Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2087(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0079/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0079/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.25
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0134

Elfogadott szövegek
PDF 357kWORD 97k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2013. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
P8_TA(2015)0134A8-0079/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2087(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05034/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4). és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 12a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0079/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatója számára a központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 42. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 42. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 39., 1975.2.13., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2087(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet(7) 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre, és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0079/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Szakképzésfejlesztési Központ végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 42. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 42. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 39., 1975.2.13., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2087(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0079/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (a központ) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 17 925 075 EUR volt, ami 2012-höz képest 6,72%-os csökkenést jelent;

B.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint a központ 2013-ra szóló költségvetéséhez való kezdeti uniós hozzájárulás összesen 17 133 900 EUR volt, ami 2012-höz képest 1,18%-os növekedést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett két megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” megjegyzéssel szerepelnek – megtették a kiigazító intézkedéseket, és a számvevőszéki jelentésben immár mindkét ajánlás „végrehajtva” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő három megjegyzéssel kapcsolatban két kiigazító intézkedésre került sor az előző évi megjegyzések nyomán, amelyek immár „végrehajtva” minősítéssel szerepelnek, egy pedig „nem alkalmazandó” minősítéssel;

2.  a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi a következőket:

   a Számvevőszék ajánlását követően, melynek célja annak biztosítása volt, hogy az előzetes kiválasztást végző bizottság érdekeltségi nyilatkozatot írjon alá az összeférhetetlenség elkerülése érdekében, a magas beosztású tisztviselők munkaerő-felvételi folyamata sikeresen lezajlott,
   felülvizsgálta és kiigazította összeférhetetlenséggel kapcsolatos politikáját; sürgeti a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a politika felülvizsgálatának eredményeiről és a központban fennálló helyzethez történt hozzáigazításáról;
   lépéseket tesz az irányítótestület tagjai önéletrajzainak és az összeférhetetlenség hiányával kapcsolatos nyilatkozatainak közzététele érdekében; aggasztónak tartja, hogy a központ nem rendezte teljes körűen a kérdést, valamint felhívja a központot, hogy tegyen kiigazító intézkedéseket és haladéktalanul tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az eredményekről,
   a központ tevékenységeivel kapcsolatos tájékoztatásokat elsősorban a Bizottság, a tagállamok és a szociális partnerek kapják meg, így rövid távon az uniós polgárokra gyakorolt közvetlen hatásai korlátozottak; megjegyzi továbbá, hogy a központ éves jelentését annak honlapján közzéteszik,
   a működési keret tekintetében a szinergiák és tudásmegosztás maximalizálása érdekében egyeztet az Európai Képzési Alapítvánnyal és az Európai Alapítvánnyal az Élet- és Munkakörülmények Javításáért;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 98,95%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 92,39%-os volt;

4.  a központ tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a megtakarítások és a személyzeti felvétel elhalasztása miatt az I. cím alatt tervezett alulköltekezés fedezte a II. és III. cím alatt a munkaprogramban meghatározott szolgáltatásokra és megvalósítandó eredményekre vonatkozó követelményekhez kapcsolódó kiadásokat; tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék 2012-es megjegyzései nyomán a II. cím alatti kötelezettségvállalási előirányzatok átvitele 2013-ban a 20%-os küszöbérték alá, 17%-ra csökkent a 2012-es 37%-hoz képest;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.  megállapítja, hogy a 2013-as év vonatkozásában sem az ellenőrzési mintában szereplő ügyletek, sem egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán nem kerültek a központ közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a Számvevőszék jelentésébe;

6.  a központ éves jelentése alapján megállapítja, hogy a 2013-as évre vonatkozó létszámtervében 100 álláshely szerepelt, amelyből 51 AD és 49 AST álláshely volt; megjegyzi továbbá, hogy mindkét besorolási csoportban több volt az ideiglenes, mint az állandó álláshely;

7.  megjegyzi, hogy a központnak az év végén 96 alkalmazottja volt a létszámterv alapján, az üres AD álláshelyekre pedig 2 állásajánlatot hirdettek meg; elismeri tovább, hogy két álláshelyet üresen tartottak annak érdekében, hogy a Bizottság elkövetkező évekre vonatkozó 5%-os állománycsökkentési felhívásának eleget téve azokat 2014-ben meg lehessen szüntetni;

Belső kontrollrendszerek

8.  tudomásul veszi a központ tájékoztatása alapján, hogy a Számvevőszék 2012-es aggályaira válaszul új előzetes és utólagos ellenőrzési intézkedések kerültek végrehajtásra; megjegyzi továbbá, hogy az utólagos ellenőrzési intézkedések három véletlenszerűen kiválasztott kedvezményezett személyzeti költségeinek részletes ellenőrzését foglalják magukban az összes igazoló dokumentum, többek között munkaidő-kimutatási ívek, fizetési jegyzékek, a napidíjak kiszámítása, szerződések, számlák és bankkivonatok alapján;

9.  megjegyzi, hogy a központ végre kidolgozta a folyamatokat a jogszerűség és szabályszerűség figyelemmel kísérésére és az azzal kapcsolatos jelentéstételre, és jelenleg vezeti be saját csalás elleni stratégiáját;

Belső ellenőrzés

10.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) teljes kockázatértékelést végzett a következő három év ellenőrzési prioritásainak megállapítása érdekében, amelynek eredményeként megszületett a 2013–2015-ös időszakra vonatkozó javasolt ellenőrzési témaköröket tartalmazó végleges stratégiai ellenőrzési terv; a központ tájékoztatása alapján megjegyzi, hogy a végleges stratégiai ellenőrzési tervet a központ iránytó testülete 2013 júniusában fogadta el;

11.  megjegyzi, hogy a kockázatelemzés során a Belső Ellenőrzési Szolgálat magas eredendő kockázatú folyamatokat tárt fel, amelyeket az ellenőrzési terv keretében nem lehetett ellenőrizni, mivel a kontrollok nem, vagy csak elégtelen szinten álltak rendelkezésre; tudomásul veszi a központ tájékoztatása alapján, hogy annak vezetősége cselekvési tervet nyújtott be az említett hiányosságok kezelésére, amit a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata a következő mélyreható kockázatfelmérés során fog nyomon követni;

12.  megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2013-ban nyomon követte korábbi ajánlásainak végrehajtását a központ által a „nagyon fontos”, „fontos” és „kívánatos” ajánlásokkal kapcsolatban nyújtott információk dokumentumalapú ellenőrzése révén; megjegyzi, hogy 2013. december 31-én sem kritikus, sem nagyon fontos ajánlások nem voltak lezáratlanok;

További megjegyzések

13.  üdvözli a központ által a költséghatékony és környezetbarát megoldások tekintetében hozott példaértékű intézkedéseket; buzdítja a központot, hogy folytassa ezt a helyes gyakorlatot;

14.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy a központ épületében végzett javítási munkálatok továbbra is késedelmet szenvedtek, és csak 2014-ben kellett volna lezárulniuk;

15.  hangsúlyozza, hogy a központ tevékenysége rendkívül fontos a szakképzésre és a készségekre irányuló uniós szakpolitikai menetrend szempontjából; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy hacsak nem áll be fordulat a magas munkanélküliséghez vezető alacsony gazdasági kereslet terén, ez a kereslet a túlképzettség és a munkanélküliség révén fokozni fogja és tartóssá fogja tenni a készségek és a munkaerő-piaci igények közötti eltérést és a szakismeretek elavulását; elismeri a központ által 2013-ban a tevékenységi területén elért legfőbb eredményeket; megjegyzi továbbá, hogy a központ első ízben páneurópai készségfelmérést (eu-SKILL) végez;

16.  kiemeli, hogy egyes tagállamok jó tapasztalatokkal rendelkeznek a duális képzési rendszerrel kapcsolatban; utal ugyanakkor arra, hogy ez nem lehet csodaszer a fiatalok körében tapasztalható nagyarányú munkanélküliség ellen;

17.  gratulál a központnak a Bizottság által végzett 2013. évi értékelés eredményeihez, amelyek elismerték azt, mint világviszonylatban vezető szakértői központot a képesítési keretrendszerek és a készségek területén, valamint azt, hogy fontos szerepet játszik az európai szakképzési politikában érintett szereplők közötti együttműködés erősítésében;

o
o   o

18.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i(1) állásfoglalására.

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat