Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2120(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0072/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0072/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.29
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0138

Elfogadott szövegek
PDF 366kWORD 104k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
P8_TA(2015)0138A8-0072/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2120(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0072/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 112. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 112. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2120(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0072/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Bankhatóság végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 112. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 112. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2120(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0072/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Bankhatóság (a hatóság) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 25 967 360 EUR volt, ami 25,16%-os növekedést jelent 2012-höz képest abból adódóan, hogy a hatóságot nemrég hozták létre;

B.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint a hatóság 2013-ra szóló költségvetéséhez való kezdeti uniós hozzájárulás 10 386 944 EUR volt, ami 2012-höz képest 25,16%-os növekedést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentésben”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

D.  mivel a hatóság feladata, hogy hozzájáruljon a magas színvonalú közös szabályozási és felügyeleti standardok és gyakorlat meghatározásához, valamint a jogilag kötelező erejű uniós jogszabályok következetes alkalmazásához, ösztönözze és megkönnyítse a feladatok és hatáskörök átruházását az illetékes hatóságok között, hatáskörén belül figyelemmel kísérje és értékelje a piaci fejleményeket, valamint elősegítse a betétesek és a befektetők védelmét;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy a Számvevőszék 2012. évi jelentésében tett hét megjegyzés vonatkozásában kiigazító intézkedésekre került sor, így öt „végrehajtva”, egy „folyamatban” és egy „nem alkalmazható” minősítést kapott;

2.  a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

   a kiegészítő iskoláztatási támogatás bekerült a hatóság többéves személyzetpolitikai tervébe, mint az éves költségvetési eljárás része az alkalmazottak egyenlő bánásmódjának biztosítása érdekében, tekintettel a hatóság székhelyén tapasztalható magas iskoláztatási költségekre és arra, hogy a hatóság közvetlen megállapodásokat kötött az iskolákkal a tandíjak közvetlen kifizetésére a küszöbérték alatt;
   kidolgozás alatt van a hatóság legfontosabb érdekelt felei között végzett felmérésen alapuló kommunikációs stratégia a hatóság honlapján már meglévő területek egyszerűsítése, valamint újabb tartalmak létrehozása érdekében, hogy hozzáférhetőbb információkat biztosítsanak a kevésbé képzett célközönség számára; megjegyzi továbbá, hogy a honlapon létrehoztak egy fogyasztói sarkot, ahol könnyen hozzáférhető információk találhatók a pénzügyi intézetek elleni panasztételről, valamint általános tanácsok a személyes pénzügyekhez;
   valamennyi informatikai rendszert a hatóság adatközpontjához csatoltak – kivéve a felügyeleti kollégiumok viszonylag kicsi informatikai eszközét –, és hogy a visszaszervezési eljárás befejezésével teljesen mérsékelték a hatóság informatikai rendszerei feletti korlátozott ellenőrzéshez és felügyelethez kapcsolódó kockázatokat;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a hatóság lekötött előirányzatainak aránya összesen 90% volt (89% 2012-ben); megjegyzi, hogy a lekötött előirányzatok 87%-ot tettek ki az I. cím (Személyzeti kiadások), 98%-ot a II. cím (Igazgatási kiadások) és 92%-ot a III. cím (Operatív kiadások) esetében;

4.  kiemeli, hogy az Európai Unió Bíróságának ítélete a bérek 2011. július 1. és 2013. június 30. közötti indexálásának elutasításáról negatív hatást gyakorolt a hatóság I. cím alatti kötelezettségvállalási előirányzatainak szintjére, melynek összege 1 800 000 eurót tett ki;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  a Számvevőszék jelentéséből megállapítja, hogy a hatóságnak sikerült jelentősen, a 2012. évi 6 547 808 euróról (36%) 3 876 564 euróra (17%) csökkentenie a lekötött előirányzatok átvitelének általános szintjét;

6.  aggodalommal állapítja meg, hogy a II. cím alatti (1 974 511 EUR vagy 35%) és a III. cím alatti (1 651 203 EUR vagy 36%) átvitelek viszonylag magasak voltak, elsősorban az informatikai infrastruktúrák és szolgáltatások tervezett beszerzése miatt, melyekre a szerződéseket a tervek szerint 2013 decemberében megkötötték és a szolgáltatások nyújtására 2014-ben került sor;

Átcsoportosítások

7.  megjegyzi, hogy a hatóság éves tevékenységi jelentése és a Számvevőszék jelentése szerint is a 2013. évi átcsoportosítások szintje és jellege a hatóság pénzügyi szabályainak keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

8.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés nem tartalmaz megjegyzéseket a hatóság közbeszerzési eljárásai tekintetében;

9.  a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék és a mentesítésért felelős hatóság ajánlásai tekintetében kiigazító intézkedésekre került sor valamennyi, 2012-ben folyamatban lévő felvételi eljárásban, és hogy azokat rendszeresen végrehajtották valamennyi további felvételi eljárás során;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

10.  a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a hatályban lévő, a teljes személyzetre vonatkozó etikai iránymutatásokon kívül a hatóság elkezdett kidolgozni további szakpolitikákat is az érdekeltségi nyilatkozatokra vonatkozó függetlenséggel és döntéshozatali folyamatokkal kapcsolatban;

11.  a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy elfogadták és végrehajtották a személyzetre és egyéb szerződéses felekre, valamint a személyzethez nem tartozókra vonatkozó összeférhetetlenségi politikát; a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a vezetőségi és felügyelőbizottsági tagok önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát, valamint az elnök, az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselők érdekeltségi nyilatkozatát közzétették a hatóság honlapján; megjegyzi, hogy az érdekeltségi nyilatkozatok a hatóság honlapján elérhetőek;

12.  üdvözli, hogy a felügyelőbizottság függetlenségi politikát és döntéshozatali folyamatokat fogadott el 2015. február 3-án, és azok szigorú betartására szólít fel e politika időben történő végrehajtását követően;

Belső kontrollrendszerek

13.  tudomásul veszi, hogy a hatóság vezetősége hat tagból áll, akiket a felügyelőbizottság tagjai választanak ki maguk közül; megjegyzi továbbá, hogy a vezetőség tagjait a felügyelőbizottság 2013. július 1-jei ülésén választották meg, a felügyelőbizottság felülvizsgált eljárási szabályzatának megfelelően;

Belső ellenőrzés

14.  tudomásul veszi, hogy 2013 elején a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) korlátozott mértékű felülvizsgálatot folytatott a belső ellenőrzési szabványok végrehajtásáról; aggodalommal állapítja meg azonban, hogy a kockázatértékelés során a Belső Ellenőrzési Szolgálat magas eredendő kockázatú folyamatokat tárt fel, amelyeket az ellenőrzési terv keretében nem lehetett auditálni, mivel ellenőrzés nem, vagy csak elégtelen szinten állt rendelkezésre;

15.  kiemeli, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat jelentése 14 ajánlást tartalmaz, melyekből kettő „nagyon fontos” minősítést kapott; megjegyzi, hogy a hatóság cselekvési tervet készített azon területek kezelésére, ahol az IAS javításokra tett ajánlásokat; megjegyzi továbbá, hogy a hatóság e magas kockázatú területek kezelésére tett kiigazító fellépéseit az IAS nyomon fogja követni a következő alapos kockázatfelmérés során;

16.  megállapítja, hogy 2013-ban az IAS nyomon követési, dokumentumalapú felülvizsgálatot hajtott végre korábbi ajánlásainak végrehajtásáról; megjegyzi, hogy az IAS szerint 2013. december 31-én egyetlen kritikus ajánlás sem volt lezáratlan; tudomásul veszi, hogy az IAS két, „nagyon fontos” minősítésű ajánlásából egy végrehajtásra került és nyomon követésre vár, a másikat pedig az eredeti cselekvési tervhez képest elhalasztották;

17.  megjegyzi, hogy 2014-ben az IAS elvégzett egy második korlátozott felülvizsgálatot a hatóság informatikai projektjeinek kezeléséről, és két „nagyon fontos”, illetve két „fontos” minősítésű ajánlást tett; a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy részletes, mérföldköveket tartalmazó cselekvési tervet dolgozott ki ezen ajánlások kezelésére, melynek megvalósíthatóságát az IAS elfogadta és megerősítette;

Teljesítmény

18.  tudomásul veszi, hogy a hatóság szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal és az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal valamennyi támogatási feladat során az adminisztratív költségek lehetséges csökkentése, a szinergiák erősítése és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében; várakozással tekint a hatóság további, a más decentralizált ügynökségekkel való együttműködés fokozására tett erőfeszítései elé;

További megjegyzések

19.  emlékeztet arra, hogy a Parlament volt az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) – és ennek részeként 2011-ben az Európai Bankhatóság – létrehozására irányuló törekvések egyik fő ösztönzője a pénzügyi válságot követően;

20.  tudomásul veszi a Bizottság európai felügyeleti hatóságokról és a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszeréről szóló legutóbbi jelentésében szereplő megjegyzését, mely szerint a nehéz körülmények ellenére az európai felügyeleti hatóságok rövid idő alatt jól működő szervezeteket építettek fel, amelyek általában jól végezték széles körű feladataikat, miközben a növekvő igények mellett csak korlátozott emberi erőforrások álltak rendelkezésükre;

21.  hangsúlyozza, hogy a hatóság szerepe a közös felügyeleti rendszer egységes piacon való előmozdításában létfontosságú az Unión belüli összehangoltabb, hatékonyabb és biztonságosabb banki ágazat biztosítása érdekében, amely hozzájárul a gazdasági fellendüléshez, valamint a munkahelyteremtéshez és növekedéshez Európában, továbbá a pénzügyi szektor jövőbeli válságainak megelőzéséhez; bankfelügyeleti szerepe tekintetében az Európai Központi Bankkal való együttműködésre szólítja fel a hatóságot az átfedések és a felesleges kapacitásbővítés elkerülése érdekében;

22.  tudomásul veszi a Számvevőszék 5/2014. számú különjelentését, és az abban körvonalazott, a határokon átnyúló bankfelügyeletre vonatkozó új megállapodások működésével, az európai bankok stressztűrő képességének értékelésével és a fogyasztóvédelem előmozdításával kapcsolatos hiányosságokat; sürgeti a hatóságot, hogy a számvevőszéki ajánlásoknak a nem kizárólag a Bizottsághoz, vagy a Parlamenthez és a Tanácshoz címzett részei tekintetében tegye meg a megfelelő intézkedéseket e hiányosságok kezelésére;

23.  tudomásul veszi a Számvevőszék 5/2014. sz. különjelentésében szereplő következtetést, mely szerint a hatóság számára működésének kezdeti szakaszában rendelkezésre álló erőforrások elégtelenek voltak megbízatásának teljesítéséhez; elismeri, hogy a PFER még mindig a kezdeti szakaszban jár, és hangsúlyozza, hogy a már a hatóságra bízott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében tervezett jövőbeli feladatok megfelelő személyzetet és költségvetést igényelnek a magas színvonalú felügyelet lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy mindig körültekintően meg kell fontolni, hogy a további feladatokat további forrásokkal kell-e összekötni; hangsúlyozza azonban, hogy az eszközök terén bekövetkező esetleges növekedést lehetőség szerint helytálló ésszerűsítési törekvéseknek kell megelőzniük, illetve kiegészíteniük; kiemeli a hatóság koordináló szerepét, valamint azt, hogy megbízatása teljesítéséhez szorosan együtt kell működnie a nemzeti felügyeleti hatóságokkal;

24.  hangsúlyozza, hogy a korlátozott forrásokra tekintettel a hatóságnak a Parlament és a Tanács által ráruházott feladatok körén belül kell maradnia; hangsúlyozza, hogy ezeket a feladatokat a hatóságnak teljes mértékben végre kell hajtania, azonban nem szabad megbízatásának kiterjesztésére törekednie, és függetlennek kell maradnia; kiemeli, hogy a hatóságnak ellenőriznie kell, hogy ki kell-e dolgozni iránymutatásokat és ajánlásokat;

25.  kiemeli, hogy a fogyasztóvédelem területén a hatóságnak teljes mértékben ki kell használnia a meglévő megbízatása keretében ráruházott hatásköreit; hangsúlyozza, hogy ezen a területen a hatóságnak szorosabban együtt kell működnie a többi európai felügyeleti hatósággal a vegyes bizottság keretében;

26.  arra a következtetésre jut, hogy a hatóság vegyes finanszírozási rendszere rugalmatlan, nehézkes, és potenciálisan veszélyezteti a szervezet függetlenségét; ezért felhívja a Bizottságot, hogy – amennyiben értékelése alapján ezt helyénvalónak találja – 2017-ig javasoljon egy finanszírozási rendszert a hatóság számára, amely kizárólag a piaci szereplők által fizetendő díjak bevezetésén alapul, vagy a piaci szereplők díjait ötvözi az Unió általános költségvetésének külön költségvetési sorából származó alapfinanszírozással;

o
o   o

27.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i(1) állásfoglalására.

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat