Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2090(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0068/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0068/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.39
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0148

Usvojeni tekstovi
PDF 417kWORD 91k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
Razrješnica za 2013.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
P8_TA(2015)0148A8-0068/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013. (2014/2090(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija , koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Centar za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o osnivanju Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama(5), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0068/2015),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 201.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 201.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 376, 27.12.2006., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013. (2014/2090(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija , koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Centar za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o osnivanju Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama(5), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0068/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da proslijedi ovu Odluku direktoru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 201.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 201.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 376, 27.12.2006., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013. (2014/2090(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013.

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0068/2015),

A.  budući da je, u skladu s njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama („Centar”) za financijsku godinu 2013. iznosio 16 308 171,83 EUR, što je smanjenje od 0,05 % u odnosu na 2012. godinu,

B.  budući da je ukupni doprinos Unije proračunu Centra za 2013. iznosio 15 550 000 EUR, što je smanjenje od 0,01 % u odnosu na 2012.,

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne,

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.  primjećuje na temelju izvješća Revizorskog suda da su poduzete korektivne mjere u vezi s dvjema primjedbama koje su iznesene u izvješću Revizorskog suda za 2011. i koje u izvješću Revizorskog suda za 2012. nose oznake „U tijeku” ili „Predstoji” te je jedna primjedba u aktualnom izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „Dovršeno”, a druga „U tijeku”; nadalje primjećuje da je u pogledu četiri primjedbe iz izvješća Revizorskog suda za 2012. poduzeta jedna korektivna mjera u vezi s primjedbom iz prethodne godine te je sada ta primjedba označena oznakom „Dovršeno”, a ostale tri oznakom „U tijeku”;

2.  potvrđuje na temelju navoda Centra:

   a. da je primijenio mnogostruke postupke i mjere radi jamčenja odgovarajućih ex ante i ex post provjera i odgovarajuće kontrole troškova povezanih s dodijeljenim sredstvima za podršku suradnji u okviru mreže Reitox; napominje da mjere uključuju detaljne ex ante kontrole, pisane upute nacionalnim kontaktnim točkama u okviru mreže Reitox, konkretne informativne sastanke o važnim pitanjima, godišnju analizu financijskih izvještaja svake nacionalne kontaktne točke te terenske ex post provjere;
   b. da je Centar preispitao svoja pravila kojima se utvrđuju uvjeti za ex post revizije kako bi se izravno povezale ex post provjere s rezultatima procjene rizika; napominje da je posljednjim procjenama rizika iz 2014. potvrđeno postojanje određenih rizika srednje do visoke razine kojima bi se moglo opravdati izvođenje ex post procjene, a koji su većinom tehničke prirode te su povezani s informatičkom sigurnošću i konfiguracijom softvera;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

3.  napominje na temelju izvješća Revizorskog suda da je Centar pokrenuo postupak javne nabave za iznajmljivanje uredske opreme na razdoblje od četiri godine i da su tehnički zahtjevi bili podvrgnuti znatnim izmjenama tijekom trajanja postupka; zabrinut je da su tehnički uvjeti dodatno prilagođeni kako bi se zaključio ugovor, u skladu s opcijom naznačenom u objavljenim specifikacijama, što je dovelo do smanjenja vrijednosti ugovora; žali zbog činjenice da objavljene informacije o strukturi cijena ugovora nisu bile dovoljno jasne te ih je stoga jedan ponuđač pogrešno protumačio, zbog čega je imao manje izgleda za dobivanje ugovora;

4.  sa zabrinutošću primjećuje da kriteriji ocjenjivanja koji su primijenjeni u spomenutom postupku nisu bili dovoljno jasni, čime se nisu zajamčili transparentnost i jednako postupanje prema ponuđačima; primjećuje da su spomenuti nedostatci utjecali na učinkovitost i uspješnost tog postupka javne nabave te da se njima izazvao rizik od ometanja konkurencije;

5.  potvrđuje na temelju navoda Centra da je odgovarajuća obavijest o dodjeli ugovora objavljena korištenjem informacijskog sustava za europsku javnu nabavu, kojim se nameću neka ograničenja o podacima koji se mogu objaviti; nadalje potvrđuje da se prema svima ponuđačima postupalo jednako te da ih se jednako ocjenjivalo u skladu s utvrđenim i objavljenim kriterijima i metodologijom korištenima u odabiru; poziva Centar da ipak poboljša postupak javne nabave i da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o poduzetim mjerama;

Upravljanje proračunom i financijama

6.  prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,73 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 97,71 %, što predstavlja blago smanjenje od 0,1 % u usporedbi s 2012.; na temelju izvješća Revizorskog suda potvrđuje da je visoka ukupna razina rezerviranih odobrenih sredstava pokazala da su se obveze izvršavale pravodobno;

7.  prima na znanje da je Centar poboljšao učinkovitost svojih postupaka plaćanja; osobito primjećuje da su plaćanja uspješno izvršena u prosjeku 16 dana prije propisanog roka;

Obveze i prijenosi

8.  prima na znanje da Revizorski sud u okviru svoje godišnje revizije nije uočio nikakve veće probleme u pogledu razine prijenosa u 2013.; prima na znanje da se Centar pridržava načela jedne godine i da pravodobno izvršava svoj proračun;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

9.  potvrđuje na temelju navoda Centra da je ispitao svoju politiku sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa u skladu sa smjernicama Komisije; napominje da je Upravni odbor Centra odobrio revidiranu politiku na sastanku 4. i 5. prosinca 2014.; čeka objavu izjava o interesima Upravnog odbora, višeg rukovodstva i direktora;

Unutarnja revizija

10.  potvrđuje na temelju navoda Centra da je Službi Komisije za unutarnju reviziju (IAS) poslan ažurirani pregled izvršenja njegova trogodišnjeg strategijskog revizijskog plana za razdoblje 2013. – 2015.; nadalje primjećuje da je 2013. IAS proveo reviziju o planiranju i praćenju proračuna u sklopu Centra iz koje su proizašle tri vrlo važne preporuke; potvrđuje na temelju navoda Centra da su dvije preporuke provedene, od kojih IAS jednu smatra zaključenom, dok se za drugu još čeka da IAS izvrši pregled i preporuči njezino zaključivanje; nadalje napominje da je jedna preporuka u uznapredovanoj fazi provedbe;

11.  prima na znanje da je IAS provjerio provedbu svojih ranijih preporuka te zaključio četiri preostale vrlo važne preporuke koje su se odnosile na revizije prije 2013.; potvrđuje da nijedna ključna preporuka nije ostala neriješena na dan 31. prosinca 2013.;

Druge primjedbe

12.  potvrđuje na temelju navoda Centra da je ugovor o prodaji njegove neiskorištene bivše zgrade „Palacete Mascarenhas” potpisan u siječnju 2015.;

13.  napominje da je zgrada „Cais do Sodro Relogio” i dalje neiskorištena s obzirom na to da je tek nekoliko subjekata koji su iskazali interes za najam zgrade izašlo s konkretnim ponudama; potvrđuje da su pregovori za kratkoročni najam trenutno u tijeku, no iznos ponude je znatno niži od troškova najma koje plaća Centar te stoga pregovara s vlasnikom zgrade o mogućem smanjenju najamnine kako bi se što je više moguće neutralizirali troškovi najma; poziva Centar da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o budućem razvoju događaja kada bude raspolagao s više informacija;

o
o   o

14.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0130.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti