Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2126(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0085/2015

Předložené texty :

A8-0085/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.28
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0137

Přijaté texty
PDF 491kWORD 87k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
P8_TA(2015)0137A8-0085/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2013 (2014/2126(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.º439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(5), a zejména na článek 35,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0085/2015),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 102.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 102.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2013 (2014/2126(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.º439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(5), a zejména na článek 35,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0085/2015),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2013;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 102.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 102.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2013 (2014/2126(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0085/2015),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřad“) na rozpočtový rok 2013 činil podle jeho finančních výkazů 10 500 000 EUR; vzhledem k tomu, že celkový rozpočet tohoto úřadu se odvíjí od rozpočtu Unie,

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2013 (dále jen zpráva Účetního dvora) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že je účetní závěrka úřadu spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné,

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že pokud jde o 12 připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, jsou dvě nyní označeny jako „dokončené“, jedna jako „probíhající“, osm jako „není relevantní“ a jedna připomínka jako „neprovedená“;

2.  na základě informací úřadu konstatuje, že byla provedena fyzická inventura, jejíž konečná fáze proběhla na konci roku 2013;

3.  na základě informací úřadu konstatuje, že údaje o dopadu jeho činnosti na občany Unie jsou dostupné na jeho internetových stránkách, kde jsou každoročně zveřejňovány dokumenty, včetně tiskových zpráv, měsíčních zpravodajů nebo přímých odpovědí na dotazy občanů Unie;

Připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky

4.  na základě zprávy Účetního dvora se znepokojením konstatuje, že v průběhu auditu nebyly poskytnuty informace k základu částky časového rozlišení ve výši 40 000 EUR související s výdaji a příspěvky pro zaměstnance, kteří vstoupili do pracovního poměru v roce 2013; na základě informací poskytnutých úřadem poznamenává, že částka časového rozlišení byla odhadnuta, a to do doby, než budou potvrzeny veškeré nároky, které mají zaměstnanci obdržet;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

5.  na základě informací poskytnutých úřadem konstatuje, že účetní systém byl de facto ověřen jeho účetním;

Rozpočtové a finanční řízení

6.  poznamenává, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 87,34 % a že míra čerpání prostředků na platby činila 87,18 %; zdůrazňuje, že úřad oproti předchozímu roku zlepšil pozoruhodně svou míru čerpání prostředků na platby;

Závazky a přenosy

7.  ze zprávy Účetního dvora se dozvídá znepokojivou informaci, že rozpočtové potřeby byly nadhodnoceny o 13 % a že přenesené prostředky na závazky dosahovaly 24 % z celkových prostředků na závazky, z čehož 13 % nebylo kryto žádným právním závazkem;

8.  konstatuje, že přenosy prostředků na závazky se v převážné většině týkají rozpočtových položek v hlavě II a hlavě III a jsou zejména určeny na faktury, které ještě nebyly na konci roku vystaveny či uhrazeny nebo se týkaly služeb, jež nebyly dosud poskytnuty;

9.  bere na vědomí opatření, která úřad přijal s cílem snížit a omezit úroveň přenesených prostředků na závazky, jako jsou měsíční zprávy o plnění rozpočtu, každoroční přezkum rozpočtu v polovině roku a schválení nového finančního nařízení úřadu;

10.  konstatuje, že v rozpočtovém plánování stále existuje značný prostor ke zlepšení, i když oproti rozpočtovému roku 2012, kdy se úřad finančně osamostatnil, došlo k výraznému zlepšení; vyzývá úřad, aby do budoucna dále zlepšoval své úsilí v oblasti monitorování rozpočtu;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

11.  konstatuje se znepokojením, že se postupy přijímání pracovníků vyznačují nedostatkem transparentnosti; souhlasí s připomínkou Účetního dvora, že vypracování otázek pro pohovory a písemné testy až poté, co jsou posouzeny jednotlivé přihlášky a žádosti, zvyšuje riziko toho, že otázky budou ovlivněny jednotlivými žádostmi; všímá si dále nesrovnalosti, která se vyskytla v jednom postupu přijímání mezi kritériem způsobilosti uvedeným v oznámení o volném pracovním místě a příslušným výběrovým kritériem; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný pro udělení absolutoria o učiněných krocích s cílem zabránit podobným situacím v budoucnu;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

12.  na základě informací úřadu konstatuje, že vyhověl připomínce Účetního dvora a změnil prohlášení o střetu zájmů výběrových komisí s cílem zahrnout mezi potenciální konflikty zájmů i profesní vztah;

13.  na základě informací úřadu konstatuje, že v roce 2013 byla podepsána politika v oblasti předcházení a řešení střetů zájmů a jeho správní rada jí schválila; konstatuje, že členové správní rady a výkonný ředitel úřadu podepsali v souladu s touto novou politikou prohlášení o střetu zájmů; vyzývá úřad, aby zveřejnil jak svou politiku v oblasti střetu zájmů, tak prohlášení o střetu zájmů, která podepsali členové správní rady a výkonný ředitel;

Vnitřní kontroly

14.  se znepokojením konstatuje, že 18 % všech plateb bylo provedeno po časovém limitu stanoveném ve finančním nařízení; na základě informací úřadu konstatuje, že přestože do poloviny roku se počet pozdních plateb snížil, došlo v posledním čtvrtletí roku 2013 opět k jejich nárůstu, a to vzhledem ke značnému nárůstu pracovní zátěže na konci roku; vítá nové postupy, které úřad zavedl s cílem snížit míru pozdních plateb; vyzývá úřad, aby tento problém bezodkladně vyřešil a informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích přijatých opatření;

15.  na základě informací poskytnutých úřadem konstatuje, že v roce 2013 provedl útvar interního auditu Komise (IAS) omezený přezkum provádění 16 standardů interní kontroly, které přijala správní rada úřadu; konstatuje, že na základě výsledků tohoto přezkumu a s ohledem na stávající stav vnitřní kontroly týkající se provozních činností a úkolů v oblasti administrativní podpory úřadu vydal IAS 18 doporučení, z nichž 6 bylo označeno jako „velmi důležitá“ a 12 jako „důležitá“;

16.  všímá si skutečnosti, že úřad v březnu 2013 provedl své vlastní hodnocení týkající se provádění standardů interní kontroly, čímž prokázal svou upřímnou snahu, pokud jde o chápání odpovídajících podmínek vnitřní kontroly a vytvoření takovýchto podmínek;

17.  na základě zprávy Účetního dvora zjistil, že 6 ze 16 standardů interní kontroly nebylo dosud v plném rozsahu provedeno; konstatuje, že provádění těchto 6 dosud neprovedených standardů interní kontroly stále probíhá, a vyzývá úřad, aby o výsledcích jejich provádění informoval orgán příslušný k udělení absolutoria.

o
o   o

18.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2015(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Texty přijaté k tomuto datu, P8_TA(2015)0130.

Právní upozornění - Ochrana soukromí