Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2090(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0068/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0068/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.39
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0148

Hyväksytyt tekstit
PDF 174kWORD 77k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2013: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
P8_TA(2015)0148A8-0068/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2090(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä keskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006(5) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0068/2015),

1.  myöntää Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 201.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 201.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2090(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä keskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006(5) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0068/2015),

1.  toteaa, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 201.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 201.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2090(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0068/2015),

A.  toteaa, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 16 308 171,83 euroa, mikä merkitsee 0,05 prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että unionin kokonaisrahoitusosuus keskuksen talousarviosta varainhoitovuodeksi 2013 oli 15 550 000 euroa, mikä merkitsee 0,01 prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”kesken” tai ”tekemättä”, toteutettiin korjaavia toimia ja toinen huomautus on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan nyt ”toteutettu” ja toinen on ”kesken”; toteaa myös, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen neljän huomautuksen osalta yhdessä tapauksessa toteutettiin korjaavia toimia vastauksena edellisen vuoden huomautuksiin ja se on nyt ”toteutettu”, kun taas muut kolme ovat ”kesken”;

2.  panee merkille, että keskuksen mukaan

   a. se on monenlaisin menettelyin ja toimenpitein pyrkinyt varmistamaan Reitox-huumetietojärjestelmää koskevan yhteistyön tukemiseksi myönnettävien avustusten riittävät ennakko- ja jälkitarkastukset ja näihin avustuksiin liittyvien kustannusten hallinnan; toteaa, että toimenpiteet sisältävät perusteellisia ennakkotarkastuksia, kirjallisia ohjeita kansallisille Reitox-yhteyspisteille, erityisiä tiedotustilaisuuksia käsiteltävänä olevista aiheista, kunkin kansallisen yhteyspisteen tilinpäätösraportoinnin vuosittaisen tarkastelun ja paikalla tehtäviä jälkitarkastuksia
   b. se on tarkistanut sääntöjään, joissa määritellään jälkitarkastuksia koskevat vaatimukset, liittääkseen jälkitarkastuksen selkeästi riskinarvioinnin tuloksiin; toteaa, että tuorein vuonna 2014 tehty riskinarviointi vahvisti sen, että sellaisia keskisuuria ja suuria riskejä esiintyy, joiden perusteella jälkitarkastuksen suorittaminen olisi todennäköisesti perusteltua ja jotka ovat pääasiassa luonteeltaan teknisiä ja liittyvät tietoturvaan ja ohjelmistokokoonpanoon;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

3.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että keskus käynnisti hankintamenettelyn, jonka tarkoituksena oli kopiokoneiden vuokraaminen neljän vuoden ajaksi, ja että teknisiä vaatimuksia muutettiin huomattavasti menettelyn aikana; panee huolestuneena merkille, että teknisiä vaatimuksia muutettiin uudelleen sopimuksen tekoa varten siten, että muutokset mukailivat julkaistussa hanke-eritelmässä ilmoitettua vaihtoehtoa, ja toteaa, että muutosten myötä sopimuksen arvo laski; pitää valitettavana, että sopimuksen hinnoittelurakenteesta julkaistut tiedot eivät olleet riittävän selkeitä, minkä seurauksena yksi tarjoaja tulkitsi ehtoja virheellisesti ja sillä oli heikommat mahdollisuudet saada sopimus itselleen;

4.  panee huolestuneena merkille, että edellä mainitun menettelyn arviointiperusteet eivät olleet riittävän täsmällisiä täyden avoimuuden ja tarjoajien yhtäläisen kohtelun varmistamisen kannalta; toteaa, että edellä kuvatut puutteet heikensivät tämän hankintamenettelyn tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja haittasivat samalla mahdollisesti myös kilpailua;

5.  panee merkille, että keskuksen mukaan asianomainen hankintailmoitus julkaistiin Euroopan julkisten hankintojen tietojärjestelmän kautta, jossa asetetaan joitakin rajoituksia julkaistaville tiedoille; panee lisäksi merkille, että kaikkia tarjoajia kohdeltiin yhdenvertaisesti sekä arvioitiin vakiintuneisiin ja julkaistuihin valintakriteereihin ja -menetelmiin perustuen; kehottaa keskusta kuitenkin parantamaan hankintamenettelyjään ja ilmoittamaan toteutetuista toimenpiteistä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

Talousarvio- ja varainhallinto

6.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,73 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 97,71 prosenttia, mikä merkitsee hienoista 0,1 prosentin laskua vuoteen 2012 verrattuna; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan sidottujen määrärahojen korkea kokonaistaso osoitti, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti;

7.  panee merkille, että keskus tehosti maksuprosessejaan; toteaa erityisesti, että maksujen käsittely onnistuttiin keskimäärin hoitamaan 16 päivää ennen asianomaista määräaikaa;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

8.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen vuotuisessa tarkastuksessa ei havaittu siirtojen määrään liittyviä merkittäviä ongelmia vuonna 2013; panee merkille, että keskus on noudattanut talousarvion vuotuisuuden periaatetta ja toteuttanut talousarviotaan oikea-aikaisesti;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

9.  panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että keskus on tarkistanut eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia toimintaperiaatteitaan komission suuntaviivojen mukaisesti; toteaa, että keskuksen hallintoneuvosto hyväksyi tarkistetut toimintaperiaatteet kokouksessaan 4. ja 5. joulukuuta 2014; odottaa hallintoneuvoston, ylimmän johdon ja johtajan etunäkökohtia koskevien ilmoitusten julkaisemista;

Sisäinen tarkastus

10.  panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että komission sisäiselle tarkastukselle (IAS) toimitettiin päivitetyt tiedot keskuksen vuosia 2013–2015 koskevan kolmivuotisen strategisen tarkastussuunnitelman täytäntöönpanon tilasta; panee lisäksi merkille, että IAS teki keskuksessa budjetointia ja seurantaa koskevan tarkastuksen, jonka seurauksena annettiin kolme erittäin tärkeää suositusta; toteaa, että keskuksen mukaan kaksi suositusta pantiin täytäntöön ja että IAS pitää toista niistä käsiteltynä, kun taas toinen odottaa IAS:n tarkastelua ja suositusta käsittelyn päättämisestä; panee lisäksi merkille, että yhden suosituksen täytäntöönpano on edennyt jo pitkälle;

11.  panee merkille, että IAS teki aiempien suositustensa seurantatarkastuksen ja päätti ennen vuotta 2013 tehtyihin tarkastuksiin liittyvien neljän erittäin tärkeän suosituksen käsittelyn; panee merkille, että yhtään kriittistä suositusta ei ollut panematta täytäntöön 31. joulukuuta 2013;

Muita huomautuksia

12.  panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että sopimus sen käyttämättömänä olevan entisen rakennuksen (Palacete Mascarenhas) myynnistä allekirjoitettiin tammikuussa 2015;

13.  toteaa, että Cais do Sodré Relógio -rakennus on suurelta osin käyttämättömänä, koska vain muutama rakennuksen vuokraamista koskeva kiinnostuksenilmaus poiki konkreettisia ehdotuksia; panee merkille, että parhaillaan neuvotellaan lyhytaikaisesta vuokrausjärjestelystä, johon liittyvä tarjous on keskukselle rakennuksen vuokraamisesta aiheutuvia kustannuksia huomattavasti alhaisempi, ja että keskus neuvottelee rakennuksen vuokranantajan kanssa mahdollisesta vuokranalennuksesta saadakseen tasattua vuokrakustannukset mahdollisimman hyvin; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian kehittymisestä, kun lisätietoja on saatavilla;

o
o   o

14.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö