konsumatur minħabba nuqqas ta' strumenti ġuridiċi biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet u kamp ta' applikazzjoni limitat għat-teħid ta' deċiżjonijiet legalment vinkolanti biex tipprojbixxi ċerti prodotti jew attivitajiet; jenfasizza, madankollu, ir-rwol tal-Kumitat Konġunt biex jiffaċilita u jtejjeb l-iskambju ta' fehmiet bejn settur u ieħor u jaqbel mal-Qorti tal-Awdituri li jinħtieġu miżuri aktar b'saħħithom għall-ħarsien tal-konsumatur fis-settur finanzjarju tal-Unjoni;

126.  Jemmen li koordinazzjoni akbar mal-awtoritajiet nazzjonali tal-ħarsien tal-konsumatur tista' żżid l-impatt tal-Awtorità f'dan il-qasam;

127.  Jaqbel mal-Qorti tal-Awdituri li t-twaqqif ta' sistema ta' kejl tal-prestazzjoni huwa essenzjali għal monitoraġġ effikaċi u jirrikonoxxi li l-Awtorità tinsab fil-proċess li timplimenta sistema ta' kejl tal-prestazzjoni;

128.  Jinnota li superviżjoni bankarja fl-Unjoni kollha teħtieġ diviżjoni ċara tar-rwoli u r-responsabbiltà bejn l-Awtorità, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, kemm fil-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku kif ukoll lil hinn minnu; jappella, għalhekk, għal kjarifika ulterjuri tar-rwoli u d-dmirijiet tagħhom sabiex ikun evitat ir-riskju ta' kompiti li jkopru l-istess ambitu, ta' lakuni possibbli u responsabbiltajiet mhux ċari;

129.  Iqis li jeħtieġ jittejbu r-regoli attwali ta' superviżjoni sabiex jinkludu superviżjoni aktar mill-qrib ta' banek nazzjonali f'dawk il-pajjiżi li adottaw l-euro li iżda mhumiex Stati Membri, bħall-Vatikan, Andorra, Monako u San Marino;

130.  Jemmen li jeħtieġ jiġu riveduti l-parametri għall-assi mwieżna għar-riskju (RWA) sabiex ma jiġux ippenalizzati l-banek l-aktar esposti għall-prodotti bankarji relatati mal-kreditu kif ukoll biex ma jiġux ippremjati l-banek bi prodotti finanzjarji foqra jew dubjużi bħad-derivattivi;

Parti XII – Rapport Speċjali Nru 6/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-appoġġ mill-fondi taħt il-politika ta' Koeżjoni għall-ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli ‒ inkisbu riżultati tajbin?"

131.  Jilqa' r-Rapport Speċjali Nru 6/2014 tal-Qorti tal-Awdituri u japprova r-rakkomandazzjonijiet tiegħu;

132.  Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri sabet li l-implimentazzjoni fil-proġetti ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli (SER) ma kinitx problematika u jqis li dan il-fatt jikkonferma l-maturità ta' teknoloġiji ewlenin fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli;

133.  Huwa tal-fehma li fir-rigward tal-proġetti SER, li ġeneralment jieħdu bosta snin sakemm ikunu kompletament operattivi, huwa diffiċli li wieħed jagħmel evalwazzjoni preċiża tal-prestazzjoni qabel ma jkunu għaddew dawk is-snin;

134.  Iqis li l-prinċipju ta' kosteffikaċja għandu jkun inkluż b'mod sħiħ fl-istrumenti tal-politika ta' koeżjoni kif ukoll fi strumenti oħra bħall-Programm Ewropew tal-Enerġija għall-Irkupru, u mhux biss fi proġetti SER, anke meta dawn iservu skopijiet usa'; jirrimarka li l-kunċett ta' kosteffettività jista' jkun definit b'diversi modi; jissuġġerixxi, għaldaqstant, li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiddiskutu l-modi kif jissimplifikaw dik l-idea sabiex tingħata gwida aktar effiċjenti għall-implimentazzjoni tal-proġetti SER;

135.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-qafas regolatorju tal-Unjoni dwar is-SER ma jaqbilx totalment mar-rekwiżiti stabbiliti fl-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni ‒ il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni ‒ li huma l-aktar sorsi ta' finanzjament importanti għall-enerġija rinnovabbli; jistieden lill-Kummissjoni twettaq skrinjar fil-fond tal-leġiżlazzjoni u tikkoreġi l-inkonsistenzi eżistenti;

136.  Jemmen li l-finanzjament pubbliku f'dan il-qasam għandu jikkumplimenta u jkollu rwol ewlieni fl-istimolu tal-investiment privat; huwa tal-opinjoni, madankollu, li ċerti proġetti, speċjalment dawk ta' skala ikbar, jeħtieġu investiment pubbliku msaħħaħ;

137.  Iqis li inċentivi instabbli u imprevedibbli u skemi ta' appoġġ qed ifixklu l-investiment fl-enerġija rinnovabbli; jinsisti li inċertezzi eżistenti jfixklu wkoll il-proċess tal-għażla tat-teknoloġiji ta' produzzjoni li jkomplu jdgħajfu l-prinċipju ta' kosteffettività;

138.  Jenfasizza li d-diffikultajiet u l-inċertezzi għall-integrazzjoni tal-grilja tas-SER ma jirrappreżentawx biss ostaklu għall-investiment tas-settur privat fl-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli iżda jistgħu jxekklu wkoll is-sostenibbiltà ekonomika u finanzjarja tal-proġetti li għaddejjin bħalissa kif ukoll l-implimentazzjoni tal-programmi tal-FEŻR u tal-Fond ta' Koeżjoni fil-ġejjieni; jistieden lill-Kummissjoni twettaq skrinjar aġġornat ta' ostakli regolatorji u tekniċi fil-livell tal-Istati Membri sabiex proġetti SER, kemm fuq skala żgħira kif ukoll fuq skala kbira, ikollhom aċċess aħjar għall-grilja elettrika;

139.  Jinnota li l-Kummissjoni teħtieġ tissorvelja b'mod aktar rigoruż il-qafas regolatorju ġdid għall-2014-2020, inklużi l-objettivi tal-bidu tiegħu u l-indikaturi tal-prestazzjoni li jippermettu monitoraġġ u evalwazzjoni effikaċi;

140.  Jitlob lill-Istati Membri jagħmlu aktar sforzi biex jiskambjaw l-aħjar prattiki u jistabbilixxu proċeduri komuni sabiex jarmonizzaw is-sistemi amministrattivi nazzjonali tagħhom;

141.  Jinnota li l-kriterji tal-għażla dettaljati ħafna tas-SER jistgħu jsiru mod ta' kif ikunu esklużi l-kompetituri; jitlob lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-gwida f'dan ir-rigward u timmonitorja dawk il-każijiet bir-reqqa;

142.  Jieħu nota tat-tweġibiet tal-Kummissjoni filwaqt li jsostni li wħud mir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri diġà ġew implimentati permezz tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(16) (id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli);

Parti XIII – Rapport Speċjali Nru 7/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-FEŻR appoġġa b'suċċess l-iżvilupp ta' inkubaturi tan-negozju?"

143.  Jilqa' r-Rapport Speċjali Nru 7/2014 tal-Qorti tal-Awdituri u japprova r-rakkomandazzjonijiet tiegħu;

144.  Jinnota li l-inkubaturi tan-negozji jsostnu t-twaqqif u l-iżvilupp ulterjuri ta' negozji żgħażagħ li jistgħu jqiegħdu lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fil-qalba tat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' impjiegi fl-Unjoni;

145.  Jemmen li l-programmi ta' finanzjament tal-politika ta' koeżjoni applikati għal dawn l-inkubaturi awditjati għandu jkollhom pjanifikazzjoni strutturata, sett ċar ta' objettivi u valutazzjoni effikaċi; huwa tal-opinjoni li l-inkubaturi awditjati kellhom dgħufijiet f'kull wieħed mir-rekwiżiti msemmija hawn fuq;

146.  Ifakkar li l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) għamel kontribuzzjoni finanzjarja sinifikanti għall-ħolqien tal-infrastruttura tal-inkubaturi tan-negozji u li l-faċilitajiet ta' inkubaturi li ġew awditjati kienu stabbiliti kif xieraq, iżda li r-rendiment ta' dawn l-inkubaturi awditjati kien limitat;

147.  Jindika li l-għadd ta' pjanijiet ta' direzzjoni tan-negozju li nħolqu bl-appoġġ ta' inkubatur, l-għadd ta' negozji li kienu għadhom jiftħu u li ġew inkubati, kif ukoll l-għadd ta' impjiegi maħluqa, kien, bħala medja, ferm iżgħar miċ-ċifri mill-inkubaturi li ntużaw mill-Qorti tal-Awdituri bħala punt ta' riferiment biex jitqabblu magħhom;

148.  Jinnota li l-inkubaturi tal-FEŻR awditjati offrew firxa ta' servizzi aktar limitata mill-inkubaturi li ntużaw bħala punt ta' riferiment u li l-firxa ta' ħiliet u kompetenza esperta li kellhom il-persunal tal-inkubaturi tal-FEŻR kienet anqas estensiva;

149.  Jisħaq fuq il-fatt li katina ta' valur għall-appoġġ tan-negozji kompletament effettiv b'persunal kompetenti, prassi tajba u monitoraġġ regolari hi importanti għall-effikaċja tal-inkubaturi tan-negozji;

150.  Jieħu nota tal-ispjegazzjoni tal-Kummissjoni li l-Istati Membri li daħlu fl-Unjoni fl-2004 u wara kienu nieqsa mill-infrastruttura, il-kompetenza u l-esperjenza fil-qasam tan-negozju u ma setgħux, għal dawn ir-raġunijiet, jilħqu riżultati aħjar; ifakkar, madankollu, li l-eżerċizzju ta' awditjar sar fuq inkubaturi f'4+2 Stati Membri u tnejn biss minnhom ingħaqdu mal-Unjoni fl-2004;

151.  Hu tal-opinjoni li l-Kummissjoni wriet, matul il-perjodi ta' programmazzjoni suċċessivi 2000-2006 u 2007-2013, nuqqas ta' involviment b'appoġġ għal dawn l-intrapriżi; jinnota li dan hu kkonfermat mill-vojt fil-gwida pprovduta mill-Kummissjoni f'dawk il-perjodi ta' programmazzjoni, b'mod speċjali bejn l-2006 u l-2010;

152.  Ifakkar li t-twaqqif u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattika, b'mod partikolari fin-negozji li jkunu għadhom kif inħolqu, huma miżuri importanti għat-titjib tal-effikaċja; jiddeplora r-riżultati deludenti fornuti mill-inkubaturi awditjati; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-gwida għall-awtoritajiet maniġerjali tal-Istati Membri f'din il-kwistjoni u jistieden lil dawn tal-aħħar biex japplikaw dawk il-prinċipji ta' gwida b'mod effiċjenti;

153.  Jisħaq fuq il-fatt li l-investiment fit-taħriġ għall-persunal, b'mod li jiġi żgurat appoġġ effikaċi għall-kumpaniji inkubati u l-klijenti potenzjali, hu importanti għall-effikaċja tan-negozju; jiddispjaċih li anke dan l-element kien ġeneralment traskurat fl-inkubaturi awditjati;

154.  Jinnota li l-appoġġ għall-inkubaturi tan-negozji jista' jiġi bbażat fuq analiżi komprensiva u fil-fond, kif ukoll fuq sett ta' eżamijiet individwali, speċifiċi u mfassla apposta għall-proġetti b'appoġġ partikolari (bħal studju ta' fattibilità, pjan ta' direzzjoni tan-negozju, eċċ.); iqis li dawn l-eżamijiet jistgħu jippreżentaw raġunament ċar għat-tali appoġġ;

155.  Jemmen li ma jistax jiġi determinat minn qabel li l-użu ta' inkubaturi tan-negozju li huma maħsuba biex iġibu valur miżjud għall-iżvilupp reġjonali u ekonomiku se jkollu eżitu li jirnexxi f'kull lokalità; iqis li għandhom jiġu appoġġati biss dawk l-inkubaturi li jissodisfaw il-prekundizzjonijiet introduttorji;

156.  Jissottolinja l-fatt li l-appoġġ għall-inkubaturi tan-negozji jista' jiġi pprovdut permezz tal-użu ta' sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat, fejn ir-riskju ta' servizz pubbliku jiġi kondiviż mal-intrapriża privata li tkun id-destinatarja tal-appoġġ;

157.  Jinnota li l-inkubaturi tan-negozji għandhom jinħolqu f'kooperazzjoni mill-qrib mal-iskejjel u l-faċilitajiet ta' riċerka;

158.  Jinnota li hu importanti li jinstabu elementi komplementarji u sinerġiji fl-appoġġ għall-inkubaturi tan-negozji mis-sorsi bħall-FEŻR, il-programm ORIZZONT 2020 u l-programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs (COSME) fil-perjodu 2014-2020;

Parti XIV – Rapport Speċjali Nru 8/2014 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu "Il-Kummissjoni mmaniġġjat b'mod effettiv l-integrazzjoni ta' appoġġ akkoppjat fl-Iskema ta' Pagament Uniku?"

159.  Japprova r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri u jilqa' pożittivament il-pożizzjoni kostruttiva tal-Kummissjoni;

160.  Jiddispjaċih li xi Stati Membri, skont il-Qorti tal-Awdituri, mhux dejjem segwew il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba meta ddefinixxew il-kriterji għall-kalkolu tal-intitolamenti għal pagament;

161.  Jinnota li dan wassal biex f'ċertu setturi l-bdiewa rċevew benefiċċji imprevisti, li fihom infushom ma kisru ebda regola eżistenti:

   (a) fi Spanja, skont ir-regoli nazzjonali, l-intitolamenti għal pagament kellhom valur ogħla minn meta l-bdiewa rċevew appoġġ akkoppjat fil-passat;
   (b) fl-Italja, il-bdiewa rċevew intitolamenti għal pagament li jikkorrispondu għal-livell storiku ta' appoġġ tagħhom, anki jekk sadanittant kienu naqqsu b'mod sinifikanti ż-żoni li jaħdmu fihom;
   (c) għall-kuntrarju tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, l-awtoritajiet Franċiżi ma kinux naqqsu l-valur tal-intitolamenti kollha għal pagament sabiex jiffinanzjaw l-appoġġ speċifiku għall-bdiewa (l-Artikolu 68 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009(17)); konsegwentement, il-valur tal-intitolamenti għal pagament kollha fi Franza kien iddikjarat b'mod eċċessiv b'4,61 %, li jikkorrispondi għal EUR 357,3 miljun; jinnota li EUR 74 miljun minn dan l-ammont kien jikkonċerna l-appoġġ integrat fl-Iskema ta' Pagament Uniku (SPU) fl-2010 u li l-Kummissjoni tgħid li l-pjan ta' azzjoni għal Franza jinkludi miżuri korrettivi;

162.  Jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tissorvelja b'mod adegwat il-kalkolu ta' intitolamenti għal pagament għall-bdiewa mill-Istati Membri, inkluż ir-rispett għal-limiti massimi disponibbli għall-allokazzjoni ta' dawn l-intitolamenti;

163.  Jinnota bi tħassib li anke fejn il-Kummissjoni identifikat żbalji, l-intitolamenti għal pagament ma ġewx ikkoreġuti għaliex il-proċeduri amministrattivi jimxu bil-mod wisq;

164.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb is-sorveljanza f'waqtha u tagħti aktar attenzjoni lir-riskji marbuta mal-intitolamenti;

165.  Jinnota li, mill-2015, l-SPU se tinbidel ma' "Skema ta' Pagament Bażiku" (SPB);

166.  Huwa tal-fehma li s-sistema l-ġdida għandha timmira li tnaqqas il-piż amministrattiv fuq il-bdiewa;

167.  Jinsab konvint li l-kontrolli u l-awditi tal-Kummissjoni għandhom essenzjalment ikunu bbażati fuq ir-riskju;

168.  Jinsisti li s-sistema l-ġdida jeħtieġ tevita diskrepanzi mhux ġustifikati fil-kalkoli tal-intitolamenti għal pagament fid-diversi Stati Membri kif ukoll it-trattament inugwali tal-bdiewa, irrispettivament minn kwalunkwe livell ta' diskrezzjoni li r-regolament jista' joffri; jitlob lill-Kummissjoni sserraħ ras il-Parlament u l-Kumitat għall-Kontroll Baġitarju tiegħu li l-miżuri xierqa biex jinkiseb dan l-objettiv huma fis-seħħ;

169.  Jinsab imħasseb li l-intitolamenti għal pagament mhux korretti jistgħu iwasslu għal pagamenti mhux korretti anki lil hinn mill-2014, peress li l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jħallsu sal-2021 parti mill-għajnuna futura fuq il-bażi tal-livell attwali tal-appoġġ tal-SPU; iqis li għalkemm dawn il-pagamenti jistgħu jiġu kkoreġuti u rkuprati, qabelxejn għandhom jiġu evitati;

170.  Ifakkar lill-Kummisjsoni li l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li "[i]l-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit f'koperazzjoni mal-Istati Membri[...], fuq ir-responsabbiltà tagħha stess u fil-limiti tal-approprazzjonijiet, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' tmexxija finanzjarja tajba"; jistenna li l-Kummissjoni għalhekk tipprovdi biżżejjed direzzjoni lill-Istati Membri sabiex ikunu jistgħu jimplimentaw l-SPB skont il-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba, u tqiegħed fis-seħħ l-istrutturi ta' monitoraġġ xierqa bil-għan li jieħdu responsabbiltà ġenerali għall-implimentazzjoni tal-baġit;

Parti XV – Rapport Speċjali Nru 9/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-appoġġ tal-UE għal investiment u promozzjoni għas-settur tal-inbid huwa mmaniġġjat tajjeb u r-riżultati tiegħu dwar il-kompetittività tal-inbejjed tal-UE huma dimostrati?"

171.  Jilqa' l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport Speċjali Nru 9/2014 tal-Qorti tal-Awdituri;

172.  Jinnota l-adozzjoni mill-Kunsill u mill-Parlament tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013(18) dwar l-organizzazzjoni komuni ġdida tas-swieq għall-perjodu bejn l-2014 u l-2020;

173.  Ifakkar fir-Rapport Speċjali Nru 7/2012 tal-Qorti tal-Awdituri (Kwittanza 2011) intitolat 'Ir-riforma tal-organizzazzjoni komuni tas-suq fl-inbid: il-progress li sar s'issa' u r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit li segwa;

174.  Jappoġġa bis-sħiħ l-idea li l-iskema ta' għajnuna għandha tiġi razzjonalizzata u li l-Kummissjoni għandha tissorvelja perjodikament l-assorbiment tal-fondi; jinsisti fuq il-ħtieġa assoluta li l-miżuri ta' investiment għandhom ikunu orjentati lejn in-negozju u r-riżultati u li għandhom jiġu mħeġġa mudelli tal-aħjar prattiki u li għandna nitgħallmu minnhom;

175.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-isforzi li ma rnexxewx biex aktar intrapriżi żgħar u medji (SMEs) jiġu attratti għall-promozzjoni u l-appoġġ tal-Unjoni għas-settur tal-inbid; iqis li r-rati ta' kofinanzjament għandhom jiġu riveduti biex b'hekk jibbenefikaw l-SMEs, b'mod li l-parteċipazzjoni tagħhom bħala benefiċjarji potenzjali, speċjalment b'kapaċitajiet amministrattivi u ta' finanzjament limitati, issir aktar faċli;

176.  Iqis li hemm bżonn li tkun implimentata sistema komuni ta' valutazzjoni tal-miżura ta' promozzjoni sabiex jiġi żgurat li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jkunu jistgħu janalizzaw il-punt sa fejn ikunu waslu l-progress u l-ksib tal-objettivi definiti u l-impatt tagħha fuq il-kompetittività tas-settur tal-inbid fil-livell tal-Istati Membri; jirrimarka li kwalunkwe żieda fis-sehem tas-suq globali tal-kumpanija tal-inbid rispettiva tista' tkun parti minn dik is-sistema komuni ta' valutazzjoni;

177.  Japprova r-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-ispejjeż anċillari bħal spejjeż tal-korpi ta' implimentazzjoni u spejjeż ġenerali għandhom ikunu ġustifikati sew u jkunu limitati għal perċentwal massimu tal-ispejjeż totali;

178.  Jenfasizza l-importanza kruċjali li tkun disponibbli taħlita politika xierqa bejn l-investiment u l-promozzjoni; jemmen li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom ikunu aktar effiċjenti fl-applikazzjoni tal-miżuri; jinnota, b'mod partikolari fir-rigward tal-miżura ta' promozzjoni, li l-benefiċjarji għandhom ikunu obbligati jagħtu prova tal-ħtieġa li jirċievu għajnuna mill-Unjoni, li m'għandhomx jiġu ffinanzjati l-ispejjeż operattivi normali, u li għandu jiġi ristrett l-appoġġ għall-benefiċjarji li jippreżentaw, f'kull perjodu ta' programmazzjoni, programmi ta' promozzjoni fl-istess pajjiżi; jirrimarka ulterjorment li r-riżultati tal-azzjonijiet ta' promozzjoni għandhom jiġu vvalutati fil-livell tal-benefiċjarju aktar milli għas-settur tal-inbid tal-Unjoni kollu kemm hu;

179.  Jappoġġa r-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-Kummissjoni għandha tanalizza kif il-baġit allokat lill-programmi nazzjonali ta' appoġġ għall-perjodu 2014-2018 jaqbel mal-ħtiġijiet tas-settur tal-inbid tal-Unjoni, tanalizza l-kapaċità ta' assorbiment tal-Istati Membri u taġġusta l-baġit fejn ikun hemm bżonn; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra jekk hemmx il-bżonn ta' għodda finanzjarja addizzjonali għas-settur tal-inbid meta mqabbel ma' setturi agrikoli oħrajn;

180.  Jilqa' l-evoluzzjoni pożittiva tal-esportazzjoni ta' nbejjed ta' kwalità mill-Unjoni; jirrimarka li l-Unjoni għandha tidentifika u tisfrutta l-vantaġġ kompetittiv tagħha f'suq dinji tal-inbid multilaterali u dejjem aktar kompetittiv u għandha tinkoraġġixxi lill-produtturi tal-inbid tal-Unjoni jiżviluppaw inbejjed ta' kwalità fost l-aqwa fid-dinja li jkomplu jgħinu jissodisfaw il-bilanċ tal-Unjoni bejn il-provvista u d-domanda;

181.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkontribwixxi għal aktar trasparenza fil-promozzjoni tal-inbid f'pajjiżi terzi permezz ta' sistema aħjar ta' kontroll u monitoraġġ tal-proġetti ffinanzjati; jirrimarka li din il-miżura għandha tgħin ukoll biex jiġi evitat finanzjament doppju;

Parti VII – Rapport Speċjali Nru 10/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-effettività tal-appoġġ għall-akkwakultura mill-Fond Ewropew għas-Sajd"

182.  Japprova r-rakkomandazzjonijiet ewlenin tal-Qorti tal-Awdituri filwaqt li jinnota li l-Kummissjoni qed tiżviluppa l-gwida mitluba għad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u d-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(19) (id-Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija Marina); Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni ħadet nota tar-rakkomandazzjonijiet relatati mal-ġestjoni tat-territorju u l-ħtieġa ta' simplifikazzjoni amministrattiva;

183.  Jilqa' l-fatt li t-tagħlimiet li ħarġu mill-perjodu 2007-2013 ġew inkorporati fil-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd il-ġdid għall-perjodu 2014-2020; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Kummissjoni, madankollu, tiżgura li r-rakkomandazzjonijiet kollha ġew u se jiġu implimentati;

184.  Jifhem li l-impatt tal-kriżi finanzjarja affettwa b'mod kritiku l-kisba tal-għanijiet għat-tkabbir u l-impjiegi fis-settur tal-akkwakultura; jenfasizza, madankollu, li wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Fond Ewropew għas-Sajd (FES) – it-tkabbir u s-sostenibbiltà tal-akkwakultura – ma ntlaħaqx ukoll minħabba fatturi oħrajn; jenfasizza l-fatt li minflok ma kiber, is-settur tal-akkwakultura staġna għal ħafna snin b'differenza minn partijiet oħra fid-dinja;

185.  Jinsab iddiżappuntat bin-nuqqas ta' prijoritizzazzjoni fil-livell tal-proġetti u fl-ippjanar strateġiku fuq livell nazzjonali; iħeġġeġ għaldaqstant lill-Kummissjoni ttejjeb it-tfassil tal-programmi sabiex issaħħaħ il-miżuri li jappoġġaw l-akkwakultura u jistieden lill-Kummissjoni tiżgura implimentazzjoni aħjar;

186.  Jirrimarka li, min-naħa l-waħda, akkwakultura aktar b'saħħitha u sostenibbli hi wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Kummissjoni, iżda min-naħa l-oħra, ftit li xejn sar biex dan l-għan jintlaħaq b'suċċess fil-qafas tal-FES; jinnota li dan hu żball sistematiku li jeżisti fi programmi oħrajn ukoll u għalhekk iħoss li l-Kummissjoni qed tonqos kontinwament milli tilħaq l-objettivi tagħha;

187.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti xejra ġdida lill-ġestjoni finanzjarja tagħha u tbiddel l-approċċ tagħha milli tuża s-sorsi kollha disponibbli għal li tikkonċentra fuq jekk l-infiq huwiex konformi mar-regoli, jekk hijiex qed trendi valur għall-flus minfuqa u jekk hijiex qed tipprovdi appoġġ effikaċi biex jintlaħqu l-objettivi ewlenin;

188.  Jinnota li l-Istati Membri jeħtieġ jindirizzaw l-għażla fqira ta' proġetti minflok ma jagħtu fondi għall-proġetti kollha u għandhom jiżguraw li l-proċedura tal-għażla tkun soġġetta għal regoli ta' evalwazzjoni dettaljati li jivvalutaw il-potenzjal tal-proġetti biex irendu riżultati u valur għall-flus minfuqa li b'mod ġenerali jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) bħalma huma t-tkabbir u l-impjiegi; jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tappoġġa lill-Istati Membri fit-twettiq ta' dan, tinkoraġġixxi segwitu ta' monitoraġġ tar-riżultati tal-proġetti u tistabbilixxi evalwazzjoni ta' wara l-proġett aktar kumplessa li mbagħad jinsiltu tagħlimiet minnha;

189.  Jinsab konvint li l-Istati Membri għandhom itejbu l-għodda u l-mezzi ta' rappurtar tagħhom peress li d-data mressqa lill-Kummissjoni ħafna drabi ma tkunx eżatta; jirrakkomanda lill-Kummissjoni biex: (a) tiżviluppa mezzi ta' pressjoni aktar b'saħħithom fuq l-Istati Membri biex iressqu data affidabbli, speċjalment f'każ ta' diskrepanzi ovvji, u, (b) tikkunsidra li tippenalizza lill-Istati Membri li jkunu suspettati li ressqu intenzjonalment data mhux korretta;

190.  Jirrimarka li l-Kummissjoni teħtieġ tiżviluppa qafas aktar b'saħħtu għall-programmi finanzjarji kollha tagħha, inklużi l-miżuri l-ġodda tal-FEMS għall-akkwakultura; jemmen li l-Kummissjoni għandha tikkunsidra tkun aktar konsistenti fl-approċċ tagħha u għandha tiżviluppa integrità aktar b'saħħitha;

191.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri jiċċaraw l-istrateġiji tagħhom stess u jimplimentawhom b'mod li jikkumplimenta l-objettivi tal-FEMS; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri jagħmlu sforz akbar fl-evalwazzjoni tal-proġett u jinħelsu minn nuqqas ta' ħsieb strateġiku dwar il-proġetti; jenfasizza li hemm il-bżonn li jiġi garantit li l-evalwaturi jevalwaw il-proġetti b'għajnejhom miftuħin u b'aspettattivi ċari;

192.  Jirrakkomanda li jiġi kkunsidrat mill-ġdid il-finanzjament tal-proġetti li diġà bdew peress li dan m'għandu l-ebda impatt addizzjonali; jiskoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri milli jwettqu "eżerċizzju ta' lista ta' kontroll" sabiex jiġi evitat nuqqas ta' valur addizzjonali;

193.  Jinkoraġġixxi s-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi biex tiġi żgurata l-kwalità għolja tal-proġetti li japplikaw għall-finanzjament;

194.  Jilqa' l-proposta għal sistema ġdida ta' monitoraġġ fil-FEMS li tinkludi bażi tad-data fil-livell tal-Istati Membri li taħżen informazzjoni dwar kull operazzjoni u rapport aggregat b'informazzjoni kruċjali, iżda jinsisti fuq l-implimentazzjoni ta' din il-proposta u li din tibqa' ta' livell għoli;

Parti XVII – Rapport Speċjali Nru 11/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-istabbiliment tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna"

195.  Jilqa' r-Rapport Speċjali Nru 11/2014 tal-Qorti tal-Awdituri u japprova r-rakkomandazzjonijiet tiegħu;

196.  Huwa tal-fehma li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) għadu mhuwiex servizz diplomatiku tal-Unjoni komplut minħabba nuqqas ta' riżorsi; iqis li l-Kummissjoni u l-Istati Membri huma l-atturi xierqa biex jagħfsu biex is-SEAE jiġi kkonsolidat;

197.  Jirrimarka li l-prinċipju tan-newtralità tal-baġit huwa apprezzat ħafna; iqis, madankollu, li dan m'għandux jitqies f'iżolament mill-iffrankar li l-Istati Membri għamlu bit-twaqqif tas-SEAE;

198.  Iqis li s-SEAE għad għandu amministrazzjoni b'ammont sproporzjonat ta' karigi tal-ogħla livell u li dan jeħtieġ jiġi indirizzat; huwa tal-fehma li l-miżuri diġà implimentati biex titranġa din is-sitwazzjoni huma passi fid-direzzjoni t-tajba u jitlob lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-impenn tagħha biex ittejjeb il-kooperazzjoni bejn is-servizzi;

199.  Iqis li r-responsabbiltajiet tar-Rappreżentanti Speċjali tal-Unjoni ma huma ċari xejn, b'nuqqas ta' analiżi xierqa tal-monitoraġġ u tal-prestazzjoni; jissuġġerixxi li, sabiex tissolva din il-lakuna, dawn jiġu integrati fis-SEAE;

200.  Iqis bħala pożittivi l-iżviluppi li saru fil-qasam tar-riżorsi umani iżda minkejja dan jaqbel mal-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri li l-kompetenza tematika fid-Delegazzjonijiet hija meħtieġa sew; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE joħolqu approċċ miftiehem flimkien li jottimizza l-profil tal-persunal tad-delegazzjoni;

201.  Jistieden lis-SEAE jkollu perspettiva ġenerali aħjar tal-ispejjeż imġarrba fil-proċeduri ta' reklutaġġ; jistieden lis-SEAE juża soluzzjonijiet innovattivi bħall-videoconferencing għall-intervisti tax-xogħol u, kemm jista' jkun, joħroġ bi proposti simili għat-taħriġ tal-persunal ukoll;

202.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri li jippromwovu koordinament u kooperazzjoni aħjar bejn is-servizzi tar-relazzjonjiet esterni tagħhom u s-SEAE mingħajr ma jitwarrbu l-kwistjonijiet tematiċi orizzontali;

203.  Jenfasizza l-ħtieġa li tkun żgurata flessibilità akbar fil-finanzjament tal-missjonijiet tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) biex tkun garantita s-sigurtà interna u esterna tal-Unjoni minħabba l-periklu maħluq minn kunflitti f'pajjiżi li jmissu magħha, kif ukoll iż-żieda fir-riskju ta' attivitajiet terroristiċi possibbli marbuta mal-IS;

204.  Iħeġġeġ lis-SEAE jimmassimizza l-benefiċċji tal-ekonomiji ta' skala billi joħloq sinerġiji ġodda fi ħdan is-sede ċentrali tas-SEAE u d-delegazzjonijiet kif ukoll b'kooperazzjoni mal-Istati Membri u s-servizzi diplomatiċi nazzjonali, fl-ispirtu ta' politika esterna u servizzi tal-Unjoni reali; jinnota b'sodisfazzjon li l-kolokazzjoni tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni u r-rappreżentanzi diplomatiċi tal-Istati Membri qed tiżdied, anki jekk għadha limitata, u jifraħ lis-SEAE talli qed jagħti prijorità lil din il-materja fl-azzjonijiet tiegħu;

205.  Jirrikonoxxi li għad baqa' xogħol xi jsir fir-rigward tas-servizzi konsolari;

Parti XVIII – Rapport Speċjali Nru 12/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-FEŻR huwa effettiv biex jiffinanzja proġetti li jippromwovu direttament il-bijodiversità taħt l-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020?"

206.  Jirrimarka li l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD) tiddefinixxi l-bijodiversità bħala l-varjabbiltà fost organiżmi ħajjin mis-sorsi kollha, inklużi fost oħrajn, ekosistemi terrestri, tal-baħar u ekosistemi akkwatiċi oħra u l-kumplessi ekoloġiċi li jagħmlu parti minnhom; jirrimarka wkoll li s-CBD tirrikonoxxi bosta theddidiet importanti għall-bijodiversità, bħat-telf u l-frammentazzjoni tal-ħabitat, l-użu eċċessiv tal-foresti, l-oċeani, ix-xmajjar, il-lagi u l-ħamrija, it-tniġġis, it-tibdil fil-klima, u l-ispeċijiet introdotti li jikkompetu mal-flora u l-fawna indiġeni;

207.  Jenfasizza li l-bijodiversità hija essenzjali għall-ħajja umana u għall-benessri tas-soċjetàjiet; jenfasizza, barra minn hekk, li l-bidla fil-klima, it-telf tal-bijodiversità, it-theddidiet rappreżentati mill-ispeċijiet invażivi u l-konsum eċċessiv tar-riżorsi naturali huma sfidi kbar li jaffettwaw kull ċittadin tal-Unjoni;

208.  Jiddispjaċih li l-Unjoni ma rnexxilhiex tilħaq il-mira ewlenija tagħha li twaqqaf it-telf tal-bijodiversità fl-Unjoni sal-2010;

209.  Jinnota li t-telf tal-bijodiversità għandu spejjeż ekonomiċi devastanti għas-soċjetà, fatt li s'issa għadu ma ngħatax biżżejjed attenzjoni fil-politiki globali; L-istudju dwar l-ekonomija tal-ekosistemi u tal-bijodiversità stima li l-ispiża tan-nuqqqas ta' azzjoni u tad-degradazzjoni tas-servizzi ekoloġiċi tirrappreżenta sa 7 % tal-PDG globali kull sena fl-2050(20);

210.  Jinsab konvint li, għaldaqstant, hemm ħtieġa urġenti għal azzjoni u li tingħata importanza politika akbar lill-bijodiversità sabiex jiġu sodisfatti l-impenji rilevanti għall-2020;

211.  Jinnota li r-riżultati tal-proġetti ta' spiss idumu biex joħorġu, li jagħmilha diffiċli li jiġu evalwati r-riżultati tagħhom;

212.  Huwa tal-fehma li, minkejja l-limitazzjonijiet assoċjati mal-livell baxx ta' fondi allokati għall-bijodiversità u mad-diffikultajiet tal-valutazzjoni tal-użu ta' dawn il-fondi, f'dan l-istadju huwa essenzjali li l-finanzjament jibqa' hemm;

213.  Jenfasizza l-fatt li l-ħarsien tal-bijodiversità mhuwiex biss għan ambjentali nobbli, iżda li din il-politika toffri wkoll potenzjal sinifikanti li jinħolqu ħiliet, impjiegi u opportunitajiet kummerċjali ġodda;

214.  Jenfasizza l-importanza li l-ħarsien u l-konservazzjoni tal-bijodiversità jiġu integrati fl-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-politiki l-oħra kollha tal-Unjoni (inklużi l-agrikoltura, il-forestrija, is-sajd, l-iżvilupp reġjonali, l-enerġija, l-industrija, it-trasport, it-turiżmu, il-kooperazzjoni u l-għajnuna għall-iżvilupp, u r-riċerka u l-iżvilupp) sabiex il-politiki settorjali u fiskali tal-Unjoni jkunu aktar koerenti u biex ikun żgurat li l-Unjoni tilħaq l-impenji vinkolanti tagħha dwar il-ħarsien tal-bijodiversità; jirrimarka, f'dan il-kuntest, li l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali, reġjonali, nazzjonali u tal-Unjoni għandha tissaħħaħ;

215.  Jinnota li, minkejja l-gwida u l-impetu mogħtija mill-Kummissjoni, huwa f'idejn l-Istati Membri li jistabbilixxu prijoritajiet ta' finanzjament ibbażati fuq il-bżonnijiet tagħhom u li l-maġġoranza kbira tal-Istati Membri ma tużax il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) bħala strument għall-ħarsien tal-bijodiversità;

216.  Huwa tal-fehma, għalhekk, li fid-dawl tal-użu baxx tagħhom (0,79 %), hemm bżonn jiġi kkunsidrat li parti mill-fondi tal-FEŻR (perċentwal li għad irid jiġi kkonfermat) jiġi allokat b'mod obbligatorju għall-promozzjoni tal-bijodiversità;

Parti XIX – Rapport Speċjali Nru 13/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Appoġġ mill-UE għar-riabilitazzjoni wara t-terremot f'Ħaiti"

217.  Jilqa' r-Rapport Speċjali Nru 13/2014 li jevalwa l-appoġġ tal-Unjoni għar-riabilitazzjoni wara t-terremot f'Ħaiti bħala kontribut importanti għad-dibattitu politiku globali dwar il-politiki umanitarji esterni u tal-iżvilupp tal-Unjoni; jieħu nota tal-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet;

218.  Jilqa' u jieħu nota tal-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet ewlenin tar-rapport finali dwar l-evalwazzjoni tal-kooperazzjoni tal-Unjoni mar-Repubblika ta' Ħaiti li twettqet mid-Direttorat Ġenerali għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp – EuropeAid tal-Kummissjoni fuq talba tal-Parlament u jistabbilixxi l-osservazzjonijet u r-rakkomandazzjonijet tiegħu hawn taħt;

Kummenti ġenerali

219.  Itenni s-sodisfazzjon ġenerali bil-ħidma u l-isforzi mwettqa mis-servizzi tal-Kummissjoni b'reazzjoni għat-terremot f'Ħaiti fl-2010 u dan, f'sitwazzjoni estremament kritika għad-delegazzjoni tal-Unjoni u l-persunal tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward l-abbiltà tal-Kummissjoni li żżomm il-pagamenti u l-ħlasijiet bħala konsegwenza għall-progress mhux sodisfaċenti fil-ġestjoni finanzjarja tal-Gvern u n-nuqqasijiet fil-proċeduri nazzjonali tal-akkwist;

220.  Jiddeplora d-dgħufijiet identifikati fil-koordinazzjoni bejn id-donaturi u fi ħdan is-servizzi tal-Kummissjoni kif elaborat ukoll minn evalwazzjoni tal-kooperazzjoni tal-Unjoni mar-Repubblika ta' Ħaiti (2008-2012)(21), li nħarġet f'isem il-Kummissjoni; jitlob, f'dan ir-rigward, artikolazzjoni aħjar tal-għajnuna umanitarja u l-għajnuna għall-iżvilupp b'rabta aktar b'saħħitha bejn l-għajnuna, ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp permezz ta' qafas LRRD (kollegament bejn l-għajnuna, ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp) permanenti; iqis li, fejn ikun possibbli, iridu jiġu stabbiliti approċċi integrati b'għanijiet ta' koordinazzjoni ddikjarati b'mod ċar u strateġija tal-pajjiż koerenti bejn id-Direttorat Ġenerali għall-Għajnuna Umanitarja u l-Protezzjoni Ċivili (ECHO) tal-Kummissjoni u l-EuropeAid flimkien mal-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki; jilqa', f'dan ir-rigward, l-inklużjoni tal-integrazzjoni sistematika tal-approċċ LRRD fiċ-ċiklu ta' finanzjament li jkopri l-2014-20; jistieden, barra minn hekk, lis-servizzi tal-Kummissjoni biex itejbu t-tranżizzjoni minn attivitajiet umanitarji għal żmien qasir għal interventi ta' żvilupp fit-tul u jiżviluppaw koordinazzjoni koerenti mhux biss fost atturi differenti tal-Unjoni iżda wkoll bi prijoritajiet nazzjonali permezz ta' strateġija komuni ta' qafas umanitarju u ta' żvilupp konġunt; jistieden lill-Kummissjoni tidħol fi djalogu mal-Parlament jekk il-qafas legali eżistenti qed ifixkel il-koordinazzjoni effikaċi fost id-diversi strumenti finanzjarji fl-għajnuna umanitarja u l-għajnuna għall-iżvilupp; jemmen, barra minn hekk, li l-involviment ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi tas-soċjetà ċivili lokali jista' jsaħħaħ l-użu tal-bażi ta' għarfien lokali sabiex jiġu identifikati aħjar il-bżonnijiet ta' riabilitazzjoni u biex jiġi sorveljat il-progress miksub mill-awtoritajiet nazzjonali;

221.  Ifakkar fir-rakkomandazzjonijiet li segwew iż-żjara tad-delegazzjoni tal-Kumitat tal-Parlament għall-Kontroll tal-Baġit f'Ħaiti fi Frar 2012 u jinsisti, bħala prinċipju kostanti, dwar il-kwistjoni importanti tat-traċċabilità u l-obbligu ta' rendikont tal-fondi tal-iżvilupp tal-Unjoni, b'mod partikolari billi l-appoġġ baġitarju jintrabat mal-prestazzjoni, partikolarment permezz ta' definizzjoni ċara tal-obbligi u d-dmirijiet fl-amministrazzjoni nazzjonali sabiex ikun żgurat li jkun hemm trasparenza, traċċabilità u obbligu ta' rendikont adegwati; itenni l-appell tiegħu biex titpoġġa aktar enfasi fuq il-ġlieda kontra l-korruzzjoni endemika; jirrimarka li l-għajnuna umanitarja għandha tkun ibbażata fuq strateġija ta' ħruġ u jenfasizza li, kemm jista' jkun, il-fondi għandhom jingħaddu mill-istituzzjonijiet ta' Ħaiti, fil-qafas tal-Ftehim ta' Cotonou, sabiex tiġi żgurata s-sjieda u jiġi appoġġat it-tisħiħ tal-organi nazzjonali, inkluża l-Aġenzija tal-Kuntratti Pubbliċi, li għandha taġixxi bħala filtru ta' kontroll; jistieden lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jenfasizzaw in-natura kundizzjonali tal-appoġġ baġitarju settorjali;

222.  Ifakkar li "Bini tal-istat" huwa fiċ-ċentru tal-istrateġija ta' żvilupp tal-Unjoni u l-qofol ta' kull tali sitwazzjoni ta' kriżi, f'konformità mal-prinċipji għall-intervent f'kuntesti fraġli; jinnota li dan jinkludi l-appoġġ ta' bini istituzzjonali, it-trasparenza u l-effiċjenza tal-ġestjoni finanzjarja pubblika, l-allokazzjonijiet baġitarji u l-effikaċja tal-infiq pubbliku, bi djalogi politiċi u ta' politika rinforzati;

223.  Jitlob id-definizzjoni ta' taħlita ta' politika tajba fil-loġika tal-intervent tal-Unjoni permezz ta' approċċ komprensiv għall-partijiet interessati statali u mhux statali/mhux governattivi u għas-sostenn tas-setturi li jingħata permezz ta' valutazzjoni rapida tal-bżonnijiet settorjali u dan, għall-benefiċċju tal-vijabbilità, il-komplementarjetà u s-sostenibbiltà tal-proġetti;

Orjentazzjonijiet għall-ġejjieni

224.  Iqis li, lil hinn mis-sitwazzjoni ta' Ħaiti, jeħtieġ jiġu diskussi u mtejba l-miżuri sabiex jissaħħaħ il-qafas tal-politika ta' intervent u t-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri bl-iskop aħħari li jiġi limitat u jinżamm f'minimu r-riskju għall-ħajjiet umani u l-kundizzjonijiet tal-għajxien; jemmen li l-investiment fit-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri huwa kruċjali bħala komponent sħiħ tal-iżvilupp sostenibbli u huwa wkoll kosteffikaċi ħafna, peress li jippermetti l-użu ta' riżorsi ferm aktar effiċjenti u effikaċi mill-ħlas tal-ispiża għar-rispons għad-diżastri;

225.  Iqis li sitwazzjonijiet ta' kriżi u fraġilità jeħtieġu l-iżvilupp ta' politiki ii jitolbu approċċi ġodda, metodi ġodda u kompetenza, partikolarment fejn għandhom x'jaqsmu attivitajiet bħal (iii) l-identifikazzjoni tar-riskji fil-livelli operattivi differenti, (ii) l-istabbiliment ta' xenarju u projezzjonijiet tal-konsegwenzi possibbli u (iii) it-tfassil ta' strumenti biex jiġu evitati, jitnaqqsu u ssir preparazzjoni għar-riskji u d-diżastri potenzjali; jappella għal approċċ flessibbli sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tadatta l-miżuri u l-istrumenti tagħha għall-għajnuna adegwata u rapida għal sitwazzjoni ta' kriżi u ta' wara l-kriżi; jinnota, f'dan il-kuntest, li sadanittant il-Kummissjoni waqqfet sistema biex timmobilizza esperti f'diversi oqsma ta' kompetenza sabiex, anke bi preavviż qasir, ikun jista' jintbagħat persunal addizzjonali għal mad-delegazzjonijiet tal-Unjoni jew is-servizzi fis-sede ċentrali f'każ ta' nuqqas ta' ħaddiema;

226.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lis-SEAE jaħdmu b'mod sistematiku fuq l-erba' fażijiet taċ-ċiklu ta' ġestjoni tad-diżastri, jiġifieri l-mitigazzjoni u t-tħejjija, ir-rispons u l-irkupru lejn id-definizzjoni ta' qafas strateġiku għall-ġestjoni tar-riskju tad-diżastri u l-bini ta' reżiljenza; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jinfurmaw lill-Parlament dwar l-iżviluppi b'mod partikolari fir-rigward tal-ġestjoni tar-riskju u t-tħejjija għall-implimentazzjoni u biex jintlaħqu l-għanijiet tal-programm f'kuntest ta' wara diżastru;

227.  Ifakkar li fiċ-ċirkustanzi ta' kriżi bħal din, għandha tingħata l-attenzjoni dovuta lis-solidità u l-effikaċja operattiva tal-qafas ta' governanza nazzjonali għall-ġestjoni tat-tnaqqis tar-riskju tad-diżastri bħala prekondizzjoni għas-suċċess tal-intervent tal-Unjoni; ifakkar li l-valutazzjoni ta' kwalunkwe qafas ta' governanza nazzjonali għandha tqis fost oħrajn il-qafas eżistenti ta' obbligu ta' rendikont għall-eżiti, id-definizzjoni eżistenti u d-deċiżjoni ta' responsabbilitajiet fuq livelli ċentrali u lokali, katina ċara ta' kmand u kontrolli, mezzi ta' informazzjoni fost diversi atturi/donaturi flimkien ma' mekkaniżmi ta' rispons dwar il-proġetti;

228.  Jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri fir-rigward tal-appoġġ tal-Unjoni għar-riabilitazzjoni wara t-terremot f'Ħaiti u jilqa' t-tweġiba tal-Kummissjoni biex taċċetta wkoll ir-rakkomandazzjonijiet;

Parti XX – Rapport Speċjali Nru 14/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE kif jikkalkolaw, inaqqsu u jpaċu l-emissjonijiet tagħhom ta' gassijiet serra?"

229.  Jemmen li l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-Unjoni għandu jkollhom l-għan li jħaddnu approċċ komuni fir-rigward tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tagħhom u fir-rigward tat-tnaqqis possibbli tagħhom; iqis li sabiex jiksbu dan, huma jeħtieġ jikkalkulaw b'mod globali l-emissjonijiet ta' gassijiet serra tagħhom u m'għandhomx joqogħdu lura milli jippubblikaw ir-riżultati tagħhom;

230.  Jemmen li l-Kummissjoni, sabiex iżżomm l-affidabilità tagħha fin-negozjati dwar l-ambjent ma' pajjiżi terzi, għandha tagħmel sforz akbar biex tiġbor aktar data dwar l-emissjonijiet ta' gassijiet serra tagħha;

231.  Jistieden lil dawk l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni li m'għandhomx ċertifikat tal-Iskema ta' Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi (EMAS), jikkunsidraw japplikaw għal wieħed minnufih; jenfasizza, madankollu, li l-EMAS għandha titqies bħala għodda biex tagħti struttura, fost l-oħrajn, lill-emissjonijiet tal-gassijiet serra u m'għandhiex titqies bħala l-għan aħħari uniku tal-politika ekoloġika tal-istituzzjonijiet;

232.  Jirrimarka li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jistgħu jagħmlu użu akbar tat-tpaċijiet għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra biex inaqqsu l-marka tal-karbonju tagħhom; jaqbel mal-Qorti tal-Awdituri li l-użu ta' tpaċijiet ta' kwalità għolja flimkien ma' miżuri ta' tnaqqis fl-emissjonijiet (u mhux minflok tali miżuri ta' tnaqqis) jindirizza dawn il-kwistjonijiet b'mod xieraq; jinnota, madankollu, li t-tpaċijiet għandhom ikunu sekondarji fir-rigward tal-investiment ta' dawn il-fondi għal għanijiet ta' titjib ulterjuri tal-politika ambjentali tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni;

233.  Jilqa' l-fatt li wħud mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni niedu proġetti pilota għall-akkwist ekoloġiku; jittama li r-riżultati jkunu promettenti u li l-akkwist ekoloġiku jsir proċedura standard tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni fil-ġejjieni;

234.  Jenfasizza li, fl-implimentazzjoni ta' dawn il-politiki, il-fattur uman jibqa' aspett ewlieni; iħeġġeġ, għaldaqstant, lill-maniġment tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni responsabbli għal dawn il-politiki jħarrġu u jkomplu jtejbu l-ħiliet u l-fehim tagħhom tal-importanza tal-emissjonijiet tal-istituzzjonijiet tagħhom; jittama li l-ħatra tal-Kulleġġ tal-Kummissarji l-ġdid fl-2014 toffri opportunità ta' ftuħ ġdid fl-implimentazzjoni ta' standards ogħla fil-Kummissjoni u fl-aġenziji tagħha;

Parti XXI – Rapport Speċjali Nru 15/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Il-Fond għall-Fruntieri Esterni rawwem solidarjetà finanzjarja iżda jeħtieġ kejl aħjar tar-riżultati u jeħtieġ jipprovdi valur miżjud ulterjuri tal-UE''

235.  Jinnota bi tħassib li l-objettivi strateġiċi tal-Fond għall-Fruntieri Esterni (FFE) ma kinux ċari u li, b'mod partikolari, teżisti tensjoni bejn in-natura ġenerali tal-FFE bħala mekkaniżmu ta' solidarjetà u l-konċentrazzjoni tiegħu fuq objettivi konkreti għal kooperazzjoni aħjar fil-qasam tal-kontroll tal-fruntieri u l-viżi;

236.  Jinnota li, għall-Kummissjoni, is-suċċess tat-tnedija ta' SIS II, VIS u Eurosur fl-Istati Membri kollha huwa turija tal-kontribut tal-FFE; huwa tal-fehma, madankollu, li tali dikjarazzjoni ġenerali ma tista' qatt tintuża bħala risposta sodisfaċenti għall-kritika speċifika tal-Qorti tal-Awdituri dwar in-nuqqas ta' indikaturi tal-prestazzjoni;

237.  Jinnota li jistgħu jinqalgħu problemi simili fir-rigward tal-objettivi tal-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viżi bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF), billi għal darb'oħra dan l-istrument iservi kemm għas-solidarjetà bejn l-Istati Membri għall-ġestjoni tal-kontroll tal-fruntieri, u kemm għall-ħolqien ta' kontroll uniformi u ta' livell għoli tal-fruntieri esterni u l-ipproċessar effikaċi tal-viżi Schengen, f'konformità mal-impenn tal-Unjoni fir-rigward tal-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem;

238.  Jenfasizza li l-Istati Membri, filwaqt li jirrikonoxxu l-importanza ta' kontroll effikaċi tal-fruntieri fil-fruntieri esterni komuni bħala parti mill-acquis ta' Schengen, għadhom jikkunsidraw il-ġestjoni tal-kontroll tal-fruntieri u sa ċertu punt l-ipproċessar tal-viżi bħala kompetenzi essenzjalment nazzjonali;

239.  Jistieden lill-Istati Membri, għalhekk, jinkludu l-ISF fl-istrateġiji nazzjonali għall-ġestjoni tal-fruntieri sabiex jikkontribwixxu għall-kooperazzjoni konsolari, għall-operazzjonijiet tal-Frontex jew għall-azzjonijiet ta' emerġenza jew azzjonijiet speċifiċi li huma ta' importanza għaż-żona Schengen kollha kemm hi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-kooperazzjoni tagħhom f'dan ir-rigward;

240.  Jitlob li l-Kummissjoni teżamina jekk ikunx utli li l-kontroll tal-fruntieri u l-viżi li jagħmlu parti mill-ISF jinqasmu f'taqsimiet distinti differenti: waħda għas-solidarjetà, waħda għat-twettiq tal-kooperazzjoni konsolari, l-operazzjonijiet tal-Frontex u azzjonijiet speċifiċi u ta' emerġenza, u waħda għal azzjonijiet li huma partikolarment rilevanti minn perspettiva nazzjonali;

241.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri jiżviluppaw u jużaw indikaturi rilevanti u kwantifikabbli għar-riżultat, l-eżitu u l-impatt tal-proġetti ffinanzjati; jenfasizza li għandhom jiġu implimentati verifiki ex ante ta' kwalità għolja biex jiġi żgurat li l-proġetti ffinanzjati kollha jservu għal objettivi konkreti u kwantifikabbli u jkollhom valur miżjud; jinnota li l-verifiki ex post ikunu ta' għajnuna billi jfornu mekkaniżmi ta' kontroll tal-kwalità;

242.  Jirrimarka li jista' jinkiseb aktar valur miżjud tal-Unjoni permezz ta' kontribuzzjonijiet addizzjonali għall-operazzjonijiet tal-Frontex min-naħa tal-Istati Membri billi jsir obbligatorju li tal-inqas parti mill-assi kofinanzjati mill-ISF jiddaħħlu bħala parti mit-tagħmir tekniku tal-Frontex;

243.  Jinsab imħasseb dwar l-irregolaritajiet li sabet il-Qorti tal-Awdituri fil-politiki nazzjonali differenti dwar l-akkwist u jiddikjara li l-klawsola ta' eżenzjoni għall-akkwisti fid-difiża u s-sigurtà ma tistax tintuża f'każijiet fejn setgħu jintużaw proċeduri anqas ristrettivi li ma jikkompromettux is-sigurtà; jirrakkomanda s-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' akkwist biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni f'waqtha tal-finanzjament;

244.  Ifaħħar lill-Kummissjoni talli ħadet miżuri finanzjarji korrettivi fil-każ ta' proġett li nstab li kien qed jikser il-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem, iżda jappella lill-Kummissjoni tidentifika kemm jista' jkun, b'mod ex ante, kwalunkwe riskji possibbli f'dan ir-rigward, speċjalment għal dak li jirrigwarda l-mod li bih jitwettqu l-kontrolli tal-fruntieri b'rabta mad-dritt li persuna tfittex asil;

245.  Jenfasizza l-ħtieġa li jitjieb l-istandard tal-ġbir tad-data dwar il-proġetti ffinanzjati fil-livell nazzjonali sabiex jiżdied il-livell ta' trasparenza;

Parti XXII – Rapport Speċjali Nru 16/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-effettività tal-kombinament ta' għotjiet tal-faċilitajiet ta' investiment reġjonali ma' selfiet minn istituzzjonijiet finanzjarji għall-appoġġ ta' politiki esterni tal-UE"

246.  Jilqa' r-rapport speċjali ddedikat għall-evalwazzjoni tal-effikaċja tat-taħlit ta' għotjiet ta' faċilitajiet ta' investiment reġjonali ma' self minn istituzzjonijiet finanzjarji għall-appoġġ tal-politiki esterni tal-UE u jippreżenta l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu hawn taħt;

Kummenti ġenerali

247.  Jinkoraġġixxi lill-Qorti tal-Awdituri tkompli tapprofondixxi l-attivitajiet ta' awditjar f'dan il-qasam ta' kooperazzjoni emerġenti sabiex regolarment tipprovdi lil dawk li jfasslu l-politika valutazzjoni komprensiva regolari tal-kwistjonijiet u r-riskji involuti;

248.  Jirrikonoxxi li ż-żieda ta' interess fit-taħlit u l-opportunitajiet offruti permezz tal-użu ta' faċilitajiet ġodda ta' investiment finanzjarju hija motivata prinċipalment mill-fatt li jeżistu sfidi importanti fil-qasam tal-iżvilupp filwaqt li l-fondi pubbliċi huma ristretti ħafna, għaldaqstant, iwassal għall-iżvilupp ta' riżorsi finanzjarji ġodda li jikkombinaw għotjiet mill-Unjoni ma' tipi ta' riżorsi oħrajn;

249.  Jenfasizza li l-istrumenti finanzjarji l-ġodda u t-taħlit iridu jibqgħu konformi mal-objettivi tal-politiki ta' żvilupp tal-Unjoni bbażati fuq il-kriterji tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) u stabbiliti fl-Aġenda għall-Bidla, jiġifieri t-titjib fil-kwalità, fl-effiċjenza, fis-sostenibbiltà u fil-veloċità tal-implimentazzjoni tal-interventi tal-Unjoni; jemmen li dawn l-istrumenti jridu jiffukaw fuq il-prijoritajiet tal-Unjoni li fihom l-ogħla valur miżjud u l-ogħla impatt kemm fil-livell ekonomiku u kemm f'dak mhux ekonomiku u jqis li jridu jintużaw b'mod strateġiku f'setturi fejn l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni huwa kruċjali għall-vitalità tal-investiment u fejn it-taħlit jista' jitħaddem bl-aktar mod utli; jiddispjaċih, għalhekk, li r-rapport speċjali jiffoka primarjament fuq l-aspetti finanzjarji tat-taħlit li jinvolvi għotjiet tal-faċilitajiet ta' investiment reġjonali, filwaqt li l-effiċjenza u l-effikaċja tagħhom mhumiex ivvalutati b'mod suffiċjenti;

250.  Jitlob, bħala prinċipju fundamentali permanenti, li jiġi evitat ir-riskju li l-inċentivi finanzjarji jingħataw aktar importanza mill-prinċipji ta' żvilupp (l-objettivi finanzjarji jafu jieħdu preċedenza fuq il-kwistjonijiet ta' żvilupp) u jitlob li jiġu rispettati l-prinċipji ta' żvilupp sostenibbli, bħalma huma l-istandards soċjali u ambjentali u l-aċċess għall-beni pubbliċi bażiċi;

251.  Jieħu nota tar-riżultati tar-rieżami li sar fil-konfront tal-Pjattaforma tal-UE għat-Taħlit fil-Kooperazzjoni Esterna bl-għan oriġinali li jiżdiedu l-effikaċja, l-effiċjenza u l-kwalità tal-mekkaniżmi u l-faċilitajiet ta' taħlit eżistenti, filwaqt li jqis li l-armonizzazzjoni tal-prinċipji ewlenin, li huma validi għall-faċilitajiet reġjonali u l-istrumenti finanzjarji kollha, se jkunu tal-ogħla importanza għall-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) l-ġdid; skont l-eżiti tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP, jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jkomplu djalogu strutturat/strateġiku dwar il-kwistjoni, b'mod partikolari dwar kif it-trasparenza u r-responsabilità jistgħu jiġu żgurati u mtejba kostantement;

252.  Ifakkar li matul il-fażi ta' ppjanar il-Kummissjoni għandha tikkonċentra fuq l-ilħuq ta' għanijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali sostenibbli u fit-tul fl-oqsma fejn l-investimenti jridu jiġu implimentati;

253.  Jitlob, bħala prinċipju fundamentali, li l-fondi Ewropej jiġu kkonċentrati fuq il-proġetti li ma jistgħux jiġu implimentati mingħajr il-flus tal-Unjoni, bħal proġetti bi profittabbiltà baxxa, iżda li jistgħu jwasslu għal titjib soċjali, ambjentali u fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

254.  Jitlob, bħala prinċipju fundamentali, li jiġu żgurati l-monitoraġġ u s-segwitu tar-riżultati u tal-effetti fuq perjodu medju/fit-tul tal-proġetti implimentati fl-oqsma soċjali u ambjentali u fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; iqis li r-riżultati ta' tali valutazzjonijiet ta' segwitu għandhom jintużaw direttament sabiex isir rappurtar dwar għanijiet fit-tul miksuba u sabiex jittejbu l-fażi ta' ppjanar/l-għażla tal-proġetti għall-finanzjament fil-futur;

255.  Jitlob li jissaħħaħ ir-rwol politiku tal-Kummissjoni, bħala korp politikament responsabbli f'dan il-qasam;

256.  Jitlob l-introduzzjoni ta' standards komuni ta' governanza għal tali attivitajiet finanzjarji, kif ukoll id-definizzjoni tal-aħjar prattiki u kriterji ta' eliġibbiltà u ta' evalwazzjoni definiti sew għall-użu ta' dawn l-għodod finanzjarji; jemmen li regoli koerenti ta' ġestjoni bħal rappurtar strutturat, oqfsa ta' monitoraġġ ċari u kundizzjonijiet ta' superviżjoni jwasslu għal tnaqqis fl-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet jew fid-duplikazzjoni possibbli tal-ispejjeż;

257.  Iqis bħala essenzjali li jitfasslu strutturi adegwati ta' governanza għall-faċilitajiet differenti sabiex tiġi promossa s-sjieda tal-pajjiżi destinatarji, tal-benefiċjarji jew tal-partijiet interessati fil-konfront ta' dawn l-istrumenti; ifakkar li l-iżvilupp ta' għajnuna pubblika mħallta għall-iżvilupp, mgħoddija permezz tal-faċilitajiet, jirrikjedi kooperazzjoni strutturata sew bejn il-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) mal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), l-Istati Membri u l-Parlament; jappella biex id-delegazzjonijiet tal-Unjoni jkunu aktar involuti fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet, b'mod partikolari fil-fażi ta' identifikazzjoni tal-proġetti permezz ta' kontributi għal evalwazzjonijiet ex ante jew għal valutazzjonijiet tal-impatt, u, b'mod aktar ġenerali, biex jikkonsolidaw il-pożizzjoni tal-Unjoni fid-djalogu politiku mal-pajjiżi sħab u biex iservu wkoll ta' interfaċċja mas-soċjetà ċivili lokali;

258.  Jinsisti fuq in-neċessità li jintlaħaq l-ogħla livell ta' trasparenza u responsabilità permezz tal-aċċess għal informazzjoni baġitarja u data finanzjarja eżawrjenti u sodi b'rabta mal-proġetti ffinanzjati minn dawn il-faċilitajiet ta' investiment biex il-Parlament tingħatalu s-setgħa ta' skrutinju u approvazzjoni; jappella biex il-Parlament jirċievi rapporti regolari dwar l-użu ta' dawn l-istrumenti finanzjarji u dwar ir-riżultati, b'mod partikolari fir-rigward tal-valutazzjoni tal-ingranaġġ u l-valutazzjoni finanzjarji u mhux finanzjarji filwaqt li jfakkar fil-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 140 tar-Regolament Finanzjarju;

259.  Jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri, bħala l-ewwel pass fid-direzzjoni t-tajba, fir-rigward tal-effikaċja tat-taħlit ta' għotjiet ta' faċilitajiet ta' investiment reġjonali ma' self minn istituzzjonijiet finanzjarji għall-appoġġ ta' politiki esterni tal-Unjoni u jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni aċċettat ukoll dawn ir-rakkomandazzjonijiet;

Parti XXIII – Rapport Speċjali Nru 17/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-inizjattiva tal-UE dwar iċ-Centri ta' Eċċellenza tista' tikkontribwixxi b'mod effettiv għall-mitigazzjoni ta' riskji kimiċi, bijoloġiċi, radjoloġiċi u nukleari li jkunu ġejjin minn barra l-UE?

260.  Jilqa' l-inizjattiva taċ-Ċentri ta' Eċċellenza kimiċi, bijoloġiċi, radjoloġiċi u nukleari (CBRN); iqis li l-istruttura ta' governanza tagħha tenfasizza l-karattru ta' netwerk li għandha l-inizjattiva;

261.  Jilqa' d-direzzjoni pożittiva ġenerali tar-Rapport Speċjali Nru 17/2014 u r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri, li l-Kummissjoni aċċettathom kollha;

262.  Jinnota li l-inizjattiva tirrappreżenta approċċ innovattiv li jipprovdi għal netwerking, sħubijiet reġjonali u internazzjonali, konsolidazzjoni, koordinazzjoni u ottimizzazzjoni tal-kapaċitajiet eżistenti f'termini ta' kompetenza, taħriġ, assistenza teknika jew tagħmir;

263.  Jirrimarka l-fatt li strutturi bħal dawn huma neċessarjament kumplessi, u għalhekk it-twaqqif u t-tmexxija effikaċi tagħhom huma diffiċli;

264.  Ifakkar li din l-inizjattiva kellha EUR 100 miljun għad-dispożizzjoni tagħha għall-perjodu 2010-2013;

265.  Huwa tal-fehma li l-valur prinċipali ta' din l-inizjattiva jinsab fl-approċċ tagħha "minn isfel 'il fuq", li jibni fuq l-esperjenza tal-pajjiżi sħab; iqis li d-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom ikunu infurmati regolarment u jimpenjaw ruħhom li jkollhom rwol aktar attiv b'konsultazzjoni mal-awtoritajiet tal-pajjiż sieħeb rispettiv;

266.  Jixtieq jirrimarka, fl-istess ħin, li r-rispett tas-"sjieda" tal-pajjiżi sħab fir-rigward tal-proġetti m'għandux iżomm lill-Kummissjoni milli tagħmel proposti li jistgħu jibbenefikaw minn reazzjoni konġunta (eż. fil-ġlieda kontra l-epidemija tal-Ebola);

267.  Hu konvint li l-proġetti għandhom jintgħażlu b'tali mod li jippermettu li l-ammont limitat disponibbli jiġi kkonċentrat fuq l-oqsma l-aktar rilevanti għas-sigurtà tal-Unjoni; jemmen li, fl-għażla tal-proġetti, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jistgħu jassumu funzjoni utli ta' kklerjar;

268.  Jinnota li l-għarfien espert tekniku tas-segretarjati reġjonali għandu jissaħħaħ sabiex jiffaċilita l-identifikazzjoni ta' kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati permezz ta' inizjattivi, kif ukoll biex itejjeb it-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' proġetti individwali;

269.  Jilqa' l-fatt li minn Mejju 2013 'l hawn il-pajjiżi sħab jistgħu jipproponu proġetti fi kwalunkwe mument, ħaġa li tqawwi l-kapaċità ta' reazzjoni għat-theddidiet li jkunu qed jiżviluppaw;

270.  Jinnota li t-tul ta' żmien bejn meta ssir il-proposta tal-proġett u mbagħad l-approvazzjoni u l-implimentazzjoni tal-proġett għandu jitnaqqas aktar;

271.  Jenfasizza li hemm bżonn ta' kooperazzjoni strateġika usa' biex jitjiebu l-koerenza u l-koordinazzjoni ta' diversi strumenti ta' finanzjament fil-qasam tas-sigurtà; jenfasizza li koordinazzjoni aħjar bejn l-atturi rilevanti fil-qasam tas-CBRN ikollha l-effett lil ssaħħaħ l-effikaċja ta' inizjattivi eżistenti;

272.  Huwa tal-fehma li l-inizjattiva taf tibbenefika minn distinzjoni aktar ċara bejn id-dimensjoni interna u esterna tal-azzjonijiet CBRN(22);

Parti XXIV – Rapport Speċjali Nru 19/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni tal-UE lis-Serbja"

273.  Jistieden lill-awtoritajiet Serbi jtejbu l-kwalità, u jkomplu jirrazzjonalizzaw, l-istrateġiji u l-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali tagħhom, u jindirizzaw b'mod xieraq id-diversi kwistjonijiet politiċi u soċjoekonomiċi; jistieden lill-Kummissjoni, jekk ikun hemm bżonn, tagħmel lilha nfisha disponibbli biex tipprovdi l-appoġġ tekniku meħtieġ f'dan ir-rigward;

274.  Jisħaq fuq l-importanza li jitħejjew strateġiji nazzjonali f'oqsma politikament sensittivi; jitlob lill-awtoritajiet rilevanti jħejju strateġiji fl-oqsma prinċipali ta' governanza li ġejjin u jinkludu kalendarju realistiku għall-implimentazzjoni: id-deċentralizzazzjoni territorjali u strateġija għall-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni tar-riforma tal-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi;

275.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lid-delegazzjoni tal-Unjoni fis-Serbja biex jevitaw il-problemi li nqalgħu fl-ewwel parti tal-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013, jiġifieri l-għażla ta' proġetti problematiċi jew mhux żviluppati biżżejjed; jappoġġa l-kooperazzjoni tal-Kummissjoni u tal-awtoritajiet Serbi biex jiġu indirizzati l-problemi identifikati, inkluż in-nuqqas ta' appoġġ mill-awtoritajiet nazzjonali, nuqqas ta' koordinazzjoni interistituzzjonali, tfassil dgħajjef tal-proġetti, definizzjoni fqira fit-termini ta' referenza, soluzzjonijiet ta' finanzjament mhux sostenibbli u n-nuqqas li jinsiltu tagħlimiet mill-iżbalji tal-proġetti preċedenti;

276.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-proġetti relatati mal-governanza ġeneralment kisbu riżultati tajbin, iżda jqis l-implimentazzjoni u s-sistemi ta' kontroll tal-proġetti bħala dgħajfa jew mhux effiċjenti, speċjalment fejn il-Qorti tal-Awdituri identifikat nuqqasijiet materjali f'erbgħa mit-tmien proġetti awditjati relatati mal-governanza u ffinanzjati taħt l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni;

277.  Jirrimarka li r-riforma tas-settur ġudizzjarju ftit li xejn irreġistrat progress mill-2007 'l hawn;

278.  Jinsisti fuq in-neċessità li tissaħħaħ il-protezzjoni attwali għall-informaturi hekk kif imniżżel fl-istrateġija nazzjonali kontra l-korruzzjoni għall-2013-2018; jinsisti li l-awtoritajiet Serbi għandhom javvanzaw fit-tħejjija ta' leġiżlazzjoni ġdida dwar żvelar ta' irregolaritajiet u tali leġiżlazzjoni għandha trawwem il-fiduċja u tinkoraġġixxi lill-informaturi biex jippreżentaw ruħhom;

279.  Japprova r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri u jitlob li l-Kummissjoni tagħti attenzjoni xierqa biex tiddefinixxi l-objettivi, tevalwa l-ħtiġijiet u tislet tagħlimiet mill-proġetti tal-passat, kif ukoll biex tevita dewmien, u proċeduri ta' akkwist ineffiċjenti jew ineffikaċi; jisħaq fuq l-importanza tas-sostenibbiltà, peress li r-riżultati qajmu għadd ta' mistoqsijiet f'żewġ terzi tal-proġetti, b'mod partikolari f'dawk relatati mal-governanza;

Parti XXV – Rapport Speċjali Nru 20/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "L-appoġġ taħt il-FEŻR lill-SMEs fil-qasam tal-kummerċ elettroniku kien effettiv?"

280.  Jilqa' r-Rapport Speċjali Nru 20/2014 tal-Qorti tal-Awdituri u japprova l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu;

281.  Jilqa' pożittivament ukoll ir-reazzjoni kostruttiva tal-Kummissjoni għar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri;

282.  Jinnota li t-teknoloġiji tal-kummerċ elettroniku huma kruċjali biex jitjiebu l-iżvilupp u l-kompetittività tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs); jenfasizza l-importanza tal-SMEs għall-iżvilupp ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni;

283.  Jirrikonoxxi l-fatt li r-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri enfasizza l-importanza tal-kejl tal-prestazzjoni u l-valur miżjud Ewropew;

284.  Jinnota li minkejja l-fatt li d-disponibbiltà tan-negozji fuq l-internet żdiedet, il-proġetti li ntgħażlu għall-investiment kienu foqra; jinnota li n-nuqqas ta' għażla komparattiva tal-applikazzjonijiet u l-assenza ta' informazzjoni kummerċjali komprensiva rriżultaw biex f'aktar minn terz tal-każijiet il-valur meta mqabbel mal-flus minfuqa kien baxx jew ineżistenti;

285.  Jirrimarka li 10 mit-30 proġett kofinanzjat li ġew awditjati kienu se jitwettqu anke fin-nuqqas ta' kofinanzjament pubbliku, ħamsa minnhom kienu bdew qabel ġiet innotifikata l-għotja u tlieta minnhom kienu bdew meta l-impriża kienet lanqas għadha bagħtet applikazzjoni għall-kofinanzjament;

286.  Hu tal-fehma li għandu jkun obbligatorju li jiġi ppreżentat pjan ta' direzzjoni tan-negozju li juri l-valur Ewropew biex jiġi evitat il-fenomenu tal-effett deadweight;

287.  Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw il-kriterji u l-proċeduri tal-għażla li jiżguraw li l-proġetti magħżula jimmassimizzaw il-valur miżjud fir-rigward ta' dak li għandu x'jaqsam ma' kontribut lejn l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku fl-SMEs u l-ksib tal-objettivi tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa (DAE);

288.  Jinnota li n-nuqqas ta' monitoraġġ mill-Kummissjoni għamilha impossibbli li jiġi evalwat sa liema punt l-appoġġ tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) kien ikkontribwixxa għall-ksib tal-objettivi nazzjonali u tal-UE fil-qasam tat-teknoloġija tal-informazzjoni, kif ukoll għall-pjanijiet ta' direzzjoni tan-negozju tal-SMEs stess;

289.  Jemmen li l-Kummissjoni għandha tiżgura li tikseb informazzjoni konsistenti u affidabbli mill-Istati Membri dwar l-użu tal-finanzjament tal-FEŻR; huwa tal-fehma li din l-informazzjoni għandha tindika l-progress tal-Programmi Operazzjonali, mhux biss f'termini finanzjarji iżda anke f'termini ta' prestazzjoni;

290.  Jikkondividi l-fehma tal-Qorti tal-Awdituri li sett minimu ta' indikaturi robusti b'miri relatati għandhom jiġu ddefiniti fil-ftehimiet għall-għotjiet, jitkejlu u jiġu soġġetti għal monitoraġġ sussegwenti, kemm meta l-proġett ikun ġie implimentat u jkun operattiv u kemm fi stadju aktar tard bil-ħsieb li tiġi evalwata l-prestazzjoni;

Parti XXVI – Rapport Speċjali Nru 21/2014 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu "Infrastrutturi tal-ajruporti ffinanzjati mill-UE: valur baxx għall-flus"

291.  Jirrikonoxxi li l-Kummissjoni diġà implimentat il-bidliet li jindirizzaw ħafna mill-kwistjonijiet spjegati fir-rapport speċjali u b'mod ġenerali jappoġġa l-qafas regolatorju l-ġdid deskritt mill-Kummissjoni. fid-dawl ta' dan, jipproponi li l-Kummissjoni għandha tirrapporta lura lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament fi żmien sena mill-adozzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni rigward il-progress fil-konfront ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet;

292.  Jappoġġa r-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-Istati Membri jkollhom pjanijiet koerenti għall-iżvilupp ta' ajruporti u jirrakkomanda li dawn il-pjanijiet jiġu approvati mill-Kummissjoni qabel ma jingħata finanzjament għal proġetti speċifiċi; jirrakkomanda, barra minn hekk, li dawn il-pjanijiet reġjonali, nazzjonali jew supranazzjonali għandhom iqisu mhux biss it-trasport bl-ajru iżda anke trasport pubbliku ieħor b'tul ta' ħin ta' vvjaġġar simili għat-tul tat-titjiriet, inklużi l-ferroviji u l-karozzi tal-linja, b'mod li tiġi evitata s-saturazzjoni tas-suq u tiżdied l-vijabbiltà tas-servizz;

293.  Jirrakkomanda li l-finanzjament jingħata biss lill-ajruporti finanzjarjament vijabbli;

294.  Jirrakkomanda li l-Kummissjoni teżamina l-proġetti ġodda kollha fid-dawl ta' analiżi taż-żona benefiċjarja biex tiżgura l-vijabbiltà, filwaqt li tqis f'kull każ l-importanza tal-ajruporti reġjonali għall-aċċessibbiltà u l-mobilità fl-Unjoni;

295.  Iqis li l-Kummissjoni għandha tissorvelja mill-qrib, bħala prijorità, lill-Istati Membri identifikati fir-rapport li kellhom proġetti partikolarment problematiċi fl-imgħoddi.

o
o   o

296.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 66, 8.3.2013.
(2) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) ĠU C 398, 12.11.2014, p. 1.
(4) ĠU C 403, 13.11.2014, p. 128.
(5) Testi adottati, P8_TA(2015)0118.
(6) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(8) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1287/2003 tal-15 ta' Lulju 2003 dwar l-armonizzazzjoni tad-dħul gross nazzjonali bi prezzijiet tas-suq (Regolament GNI) (ĠU L 181, 19.7.2003, p. 1).
(9) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1150/2000 tat-22 ta' Mejju 2000 li jimplementa d-Deċiżjoni 94/728/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi tagħhom tal-Komunitajiet (ĠU L 130, 31.5.2000, p. 1).
(10) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' April 2014 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (ĠU L 266, 5.9.2014, p. 32).
(11) Ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rappurtar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rappurtar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE (ĠU L 165, 18.6.2013, p. 13).
(12) Ir-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 289).
(13) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta' Diċembru 2002 li jippreskrivi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 fuq ir-Regolamenti Finanzjaru li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1).
(14) Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).
(15) Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).
(16) Id-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16).
(17) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16).
(18) Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2011 u (EC) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).
(19) Id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19).
(20) Leon Braat, Patrick ten Brink (eds. et al.), The Cost of Policy Inaction: The case of not meeting the 2010 biodiversity target, Wageningen/Brussell, 2008, p. 28.
(21) Evalwazzjoni tal-kooperazzjoni tal-UE mar-Repubblika ta' Ħaiti (2008-2012), Particip GmbH, imwettqa f'isem il-Kummissjoni, Awwissu 2014
(22) Ara wkoll ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Diċembru 2010 dwar it-Tisħiħ tas-Sigurtà Kimika, Bijoloġika, Radjoloġika u Nukleari fl-Unjoni Ewropea – Pjan ta' Azzjoni CBRN tal-UE (ĠU C 169 E, 15.6.2012, p. 8).

Avviż legali - Politika tal-privatezza