Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2124(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0081/2015

Předložené texty :

A8-0081/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.23
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0132

Přijaté texty
PDF 493kWORD 88k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
P8_TA(2015)0132A8-0081/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2013 (2014/2124(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria úřadu sdružení za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(5), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0081/2015),

1.  uděluje řídícímu výboru Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řídícímu výboru Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 28.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 28.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2013 (2014/2124(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria úřadu sdružení za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(5), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0081/2015),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2013;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řídícímu výboru Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 28.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 28.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2013 (2014/2124(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0081/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále jen „úřad“) konečný rozpočet úřadu na rozpočtový rok 2013 činil 3 557 219 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 11,51 % vzhledem ke krátké existenci sdružení;

B.  vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2013 činil podle finančních výkazů úřadu 3 556 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 11,47 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2013 (dále jen “zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že je účetní závěrka úřadu spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria na rok 2012

1.  na základě zprávy Účetního dvora s uspokojením konstatuje, že pokud jde o tři připomínky uvedené ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, které byly ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 označeny jako „probíhající“, byla učiněna nápravná opatření, takže všechny připomínky jsou nyní ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označeny jako „dokončené“; dále konstatuje, že u 10 připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 byla přijata nápravná opatření, takže osm připomínek je nyní označeno jako „dokončené“ a dvě jako „probíhající“;

2.  bere na vědomí informaci úřadu, že přijal opatření na zmírnění rizik spojených s plněním rozpočtu a jeho sledováním, a sice že zavedl měsíční schůze řídících pracovníků úřadu, na nichž se projednávají rozpočtové otázky, a podrobné přehledy o vývoji plnění rozpočtu, které se čtvrtletně předkládají k posouzení řídícímu výboru;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že díky tomu, že se během rozpočtového roku 2013 sledovalo plnění rozpočtu, dosáhla míra plnění 89,55 % a že míra plnění prostředků na platby činila 76,58 %;

4.  ze zprávy Účetního dvora vyvozuje, že míry plnění rozpočtu úřadu se ve srovnání s rokem 2012 výrazně zlepšily, což dokládá lepší plánování a rychlejší realizaci činností; konstatuje však, že stále existuje prostor pro další zlepšení;

5.  vítá skutečnost, že úřad usiluje o přesnější rozpočtové plánování a o omezení rušení prostředků na závazky na minimum; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích těchto opatření;

Závazky a přenosy

6.  se znepokojením konstatuje, že míra zrušených přenosů z roku 2012 zůstala s 28 % poměrně vysoká a že v roce 2012 dosáhla 45 %; bere na vědomí informaci úřadu o tom, že se vysokou mírou zrušených přenosů bude nadále zabývat a že za tímto účelem vypracuje důkladnou analýzu částek přenesených na konci roku, aby se snížila celková úroveň přenosů;

7.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že v roce 2013 se objem přenesených prostředků, které byly přiděleny na závazky, snížil na 13 % oproti 19 % v roce 2012; bere na vědomí, že většina přenosů proběhla v souvislosti se smlouvami podepsanými v druhé polovině roku 2012 na činnosti, které byly naplánovány na roky 2013 a 2014;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

8.  konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 se v souvislosti s kontrolovanými operacemi či dalšími zjištěními auditu neobjevily žádné připomínky k zadávacím řízením úřadu či k přijímání zaměstnanců;

9.  bere na vědomí, že úřad na konci roku zaměstnával 25 pracovníků a že z 28 schválených pracovních míst jich šest nebylo obsazeno; konstatuje, že úřad v roce 2013 uzavřel šest postupů pro přijímání zaměstnanců a přijal dva pracovníky na pozice AST, tři smluvní zaměstnance a jednoho národního odborníka vyslaného na dobu dvou měsíců; shledává, že v roce 2013 byla zahájena další dvě výběrová řízení;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

10.  na základě výroční zprávy o činnosti úřadu bere na vědomí, že podle nařízení (ES) č. 1211/2009 musí úřad společně se Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) vykonávat své činnosti transparentně a musí zajistit snadný přístup veřejnosti a všech zainteresovaných stran k objektivním a spolehlivým informacím o výsledcích jejich činnosti;

11.  bere na vědomí informaci úřadu, že odpovídá za správu všech dokumentů, které byly vytvořeny v průběhu činností sdružení BEREC, a že v souladu s platnými právními předpisy zajišťuje maximální transparentnost v činnosti tohoto sdružení; dále bere na vědomí, že úřad za tímto účelem spravuje veřejný rejstřík sdružení BEREC a dokumenty úřadu i jejich internetové stránky a zajišťuje transparentní a efektivní provádění vnitřních postupů sdružení BEREC i svých vlastních;

Interní audit

12.  konstatuje, že v roce 2013 provedl útvar interního auditu Komise (IAS) omezený přezkum adekvátnosti standardů vnitřní kontroly a účinnosti jejich uplatňování, který zahrnoval 16 standardů vnitřní kontroly přijatých řídícím výborem v květnu 2011; dále konstatuje, že na základě tohoto omezeného přezkumu – a vzhledem k nedávnému zřízení úřadu a současnému stavu operací a správy – vydal IAS 18 doporučení, z nichž jedno označil za „kritické“ a čtyři za „velmi důležitá“;

13.  bere na vědomí, že dva body zůstávají otevřené, konkrétně zavedení náležitých kontrol bezpečnosti informačních systémů a postupu pro systematické řízení rizik; konstatuje, že úřad v současné době hledá vhodné řešení těchto dvou záležitostí; žádá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v těchto věcech;

14.  bere na vědomí informaci úřadu o tom, že v návaznosti na tento audit připravil akční plán a že IAS shledal, že tento plán adekvátně reaguje na zjištěná rizika, a že bude-li plněn podle plánu, je vhodný k jejich zmírnění;

Další připomínky

15.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že 91 % úhrad za služby odborníků bylo v roce 2013 opožděno; dále konstatuje, že v první polovině roku 2013 by opožděné platby zdrženy průměrně o 78 dnů, zatímco ve druhé polovině roku 2013 průměrně o 33 dnů; bere na vědomí sdělení úřadu, že přezkoumá různé metody, jak by bylo možné zkrátit prodlevy v platbách na 30 dnů; vyzývá úřad, aby tento problém co nejrychleji vyřešil a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o příslušných přijatých opatřeních a jejich výsledcích;

o
o   o

16.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2015(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Texty přijaté k tomuto datu, P8_TA(2015)0130.

Právní upozornění - Ochrana soukromí