Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2121(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0096/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0096/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.36
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0145

Elfogadott szövegek
PDF 357kWORD 97k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
P8_TA(2015)0145A8-0096/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2121(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0096/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 174. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 174. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 331., 2010.12.15., 48. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2121(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0096/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 174. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 174. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 331., 2010.12.15., 48. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2121(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0096/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (a hatóság) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 18 767 470 EUR volt, ami 19,88%-os növekedést jelent 2012-höz képest abból adódóan, hogy a hatóságot nemrég hozták létre;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentésben”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett három megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” minősítést kaptak – megtették a kiigazító intézkedéseket, és azok a 2013-as számvevőszéki jelentésben „végrehajtva” minősítéssel szerepelnek; tudomásul veszi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében tett három megjegyzés alapján kiigazító intézkedésekre került sor, így jelenleg ezek közül egyik „végrehajtva”, egyik „nem alkalmazandó”, egy pedig „folyamatban” minősítéssel szerepel;

2.  a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

   a hatóság megerősítette a közbeszerzés vállalati szintű támogatási kapacitását, egyértelműen meghatározva a szerepeket és felelősségeket mind a közbeszerzésért felelős tisztviselők, mind az operatív személyzet esetében, valamint változatos közbeszerzési képzéseket tartva valamennyi érintett személyzeti kategória részére;
   szabályokat fogadott el az összeférhetetlenség kezeléséről, melyeket a decentralizált uniós ügynökségeken belüli összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatások alapján felülvizsgált;
   honlapját az átláthatóság és a feltüntetett információk elérhetőségének javítása érdekében felújította;
   közzétették a vezetőség tagjainak önéletrajzát, illetve az elnök és az ügyvezető igazgató érdekeltségi nyilatkozatát;

felhívja a hatóságot, hogy a vezetőség és a felügyelőbizottság tagjainak érdekeltségi nyilatkozatát is tegye közzé;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  aggodalommal jegyzi meg, hogy magas, 28%-os volt a lekötött előirányzatok átviteli aránya – különösen a II. cím esetében (30%) és a III. cím alatt (85%) –, ami növekedést mutat az előző évekhez képest;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  tudomásul veszi, hogy az átvitelek a többéves informatikai stratégiából és végrehajtási tervből, valamint a 2014-ben nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó speciális szerződésekből adódtak; tudomásul veszi továbbá, hogy a kapcsolódó kötelezettségvállalások jogszerűek, szabályszerűek és megbízható becslésen alapulnak a 2012. évről történő átvitelek alacsony törlési arányának megfelelően;

5.  határozottan egyetért a Számvevőszék azon észrevételével, hogy a 2014-es tevékenységek fedezeteként felhasznált 2013-as kötelezettségvállalások mértéke ellentétben áll az évenkéntiség elvével; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot arról, hogy milyen további lépéseket tesz az átvitelek összegének csökkentése érdekében;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

6.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés nem tartalmaz megjegyzést a hatóság felvételi eljárásai tekintetében;

Belső kontrollrendszerek

7.  a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a vezetőség tizenhat belsőkontroll-standardot (ICS) fogadott el 2013 során; megállapítja, hogy az ICS-ek végrehajtása folyamatban lévőnek minősített a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával (IAS) egyeztetett cselekvési terv alapján;

8.  sajnálja,hogy a hatóság jogi kötelezettségvállalásait nem minden esetben hagyta jóvá megfelelően átruházott hatáskörrel rendelkező tisztviselő és azokat nem előzték meg következetesen megfelelően elfogadott költségvetési kötelezettségvállalások; emlékezteti a hatóságot, hogy alapvető fontosságú a költségvetési rendeletben meghatározott pénzügyi folyamatok betartása; tudomásul veszi, hogy kiigazító intézkedéseket hoztak e hiányosságok kezelésére, és felhívja a hatóságot, hogy részletesen tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a pénzügyi folyamatok irányítása vonatkozásában tett fellépések eredményeiről;

Belső ellenőrzés

9.  a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2013-ban az IAS a stratégiai ellenőrzési terv és a saját korábbi kockázatértékelése nyomán elvégezte a belsőkontroll-standardok végrehajtásának korlátozott mértékű felülvizsgálatát;

10.  megjegyzi, hogy e felülvizsgálat után a hatóság cselekvési tervet készített az IAS által megfogalmazott húsz ajánlás kezelésére, melyek közül három „nagyon fontos” minősítést kapott; tudomásul veszi, hogy az IAS szerint a cselekvési terv megfelelően kezeli az azonosított kockázatokat és csökkenteni fogja azokat, amennyiben a tervek szerint hajtják végre;

11.  a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az IAS nyomon követte korábbi ajánlásainak végrehajtását, és hogy 2013. december 31-én sem „kritikus”, sem „nagyon fontos” ajánlások nem voltak lezáratlanok;

További megjegyzések

12.  emlékeztet arra, hogy a Parlament volt az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) – és ennek részeként a hatóság 2011-ben történt – létrehozására irányuló törekvések egyik fő ösztönzője a pénzügyi válságot követően;

13.  tudomásul veszi a Bizottság európai felügyeleti hatóságokról és a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszeréről szóló legutóbbi jelentésében szereplő megjegyzését, mely szerint a nehéz körülmények ellenére az európai felügyeleti hatóságok rövid idő alatt jól működő szervezeteket építettek fel, amelyek általában jól végezték széles körű feladataikat, miközben a növekvő igények mellett csak korlátozott emberi erőforrások álltak rendelkezésükre;

14.  hangsúlyozza, hogy a hatóság által a közös felügyeleti rendszer egységes piacon való előmozdításában játszott szerep létfontosságú az Unión belül összehangoltabb, hatékonyabb és biztonságosabb biztosítási és nyugdíjágazat biztosítása érdekében, és így hozzájárul a gazdasági fellendüléshez, valamint a munkahelyteremtéshez és növekedéshez Európában, továbbá a pénzügyi szektor jövőbeli válságainak megelőzéséhez;

15.  tudatában van annak, hogy a PFER még mindig a kezdeti szakaszban jár, és hangsúlyozza, hogy a hatóságra ruházott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében előirányzott jövőbeli feladatok megfelelő személyzetet és költségvetést igényelnek a magas színvonalú felügyelet lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy mindig körültekintően meg kell fontolni, hogy a további feladatokat további forrásokkal kell-e összekötni; hangsúlyozza azonban, hogy a források esetleges növelését lehetőség szerint megfelelő ésszerűsítési erőfeszítéseknek kell megelőzniük és/vagy kiegészíteniük; kiemeli a hatóság koordináló szerepét, valamint azt, hogy megbízatása teljesítéséhez szorosan együtt kell működnie a nemzeti felügyeleti hatóságokkal;

16.  hangsúlyozza, hogy a korlátozott forrásokra tekintettel a hatóságnak a Parlament és a Tanács által ráruházott feladatok körén belül kell maradnia; hangsúlyozza, hogy ezeket a feladatokat a hatóságnak teljes mértékben végre kell hajtania, azonban nem szabad megbízatásának kiterjesztésére törekednie, és függetlennek kell maradnia; kiemeli, hogy a hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy ki kell-e dolgozni iránymutatásokat és ajánlásokat;

17.  kiemeli, hogy a fogyasztóvédelem területén a hatóságnak teljes mértékben ki kell használnia a megbízatása keretében ráruházott hatásköreit; hangsúlyozza, hogy ezen a területen a hatóságnak szorosabban együtt kell működnie a többi európai felügyeleti hatósággal a vegyes bizottság keretében;

18.  arra a következtetésre jut, hogy a hatóság vegyes finanszírozási rendszere rugalmatlan, nehézkes, és potenciálisan veszélyezteti függetlenségét; ezért felhívja a Bizottságot, hogy – amennyiben a bizottsági értékelés ezt alátámasztja – 2017-ig javasoljon egy finanszírozási rendszert a hatóság számára, amely kizárólag a piaci szereplők által fizetendő díjak bevezetésén alapul, vagy a piaci szereplők díjait ötvözi az Unió általános költségvetésének külön költségvetési sorából származó alapfinanszírozással;

o
o   o

19.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i(1) állásfoglalására.

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat