Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2115(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0100/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0100/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.33
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0142

Usvojeni tekstovi
PDF 415kWORD 90k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2013.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
P8_TA(2015)0142A8-0100/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013. (2014/2115(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku(5), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0100/2015),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 152.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 152.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 128, 21.5.2005., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013. (2014/2115(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku(5), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0100/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europske agencije za kontrolu ribarstva odgovara obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013.

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 152.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 152.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 128, 21.5.2005., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013. (2014/2115(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ribarstvo (A8-0100/2015),

A.  budući da je prema njezinim financijskim izvještajima konačni proračun Europske agencije za kontrolu ribarstva („Agencija”) za financijsku godinu 2013. iznosio 9 216 900 EUR; budući da cijeli proračun Agencije dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računodovstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da su u vezi s jednom primjedbom iznesenom u izvješću Revizorskog suda za 2011. i označenom oznakom „u tijeku” u izvješću Revizorskog suda za 2012. poduzete korektivne mjere pa je ta primjedba u izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „dovršeno”; nadalje primjećuje da su poduzete korektivne mjere u vezi s dvjema primjedbama koje su također iznesene u izvješću Revizorskog suda za 2012. pa je jedna primjedba sada označena oznakom „dovršeno”, a druga oznakom „nije primjenjivoˮ;

2.  na temelju navoda Agencije potvrđuje da je uvela postupak predviđanja prijenosa s ciljem smanjenja razine prijenosa sredstava; poziva Agenciju da nastavi tražiti načine da smanji razinu prijenosa sredstava i da izbjegava svaki neplanirani prijenos;

3.  na temelju navoda Agencije potvrđuje da se informacije o utjecaju njezina rada na građane Unije nalaze na njezinoj internetskoj stranici, uglavnom u obliku godišnje objave strateških dokumenata poput godišnjeg izvješća o radu Agencije ili rezultata kontrola i inspekcijskih kampanja; primjećuje da Agencija trenutno izrađuje novu internetsku stranicu kako bi povećala svoju vidljivost i transparentnost;

4.  na temelju navoda Agencije potvrđuje da ona stalno procjenjuje nove mogućnosti stvaranja sinergije s drugim agencijama, kao što su ugovor o razini usluge o dijeljenju službe za unutarnju reviziju, koordinacija tečajeva i kontrole ex post provedene zajedno s drugim agencijama u Španjolskoj i Portugalu; nadalje primjećuje da Agencija trenutno pomaže Europskoj agenciji za pomorsku sigurnost (EMSA) pri dodatnom povezivanju na mrežu „S-TESTA” te da nastoji da njezina vanjska internetska stranica bude smještena i održavana na sekundarnoj stranici EMSA-e za IT; prima na znanje suradnju između Agencije i EMSA-e na zajedničkom projektu koji uključuje službu za praćenje radi suzbijanja piratstva (MARSURV-1);

Upravljanje proračunom i financijama

5.  prima na znanje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,64 % i da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 83,85 %; na temelju izvješća Revizorskog suda potvrđuje da visoka ukupna razina rezerviranih odobrenih sredstava pokazuje da se obveze izvršavaju pravodobno;

Obveze i prijenosi

6.  sa zabrinutošću prima na znanje da je razina odobrenih sredstava za obveze prenesenih u 2014. iznosila 38 % za glavu II. (administrativni rashodi) i 43 % za glavu III. (operativni rashodi); na temelju odgovora Agencije potvrđuje da je do prijenosa unutar glave II. djelomično došlo zbog iznosa i vremenskog rasporeda moguće isplate za retroaktivno usklađenje plaća za 2011. i 2013., što je pojašnjeno u studenome 2013.; na temelju izvješća Revizorskog suda potvrđuje da su razlog prijenosa za glavu III. uglavnom brojni informatički projekti koji su ili pokrenuti ili su bili u tijeku u 2013. godini;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

7.  na temelju navoda Agencije potvrđuje da je njezin Upravni odbor u ožujku 2014. usvojio „Višegodišnji plan politike o osoblju za razdoblje od 2015. do 2017.” u skladu sa smjernicama Komisije; primjećuje da je 31. prosinca 2013. Agencija imala 68 odobrenih radnih mjesta u planu radnih mjesta, a koja su se odnosila na privremeno osoblje, ugovorno osoblje i upućene nacionalne stručnjake, od čega je 65 radnih mjesta bilo popunjeno;

Sprečavanje sukoba interesa i postupanje u slučaju sukoba interesa te transparentnost

8.  prema navodima Agencije potvrđuje da je njezinu cjelovitu politiku prevencije i rješavanja sukoba interesa Upravni odbor usvojio u listopadu 2014. i da je ona javno dostupna na internetskoj stranici Agencije; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o konkretnom ishodu te politike i da do kraja lipnja 2015. dostavi podatke o svojim slučajevima;

9.  primjećuje da se tom politikom uvodi jedino obveza objavljivanja izjava o interesima članova Upravnog odbora, izvršnog direktora i načelnika odjela, ali ne i obveza objavljivanja njihovih životopisa, koje je dobrovoljno; na temelju navoda Agencije konstatira da se ta obveza ne odnosi na članove njezina Savjetodavnog odbora, čiju neovisnost također treba zajamčiti; poziva Agenciju da revidira tu politiku i da obvezno objavljuje životopise izvršnog direktora, načelnika odjela i članova njezina Upravnog odbora; poziva Agenciju da također objavi životopise i izjave o interesima članova Savjetodavnog odbora kako bi doprinijela većoj transparentnosti;

Unutarnja revizija

10.  prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) izvršila reviziju radi utvrđivanja prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnje kontrole u odnosu na strateško planiranje zajedničkog korištenja sredstvima koje provodi Agencija; potvrđuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju utvrdila da postoji sustav unutarnje kontrole, što nudi razumno jamstvo ostvarenja poslovnih ciljeva u pogledu strateškog planiranja zajedničkog korištenja sredstvima;

11.  potvrđuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju pratila provedbu svojih prijašnjih preporuka upućenih Agenciji pregledom dokumentacije te da 31. prosinca 2014. nije naišla ni na kakva otvorena pitanja u vezi s kritičnim ili vrlo važnim preporukama;

Druge primjedbe

12.  potvrđuje kvalitetu i važnost zadaća koje obavlja Agencija te pozdravlja njezinu učinkovitost, stabilnost i vrlo dobre rezultate postignute od njezina osnivanja;

13.  naglašava važnost uloge Agencije u provedbi zajedničke ribarstvene politike i ostvarenju njezinih ciljeva, posebno u odnosu na obvezu iskrcavanja i zahtjeve za praćenje, kontrolu i nadzor ribolovnih aktivnosti;

14.  poziva Agenciju da jamči odgovarajuću koordinaciju i provedbu nadzornih aktivnosti u svim državama članicama;

o
o   o

15.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0130.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti