Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2115(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0100/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0100/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.33
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0142

Elfogadott szövegek
PDF 354kWORD 91k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2013. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
P8_TA(2015)0142A8-0100/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2115(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0100/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 152. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 152. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 128., 2005.5.21., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2115(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal a 2013-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0100/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 152. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 152. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 128., 2005.5.21., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2115(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0100/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (a hivatal) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése 9 216 900 EUR volt; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentésben”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett egy megjegyzés kapcsán – amely a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” megjegyzéssel szerepel – megtették a szükséges intézkedéseket, és a megjegyzés a 2013-as számvevőszéki jelentésben „végrehajtva” minősítéssel szerepel; tudomásul veszi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében tett két megjegyzés alapján javító intézkedésekre került sor, így jelenleg ezek közül egyik „végrehajtva”, a másik „nem alkalmazandó”, minősítéssel szerepel;

2.  tudomásul veszi a hivatal tájékoztatását, hogy az átvitelekre vonatkozó előrejelző eljárást vezetett be, azok szintjének csökkentése céljával; felhívja a hivatalt, hogy továbbra is törekedjen az átvitelek szintjének csökkentésére és a nem tervezett átvitelek elkerülésére;

3.  tudomásul veszi a hivatal tájékoztatását, hogy honlapján információkat tesz közzé tevékenységének az uniós polgárokra gyakorolt hatásáról, főleg az olyan stratégiai dokumentumok évenkénti közzététele révén, mint a hivatal éves tevékenységi jelentése vagy a kontrollmechanizmusok és ellenőrzési kampányok eredményei; megjegyzi, hogy a hivatal jelenleg új honlapot fejleszt ismertsége és átláthatósága növelése érdekében;

4.  tudomásul veszi a hivatal tájékoztatását, hogy folyamatosan keresi az új lehetőségeket szinergiák kialakítására más ügynökségekkel, mint például a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás a belső ellenőrzési kapacitás megosztása érdekében, valamint a továbbképzések koordinálása és utólagos kontrollok végzése más, Spanyolországban és Portugáliában működő ügynökségekkel közösen; megjegyzi továbbá, hogy a hivatal jelenleg külön kapcsolatot biztosít az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) számára az „S-TESTA” hálózathoz, továbbá szándékában áll külső honlapját az EMSA másodlagos informatikai oldalán tárolni; tudomásul veszi a hivatal és az EMSA közötti együttműködést a kalózkodás elleni megfigyelő szolgálat (MARSURV-1) közös projektje során;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

5.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 98,64%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 83,85%-os volt; a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy 2013-ban a lekötött előirányzatok általános magas szintje azt jelezte, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

6.  aggodalommal állapítja meg, hogy a lekötött előirányzatok 2014-re való átvitele magas volt, és elérte a 38%-ot a II. cím (igazgatási kiadások) esetében, valamint a 43%-ot a III. cím (operatív kiadások) esetében; a hivatal válasza alapján megjegyzi, hogy a II. cím alatti átviteleket részben a 2011. és 2013. évi visszamenőleges hatályú bérkiigazítások lehetséges kifizetéseinek összege és időzítése okozta, amelyek elszámolására 2013 novemberében került sor; a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy a III. cím alatti átvitelek fő oka a 2013-ban induló vagy folyamatban lévő nagyszámú informatikai projekt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

7.  a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy igazgatótanácsa 2014 márciusában elfogadta a 2015–2017-es időszakra vonatkozó többéves személyzetpolitikai tervét , összhangban a Bizottság iránymutatásaival; megjegyzi, hogy 2013. december 31-től a hivatal létszámtervében 68 jóváhagyott álláshely szerepelt, ideiglenes alkalmazotti, szerződéses alkalmazotti és kirendelt nemzeti szakértői álláshelyekkel, amelyekből 65 került betöltésre;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

8.  a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó átfogó politikáját az igazgatótanács 2014 októberében elfogadta, és nyilvánosan elérhető a hivatal honlapján; kéri, hogy a hivatal tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az politika konkrét eredményeiről, és adjon áttekintést a 2015. június végéig felmerülő ügyekről;

9.  megjegyzi, hogy e politika csak az igazgatótanács tagjai, az ügyvezető igazgató és az osztályvezetők összeférhetetlenségi nyilatkozatainak közzétételét követeli meg, míg ez az önéletrajzaikra nem vonatkozik, amelyek közzététele önkéntes alapon történik; tudomásul veszi a hivatal tájékoztatását, hogy ez a kötelezettség a tanácsadó testület tagjaira nem vonatkozik, akik függetlenségét szintén biztosítani kellene; felhívja a hivatalt e politika felülvizsgálatára és az ügyvezető igazgató, az osztályvezetők és az igazgatótanácsi tagok önéletrajzai közzétételének kötelezővé tételére; felhívja a hivatalt, hogy tegye közzé a tanácsadó testület tagjainak önéletrajzait és összeférhetetlenségi nyilatkozatait az átláthatóság növeléséhez való hozzájárulás érdekében;

Belső ellenőrzés

10.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést végzett, amelynek célja a hivatal által végrehajtott közös alkalmazások stratégiai tervezéséhez kapcsolódó belső ellenőrzési rendszer megfelelő tervezésének és hatékony alkalmazásának értékelése; nyugtázza, hogy az IAS úgy találta, hogy a hatályban lévő belső ellenőrzési rendszer megfelelő biztosítékot jelent a közös alkalmazásokra irányuló stratégiai tervezés üzleti céljainak elérése tekintetében;

11.  elismeri, hogy az IAS nyomon követte a hivatalnak tett korábbi ajánlásai végrehajtását a vonatkozó dokumentumok áttekintésével, és 2013. december 31-én nem talált lezáratlan kritikus vagy nagyon fontos ajánlásokat;

További megjegyzések

12.  elismeri a hivatal által ellátott feladatok minőségét és fontosságát, és üdvözli annak hatékonyságát, állhatatosságát és a létrehozása óta elért eredményeket;

13.  hangsúlyozza a hivatal közös halászati politika végrehajtásában és célkitűzéseinek megvalósításában betöltött szerepének fontosságát, különös tekintettel a kirakodásra és a halászati tevékenységek nyomon követésére, ellenőrzésére és felügyeletére vonatkozó követelményekre;

14.  felhívja a hivatalt, hogy az összes tagállamban biztosítsa az ellenőrzési tevékenységek megfelelő összehangolását és felépítését;

o
o   o

15.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat