Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2105(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0088/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0088/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.40
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0149

Usvojeni tekstovi
PDF 412kWORD 86k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
Razrješnica za 2013.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
P8_TA(2015)0149A8-0088/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršavanje proračuna Europske agencije za sigurnost pomorskog prometa za financijsku godinu 2013. (2014/2105(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija za financijsku godinu 2013., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost(5), a posebno njezin članak 19.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o okvirnoj Financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0088/2015),

1.  daje razrješnicu direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost za izvršavanje proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju koja čini njezin sastavni dio proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te naloži njihovu objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 210.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 210.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 208, 5.8.2002., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključivanju poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost pomorskog prometa za financijsku godinu 2013. (2014/2105(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2013., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost(5), a posebno njezin članak 19.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o okvirnoj Financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0088/2015),

1.  napominje da je završna godišnja računovodstvena dokumentacija Europske agencije za sigurnost pomorskog prometa priložena izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost pomorskog prometa za financijsku godinu 2013.;

3.  nalaže predsjedniku da proslijedi ovu odluku izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te naloži njihovu objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 210.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 210.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 208, 5.8.2002., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. sa zapažanjima koja čine sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršavanje proračuna Europske agencije za sigurnost pomorskog prometa za financijsku godinu 2013. (2014/2105(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost pomorskog prometa za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0088/2015),

A.  budući da je prema financijskim izvještajima Europske agencije za pomorsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2013. njezin konačni proračun iznosio 57 819 864 EUR, što čini povećanje od 4,88 % u odnosu na 2012.;

B.  budući da je doprinos Unije proračunu Agencije za financijsku godinu 2013. iznosio 53 789 658 EUR, što je povećanje od 2,65 % u odnosu na 2012.,

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Nastavak mjera na temelju razrješnice za 2012. godinu

1.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da su poduzete korektivne mjere u vezi s dvjema primjedbama koje su iznesene u izvješću Revizorskog suda za 2011. i u izvješću Revizorskog suda za 2012. nose oznake „U tijeku” ili „Predstoji” te je jedna primjedba u aktualnom izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „Dovršeno”, a druga „U tijeku”; nadalje primjećuje da je u pogledu triju primjedbi iz Izvješća Suda za 2012. poduzeta jedna korektivna mjera tako da je odgovarajuća primjedba sada označena kao „Dovršeno”, dok je od ostalih primjedbi jedna sada označena oznakom „Nije primjenjivo” , a druga „U tijekuˮ;

2.  prima na znanje od Agencije da je kod pregleda unutarnjih administrativnih troškova nekoliko procesa povezanih s ljudskim resursima automatizirano te da je financijsko praćenje i izvještavanje usklađeno pomoću automatiziranih alata;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  prima na znanje da su napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom provedbe od 98,07 %, a da je stopa provedbe odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 88,73 %;

Obveze i prijenosi

4.  prima na znanje da prema izvješću Revizorskog suda i godišnjem izvješću o radu Agencije nisu zamijećeni nikakvi veći problemi u vezi s razinom prijenosa u 2013.;

Prijenosi

5.  primjećuje da su prema izvješću Suda i godišnjem izvješću o radu Agencije razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2013. ostale u granicama financijskih pravila Agencije;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

6.  primjećuje da za 2013. ni uzorkovane transakcije ni drugi nalazi revizije nisu rezultirali primjedbama o postupcima javne nabave Agencije u izvješću Revizorskog suda;

Sprječavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

7.  prima na znanje od Agencije da je njezin Upravni odbor na svojem sastanku od 13. i 14. studenoga 2013. donio odluku o svojem Poslovniku kojom se zahtijeva da svi članovi ili zamjenski članovi Odbora na početku svakog mandata podnesu izjavu o obvezama i povjerljivosti;

8.  prima na znanje da se Agencija potrudila izbjeći moguće sukobe interesa uvođenjem obuke o etici i integritetu koja se provodi u Agenciji i obavezna je za sve članove osoblja;

9.  prima na znanje od Agencije da je njezin Upravni odbor 2013. usvojio politiku sukoba interesa čiji je cilj prepoznati rizike za integritet njegovih članova i podići svijest o učestalosti takvih sukoba; primjećuje da se ta politika temelji na tematskom izvješću Revizorskog suda o „Upravljanju sukobom interesa u odabranim agencijama EU-a”;

10.  potiče Agenciju da izjave o interesu i životopise izvršnog direktora, voditelja odjela i članova upravnog odbora objavi na svojoj internetskoj stranici radi povećanja transparentnosti;

Unutarnja revizija

11.  prima na znanje da je 2013. Služba za unutarnju reviziju Komisije provela reviziju kako bi dala ocjenu i pružila neovisno jamstvo u pogledu prilagođenosti i učinkovite primjene sustava unutarnje kontrole u vezi s uslugama pomorske potpore; primjećuje da je nakon te revizije utvrđeno nekoliko područja koja bi se mogla poboljšati te da je dano pet preporuka s oznakom „Važno”; utvrđuje da je Agencija pripremila akcijski plan za postupanje po tih pet preporuka i da je Služba za unutarnju reviziju predložene mjere ocijenila kao odgovarajuće za ublažavanje utvrđenih rizika;

12.  prima na znanje da je 2013. Služba za unutarnju reviziju provela uredsku provjeru kako bi ispitala primjenu svojih ranijih preporuka te je sve svoje preporuke s oznakom „Kritično” ili „Vrlo važno” proglasila zaključenima;

13.  prima na znanje da je tijekom 2013. Odjel za unutarnju reviziju Agencije proveo reviziju njezinog Centra za poslovni kontinuitet u Portu; ističe da je Odjel za unutarnju reviziju zaključio da su uvedene fizičke kontrole i kontrole okoliša dovoljno jamstvo zaštite opreme i podataka Agencije; nadalje, primjećuje da je nakon revizije Odjel za unutarnju reviziju dao određeni broj preporuka koje je Agencija uzela u obzir te je podnijela akcijski plan za ublažavanje utvrđenih slabosti;

14.  primjećuje da je Agencija 31. prosinca 2013. zaključila 31 od ukupno 36 preporuka koje je tijekom posljednje dvije godine dobila od Službe za unutarnju reviziju, Odjela za unutarnju reviziju i Revizorskog suda;

o
o   o

15.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0130.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti