Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2090(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0068/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0068/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.39
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0148

Elfogadott szövegek
PDF 357kWORD 93k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
P8_TA(2015)0148A8-0068/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2090(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0068/2015),

1.  mentesítést ad a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatója számára a központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 201. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 201. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 376., 2006.12.27., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2090(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0068/2015),

1.  megállapítja, hogy a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja végleges éves beszámolója megfelel a Számvevőszék jelentéséhez csatoltnak;

2.  jóváhagyja a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 201. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 201. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 376., 2006.12.27., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2090(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0068/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (a központ) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 16 308 171,83 EUR volt, ami 2012-höz képest 0,05%-os csökkenést jelent;

B.  mivel az Unió hozzájárulása a központ költségvetéséhez 2013-ban összesen 15 550 000 eurót tett ki, ami a 2012-es évhez képest 0,01%-os csökkenést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolóiról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett két megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” vagy „végrehajtandó” megjegyzéssel szerepelnek – kiigazító intézkedéseket tettek, és az egyik megjegyzés a számvevő széki jelentésben „végrehajtva” minősítéssel, a másik „folyamatban” megjegyzéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő négy megjegyzéssel kapcsolatban az előző évek megjegyzései nyomán egy kiigazító intézkedésre került sor, így a számvevőszéki jelentésben ez a megjegyzés „végrehajtva”, míg a másik három „folyamatban” minősítéssel szerepel;

2.  a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi a következőket:

   a) a központ számos folyamatot és intézkedést hajtott végre a Reitox-hálózat keretében folytatott együttműködés előmozdításával összefüggésben nyújtott támogatásokkal kapcsolatos költségek megfelelő előzetes és utólagos ellenőrzésének biztosítása érdekében; megjegyzi, hogy az intézkedések között szerepeltek előzetes ellenőrzések, a Reitox nemzeti megfigyelőközpontok (NFP) számára küldött írásbeli útmutatások, a szóban forgó kérdésekről szóló konkrét tájékoztató előadások, az egyes nemzeti megfigyelőközpontok pénzügyi jelentéstételének éves elemzése és helyszíni utólagos ellenőrzések;
   b) felülvizsgálta az utólagos ellenőrzésekre vonatkozó előírásokat meghatározó szabályait annak érdekében, hogy az utólagos ellenőrzést egyértelműen össze lehessen kapcsolni a kockázatértékelés eredményeivel; megjegyzi, hogy a legutóbb 2014-ben végzett kockázatértékelés megerősítette bizonyos, utólagos ellenőrzéseket indokolttá tevő közepes és magas kockázatok jelenlétét, amelyek leginkább az informatikai biztonsághoz és a szoftverkonfigurációhoz kapcsolódó műszaki jellegű kockázatok;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

3.  a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy a központ közbeszerzési eljárást indított irodai berendezések négyéves időszakra történő bérletére, valamint hogy a műszaki követelmények jelentősen módosultak az eljárás során; aggasztónak tartja, hogy a szerződéskötés érdekében a közzétett specifikációban meghirdetett opció szerint újból változtattak a műszaki követelményeken, ami csökkentette a szerződés értékét; sajnálatosnak tartja, hogy a szerződés árstruktúrájáról közzétett információ nem volt kellően világos, és így az egyik ajánlattevő, miután félreértelmezte azt, kisebb eséllyel vett részt a pályázatban;

4.  aggasztónak tartja, hogy a fenti eljárás értékelési szempontjai nem voltak elég konkrétak a teljes átláthatóság és az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő elbánás biztosításához; megjegyzi, hogy a fenti hiányosság hatással volt a beszerzési eljárás hatékonyságára és eredményességére, és felvetette a verseny akadályozásának kockázatát;

5.  tudomásul veszi a központ tájékoztatása alapján, hogy a vonatkozó szerződési hirdetmény közzétételére az európai közbeszerzési információs rendszeren keresztül került sor, amely bizonyos mértékben korlátozza a közzétehető információkat; elismeri továbbá, hogy valamennyi pályázó azonos elbánásban részesült és az értékelés a megállapított és közzétett odaítélési kritériumok és módszer alapján történt; sürgeti azonban a központot, hogy ennek ellenére javítson a beszerzési eljárásokon, és tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a meghozott intézkedésekről;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

6.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,73%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 97,71%-os volt, ami 2012-höz képest 0,1%-os enyhe csökkenést jelent; a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy 2013-ban a lekötött előirányzatok általános magas szintje azt jelezte, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek;

7.  tudomásul veszi, hogy a központ javította kifizetési folyamatainak hatékonyságát; tudomásul veszi azt is, hogy a kifizetések átlagosan 16 nappal az esedékes határidő előtt sikeresen feldolgozásra kerültek;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

8.  nyugtázza, hogy éves ellenőrzése során a Számvevőszék nem talált említésre méltó pontokat az átvitelek 2013-as szintje tekintetében; tudomásul veszi, hogy a központ eleget tett az évenkéntiség elvének és költségvetését időben végrehajtotta;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

9.  a központ tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Bizottság iránymutatásainak megfelelően felülvizsgálta az összeférhetetlenség megelőzésével és kezelésével kapcsolatos politikáját; megjegyzi, hogy a központ irányító testülete a felülvizsgált politikát a 2014. december 4–5-i ülésén fogadta el; várja a vezetőség, a felsővezetők és az igazgató érdekeltségi nyilatkozatainak közzétételét;

Belső ellenőrzés

10.  a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a 2013–2015-ös időszakra vonatkozó hároméves stratégiai ellenőrzési terv végrehajtásának frissített állapotáról szóló tájékoztatást elküldték a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának; megjegyzi továbbá, hogy 2013-ban a Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrizte a központ költségvetési és monitoring gyakorlatát, aminek eredményeképp három igen fontos ajánlást fogalmazott meg; a központ tájékoztatása alapján megállapítja, hogy két ajánlást végrehajtottak, melyek közül az egyiket a Belső Ellenőrzési Szolgálat lezártnak nyilvánította, míg a másik egyelőre a Szolgálat felülvizsgálatára és a lezárásra irányuló ajánlásra vár; megjegyzi továbbá, hogy egy ajánlás végrehajtása előrehaladott szakaszban van;

11.  megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat nyomon követte korábbi ajánlásainak végrehajtását és lezárta a 2013 előtti ellenőrzésekhez kapcsolódó, fennmaradó négy „nagyon fontos” minősítésű ajánlást; megjegyzi, hogy 2013. december 31-én egyetlen kritikus ajánlás sem volt lezáratlan;

Egyéb megjegyzések

12.  a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy használaton kívüli korábbi épületének (Palacete Mascarenhas) értékesítési szerződését 2015 januárjában aláírták;

13.  megjegyzi, hogy a Cais do Sodre Relogio épület továbbra is gyakorlatilag használaton kívül van, mivel az ingatlan bérletére vonatkozó kevés szándéknyilatkozatból lett konkrét javaslat; tudomásul veszi, hogy a rövid távú bérleti szerződéssel kapcsolatos jelenleg zajló tárgyalások olyan ajánlatról szólnak, amely jóval alacsonyabb, mint a központ által fizetett bérleti díjak, és hogy a bérleti díjak lehető legnagyobb mértékű semlegesítése érdekében a központ tárgyalásokat folytat az ingatlan tulajdonosával a bérleti díjak lehetséges csökkentéséről; sürgeti a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a további fejleményekről, amint az információk rendelkezésre állnak;

o
o   o

14.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat