Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2110(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0089/2015

Texte depuse :

A8-0089/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.41
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0150

Texte adoptate
PDF 354kWORD 95k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2110(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind instituirea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004(6), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(7),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0089/2015),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 217.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 217.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 77, 13.3.2004, p. 1.
(6) JO L 165, 18.6.2013, p. 41.
(7) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2110(DEC))

Parlament European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2013, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind instituirea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004(6), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(7),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0089/2015),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2013;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 217.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 217.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 77, 13.3.2004, p. 1.
(6) JO L 165, 18.6.2013, p. 41.
(7) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3.Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2110(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0089/2015),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2013 a fost de 9 670 185 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 18,53 % față de bugetul pentru 2012;

B.  întrucât contribuția Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2013 s-a ridicat la 9 030 000 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 10,69 % față de 2012;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a declarat în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2013 (denumit în continuare „raportul Curții”) că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

D.  întrucât principala sarcină a Agenției este să consolideze capacitatea Uniunii de a preveni și de a răspunde la problemele de securitate a rețelelor și a informațiilor, sprijinindu-se pe eforturile naționale și pe cele ale Uniunii;

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2012

1.  constată din raportul Curții că, în ceea ce privește o observație formulată în raportul Curții pentru exercițiul 2011 și calificată ca fiind „în desfășurare” în raportul Curții pentru exercițiul 2012, au fost întreprinse acțiuni corective, iar observația este acum marcată în raportul Curții ca fiind „finalizată”; constată, de asemenea, că observația formulată în raportul Curții pentru 2012 este acum marcată în raportul Curții ca fiind „în desfășurare”;

2.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că:

   pe site-ul Agenției sunt prezentate informații privind impactul activităților acesteia asupra cetățenilor Uniunii prin publicarea anuală a unor documente strategice, printre care se numără și Raportul anual, precum și prin noi canale de comunicare cum sunt platformele sociale;
   Agenția a realizat un inventar cuprinzător al stocului fizic în 2013; constată că rezultatele inventarului au fost raportate în Situația financiară anuală pentru 2013 și că observația aferentă a Curții a marcat acțiunea drept „în desfășurare” deoarece procedura de declasificare pentru obiectele ieșite din uz nu se încheiase la momentul auditului Curții;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2013 au condus la o rată de execuție bugetară de 94,41 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 86,46 %; atrage atenția asupra faptului că, în noiembrie 2013, Comisia a aprobat fonduri suplimentare pentru finanțarea noului birou al Agenției din Atena; constată că, în acest context, o sumă totală de 500 000 EUR nu era încă angajată la sfârșitul exercițiului și a fost reportată în urma unei decizii a Consiliului de administrație;

4.  ia act de faptul că, pe parcursul anului 2013, personalul operațional al Agenției a fost mutat la Atena, în timp ce personalul administrativ a rămas la Heraklion; este de acord cu opinia Curții potrivit căreia costurile administrative ar putea fi reduse dacă întreg personalul Agenției ar fi transferat într-o singură locație și încurajează Agenția să elaboreze o strategie de soluționare în mod eficace a acestei probleme;

Angajamente și reportări

5.  constată că valoarea totală a creditelor angajate reportate a fost de 1 200 000 EUR, reprezentând 13,5 % din totalul creditelor; este preocupat deoarece, din această sumă, 800 000 EUR sunt reportări de la titlul II, reprezentând 59 % din creditele de la titlul II; recunoaște că suma de 500 000 EUR menționată la punctul 3, precum și o sumă suplimentară de 300 000 EUR reportată pentru achiziționarea de mobilier și de echipamente de rețea pentru noul birou din Atena explică nivelul ridicat al reportărilor pentru titlul II;

Transferuri

6.  constată cu satisfacție că, potrivit raportului anual de activitate, precum și constatărilor auditului efectuat de Curte, nivelul și natura transferurilor în 2013 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

7.  constată că, pentru exercițiul 2013, nici operațiunile cuprinse în eșantion, nici alte constatări ale auditului nu au condus la vreo observație privind procedurile de achiziții publice ale Agenției în raportul Curții;

8.  constată că, în raportul său, Curtea nu a făcut nicio observație cu privire la procedurile de recrutare ale Agenției;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

9.  ia act de faptul că Consiliul de administrație al Agenției a aprobat și a semnat decizia privind modalitățile practice de punere în aplicare a normelor de transparență și confidențialitate în octombrie 2013;

10.  constată, din informațiile furnizate de Agenție, că CV-urile și declarațiile de interese ale directorului executiv, directorilor și șefilor departamentelor au fost publicate integral pe site-ul de internet al Agenției în urma solicitării autorității care acordă descărcarea de gestiune în cadrul descărcării de gestiune a Agenției pentru exercițiul 2012;

Observații cu privire la controalele interne

11.  ia act, din informațiile furnizate de Agenție, de faptul că, în septembrie 2013, funcția de coordonator pentru controlul intern era ocupată și a tratat în mod prioritar punerea în aplicare și închiderea ulterioară a mai multor recomandări formulate de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS);

Auditul intern

12.  ia act de faptul că, pe parcursul anului 2012, IAS a realizat un exercițiu de evaluare a riscului pentru a stabili prioritățile în materie de audit pentru următorii trei ani; observă că IAS a înaintat Agenției planul său strategic final de audit pentru perioada 2013-2015 la 3 decembrie 2012;

13.  ia act de faptul că IAS a realizat în 2013 o examinare documentară a „Managementului de proiect în cadrul operațiunilor”, care a dus la elaborarea a cinci recomandări; observă că patru din aceste recomandări au fost deja închise, iar a cincea este în curs de examinare de către IAS;

14.  constată că, la 31 decembrie 2013, nu exista nicio recomandare critică deschisă din rapoartele IAS anterioare; constată, de asemenea, că singura recomandare calificată drept „foarte importantă” și rămasă deschisă la sfârșitul anului a fost pusă în aplicare și aștepta să fie examinată de IAS; atrage atenția asupra faptului că această recomandare se referă la aplicarea controalelor ex post; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune când sunt validate controalele ex post de către IAS;

Alte observații

15.  constată că, în conformitate cu contractul de închiriere semnat de autoritățile elene, de Agenție și de proprietar, chiria aferentă birourilor din Atena este plătită de autoritățile elene; este preocupat de faptul că plata chiriei se face în mod constant cu o întârziere de câteva luni, ceea ce constituie un risc pentru continuitatea activității și pentru situația financiară a Agenției; ia act de faptul că Agenția a demarat în acest sens discuții cu părțile interesate; constată, de asemenea că, până în prezent, proprietarul a acceptat întârzierile cauzate de procedurile guvernului elen fără a impune penalități Agenției; invită Agenția să își continue eforturile pentru a atenua riscurile pe care le implică această situație și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția situației;

16.  constată cu îngrijorare că Agenția nu a răspuns la întrebarea referitoare la rentabilitatea și caracterul ecologic al spațiului său de lucru; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens;

o
o   o

17.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 29 aprilie 2015(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate la acea dată, P8_TA(2015)0130.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate