Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2105(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0088/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0088/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.40
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0149

Hyväksytyt tekstit
PDF 172kWORD 75k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan meriturvallisuusvirasto
P8_TA(2015)0149A8-0088/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2105(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(5) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0088/2015),

1.  myöntää Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 210.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 210.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2105(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(5) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0088/2015),

1.  toteaa, että Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 210.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 210.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2105(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0088/2015),

A.  toteaa, että Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 57 819 864 euroa, mikä merkitsee 4,88 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että unionin maksuosuus viraston talousarviosta varainhoitovuonna 2013 oli 53 789 658 euroa, mikä merkitsee 2,65 prosentin kasvua vuoteen 2012 verrattuna;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”kesken” tai ”tekemättä", toteutettiin korjaavia toimia ja toinen huomautus on vuoden 2013 kertomuksen mukaan nyt ”toteutettu” ja toinen on ”kesken”; toteaa myös, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kolmen huomautuksen osalta toteutettiin yksi korjaava toimi ja vastaava huomautus on nyt ”toteutettu”, ja kahdesta muusta huomautuksesta toinen on ”kesken” ja toisen tilanne on ”ei relevantti”;

2.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että sisäisten hallintokustannusten tarkastamisen perusteella useita henkilöresursseihin liittyviä prosesseja automatisoitiin ja varainhoidon seurantaa ja raportointia yksinkertaistettiin automatisoiduilla välineillä;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,07 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 88,73 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ja viraston vuotuisen toimintakertomuksen mukaan vuonna 2013 ei havaittu siirtojen määrään liittyviä merkittäviä ongelmia;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

5.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ja viraston vuotuisen toimintakertomuksen mukaan siirrot olivat vuonna 2013 määrältään ja luonteeltaan viraston varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

6.  panee merkille, että vuonna 2013 otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta viraston hankintamenettelyjä koskeviin huomautuksiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

7.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että 13. ja 14. marraskuuta 2013 pitämässään kokouksessa viraston hallintoneuvosto teki työjärjestystään koskevan päätöksen, jossa vaaditaan kaikkia hallintoneuvoston jäseniä ja varajäseniä antamaan kunkin toimikauden alussa ilmoitus sitoumuksista ja luottamuksellisuudesta;

8.  toteaa, että virasto pyrki välttämään mahdolliset eturistiriitatilanteet järjestämällä ammattietiikkaa ja rehellisyyttä koskevaa koulutusta, jota tarjotaan viraston sisällä ja joka on koko henkilöstölle pakollista;

9.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että viraston hallintoneuvosto hyväksyi vuonna 2013 eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet, joiden avulla pyritään tunnistamaan hallintoneuvoston jäsenten koskemattomuuteen liittyvät riskit ja lisäämään tietoisuutta tällaisten ristiriitojen esiintymisestä; panee merkille, että näissä toimintaperiaatteissa on otettu huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, jonka otsikkona on ”Eturistiriitojen hallinta tarkastetuissa EU:n virastoissa”;

10.  kannustaa virastoa julkaisemaan pääjohtajan, yksikönpäälliköiden ja hallintoneuvoston jäsenten etunäkökohtia koskevat ilmoitukset ja ansioluettelot verkkosivustollaan, jotta lisättäisiin avoimuutta;

Sisäinen tarkastus

11.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) teki vuonna 2013 tarkastuksen arvioidakseen merenkulkualan tukipalveluihin liittyvän sisäisen valvontajärjestelmän ja saadakseen varmuuden sen riittävyydestä ja vaikuttavasta soveltamisesta; toteaa, että tarkastuksen seurauksena määriteltiin useita parannuksia edellyttäviä alueita ja annettiin viisi suositusta, joita pidetään tärkeinä; panee merkille, että virasto on laatinut toimintasuunnitelman näiden viiden suosituksen käsittelemiseksi ja että IAS pitää ehdotettuja toimia riittävinä havaittujen riskien lieventämiseksi;

12.  toteaa, että vuonna 2013 IAS teki asiakirjatarkastuksen, jonka tarkoituksena oli seurata sen aiempien suositusten täytäntöönpanoa, ja katsoi, että kaikki kriittisinä tai erittäin tärkeinä pidetyt suositukset oli pantu täytäntöön;

13.  panee merkille, että vuonna 2013 viraston oma sisäinen tarkastus suoritti tarkastuksen viraston Portossa sijaitsevasta jatkuvuusvälineestä; panee merkille, että viraston oma sisäinen tarkastus totesi, että käytössä olevat fyysiset ja ympäristölliset valvontavälineet tarjoavat kohtuullisen varmuuden viraston välineiden ja tietojen suojasta; panee lisäksi merkille, että viraston oma sisäinen tarkastus esitti tämän tarkastuksen johdosta useita suosituksia, jotka virasto otti huomioon, ja että virasto esitti toimintasuunnitelman havaittujen puutteiden lieventämiseksi;

14.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2013 virasto pani täytäntöön 31 yhteensä niistä 36 suosituksesta, jotka IAS, viraston oma sisäinen tarkastus ja tilintarkastustuomioistuin olivat esittäneet kuluneiden kahden vuoden aikana;

o
o   o

15.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö