Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2105(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0088/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0088/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.40
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0149

Elfogadott szövegek
PDF 352kWORD 90k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA)
P8_TA(2015)0149A8-0088/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2105(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 19. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0088/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 210. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 210. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 208., 2002.8.5., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2105(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 19. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0088/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 210. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 210. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 208., 2002.8.5., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2105(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0088/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (az ügynökség) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 57 819 864 EUR volt, ami 2012-höz képest 4,88%-os növekedést jelent;

B.  mivel az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 53 789 658 eurót tett ki, ami a 2012-es évhez képest 2,65%-os növekedést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentésben”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett két megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” vagy „végrehajtandó” minősítéssel szerepelnek – kiigazító intézkedéseket tettek, és az egyik megjegyzés a 2013-as számvevőszéki jelentésben immár „végrehajtva”, a másik pedig „folyamatban” minősítéssel szerepel; tudomásul veszi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében tett három megjegyzés alapján egy kiigazító intézkedésre került sor, így jelenleg a vonatkozó megjegyzés „végrehajtva”, míg a másik két megjegyzés közül az egyik „folyamatban”, a másik pedig „nem alkalmazandó” minősítéssel szerepel;

2.  az ügynökség tájékoztatása alapján elismeri, hogy a belső igazgatási költségek vizsgálata nyomán számos humánerőforrás-folyamatot automatizáltak, a pénzügyi monitoring- és beszámolási folyamatot pedig automatizált eszközök alkalmazásával ésszerűsítették;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98,07%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 88,73%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  tudomásul veszi, hogy a számvevőszéki jelentés és az ügynökség éves tevékenységi jelentése szerint nem tártak fel különösebb problémákat a 2013-as átvitelek szintjével kapcsolatban;

Átcsoportosítások

5.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés és az ügynökség éves tevékenységi jelentése szerint a 2013. évi átcsoportosítások szintje és jellege az ügynökség pénzügyi szabályainak keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

6.  tudomásul veszi, hogy 2013 vonatkozásában sem az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók, sem egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán nem kerültek bele az ügynökség közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a Számvevőszék jelentésébe;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

7.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy igazgatótanácsa a 2013. november 13–14-i ülésén elfogadta az eljárási szabályzatáról szóló határozatot, amely szabályzat értelmében valamennyi tagnak vagy póttagnak minden hivatali ideje kezdetekor elkötelezettségi és titoktartási nyilatkozatot kell benyújtania;

8.  nyugtázza, hogy az ügynökség erőfeszítést tett a lehetséges összeférhetetlenségek elkerülésére az etikáról és feddhetetlenségről szóló képzés bevezetésével, amelyet házon belül nyújt, és amely kötelező az egész személyzet számára;

9.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az igazgatótanács 2013-ban összeférhetetlenségi politikát fogadott el, amelynek célja a tagok feddhetetlenségével kapcsolatos kockázatok feltárása volt és az, hogy felhívják figyelmüket az összeférhetetlenség eseteire; megjegyzi, hogy a politika a Számvevőszék „Az összeférhetetlenség kezelése a kiválasztott uniós ügynökségeknél” című különjelentésére támaszkodik;

10.  ösztönzi az ügynökséget, hogy az átláthatóság további növelése érdekében honlapján tegye közzé az ügyvezető igazgató, az osztályvezetők és az igazgatótanács tagjai összeférhetetlenségi nyilatkozatait és önéletrajzait;

Belső ellenőrzés

11.  tudomásul veszi, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést végzett annak érdekében, hogy értékelje és független bizonyosságot nyújtson a tengeri kisegítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó belsőkontroll-rendszer eredményességére és hatékony alkalmazására nézve; megjegyzi, hogy az ellenőrzést követően számos olyan terület azonosítottak, ahol fejlesztésekre van szükség és öt „fontos” minősítésű ajánlást fogalmaztak meg; megállapítja, hogy az ügynökség cselekvési tervet készített ez utóbbi öt ajánlás végrehajtására, és hogy az IAS megfelelőnek ítélte a javasolt intézkedéseket a feltárt kockázatok enyhítésére;

12.  megjegyzi, hogy 2013-ban az IAS dokumentumalapú felülvizsgálatot végzett korábbi ajánlásai végrehajtásának nyomon követése érdekében és valamennyi „kritikus” vagy „nagyon fontos” jelzésű ajánlást lezártnak minősített;

13.  tudomásul veszi, hogy 2013-ban az ügynökség belső ellenőrzési részlege (IAC) ellenőrizte a portói üzletmenet-folytonossági létesítményt; felhívja a figyelmet rá, hogy az IAC megállapította, hogy a telepített fizikai és környezeti ellenőrzések megalapozott bizonyosságot nyújtanak az ügynökség berendezéseinek és adatainak védelmére; megjegyzi továbbá, hogy ezen ellenőrzést követően az IAC számos ajánlást fogalmazott meg, amelyeket az ügynökség figyelembe vett, majd cselekvési tervet nyújtott be a feltárt hiányosságok enyhítésére;

14.  megjegyzi, hogy 2013. december 31-én az ügynökség az IAS, az IAC és a Számvevőszék által az elmúlt két évben végzett ellenőrzések nyomán megfogalmazott 36 ajánlásból 31-et lezárt;

o
o   o

15.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat