Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2126(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0085/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0085/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.28
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0137

Elfogadott szövegek
PDF 354kWORD 92k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
P8_TA(2015)0137A8-0085/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2126(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Hivatal válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a Hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 35. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0085/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója számára a Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 102. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 102. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2126(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Hivatal válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a Hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 35. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0085/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 102. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 102. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2126(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0085/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (a továbbiakban „a Hivatal”) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése 10 500 000 euró volt; mivel a Hivatal költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a Hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a Számvevőszék által 2012. évi jelentésében tett 12 észrevételből kettő jelenleg „lezárt” egy pedig „folyamatban”, nyolc „nem alkalmazható” és egy „kiváló” minősítéssel szerepel;

2.  a Hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy fizikai leltárt végzett, amely 2013 végén fejeződött be;

3.  a Hivatal tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy tevékenységének az uniós polgárokra gyakorolt hatásáról tájékoztatást tett közzé honlapján, különféle dokumentumok – köztük sajtóközlemények, havi hírlevelek, illetve az uniós polgárok közvetlen megkereséseire adott válaszok – évenkénti közzététele révén;

Megjegyzések a beszámoló megbízhatóságáról

4.  a Számvevőszék jelentése alapján aggodalommal állapítja meg, hogy az ellenőrzés során nem tették elérhetővé az arra vonatkozó információt, hogy min alapul a 2013-ban szolgálatba lépett alkalmazottakat megillető költségtérítésekkel és juttatásokkal kapcsolatos 40 000 eurós összegű elhatárolás; a Hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az elhatárolás becslés volt, melyet a személyzetnek járó valamennyi jogosultság megerősítése előtt készítettek;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

5.  megállapítja, hogy a számvitelért felelős tisztviselő megfelelően validálta a Hivatal számviteli rendszerét;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

6.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 87,34%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 87,18%-os volt; hangsúlyozza, hogy a Hivatal az előző évekhez képest jelentősen javította kifizetési előirányzatainak végrehajtási arányát;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

7.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék jelentése alapján 13%-kal túlbecsülték a költségvetési igényeket, és hogy az átvitt lekötött előirányzatok az összes lekötött előirányzat 24%-át teszik ki, amelyből 13%-ra nem vonatkozott jogi kötelezettségvállalás;

8.  tudomásul veszi, hogy a lekötött előirányzatok átvitele főként a II. és III. cím költségvetési soraihoz kapcsolódik, és többnyire az év végén még be nem érkezett, illetve ki nem fizetett számlákra, illetve bizonyos nem teljesített szolgáltatásokra vonatkozik;

9.  megjegyzi, hogy a Hivatal intézkedéseket hozott az átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének csökkentése, illetve fenntartása érdekében, például a költségvetés végrehajtásáról szóló havi jelentéseket, éves és féléves költségvetési felülvizsgálatokat vezetett be, és új pénzügyi szabályzatot fogadott el;

10.  megállapítja, hogy továbbra is jelentős fejlődési potenciál van a költségvetési tervezés terén, bár jelentős javulást értek el a 2012-es pénzügyi évhez képest, amikor is a Hivatal pénzügyi függetlenségre tett szert; felszólítja a Hivatalt, hogy a jövőre nézve fokozza pénzügyi ellenőrzési erőfeszítéseit;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

11.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a felvételi eljárások nem átláthatók; egyetért a Számvevőszék azon megjegyzésével, hogy az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgák kérdéseinek a beérkezett pályázatok értékelését követően történő meghatározása megnöveli annak kockázatát, hogy a kérdéseket befolyásolják az egyes pályázatok; megjegyzi továbbá, hogy egy konkrét felvételi eljárás esetében eltérés mutatkozott a pályázati kiírásban feltüntetett, illetve a felvételi kritériumként elbírált egyik alkalmassági kritérium között; kéri a Hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ilyen helyzetek jövőbeni megismétlődésének elkerülése érdekében tett lépésekről;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

12.  a Hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az eleget tett a Számvevőszék észrevételeinek és módosította az összeférhetetlenségi nyilatkozatot a felvételi bizottságok számára annak érdekében, hogy belefoglalja a szakmai kapcsolatot mint lehetséges összeférhetetlenséget;

13.  a Hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy 2013-ban az összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló politikát írták alá, és hogy a Hivatal igazgatótanácsa elfogadta azt; megjegyzi továbbá, hogy az igazgatótanács tagjai, valamint az ügyvezető igazgató összeférhetetlenségre vonatkozó kérdőíveket írtak alá ennek a politikának megfelelően; kéri a Hivatalt, hogy mind az összeférhetetlenségi politikáját, mind pedig az igazgatótanács tagjai, valamint az ügyvezető igazgató által aláírt összeférhetetlenségre vonatkozó kérdőíveket tegye nyilvánosan elérhetővé;

Belső kontrollrendszerek

14.  aggodalommal állapítja meg, hogy az összes kifizetés 18%-ára a Hivatal pénzügyi szabályzatában megszabott határidő után került sor; a Hivatal tájékoztatása alapján megjegyzi, hogy – noha a késedelmes kifizetések száma 2013 közepére csökkent – 2013 utolsó negyedévében az év végi munkateher jelentős növekedése miatt ismét előfordultak; üdvözli a Hivatal által annak érdekében bevezetett új eljárásokat, hogy csökkentsék a késedelmes kifizetések arányát; kéri a Hivatalt, hogy haladéktalanul orvosolja ezt a kérdést, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a meghozott intézkedések hatásairól;

15.  a Hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2013-ban a Bizottság belső ellenőrzési szolgálata (IAS) az igazgatótanács által elfogadott 16 belső ellenőrzési standard végrehajtására vonatkozóan korlátozott felülvizsgálatot végzett; megállapítja, hogy a felülvizsgálat eredményei alapján, és tekintettel a belső ellenőrzés jelenlegi státuszára a Hivatal operatív tevékenységei és az adminisztratív támogató feladatok tekintetében, a belső ellenőrzési szolgálat 18 ajánlást adott ki, melyek közül 6-ot „nagyon fontos”-nak és 12-t pedig „fontos”-nak értékelt;

16.  tudomásul veszi, hogy a Hivatal 2013 márciusában önértékelést végzett a belső ellenőrzési standardok végrehajtásának állásáról, tanúságot téve a hiteles belső ellenőrzési környezet megértése és kialakítása melletti elkötelezettségéről;

17.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a 16 belső ellenőrzési standard teljes végrehajtása nem valósult meg; megállapítja, hogy azok végrehajtása folyamatban van, és kéri a Hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e téren elért eredményekről;

o
o   o

18.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat