Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2123(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0117/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0117/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.22
CRE 29/04/2015 - 10.22
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0131

Usvojeni tekstovi
PDF 414kWORD 92k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2013.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
P8_TA(2015)0131A8-0117/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2013. (2014/2123(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora(5), a posebno njezin članak 24.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8‑0117/2015),

1.  daje razrješnicu direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 18.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 18.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 211, 14.8.2009., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zatvaranju računa Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2013. (2014/2123(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora(5), a posebno njezin članak 24.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8‑0117/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za suradnju energetskih regulatora odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključivanje računa Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2013.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 18.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 18.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 211, 14.8.2009., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2013. (2014/2123(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8‑0117/2015),

A.  budući da je, u skladu s računovodstvenom dokumentacijom, konačni proračun Agencije za suradnju energetskih regulatora („Agencija”) za financijsku godinu 2013. iznosio 11 930 220 EUR, što je povećanje od 64,74 % u odnosu na 2012. godinu, što se može objasniti time što je Agencija nedavno osnovana i kao rezultat provedbe Uredbe REMIT(1); budući da cijeli proračun Agencije dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.  prima na znanje na temelju izvješća Revizorskog suda da su u vezi s dvjema primjedbama iz izvješća Revizorskog suda za 2011. koje su u izvješću Revizorskog suda označene oznakom „u tijeku” poduzete korektivne mjere te su obje primjedbe sad u izvješću Suda označene oznakom „dovršeno”; nadalje primjećuje da su u pogledu pet primjedbi iz izvješća Revizorskog suda za 2012. poduzete korektivne mjere te su sada tri primjedbe označene oznakom „dovršeno”, a dvije oznakom „u tijeku”;

2.  prima na znanje od Agencije da su mjere u vezi s preporukama o postupku zapošljavanja u Agenciji formalizirane donošenjem Odluke direktora 2014-06 od 4. travnja 2014. godine; prima na znanje da je odluka podnesena Revizorskom sudu i poziva Agenciju da čim ono postane dostupno o mišljenju Suda obavijeste tijelo nadležno za davanje razrješnice;

3.  potvrđuje da je Agencija provela niz mjera za poboljšanje postupka planiranja proračuna razvojem i provedbom niza smjernica koje dionici uključeni u postupak planiranja proračuna moraju slijediti, istovremeno redovno provodeći predviđanja i reviziju trošenja odobrenih sredstava, uključujući mjesečne kontrole i izvješća o provedbi proračuna;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  iz godišnjeg izvješća o radu Agencije za 2013. sa zabrinutošću prima na znanje da nije postignut dogovor oko doprinosa Agenciji iz država Europskog udruženja slobodne trgovine;

5.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 97,53 %, što je rast od 4 % u usporedbi s 2012., i da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje bila na niskih 55,00 %, ispod cilja Agencije od  70%, do čega je prema godišnjem izvješću o radu Agencije uvelike došlo zbog kasnog primitka 2 989 000 EUR preko izmijenjenog proračuna koji je odobren 31. listopada 2013.;

6.  sa zabrinutošću primjećuje da su novčana sredstva Agencije na kraju godine iznosila 5 500 000 EUR; poziva Agenciju da u budućnosti zajamči rigorozno upravljanje riznicom;

Obveze i prijenosi

7.  prima na znanje da je ukupno 1 900 000 EUR odobrenih sredstava iz glave II. preneseno u 2014. godinu, poglavito kao rezultat provedbe Uredbe REMIT; napominje da je to prema mišljenju Revizorskog suda operativna i višegodišnja aktivnost za koju su proračunska sredstva trebala biti osigurana u glavi III.; nadalje napominje da je taj propust ispravljen s daljnjim odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza;

8.  nadalje primjećuje da su prijenosi odobrenih sredstava iz glave III. iznosili 3 100 000 EUR, što je 91 % ukupnih odobrenih sredstava iz glave III.; potvrđuje da su ti prijenosi povezani s Uredbom REMIT i da je njihova izuzetno visoka stopa uvelike rezultat primitka 2 989 000 EUR preko izmijenjenog proračuna koji je odobren 31. listopada 2013.;

9.  prima na znanje od Agencije da je proveden niz mjera kako bi se poboljšali postupci planiranja proračuna; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku i rezultatima tih mjera;

Sprečavanje sukoba interesa i postupanje u slučaju sukoba interesa te transparentnost

10.  na temelju navoda Agencije prima na znanje da je njezina politika sprečavanja sukoba interesa i postupanja s njima revidirana na temelju smjernica Komisije o sprečavanju sukoba interesa i postupanja s njima u decentraliziranim agencijama EU-a; prima na znanje da je kao rezultat te revizije Agencija sastavila novu politiku koja se nalazi u postupku unutarnjeg savjetovanja Agencije te je treba odobriti njezin upravni odbor; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za izdavanje razrješnice o rezultatima procjene kad budu dostupni;

11.  nadalje prihvaća da su na internetskim stranicama Agencije objavljeni životopisi i izjave o financijskim interesima članova odbora regulatora, direktora, visokih dužnosnika uprave i stručnjaka koji sudjeluju u stručnim skupinama Agencije te životopisi članova upravnog odbora i žalbenog odbora; primjećuje da su izjave o financijskim interesima direktora i članova žalbenog odbora javno dostupne;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

12.  uzima u obzir da je Agencija provela nove mjere nakon donošenja smjernica o postupcima zapošljavanja i radu odbora za odabir privremenog i ugovornog osoblja;

13.  primjećuje da su pitanja za razgovore i testove pripremljena prije pregleda prijava; također primjećuje da su kriteriji za pristup pisanim ispitima i razgovorima te oni kojima se uređuje uvrštavanje na popis uspješnih kandidata detaljno uređeni;

Unutarnja revizija

14.  potvrđuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) provela reviziju Agencije u skladu sa strateškim planom revizije Agencije za razdoblje 2013. – 2015.;

15.  napominje da je tijekom analize rizika Služba za unutarnju reviziju utvrdila ukupno osam postupaka visokog inherentnog rizika za koje se nije moglo smatrati da se mogu podvrgnuti reviziji u okviru revizijskog plana s obzirom na to da je procijenjeno da kontrole ne postoje ili nisu dostatne; prihvaća da je Agencija Službi Komisije za unutarnju reviziju podnijela akcijski plan kako bi ublažila utvrđene nedostatke;

16.  nadalje potvrđuje da je Služba za unutarnju reviziju iznijela sljedeće preporuke s oznakom „vrlo važno”:

   poboljšanje strukture i sadržaja te jamčenje potpunosti godišnjeg programa rada,
   poboljšanje praćenja aktivnosti povezanih s nabavom;
   poboljšanje operativnog praćenja i praćenja izvršenja proračuna;

17.  utvrđuje da je, kao odgovor na preporuke Službe za unutarnju reviziju, Agencija sastavila akcijski plan za rješavanje propusta; napominje da je Služba za unutarnju reviziju smatrala da se akcijskim planom na prikladan način postupa s utvrđenim rizicima;

18.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju provela uredsku provjeru kako bi ispitala primjenu svojih ranijih preporuka; prima na znanje da na dan 31. prosinca 2013. nije bilo neriješenih ključnih preporuka i da je provedba tri vrlo važne preporuke bila u tijeku;

o
o   o

19.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju rezoluciju od 29. travnja 2015.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

(1) Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.).
(2) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0130.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti