Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2101(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0084/2015

Předložené texty :

A8-0084/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.24
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0133

Přijaté texty
PDF 491kWORD 89k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
P8_TA(2015)0133A8-0084/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2013 (2014/2101(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno středisku za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(5), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0084/2015),

1.  uděluje ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 35.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 35.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (2014/2101(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno středisku za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(5), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0084/2015),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2013;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 35.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 35.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2013 (2014/2101(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0084/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (dále jen „středisko“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 celkem 52 193 667 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje zvýšení o 8,08 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a že operace, na nichž se zakládá, jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že úkolem střediska je poskytovat všem orgánům a institucím Unie, které jej o to požádají, překladatelské služby nutné pro jejich činnost;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.  konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora mají dvě nápravná opatření přijatá v reakci na připomínky předložené v předchozím roce označení „probíhající“;

2.  od střediska se dozvídá, že připravilo akční plán s cílem snížit své správní náklady zjištěné v oblastech lidských zdrojů, finančních okruhů, IT a infrastruktury; zjišťuje od střediska, že dosáhlo hranice svých možností, pokud jde o snižování správních nákladů;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 83,47 % a že míra plnění prostředků na platby činila 77,68 %;

Rámcové smlouvy

4.  konstatuje, že v roce 2008 středisko uzavřelo 472 rámcových smluv s poskytovateli překladatelských služeb na období nejvýše čtyř let; dále konstatuje, že v roce 2012 se středisko chtělo účastnit výběrového řízení na překladatelské služby organizovaného Komisí, nepodařilo se mu však dohodnout se s Komisí ohledně smluvních podmínek;

5.  bere na vědomí, že v důsledku toho středisko prodloužilo stávající rámcové smlouvy o další rok; se znepokojením podotýká, že přestože se tak stalo na základě výjimky, kterou řádně schválila ředitelka střediska, není toto prodloužení v souladu s prováděcími pravidly k finančnímu nařízení střediska, podle nichž maximální možná doba pro rámcové smlouvy činí čtyři roky;

6.  od střediska se dozvídá, že dohody s Komisí nebylo dosaženo proto, že Komise změnila podmínky výběrového řízení ve velmi pokročilé fázi procesu; bere na vědomí rozhodnutí střediska prodloužit platnost existujících smluv s ohledem na to, jak negativní dopad by na středisko měla absence jakýchkoliv smluv, než by se podařilo zorganizovat další výběrové řízení;

Závazky a přenosy

7.  bere na vědomí, že zpráva Účetního dvora nehovoří o žádných výrazných problémech, pokud jde o míru přenosů v roce 2013; konstatuje, do roku 2014 bylo přeneseno 5,79 % rozpočtových prostředků;

Vnitřní kontroly

8.  bere na vědomí, že v roce 2013 provedl útvar interního auditu (IAS) Komise plné posouzení rizik, z něhož vyplynul strategický plán interního auditu IAS, který obsahuje seznam témat auditu na období 2014–2016;

9.  uvědomuje si, že v důsledku různých komplikací, jako bylo přestěhování do budovy Drosbach, nebyl pokrok dosažený při provádění několika opatření obsažených v akčním plánu vnitřní kontroly takový, jak se původně předpokládalo;

10.  se znepokojením konstatuje, že při analýze rizika zjistil IAS některé procesy, s nimiž je spojeno vysoké riziko a u nichž se zjistilo, že je nelze zkontrolovat v rámci plánu auditu, protože příslušné kontroly buď neexistují, nebo jsou nedostatečné; upozorňuje, že vedení střediska předložilo IAS akční plán, jehož cílem bylo napravit tyto nedostatky, a že opatření, která středisko k jejich nápravě přijalo, posoudí IAS při následném auditu;

11.  bere na vědomí, že IAS posoudil uskutečňování svých dřívějších doporučení formou dokumentární prověrky a že ke 31. prosince 2013 nezůstalo neuskutečněno žádné dřívější kritické doporučení; konstatuje, že jedno velmi důležité doporučení se právě uskutečňuje a zdárně probíhá a že uskutečňování dalšího velmi důležitého doporučení se opozdilo; vyzývá středisko, aby se tomuto problému věnovalo a informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria po dokončení příslušných opatření;

12.  se znepokojením konstatuje, že formální pověření schvalujícími osobami nejsou vždy v souladu s pověřovacími pravomocemi pro dané transakce v systému akruálního účetnictví ABAC; od střediska zjišťuje, že formální pověření aktualizovalo, aby jej uvedlo do souladu s pravomocemi v systému ABAC;

Převody

13.  konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti střediska i podle zprávy Účetního dvora zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2012 v mezích finančních předpisů;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

14.  konstatuje, že za rok 2013 ani ze zkoumaných operací, ani z dalších zjištění auditu nevyplynuly jakékoli připomínky ve zprávě Účetního dvora k postupům střediska pro zadávání zakázek;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

15.  od střediska se dozvídá, že posoudilo svou politiku v oblasti prevence a řešení střetů zájmů na základě pokynů Komise pro prevenci a řešení střetu zájmů v decentralizovaných agenturách EU; konstatuje, že na základě tohoto posouzení vytvořilo středisko novou politiku, která stanoví, že životopisy a prohlášení o finančních zájmech členů správní rady, ředitelky a členů vyššího managementu musí být veřejně k dispozici;

16.  konstatuje, že středisko předložilo tuto novou politiku své správní radě v roce 2014 a že byla schválena dne 29. října 2014; bere na vědomí, že středisko zpřístupnilo veřejnosti životopisy a prohlášení o finančních zájmech členů správní rady na svých internetových stránkách; žádá středisko, aby zajistilo ještě snazší přístup k těmto dokumentům;

Výkonnost

17.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora hotovost na účtech střediska stoupla z 35 000 000 EUR na konci roku 2012 na 40 000 000 EUR na konci roku 2013; dále konstatuje, že rozpočtový přebytek a rezervy se v tomtéž období zvýšily z 30 900 000 EUR na 37 500 000 EUR;

18.  od střediska se dozvídá, že jeho rozpočtový přebytek v roce 2012 vznikl v důsledku vnějších faktorů, které středisko nemohlo ovlivnit, a že středisko podniklo kroky k tomu, aby jej snížilo; konstatuje, že na základě analýzy nákladů v roce 2012 a analýzy výsledků za první pololetí roku 2013 středisko výrazně snížilo své ceny na rok 2014; od střediska se dozvídá, že jeho rozpočty na roky 2014 a 2015 byly plánovány jako schodkové, aby byl částečně využit rozpočtový přebytek z předchozích let;

Další poznámky

19.  bere na vědomí, že středisko zahájilo činnost v roce 1994 a od té doby stále pracuje na základě korespondence a výměn s hostitelským členským státem; bere na vědomí, že jednání střediska s hostitelským členským státem o jeho sídle dospělo do konečné fáze a že středisko podepsalo s vládou Lucemburského velkovévodství dohodu o sídle; konstatuje, že středisko čeká na to, až v této věci obdrží definitivní potvrzení;

o
o   o

20.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2015(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Texty přijaté k tomuto datu, P8_TA(2015)0130.

Právní upozornění - Ochrana soukromí