Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2110(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0089/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0089/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.41
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0150

Hyväksytyt tekstit
PDF 176kWORD 77k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2110(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta 10. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 460/2004(5),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 526/2013(6) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(8) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0089/2015),

1.  myöntää Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 217.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 217.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1.
(6) EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41.
(7) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2110(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta 10. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 460/2004(5),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 526/2013(6) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(8) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0089/2015),

1.  toteaa, että Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 217.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 217.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1.
(6) EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41.
(7) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2110(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0089/2015),

A.  toteaa, että Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 9 670 185 euroa, mikä merkitsee 18,53 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.  toteaa, että unionin rahoitusosuus viraston talousarviosta varainhoitovuodeksi 2013 oli 9 030 000 euroa, mikä merkitsee 10,69 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuonna 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

D.  ottaa huomioon, että viraston pääasiallinen tehtävä on lisätä unionin valmiuksia ehkäistä ja torjua verkko- ja tietoturvaongelmia kansallisten ja unionin tason toimien avulla;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhden vuonna 2011 tehdyn huomautuksen, johon oli liitetty merkintä ”kesken” tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 kertomuksessa, osalta toteutettiin korjaavia toimia, ja nyt huomautukseen on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa liitetty merkintä ”toteutettu”; toteaa lisäksi, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 kertomuksessa tehtyyn huomautukseen on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa nyt liitetty merkintä ”kesken”;

2.  panee merkille, että viraston mukaan

   tiedot viraston toiminnan vaikutuksista unionin kansalaisiin ovat saatavilla sen verkkosivuilla vuosittain julkaistavien strategisten asiakirjojen, kuten vuosikertomuksen, sekä uusien viestintäkanavien, kuten sosiaalisen median, välityksellä;
   se teki perusteellisen fyysisen inventaarin vuonna 2013; toteaa, että inventaarin tuloksista kerrottiin vuoden 2013 tilinpäätöksessä ja että tilintarkastustuomioistuimen kyseiseen toimeen liitetty merkintä oli ”kesken”, sillä käyttämättä olevien laitteiden luokittelusta poistaminen oli vielä kesken tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen aikana;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 94,41 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 86,46 prosenttia; toteaa, että komissio hyväksyi marraskuussa 2013 lisävaroja viraston uuden Ateenan toimiston rahoittamiseen; panee tässä yhteydessä merkille, että vuoden loppuun mennessä oli sitomatta kaikkiaan 500 000 euroa ja ne siirrettiin johtokunnan päätöksellä seuraavalle vuodelle;

4.  toteaa, että vuonna 2013 viraston operatiivinen henkilöstö siirrettiin Ateenaan, kun taas sen hallintohenkilöstö jäi Heraklioniin; yhtyy tilintarkastustuomioistuimen näkemykseen siitä, että hallintokustannuksia voitaisiin vähentää, jos viraston koko henkilöstö keskitettäisiin yhteen paikkaan, ja kannustaa virastoa valmistelemaan strategian, jotta tämä asia ratkaistaisiin tehokkaasti;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.  panee merkille, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen kokonaismäärä oli 1 200 000 euroa eli 13,5 prosenttia kokonaismäärärahoista; pitää huolestuttavana, että tästä määrästä osaston 2 määrärahasiirtoja oli 800 000 euroa, mikä vastaa 59:ää prosenttia osaston 2 kokonaismäärärahoista; toteaa, että 3 kohdassa tarkoitetut 500 000 euroa sekä 300 000 euroa, jotka siirrettiin Ateenan uuden toimiston huonekalujen ja verkkolaitteiston rahoittamiseen, selittävät osaston 2 määrärahasiirtojen korkean tason;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

6.  panee tyytyväisenä merkille, että viraston vuosikertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan siirrot olivat vuonna 2013 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

7.  panee merkille, että vuodelta 2013 otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta viraston hankintamenettelyjä koskeviin huomautuksiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa;

8.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuin ei esittänyt kertomuksessaan huomautuksia viraston palvelukseenottomenettelyistä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

9.  toteaa, että viraston johtokunta hyväksyi ja allekirjoitti lokakuussa 2013 päätöksen avoimuutta ja luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanon käytännön järjestelyistä;

10.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että pääjohtajan, johtajien ja yksikönpäälliköiden ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset julkaistiin kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla, kuten vastuuvapauden myöntävä viranomainen pyysi virastoa koskevan varainhoitovuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä;

Huomautukset sisäisestä valvonnasta

11.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että syyskuussa 2013 sisäisen valvonnan koordinaattorin tehtävää hyödynnettiin täysimääräisesti ja se puuttui ensisijaisesti komission sisäinen tarkastuksen (IAS) tekemien huomautusten täytäntöönpanoon ja niiden päättämiseen;

Sisäinen tarkastus

12.  panee merkille, että IAS suoritti vuonna 2012 riskinarvioinnin määritelläkseen tarkastuspainopisteet seuraavan kolmen vuoden ajaksi; panee merkille, että IAS toimitti 3. joulukuuta 2012 vuosia 2013–2015 koskevan lopullisen strategisen tarkastussuunnitelman;

13.  toteaa, että IAS suoritti vuonna 2013 hankkeiden hallinnointia operatiivisessa toiminnassa (”Project Management in Operations”) koskevan asiakirjatarkastuksen, joka johti kaikkiaan viiteen suositukseen; panee merkille, että neljä näistä suosituksista on jo saatu päätökseen ja IAS tarkastelee viidettä;

14.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2013 ei ollut keskeneräisiä kriittisiä suosituksia; panee lisäksi merkille, että ainoa vuoden lopussa avoinna ollut erittäin tärkeäksi luokiteltu suositus oli pantu täytäntöön ja odotti IASin tarkastelua; huomauttaa, että tämä suositus liittyy jälkitarkastusten soveltamiseen; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, kun IAS on validoinut jälkitarkastuksensa;

Muita huomautuksia

15.  toteaa, että Kreikan viranomaisten, viraston ja vuokraisännän tekemän vuokrasopimuksen mukaan Ateenan toimistojen vuokran maksavat Kreikan viranomaiset; on huolissaan siitä, että vuokra maksetaan jatkuvasti useita kuukausia myöhässä, mikä aiheuttaa virastolle toiminnan jatkuvuutta ja rahoitusta koskevia riskejä; panee merkille, että virasto on aloittanut asiaa koskevat keskustelut osapuolten kanssa; toteaa lisäksi, että tähän mennessä vuokraisäntä on hyväksynyt Kreikan hallituksen menettelyistä johtuvat viivästykset rankaisematta virastoa millään tavoin; kehottaa virastoa jatkamaan ponnistelujaan lieventääkseen tilanteen aiheuttamia riskejä ja tiedottamaan edistymisestä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

16.  panee huolestuneena merkille, että virasto ei ole vastannut vastuuvapauden myöntävän viranomaisen kysymykseen sen työympäristön kustannustehokkuudesta ja ympäristöystävällisyydestä; kehottaa virastoa ilmoittamaan toimista vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

o
o   o

17.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1) .

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö