Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2124(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0081/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0081/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.23
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0132

Elfogadott szövegek
PDF 355kWORD 91k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2013. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC)
P8_TA(2015)0132A8-0081/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2124(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a testület hivatala számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0081/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának irányítóbizottsága számára a hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 28. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 28. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 337., 2009.12.18., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2124(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a testület hivatala számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0081/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 28. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 28. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 337., 2009.12.18., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2124(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0081/2015),

A.  mivel – pénzügyi kimutatásai szerint – az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának (a „hivatal”) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 3 557 219 EUR volt, ami 2012-höz képest 11,51%-os növekedést jelent, köszönhetően a hivatal nemrégiben történt felállításának,

B.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint a hivatal 2013-ra szóló költségvetéséhez való teljes uniós hozzájárulás 3 556 000 EUR volt, ami 2012-höz képest 11,47%-os növekedést jelent,

C.  mivel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentése („számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a hivatal éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  megelégedéssel veszi tudomásul a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett három megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” minősítéssel szerepelnek – megtették a kiigazító intézkedéseket, és a 2013-as számvevőszéki jelentésben valamennyi megjegyzés „végrehajtva” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő 10 megjegyzéssel kapcsolatban is megtették a kiigazító intézkedéseket, és nyolc esetében immár „végrehajtva”, kettő esetében pedig a „folyamatban” minősítés szerepel;

2.  tudomásul veszi, hogy a hivatal a testület igazgatóinak havi költségvetési ülései formájában lépéseket tett a költségvetés végrehajtásával és nyomon követésével kapcsolatos problémák enyhítésére, és részletes áttekintéseket készítettek a költségvetés végrehajtásának folyamatáról, amelyeket negyedévente az irányítóbizottság elé terjesztenek észrevételezésre;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 89,55%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 76,58%-os volt;

4.  a Számvevőszék jelentése alapján nyugtázza, hogy a hivatal költségvetési végrehajtási rátája 2012-höz képest jelentősen javult, ami arra utal, hogy javult a tervezés, és a tevékenységeket megfelelőbb időben hajtották végre; mindazonáltal megjegyzi, hogy még vannak további tennivalók;

5.  üdvözli a hivatal arra irányuló erőfeszítéseit, hogy javítsák a költségvetési tervezés pontosságát, és minimálisra csökkentsék a kötelezettségvállalási előirányzatok törlését; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen intézkedések eredményeiről;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

6.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy a 2012-ből átvinni tervezett törölt átvitelek szintje viszonylag magas, 28%-os maradt, miközben 2012-ben 45% volt; tudomásul veszi, hogy a hivatal szerint a törlések magas szintjét továbbra is az év végén átvitt összegek alapos elemzése révén kívánják orvosolni, ami várhatóan csökkenteni fogja az átvitelek általános szintjét;

7.  tudomásul veszi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az átvitt lekötött előirányzatok szintje a 2012-es 19%-ról 2013-ban 13%-ra csökkent; tudomásul veszi, hogy az átvitelek főként a 2012 második felében megkötött, 2013-ban és 2014-ben végzendő tevékenységekre vonatkozó szerződésekhez kapcsolódnak;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

8.  megállapítja, hogy 2013 vonatkozásában az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók és egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán sem kerültek bele a hivatal közbeszerzési vagy felvételi eljárásaival kapcsolatos észrevételek a Számvevőszék jelentésébe;

9.  tudomásul veszi, hogy az év végén a hivatal 25 főt alkalmazott, és 6 álláshely betöltetlen volt az engedélyezett 28-ból; tudomásul veszi, hogy 2013-ban a hivatal hat felvételi eljárást lezárt, és csapattagokat alkalmazott két AST pozícióra és három szerződéses alkalmazotti álláshelyen, továbbás két hónapig egy kiküldött nemzeti szakértőt is foglalkoztatott; tudomásul veszi, hogy 2013-ban két másik felvételi eljárás is kezdetét vette;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

10.  tudomásul veszi, hogy a hivatal éves tevékenységi jelentése szerint az 1211/2009/EK rendelet alapján a hivatal az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületével (BEREC) együtt átláthatóan végezte tevékenységét, és biztosította, hogy a nagyközönség és az érintett felek objektív, megbízható és könnyen hozzáférhető információkhoz jussanak munkájuk eredményeiről;

11.  tudomásul veszi, hogy a hivatal szerint ők felelnek a BEREC tevékenysége során keletkező valamennyi irat kezeléséért és a BEREC munkájának lehető legnagyobb, a hatályos jogszabályoknak megfelelő átláthatóságáért; tudomásul veszi továbbá, hogy e feladatokat a BEREC és a hivatal dokumentumainak nyilvános nyilvántartásának és honlapjának kezelése révén látják el, biztosítva a BEREC és a hivatal belső eljárásainak átláthatóságát és hatékonyságát;

Belső ellenőrzés

12.  tudomásul veszi, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) korlátozottan áttekintette a belső ellenőrzési standardok (ICS) kialakításának megfelelőségét és végrehajtásának hatékonyságát, és e vizsgálat az igazgatótanács által 2011 májusában elfogadott 16 standardra terjedt ki; megjegyzi továbbá, hogy a korlátozott felülvizsgálat eredményeképpen és figyelembe véve a hivatal nemrégiben történt felállítását, valamint a tevékenységek és az adminisztráció jelenlegi helyzetét, az IAS 18 ajánlást fogalmazott meg, melyek közül egy „kritikus”, négy pedig „nagyon fontos” minősítést kapott;

13.  tudomásul veszi, hogy két témakör nyitva marad, nevezetesen a megfelelő információbiztonsági ellenőrzések végrehajtása és egy rendszerkockázat-kezelő eljárás kidolgozása; megjegyzi, hogy a hivatal jelenleg is keresi a megfelelő megoldást e két kérdés gyors megoldására; kéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

14.  tudomásul veszi, hogy a hivatal az ellenőrzést követően cselekvési tervet készített, amelyet az IAS megfelelőnek talált az azonosított kockázatok kezelésére, és úgy vélte, hogy a terveknek megfelelő végrehajtása esetén csökkenteni lehet a kockázatokat;

További megjegyzések

15.  rendkívül sajnálja, hogy 2013-ban a szakértői költségtérítések 91%-át késedelmesen fizették ki; megjegyzi továbbá, hogy 2013 első felében a késedelmes kifizetések átlagosan 78 napot késtek, szemben a 2013 második felében regisztrált 33 nappal; tudomásul veszi, hogy a hivatal különféle megoldásokat fog keresni a kifizetések késedelmének 30 nap alá szorítására; felhívja a hivatalt, hogy sürgősen oldja meg ezt a kérdést, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a megtett lépésekről és azok eredményéről;

o
o   o

16.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat