Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2110(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0089/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0089/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.41
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0150

Usvojeni tekstovi
PDF 419kWORD 92k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2013.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013. (2014/2110(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EEZ) br. 460/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o osnivanju Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(6), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(7),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8‑0089/2015),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 217.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 217.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 77, 13.3.2004., str. 1.
(6) SL L 165, 18.6.2013., str. 41.
(7) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(8) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013. (2014/2110(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EEZ) br. 460/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o osnivanju Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(6), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(7),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8‑0089/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 217.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 217.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 77, 13.3.2004., str. 1.
(6) SL L 165, 18.6.2013., str. 41.
(7) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(8) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013. (2014/2110(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8‑0089/2015),

A.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka („Agencija”) za financijsku godinu 2013. iznosio 9 670 185 EUR, što je povećanje od 18,53 % u odnosu na 2012.;

B.  budući da je doprinos Unije proračunu Agencije za financijsku godinu 2013. iznosio 9 030 000 EUR, što je smanjenje od 10,69 % u odnosu na 2012.;

C.  budući da je Revizorski sud („Sudˮ) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2013. („izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

D.  budući da je glavna zadaća Agencije povećati sposobnost Unije da spriječi i odgovori na probleme povezane s mrežnom i informacijskom sigurnošću oslanjajući se na nastojanja država članica i Unije;

Nastavak mjera na temelju razrješnice za 2012. godinu

1.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da su u vezi s primjedbom koja je iznesena u izvješću Revizorskog suda za 2011. i označenom oznakom „U tijeku” u izvješću Revizorskog suda za 2012. poduzete korektivne mjere te je ona u izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „Dovršeno”; nadalje primjećuje da je primjedba iz izvješća Revizorskog suda za 2012. u izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „U tijeku”;

2.  na temelju navoda Agencije potvrđuje sljedeće:

   podaci o utjecaju njezinih aktivnosti na građane Unije mogu se naći na internetskim stanicama Agencije zahvaljujući godišnjem objavljivanju dokumenata u koje se ubraja godišnje izvješće, kao i novi komunikacijski kanali poput društvenih medija;
   provela je sveobuhvatan fizički popis imovine u 2013.; prima na znanje da su rezultati popisa imovine navedeni u godišnjem financijskom izvještaju za 2013. i da je odgovarajuća primjedba Suda za taj postupak označena oznakom „U tijeku”, jer postupak deklasifikacije za predmete izvan uporabe u vrijeme revizije Suda još nije bio pokrenut;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  prima na znanje da su napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 94,41 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 86,46 %; naglašava da je Komisija u studenom 2013. odobrila dodatna sredstva za financiranje novog ureda Agencije u Ateni; prima na znanje da u tom kontekstu ukupno 500 000 EUR na kraju godine nije bilo rezervirano i da je na temelju odluke upravljačkog odbora preneseno;

4.  potvrđuje da je tijekom 2013. operativno osoblje Agencije prebačeno u Atenu, dok je administrativno osoblje ostalo u Heraklionu; slaže se s mišljenjem Suda u tome da bi se administrativni troškovi mogli smanjiti kada bi se osoblje Agencije smjestilo na jedno mjesto te potiče Agenciju da izradi strategiju za učinkovito rješavanje tog pitanja;

Obveze i prijenosi

5.  prima na znanje da su ukupna prenesena odobrena sredstva iznosila 1 200 000 EUR, što je 13,2 % ukupnih odobrenih sredstava; zabrinut je da je 800 000 EUR od tog iznosa prijenos za glavu II., što je 59 % od ukupnih odobrenih sredstava glave II.; potvrđuje da 500 000 EUR koji se spominju u stavku 3. kao i dodatnih 300 000 EUR prenesenih za financiranje namještaja i mrežne opreme u novom uredu u Ateni objašnjava visoku razinu prijenosa za glavu II.;

Prijenosi

6.  sa zadovoljstvom primjećuje da su prema godišnjem izvješću o radu kao i prema nalazima revizije Suda razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2013. ostale u granicama financijskih pravila;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

7.  napominje da za 2013. ni uzorkovane transakcije ni drugi nalazi revizije nisu rezultirali primjedbama o postupcima javne nabave Agencije u izvješću Revizorskog suda;

8.  primjećuje da u izvješću Revizorskog suda nema primjedbi o postupcima Agencije na području zapošljavanja;

Sprječavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

9.  potvrđuje da je Upravni odbor Agencije odobrio i potpisao odluku o praktičnim mjerama provedbe propisa o transparentnosti i povjerljivosti u listopadu 2013.;

10.  potvrđuje na temelju navoda Agencije da su životopisi i izjave o financijskim interesima izvršnog direktora, direktorâ i voditelja odjela u cijelosti objavljeni na internetskim stranicama Agencije na zahtjev tijela nadležnog za davanje razrješnice iz razrješnice Agenciji za 2012. godinu;

Primjedbe o unutarnjim kontrolama

11.  potvrđuje na temelju navoda Agencije da je u rujnu 2013. radno mjesto koordinatora za unutarnju kontrolu u potpunosti popunjeno, a nekoliko prijedloga Službe Europske komisije za unutarnju reviziju prioritetno je riješeno;

Unutarnja revizija

12.  prima na znanje da je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju tijekom 2012. procjenu rizika provela s ciljem utvrđivanja revizijskih prioriteta za naredne tri godine; prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju 3. prosinca 2012. podnijela svoj završni strateški plan revizije za 2013. – 2015.,

13.  potvrđuje da je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju provela uredski pregled dokumenata o „Upravljanju projektima u operacijama” tijekom 2013., iz koje je proizašlo ukupno pet preporuka; prima na znanje da su četiri od tih preporuka već zaključene dok petu revidira Služba Europske komisije za unutarnju reviziju;

14.  potvrđuje da na dan 31. prosinca 2013. nijedna ključna preporuka iz proših izvješća Službe Europske komisije za unutarnju reviziju nije ostala neriješena; zatim potvrđuje da je jedina preporuka s oznakom „Vrlo važno”, koja je otvorena krajem godine, provedena i čeka da je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju revidira; ističe da se ova preporuka odnosi na primjenu kontrola ex post; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnica izvijesti kad Služba Europske komisije za unutarnju reviziju potvrdi kontrole ex post;

Druge primjedbe

15.  potvrđuje da prema ugovoru o najmu između grčkih tijela vlasti, Agencije i najmodavca, najam za uredske prostore u Ateni plaćaju grčka tijela vlasti; zabrinut je zbog stalnog kašnjenja od nekoliko mjeseci u plaćanju najma, što Agenciji predstavlja rizik za kontinuitet poslovanja kao i financijski rizik; prima na znanje da je Agencija započela raspravu s uključenim stranama; nadalje prima na znanje da je do sada najmodavac prihvatio kašnjenja koja se pripisuju postupcima grčke vlade i Agenciji nije naplatio kaznu; poziva Agenciju da nastavi ulagati napore kako bi se ublažili rizici povezani s tom situacijom te da o razvoju događaja obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

16.  sa zabrinutošću primjećuje da Agencija nije odgovorila na pitanje o isplativosti i ekološkoj prihvatljivosti svoga radnog prostora; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o pokrenutim mjerama;

o
o   o

17.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0130.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti