Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2115(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0100/2015

Předložené texty :

A8-0100/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.33
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0142

Přijaté texty
PDF 494kWORD 88k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
P8_TA(2015)0142A8-0100/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2013 (2014/2115(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví(2) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(5), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0100/2015),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 152.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 152.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2013 (2014/2115(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví(2) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(5), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0100/2015),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro kontrolu rybolovu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2013;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 152.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 152.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahují připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2013 (2014/2115(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0100/2015),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“) na rozpočtový rok 2013 činil podle její účetní závěrky 9 216 900 EUR; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria na rok 2012

1.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že u jedné z připomínek uvedených ve zprávě za rok 2011, která byla ve zprávě za rok 2012 označena jako „probíhající“, byla učiněna nápravná opatření, takže tato připomínka je ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 nyní označena jako „dokončená“; dále konstatuje, že u dvou připomínek uvedených ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 byla přijata nápravná opatření, takže jedna připomínka je nyní označena jako „dokončená“ a druhá jako „není relevantní“;

2.  na základě informací agentury konstatuje, že zavedla postup pro odhady přenosů prostředků do následujícího rozpočtového roku s cílem snížit objem přenesených prostředků; vyzývá agenturu, aby i nadále hledala možnosti, jak snížit výši přenosů a předejít neplánovaným přenosům;

3.  na základě informací agentury konstatuje, že na svých stránkách poskytuje informace o vlivu svých činností na občany Unie, přičemž zejména každoročně zveřejňuje strategické dokumenty, jako je např. výroční zpráva o činnosti agentury nebo výsledky kontrolních a inspekčních akcí; poukazuje na to, že agentura v současné době vyvíjí nové webové stránky, které mají zvýšit její viditelnost a transparentnost;

4.  na základě informací agentury konstatuje, že agentura průběžně posuzuje nové možnost rozvoje součinnosti s jinými agenturami, jako je například možnost uzavření dohody o poskytování služeb, podle níž by agentury se sídlem ve Španělsku nebo Portugalsku měly společný útvar interního auditu a mohly vzájemně koordinovat vzdělávací kurzy a kontroly ex-post; dále konstatuje, že agentura v současné době pomáhá Evropské agentuře pro námořní bezpečnost (EMSA) s dodatečným připojením k systému „S-TESTA“ a usiluje o to, aby její externí webové stránky byly hostovány na sekundární IT infrastruktuře agentury EMSA; bere na vědomí, že agentura spolupracuje s agenturou EMSA na společném projektu protipirátské monitorovací služby (MARSURV-1);

Rozpočtové a finanční řízení

5.  konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 98,64 % a že míra plnění prostředků na platby činila 83,85 %; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že z vysoké obecné míry čerpání prostředků na závazky vyplývá, že závazky byly přijímány včas;

Závazky a přenosy

6.  se znepokojením konstatuje, že objem prostředků přidělených na závazky přenesených do roku 2014 byl vysoký – v rámci hlavy II (správní výdaje) činil 38 % a v rámci hlavy III (provozní výdaje) činil 43 %; z odpovědi agentury zjišťuje, že přenosy v hlavě II byly částečně způsobeny situací kolem výše a načasování případné úhrady platových úprav se zpětnou platností za roky 2011 a 2013, kterou se podařilo vyřešit v listopadu 2013; na základě informací uvedených ve zprávě Účetního dvora konstatuje, že přenosy v hlavě III byly vyvolány zejména vysokým počtem projektů IT, které byly zahájeny nebo probíhaly v roce 2013;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

7.  bere na vědomí sdělení agentury, že její správní rada v březnu 2014 přijala v souladu s pokyny Komise víceletý plán zaměstnanecké politiky na období 2015–2017; poznamenává, že k 31. prosinci 2013 měla agentura ve svém plánu pracovních míst 68 schválených pracovních míst složených z dočasných zaměstnanců, smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků, z čehož 65 míst bylo obsazeno;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

8.  bere na vědomí informaci agentury, že v říjnu 2014 přijala její správní rada souhrnnou politiku prevence a řízení střetů zájmů, která je veřejně dostupná na stránkách agentury; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o konkrétních výsledcích nově přijaté politiky a poskytla do konce června 2015 seznam případů;

9.  podotýká, že podle tohoto dokumentu je pro členy správní rady, výkonného ředitele a vedoucí oddělení povinné zveřejňovat prohlášení o zájmech, přičemž se tato povinnost netýká jejich životopisů, které jsou zveřejňovány pouze dobrovolně; bere na vědomí informaci agentury, že tato povinnost se nevztahuje na členy jejího poradního výboru, jejichž nezávislost by rovněž měla být zaručena; vyzývá agenturu, aby tuto politiku přezkoumala a povinně zveřejňovala životopisy výkonného ředitele, vedoucích oddělení a členů správní rady; vyzývá agenturu, aby zveřejňovala také životopisy a prohlášení o zájmech členů poradního výboru, a přispěla tak k větší transparentnosti;

Interní audit

10.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl audit s cílem posoudit, zda jsou systémy vnitřní kontroly koncipovány a uplatňovány vhodným a účinným způsobem ve vztahu ke strategickým plánům společného nasazení, které agentura provádí; konstatuje, že útvar interního auditu Komise dospěl k závěru, že zavedené systémy vnitřní kontroly poskytují přiměřenou záruku dosažení cílů strategických plánů společného nasazení;

11.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise provedl v návaznosti na svá dřívější doporučení agentuře dokumentární prověrku, při níž zjistil, že k 31. prosinci 2013 nezůstávala nevyřešena žádná doporučení označená za kritická či velmi důležitá;

Další poznámky

12.  je si vědom kvality a významu úkolů, které agentura vykonává, a vítá její efektivitu, vytrvalost a vynikající výsledky, kterých od svého vzniku dosáhla;

13.  zdůrazňuje významnou roli agentury při provádění společné rybářské politiky a při plnění cílů této politiky, především s ohledem na povinnost vykládky úlovků a na požadavky na monitorování, kontrolu a dohled nad rybářskou činností;

14.  vyzývá agenturu, aby zajistila odpovídající koordinaci a zavedení kontrolních činností ve všech členských státech;

o
o   o

15.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2015(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Texty přijaté k tomuto datu, P8_TA(2015)0130.

Právní upozornění - Ochrana soukromí