Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2109(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0069/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0069/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.30
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0139

Elfogadott szövegek
PDF 355kWORD 93k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
P8_TA(2015)0139A8-0069/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2109(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 23. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0069/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója számára a központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 123. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 123. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 142., 2004.4.30., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2109(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 23. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0069/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 123. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 123. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 142., 2004.4.30., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2109(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0069/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a központ) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése 58 315 000 EUR volt, ami 2012-höz képest 0,2%-os növekedést jelent;

B.  mivel az Unió hozzájárulása a központ költségvetéséhez 2013-ban összesen 56 727 000 eurót tett ki, ami a 2012-es évhez képest nem jelent változást, és, hogy ez az Unió általános költségvetésének 0,039%-át teszi ki;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a 2012. évre vonatkozó mentesítési jelentésben megfogalmazott három megjegyzésből kettőt a Számvevőszék jelenleg „nem alkalmazandó”, egyet pedig „folyamatban” minősítéssel látott el; megjegyzi, hogy a „folyamatban” minősítéssel ellátott megjegyzés az előzetes ellenőrzésekre vonatkozik, amelyeket nem támaszt alá a költségtérítési igények támogathatóságára és pontosságára vonatkozó elegendő dokumentum; aggodalommal jegyzi meg, hogy a központ tíz hónapos késéssel fogadta el az utólagos ellenőrzési stratégiát; elvárja, hogy a központ tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot, amint a folyamatban levő ügyet megoldotta;

2.  a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi a következőket:

   a) a központ átfogó függetlenségi politikájának felülvizsgált változatát – amelyet a tervek szerint a központ igazgatótanácsa 2014-ben fogadott volna el – szétválasztották a külső szakértőkre vonatkozó politikára és a személyzet tagjaira vonatkozó politikára; megjegyzi, hogy az említett politikák 2015-ben lesznek készek a központ igazgatótanácsa általi elfogadásra; kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a politikák elfogadásáról;
   b) a központ igazgatótanácsa, tanácsadó fóruma és felső vezetése tagjainak önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát a nyilvánosság számára elérhetővé tették a központ honlapján;
   c) a központ honlapján tájékoztatás érhető el tevékenységének az uniós polgárokra gyakorolt hatásáról, különböző típusú dokumentumok – többek között sajtóközlemények, hírlevelek, tudományos kutatások eredményei és különjelentések – közzététele révén;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

3.   a számvevőszéki jelentés alapján aggodalommal állapítja meg, hogy a központ javított ugyan a közbeszerzési eljárásainak irányításán, ám egy 2013-ban indított eljárás kapcsán egymásnak ellentmondó információkat tartalmazott a szerződési hirdetmény és a pályázati dokumentáció, ez pedig befolyásolhatta a verseny folyamatát és az eljárás kimenetelét; tudomásul veszi, hogy a számvevőszéki ellenőrzés nyomán a központ azonnal helyesbítő intézkedést hozott, és felmondta a keretszerződést;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések viszonylag alacsony, 92,96%-os költségvetés-végrehajtási arányt eredményeztek, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 74,14%-os volt; aggodalommal állapítja meg, hogy valamennyi költségvetési cím esetében sor került előirányzatok törlésére, és kiemeli, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya az előző évhez képest 2,12%-kal csökkent;

5.  a központ tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a 2013-as költségvetésből a központ forrásokat kötött le a visszamenőleges bérkorrekciókra; tudomásul veszi, hogy az Európai Unió Bíróságának a tárgyév utolsó negyedévében hozott határozata értelmében a központ ezeket a forrásokat más célokra nem használhatja fel;

6.  megjegyzi, hogy 2013-ban a központ pozitív költségvetési eredményt ért el, amely a korábbi évek negatív eredményeivel együtt nézve összességében pozitív egyenleget eredményezett; megjegyzi, hogy ennek következtében 2014-ben 2 012 975 eurót kell visszafizetni a Bizottság részére a 2013-as költségvetés tekintetében;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

7.  aggasztónak tartja a lekötött előirányzatok 2014-re való átvitelének viszonylag magas szintjét, amely elérte az 1 714 484 eurót (26%) a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében, valamint a 7 907 139 eurót (44%) a III. cím (Operatív kiadások) esetében; tudomásul veszi, hogy a II. cím esetében az átvitelek főként hardver- és szoftverbeszerzésekhez, valamint a központ folyamatban levő külső értékeléséhez kapcsolódtak; nyugtázza, hogy a III. cím esetében az átvitelek főként olyan többéves projektekre és informatikai tételekre vonatkoztak, amelyeket illetően a tevékenységeket és a kifizetéseket az operatív szükségleteknek megfelelően hajtották végre;

8.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Számvevőszék hiányosságokat állapított meg az operatív megbeszélésekkel kapcsolatos költségvetés-tervezést és -végrehajtást illetően, főként azért, mert a központ túlbecsülte a részvételi arányt, illetve a szállás- és a repülési költségeket; aggódik amiatt, hogy az érintett költségvetési sort illetően a 2013-as előirányzatok 29%-át és a 2012-es áthozatok 59%-át törölték, ezenkívül pedig az operatív megbeszélésekre 2013-ban lekötött előirányzatok 38%-át átvitték 2014-re; felszólítja a központot, hogy tartsa tiszteletben az évenkéntiség költségvetési elvét, és e tekintetben javítsa pénzgazdálkodását;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

9.  megállapítja, hogy a 2013-as év vonatkozásában sem az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók, sem egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán nem kerültek bele a központ közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a Számvevőszék jelentésébe;

10.  tudomásul veszi a központ arra irányuló kezdeményezését, hogy megerősíti a közbeszerzés területét a közbeszerzési részleg és a jogi szolgáltatások részlegének létrehozása, valamint beszerzési és pénzügyi eljárásainak átszervezése révén;

11.   megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés nem tartalmazott észrevételt a központ munkaerő-felvételi eljárásait illetően;

12.  megjegyzi, hogy 2013 végére a létszámtervben előirányzottaknak megfelelően a 198 álláshelyből 190-et betöltöttek; elismeri, hogy az álláshelyek betöltésének aránya 2012-höz képest javult;

Belső kontrollrendszerek

13.   a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a 2012-re vonatkozó utólagos támogatás-ellenőrzési terv késedelmet szenvedett, és azt összevonták a 2013-ra vonatkozó támogatás-ellenőrzési tervvel; tudomásul veszi, hogy a 2013-ra vonatkozó támogatás-ellenőrzési tervet külső könyvvizsgáló cég segítségével hajtják végre, amellyel az ellenőrzés és kontrollrendszerek terén technikai segítségnyújtási szolgáltatások nyújtására vonatkozó bizottsági keretszerződés alapján kötöttek szerződést; kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a 2013-as terv alapján végrehajtandó, kiválasztott ellenőrzések eredményeiről;

Belső ellenőrzés

14.  nyugtázza, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) átfogó kockázatelemzést végzett, amelynek eredményeként elkészítette a központra vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervét, meghatározva a 2014 és 2016 közötti időszakra javasolt ellenőrzési témákat; tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat nem hajtott végre további ellenőrzési megbízatást;

15.  megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat dokumentumalapú felülvizsgálatot hajtott végre korábbi ajánlásainak végrehajtásáról; a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2013. december 31-én nem voltak lezáratlan „nagyon fontos”, illetve „kritikus” minősítésű ajánlások;

o
o   o

16.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(1).

(1)E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat