Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2110(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0089/2015

Předložené texty :

A8-0089/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.41
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0150

Přijaté texty
PDF 497kWORD 91k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2013 (2014/2110(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací(5),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(6), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0089/2015),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 217.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 217.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1.
(6) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.
(7) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2013 (2014/2110(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací(5),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(6), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0089/2015),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2013;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 217.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 217.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1.
(6) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.
(7) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2013 (2014/2110(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0089/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 činil 9 670 185 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 18,53 %;

B.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013 činil 9 030 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje zvýšení o 10,69 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

D.  vzhledem k tomu, že hlavním úkolem agentury je zvyšovat schopnost Unie předcházet obtížím v oblasti bezpečnosti sítí a informací a reagovat na ně v návaznosti na úsilí členských států a Unie,

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že u jedné z připomínek uvedených ve zprávě za rok 2011, která byla ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 označena jako „probíhající“, byla učiněna nápravná opatření, takže tato připomínka je ve zprávě Účetního dvora nyní označena jako „dokončená“; dále konstatuje, že připomínka uvedená ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 byla ve zprávě Účetního dvora nyní označena jako „probíhající“;

2.  bere na vědomí informaci agentury, že:

   informace o dopadu jejích činností na občany Unie lze nalézt na internetových stránkách agentury, kde jsou každoročně zveřejňovány strategické dokumenty, včetně výročních zpráv, a také prostřednictvím nových komunikačních kanálů, jako jsou sociální média;
   v roce 2013 provedla celkovou fyzickou inventuru; konstatuje, že výsledky inventury byly uvedeny v účetní závěrce za rok 2013 a že příslušná připomínka Účetního dvora označila opatření jako „probíhající“, neboť v době auditu Účetního dvora stále nebylo dokončeno vyřazování nepoužívaných položek;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti sledování rozpočtu během rozpočtového roku 2013 byla míra plnění rozpočtu dosahující 94,41 % a že míra plnění prostředků na platby činila 86,46 %; upozorňuje na to, že v listopadu 2013 Komise schválila další prostředky na financování nové kanceláře agentury v Aténách; v této souvislosti konstatuje, že na konci roku nebyly využity prostředky na závazky ve výši 500 000 EUR a na základě rozhodnutí správní rady byly přeneseny;

4.  bere na vědomí, že v průběhu roku 2013 se provozní zaměstnanci přesunuli do Atén, zatímco administrativní zaměstnanci zůstali v Heraklionu; souhlasí s názorem Účetního dvora, že pokud by byli zaměstnanci agentury na jednom místě, bylo by možné dosáhnout snížení správních nákladů, a vybízí agenturu, aby připravila strategii, která by tuto otázku účinně řešila;

Závazky a přenosy

5.  poznamenává, že celková částka přenesených prostředků na závazky činila 1 200 000 EUR, což představuje 13,5 % celkových prostředků; vyjadřuje obavy souvislosti s tím, že z této částky představovalo 800 000 EUR přenosy v rámci hlavy II, což představuje 59 % celkových prostředků hlavy II; uznává, že 500 000 EUR uvedených v bodě 3 a dodatečných 300 000 EUR přenesených na financování nábytku a síťového vybavení nové kanceláře v Aténách vysvětluje vysokou úroveň přenosů v hlavě II;

Převody prostředků

6.  s uspokojením konstatuje, že podle výroční zprávy agentury a také zjištění auditu Účetního dvora se míra a povaha převodů v roce 2013 udržela v mezích příslušných finančních předpisů;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

7.  konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 se ani v souvislosti s kontrolovanými operacemi, ani s dalšími zjištěními neobjevily žádné připomínky týkající se zadávacích řízení agentury;

8.  konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora se nevyskytly žádné připomínky k postupům přijímání zaměstnanců agentury;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.  bere na vědomí, že v říjnu 2013 správní rada agentury přijala a podepsala rozhodnutí o praktických ujednáních pro provádění pravidel týkajících se transparentnosti a důvěrnosti;

10.  Na základě informací agentury konstatuje, že životopisy a prohlášení o zájmech výkonného ředitele, ředitelů a vedoucích oddělení byly plně zveřejněny na internetové stránce agentury, jak požadoval orgán příslušný k udělení absolutoria při udělení absolutoria agentuře na rozpočtový rok 2012;

Připomínky k systému vnitřní kontroly

11.  na základě informací agentury konstatuje, že v září 2013 začal v plném rozsahu vykonávat svou činnost koordinátor vnitřní kontroly a přednostně se zabýval prováděním a následným dokončením několika doporučení, která vydal útvar interního auditu Komise (IAS);

Interní audit

12.  konstatuje, že v průběhu roku 2012 IAS provedl hodnocení rizik, aby stanovil priority v oblasti auditu pro další tři roky; konstatuje, že dne 3. prosince 2012 předložil IAS svůj konečný strategický plán auditu agentury pro období 2015–2012;

13.  bere na vědomí, že v průběhu roku 2013 provedl IAS formou dokumentární prověrky audit týkající se operací souvisejících s projektovým řízením, jehož výsledkem bylo pět doporučení; konstatuje, že čtyři z těchto doporučení byla již provedena a páté bude předmětem přezkumu IAS;

14.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2013 byla dokončena veškerá kritická doporučení z předchozích zpráv IAS; konstatuje dále, že jediné zbývající „velmi důležité“ doporučení, které nebylo na konci roku dokončeno, bylo již provedeno a očekával se jeho přezkum IAS; upozorňuje na to, že toto doporučení se týká uplatňování kontrol ex post; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala, jakmile IAS kontroly ex post potvrdí;

Další poznámky

15.  bere na vědomí, že podle poslední nájemní smlouvy, kterou uzavřely řecké orgány, agentura a majitel nemovitosti, hradí nájem za kanceláře v Aténách řecké orgány; vyjadřuje obavy v souvislosti s trvale zpožděnými platbami nájemného, kdy zpoždění dosahuje několik měsíců, což ohrožuje činnost agentury a znamená pro ni i finanční riziko; bere na vědomí, že agentura v této věci zahájila diskuse se zúčastněnými stranami; dále poznamenává, že doposud majitel akceptoval zpoždění plateb v důsledku postupů v rámci řecké vlády, aniž by požadoval po agentuře penále; vyzývá agenturu, aby pokračovala ve svém úsilí o omezení rizik způsobených touto situací a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dosaženém pokroku;

16.  se znepokojením konstatuje, že agentura nezodpověděla otázku týkající se nákladové efektivnosti svých pracovních prostor a jejich šetrnosti k životnímu prostředí; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o provedených opatřeních;

o
o   o

17.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2015(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Texty přijaté k tomuto datu, P8_TA(2015)0130.

Právní upozornění - Ochrana soukromí