Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2124(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0081/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0081/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.23
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0132

Usvojeni tekstovi
PDF 414kWORD 89k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2013.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
P8_TA(2015)0132A8-0081/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2013. (2014/2124(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Ured Tijela za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda(5), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0081/2015),

1.  daje razrješnicu upravnom odboru Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku i rezoluciju koja čini njezin sastavni dio proslijedi upravnom odboru Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 28.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 28.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 337, 18.12.2009., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2013. (2014/2124(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Ured Tijela za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda(5), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0081/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije odgovara obliku u kojemu je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2013.

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi upravnom odboru Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 28.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 28.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 337, 18.12.2009., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2013. (2014/2124(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0081/2015),

A.  budući da je, u skladu s financijskim izvještajima, konačni proračun Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije („Ured”) za financijsku godinu 2013. iznosio 3 557 219 EUR, što je povećanje od 11,51 % u odnosu na 2012. godinu zbog nedavnog osnutka Tijela,

B.  budući da je, u skladu s financijskim izvještajima, ukupni doprinos Unije proračunu Ureda za 2013. iznosio 3 556 000 EUR, što čini porast od 11,47 % u odnosu na 2012.,

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2013. („izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne,

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.  sa zadovoljstvom primjećuje u izvješću Suda da su u vezi s trima primjedbama koje su iznesene u izvješću Suda za 2011. i označene oznakom „U tijeku” u izvješću Suda za 2012. poduzete korektivne mjere te su sve primjedbe u izvješću Suda za 2013. označene oznakom „Dovršeno”; nadalje primjećuje da su u pogledu 10 primjedbi iz izvješća Suda za 2012.također poduzete korektivne mjere te je osam primjedbi sada označeno oznakom „Dovršeno”, a dvije oznakom „U tijeku”;

2.  na temelju navoda Ureda potvrđuje da je Ured poduzeo mjere za ublažavanje problema izvršenja proračuna i nadzora u obliku mjesečnih sastanaka voditelja Ureda na temu proračuna i detaljnih pregleda napretka u izvršenju proračuna koji se nakon svakog tromjesečja podnose upravnom odboru radi komentara;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  prima na znanje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 89,55 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 76,58 %;

4.  potvrđuje na temelju izvješća Suda da su se stope izvršenja proračuna Ureda znatno poboljšale u odnosu na 2012., što ukazuje na bolje planiranje i pravodobniju provedbu aktivnosti; primjećuje, međutim, da još ima prostora za dodatno poboljšanje;

5.  pozdravlja napore Ureda da poboljša točnost proračunskog planiranja te da na minimum smanji storniranje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza; poziva Ured da o rezultatima tih mjera obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Obveze i prijenosi

6.  sa zabrinutošću primjećuje da je razina storniranih prijenosa iz 2012. još razmjerno visoka i iznosi 28 %, dok je 2012. iznosila 45 %; na temelju navoda Ureda potvrđuje da će Ured nastaviti rješavati problem visoke razine storniranja temeljitom analizom prenesenih iznosa na kraju godine, čime bi se trebala smanjiti ukupna razina prenesenih sredstava;

7.  iz izvješća Suda prima na znanje da su se razine prenesenih rezerviranih odobrenih sredstava smanjile s 19 % 2012. na 13. % 2013.; potvrđuje da su se prijenosi uglavnom odnosili na ugovore potpisane u drugoj polovici 2012. godine za planirane aktivnosti u 2013. i 2014. godini.

Postupci javne nabave i zapošljavanja

8.  primjećuje da za 2013. ni uzorkovane transakcije ni drugi nalazi revizije nisu rezultirali primjedbama o postupcima javne nabave ili zapošljavanja Ureda u izvješću Suda;

9.  prima na znanje da je na kraju godine Ured zapošljavao 25 zaposlenika te je imao šest slobodnih radnih mjesta od odobrenih 28 mjesta; potvrđuje da je Ured 2013. proveo šest postupaka zapošljavanja zaposlivši suradnike na dva položaja u razredu AST, tri položaja ugovornog osoblja i jedan položaj nacionalnog stručnjaka ustupljenog na razdoblje od dva mjeseca; potvrđuje da su 2013. započeta još dva postupka zapošljavanja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

10.  iz godišnjeg izvješća o radu Ureda prima na znanje da u skladu s Uredbom (EZ) br. 1211/2009 Ured mora zajedno s Tijelom europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) provoditi svoje aktivnosti uz visoku razinu transparentnosti i mora javnosti i svim zainteresiranim stranama pružiti objektivne, pouzdane i lako dostupne informacije u vezi sa svojim radom;

11.  na temelju navoda Ureda potvrđuje da je Ured odgovoran za upravljanje svim dokumentima sastavljenim u okviru rada BEREC-a i za osiguravanje maksimalne transparentnosti njegova rada, u skladu s važećim zakonodavstvom; nadalje potvrđuje da se te zadaće provode održavanjem javnog registra dokumenata BEREC-a i Ureda kao i njegovih mrežnih stranica te jamčenjem transparentnosti i učinkovitosti unutarnjih postupaka kako u BEREC-u tako i u Uredu;

Unutarnja revizija

12.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2013. provela ograničenu reviziju primjerenosti strukture provedbe i djelotvornosti provedbe standarda unutarnje kontrole, kojom je obuhvaćeno 16 standarda unutarnje kontrole koje je u svibnju 2011. usvojio upravni odbor; nadalje napominje da je na temelju te ograničene revizije i uzimajući u obzir činjenicu da je Ured nedavno osnovan te trenutni status aktivnosti i administracije Služba Komisije za unutarnju reviziju iznijela 18 preporuka, od kojih jednu s oznakom „Kritično” i četiri označene kao „Vrlo važne”;

13.  prima na znanje da su dva pitanja ostala otvorena, konkretno provedba pravilnih kontrola informacijske sigurnosti i uvođenje postupka za upravljanje sistemskim rizikom; napominje da Ured trenutačno traži odgovarajuće rješenje za brzo rješavanje tih dvaju pitanja; poziva Ured da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

14.  na temelju navoda Ureda potvrđuje da je nakon te revizije Ured izradio akcijski plan kojim se, prema Službi Komisije za unutarnju kontrolu, zauzeo odgovarajući stav prema utvrđenim rizicima i koji je, ako bude proveden kako je previđeno, primjeren za njihovo ublažavanje;

Druge primjedbe

15.  duboko žali zbog toga što je 91 % povrata troškova za stručnjake izvršenih u 2013. bilo zakašnjelo; nadalje primjećuje da je u prvoj polovici 2013. godine kod zakašnjelih plaćanja prosječno kašnjenje iznosilo 78 dana u usporedbi s 33 dana u drugoj polovici 2013. godine; na temelju navoda Ureda potvrđuje da će Ured istražiti razne metode kako bi smanjio kašnjenja plaćanja na postavljeni cilj od 30 dana; poziva Ured da hitno riješi to pitanje te da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o poduzetim mjerama i njihovim rezultatima;

o
o   o

16.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0130.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti