Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2101(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0084/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0084/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.24
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0133

Elfogadott szövegek
PDF 359kWORD 94k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2013. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
P8_TA(2015)0133A8-0084/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2101(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0084/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatója számára a központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat).

(1) HL C 442., 2014.12.10., 35. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 35. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 314., 1994.12.7., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2101(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt,(1)

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0084/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja végleges éves beszámolója megfelel a Számvevőszék jelentéséhez mellékelt táblázatoknak;

2.  jóváhagyja az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat).

(1) HL C 442., 2014.12.10., 35. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 35. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 314., 1994.12.7., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2101(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0084/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (a központ) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése 52 193 667 EUR volt, ami 2012-höz képest 8,08%-os csökkenést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolóiról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a központ feladata az, hogy a hozzá forduló uniós intézményeket és szerveket a tevékenységük ellátásához szükséges fordítások elkészítésével segítse;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  a számvevőszéki jelentésből megállapítja, hogy az előző évi észrevételek nyomán hozott kiigazító intézkedésekből kettő folyamatban van;

2.  a központ tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a központ cselekvési tervet készített az emberi erőforrások, a pénzügyi folyamatok, az informatika és az infrastruktúra területén beazonosított adminisztratív költségek csökkentésére; a központ tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a központ az adminisztratív költségeinek csökkentése tekintetében elérte a határait;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 83,47%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 77,68%-os volt;

Keretszerződések

4.  megállapítja, hogy 2008-ban a központ 472 keretszerződést kötött fordítási szolgáltatókkal, legfeljebb négyéves időtartamra; megállapítja továbbá, hogy 2012-ben a központ részt vett a Bizottság fordítási szolgáltatások nyújtására irányuló közbeszerzési eljárásában, a szerződési feltételekben azonban nem sikerült megegyeznie a Bizottsággal;

5.  nyugtázza, hogy ennek következtében a központ további egy évvel meghosszabbította meglévő keretszerződéseit; aggodalommal állapítja meg, hogy bár a központ igazgatója jóváhagyta az eltérést, az ilyen hosszabbítás nem áll összhangban a központ pénzügyi szabályzatának végrehajtási szabályaival, amelyek értelmében legfeljebb négyéves keretszerződés köthető;

6.  a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a Bizottsággal azért nem sikerült megállapodásra jutni, mert a Bizottság az eljárás kései szakaszában megváltoztatta a pályázati feltételeket; nyugtázza, hogy a központ azért döntött a meglévő szerződések meghosszabbítása mellett, mert káros hatásai lettek volna annak, ha a következő pályázat megszervezéséig nem állnak rendelkezésre szerződések;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

7.  tudomásul veszi, hogy a számvevőszéki jelentés nem tartalmaz említésre méltó pontokat az átvitelek 2013-as szintje tekintetében; megállapítja, hogy a költségvetési előirányzatok 5,79%-át átvitték 2014-re;

Belső kontrollrendszerek

8.  nyugtázza, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) átfogó kockázatelemzést végzett, amelynek eredményeként elkészítette a központra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet, meghatározva a 2014–2016 közötti időszakra javasolt ellenőrzési témákat;

9.  nyugtázza, hogy különféle korlátozó tényezők, mint például a Drosbach épületbe való költözés miatt a belső ellenőrzési cselekvési tervben foglalt több fellépés végrehajtása terén sem sikerült az eredetileg tervezett mértékű előrehaladást elérni;

10.  aggodalommal állapítja meg, hogy a kockázatelemzés során az IAS magas eredendő kockázatú folyamatokat is feltárt, amelyeket az ellenőrzési terv keretében nem lehet auditálni, mivel ellenőrzés nem, vagy csak elégtelen szinten áll rendelkezésre; hangsúlyozza, hogy a központ vezetősége cselekvési tervet nyújtott be az IAS-nek e hiányosság kezelésére, és hogy a központ által e célból tett intézkedéseket az IAS nyomon fogja követni;

11.  nyugtázza, hogy az IAS dokumentumalapú felülvizsgálatot hajtott végre korábbi ajánlásainak végrehajtásáról, és hogy a 2013. december 31-i helyzet szerint nem talált olyan korábbi, kritikusként besorolt ajánlást, amelyet ne zártak volna le; megjegyzi, hogy egy nagyon fontos ajánlás megvalósítása folyamatban van és megfelelően zajlik, és hogy egy másik nagyon fontos ajánlás megvalósítása késedelmet szenvedett; felhívja a központot, hogy foglalkozzon ezzel a problémával, és az ajánlás megvalósításakor tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot;

12.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselők által adott hivatalos megbízások nem mindig állnak összhangban az eredményszemléletű számviteli rendszerben (ABAC) érvényben lévő tranzakciós engedélyezési jogkörökkel; a központ tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a központ naprakésszé tette a hivatalos megbízást, hogy összhangba hozza azt az ABAC-ban érvényben lévő engedélyezési jogkörökkel;

Átcsoportosítások

13.  megjegyzi, hogy a központ éves tevékenységi jelentése és a Számvevőszék jelentése szerint is a 2012. évi átcsoportosítások szintje és jellege a központ pénzügyi szabályzatának keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

14.  megállapítja, hogy 2013 vonatkozásában az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók és egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán sem kerültek bele a központ közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a Számvevőszék jelentésébe;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

15.  a központ tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a központ a decentralizált uniós ügynökségeken belüli összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatások alapján értékelte az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére irányuló politikáját; nyugtázza, hogy az értékelés alapján a központ új politikát fogalmazott meg, amelynek értelmében az igazgatótanácsi tagok, az igazgató és a vezető tisztviselők önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatait elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára;

16.  nyugtázza, hogy a központ 2014-ben a vezetőség elé terjesztette az új politikát, amely 2014. október 29-én jóváhagyásra került; tudomásul veszi, hogy a központ a honlapján hozzáférhetővé tette a vezetőség önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatait; felhívja a központot, hogy könnyítse meg e dokumentumok elérhetőségét;

Teljesítmény

17.  a Számvevőszék tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a központ készpénzállománya 2012. és 2013. év vége között 35 000 000 euróról 40 000 000 euróra emelkedett; megállapítja továbbá, hogy a költségvetési többlet és a tartalékok ugyanebben az időszakban 30 900 000 euróról 37 500 000 euróra nőttek;

18.  a központ tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a 2012-es költségvetési többletet főként az ellenőrzésén kívül álló, külső tényezők eredményezték, és hogy a központ lépéseket tett a többlet csökkentése érdekében; megállapítja, hogy a központ a 2012-re és 2013 első felére vonatkozó költségelemzésének tükrében 2014-ben az árainak csökkentéséről határozott; a központ tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a 2014. és a 2015. évi költségvetések deficitesre lettek tervezve az előző években keletkezett többletek egy részének felhasználása érdekében;

Egyéb megjegyzések

19.  nyugtázza, hogy a központ 1994-ben kezdte meg működését, és működésének alapja mind a mai napig a fogadó tagállammal folytatott levelezés és véleménycsere; nyugtázza, hogy a központ székhelyével kapcsolatos, a fogadó állammal folytatott tárgyalások záró szakaszba érkeztek, és hogy a központ aláírta a székhely-megállapodást a Luxemburgi Nagyhercegség kormányával; megjegyzi, hogy a központ a végleges megerősítésre vár ezzel kapcsolatban;

o
o   o

20.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat