Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2111(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0078/2015

Předložené texty :

A8-0078/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.42
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0151

Přijaté texty
PDF 499kWORD 94k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro železnice (ERA)
P8_TA(2015)0151A8-0078/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2013 (2014/2111(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice(5), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0078/2015),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 232.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 232.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013 (2014/2111(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice(5), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0078/2015),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro železnice odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2013;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 232.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 232.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2013 (2014/2111(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0078/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro železnice (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 výše 25 858 799 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 0,23 %; vzhledem k tomu, že celkový rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2013 uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka je spolehlivá a uskutečněné transakce jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že ve věci tří připomínek, které učinil ve své zprávě z roku 2011 a které byly ve zprávě z roku 2012 označeny za „probíhající“ či „dosud existující“ problémy, byla přijata nápravná opatření a jedna z připomínek byla ve zprávě z roku 2013 označena slovem „dokončeno“ a zbývající dvě slovem „probíhající“; dále konstatuje, že pokud jde o tři připomínky uvedené ve zprávě Účetního dvora z roku 2012, byla přijata nápravná opatření a dvě připomínky jsou nyní označeny za „dokončené“ a jedna za „probíhající“;

2.  bere na vědomí informaci agentury, že:

   ve shodě s Komisí vypracovala změny svých „prováděcích pravidel pro využívání a nábor dočasných zaměstnanců“ s cílem snížit negativní dopady současných pravidel na činnost agentury a dosáhnout větší flexibility, pokud se jedná o délku pracovních smluv operačního personálu, a omezit riziko, že bude její činnost narušena nebo budou ztraceny odborné poznatky kvůli náhlým výkyvům v počtu pracovníků;
   se rozhodla, že uplatní přiměřená opatření s cílem zajistit kontinuitu IT služeb a systémů, které se horizontálně týkají práce agentury; v této souvislosti konstatuje, že v prostorách Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku byla nainstalována záložní místnost se servery; dále konstatuje, že výkonný ředitel schválil plán kontinuity činnosti a že je připravován záchranný postup pro případ pohromy, jehož testování má proběhnout v červnu 2015;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu v průběhu rozpočtového roku 2013 byla 97,87% míra plnění rozpočtu a že míra využití prostředků na platby činila 88,12 %;

Závazky a přenosy

4.  vyjadřuje politování nad tím, že roční účetní závěrka agentury ukazuje, že přidělené prostředky přenesené do roku 2013 představovaly 2 398 742 EUR, přičemž přidělené prostředky přenesené do roku 2014 dosáhly výše 2 221 816 EUR; konstatuje, že ke snížení přenášené částky ve srovnání s předchozím rokem došlo kvůli přecenění/podcenění rozpočtových výdajů v roce 2013; připomíná agentuře její povinnost dodržovat zásadu ročního rozpočtu;

Převody

5.  konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti i podle zjištění Účetního dvora zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2013 v mezích finančních pravidel;

Postupy pro zadávání zakázek a pro nábor zaměstnanců

6.  vybízí agenturu, aby dále pokračovala v postupech přijímání pracovníků, zejména v případě externích odborníků, s cílem zaručit transparentnost a rovné zacházení s uchazeči a zároveň zajistit kontinuitu a zabránit ztrátě znalostí a zkušeností;

7.  se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora, podle nějž by bylo vhodné, kdyby došlo ke zlepšení přesnosti a dokumentace informací, které agentura používá při zadávání veřejných zakázek; je velmi znepokojen personální politikou agentury, která v období 2013–2015 bude muset vyměnit polovinu svých provozních zaměstnanců, což může způsobit závažné narušení její provozní činnosti; naléhavě vyzývá agenturu, aby vytvořila soudržnou, transparentní a objektivní politiku, která jí umožní zvládnout ukončení smluv s jejími dočasnými zaměstnanci;

8.  uznává, že podle nařízení o zřízení agentury mohou být dočasní zaměstnanci přijímáni na nejvýše pětileté období s možným prodloužením o maximálně tři roky, pokud k němu dojde v průběhu prvních deseti let fungování agentury; zjišťuje, že agentura využívala toto pětileté období jakožto standardní praxi až do roku 2013;

9.  se znepokojením konstatuje, že v roce 2013 agentura opětovně zaměstnala čtyři dočasné zaměstnance, jejichž smlouvy s agenturou skončily v roce 2013 poté, co bylo dosaženo maximálního osmiletého období, a to na dalších osm let, což je v rozporu s jejím zřizovacím nařízením; bere na vědomí, že návrh revize nařízení o zřízení agentury, který doposud nebyl přijat Parlamentem a Radou, obsahuje podobná ustanovení; považuje za nepřijatelné, aby agentura porušovala své vlastní zákony a pravidla, a naléhavě ji vyzývá, aby dodržovala své postupy pro přijímání zaměstnanců;

10.  je velmi znepokojen skutečností, že agentura ve svých postupech pro přijímání zaměstnanců nezajišťuje objektivní kritéria, plnou transparentnost a rovné zacházení; naléhavě vyzývá agenturu, aby stanovila komplexní, objektivní a transparentní pokyny k podmínkám zkoušek, jako je minimální počet bodů pro pozvání k pohovoru, objektivní kritéria pro výběr uchazečů zařazených na rezervní seznamy, typ a počet otázek k ústním a písemným zkouškám atd.; žádá agenturu, aby od konce září 2015 uváděla tyto záruky u každého volného místa v oznámení výběrového řízení; dále naléhavě vyzývá agenturu, aby přijala postup pro odvolání pro uchazeče, kteří byli prohlášeni za nezpůsobilé ucházet se o místo v agentuře;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

11.  je velice zklamán tím, že agentura dosud nepřijala jasnou, komplexní a objektivní politiku pro řízení střetů zájmů a pro jejich předcházení, a to navzdory zvláštním doporučením, která několik let po sobě vydal orgán příslušný k udělení absolutoria a Účetní dvůr;

12.  bere na vědomí tvrzení agentury, že si vytkla za cíl přijmout revidovanou politiku pro prevenci a řešení střetů zájmů a zveřejňovat životopisy a prohlášení o zájmech členů správní rady, k čemuž by mělo dojít v roce 2015; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria, jakmile tuto novou politiku přijme a životopisy a prohlášení o zájmech budou zpřístupněny veřejnosti;

Interní audit

13.  konstatuje, že podle rozhodnutí agentury č. 81/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se mění standard interní kontroly v rámci interního auditu, bylo zrušeno oddělení interního auditu (IAC) a provádění interního auditu převzal útvar interního auditu Komise (IAS); konstatuje, že v tomtéž rozhodnutí zavedla agentura post interního koordinátora kontroly; vyjadřuje politování nad tím, že výběrové řízení na pozici koordinátora vnitřní kontroly bylo zdlouhavé a že k lednu 2014 vybraný kandidát v agentuře dosud nezačal pracovat; bere na vědomí, že tato pozice byla konečně v roce 2014 obsazena;

14.  bere na vědomí, že IAS provedl v listopadu 2013 navazující audit ve věci tří předchozích závazků v oblasti auditu;

15.  bere na vědomí informaci agentury, že – v souladu se zjištěními IAS – následující audity obsahují doporučení, která k 31. prosince 2013 nebyla provedena:

   „správa lidských zdrojů (2009)“ – jedno „velmi důležité“ doporučení,
   „plánování a sestavování rozpočtu (2010)“ – tři „důležitá“ doporučení,
   „odborné řízení interoperability (2011)“ – dvě „důležitá" doporučení,
   „hlavní část prohlášení o věrohodnosti (2012)“ – dvě „velmi důležitá“ doporučení, čtyři „důležitá“ doporučení a jedno doporučení označené jako „žádoucí“;

16.  bere na vědomí informaci agentury, že kromě jednoho „velmi důležitého“ doporučení z auditu správy lidských zdrojů v rámci agentury byla všechna doporučení v průběhu roku 2014 provedena; naléhavě vyzývá agenturu, aby přijala opatření nutná k provedení zbývajícího doporučení;

17.  se znepokojením poznamenává, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2012 uvádí, že agentura neplní standard vnitřní kontroly týkající se kontinuity provozu a že nemá žádný schválený plán zachování kontinuity provozu IT ani plán obnovení provozu po havárii; oceňuje, že se agentura rozhodla zavést náležitá opatření s cílem zajistit kontinuitu provozu IT služeb a systémů, které využívají všechny útvary agentury; vyzývá agenturu, aby o provedených opatřeních informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

Výkonnost

18.  bere na vědomí informaci agentury, že informace o dopadech její činnosti na občany Unie a na podniky v železničním odvětví pocházejí z různých železničářských výstav a veletrhů, jichž se agentura zúčastnila nebo na nichž vystupovala, a z pořádání pracovních seminářů, prezentací a dalších akcí v členských státech; konstatuje dále, že na svých internetových stránkách agentura zveřejňuje příslušné informace prostřednictvím dokumentů, jako jsou výroční zprávy a informační bulletiny;

Dvě sídla

19.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že kvůli užívání dvou sídel (Lille a Valenciennes) k provozování činnosti vznikají agentuře dodatečné náklady; oceňuje úsilí, které agentura vynakládá, aby snížila negativní dopad rozhodnutí o svém sídle;

20.  žádá, aby agentura sídlila na jednom místě, jež by bylo snadno dostupné veřejnou dopravou, s cílem šetřit skrovné zdroje a zvýšit efektivitu agentury;

Další poznámky

21.  domnívá se, že má-li agentura získat nové pravomoci v důsledku rozšíření jejích úkolů jako certifikující agentury pro železniční materiál, měla by část prostředků pro agenturu pocházet z poplatků a plateb od železničního průmyslu, které musí v každém případě odpovídat výši výdajů agentury a nesmí pro železniční průmysl představovat neúměrné náklady;

o
o   o

22.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jous horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2015(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Texty přijaté k tomuto datu, P8_TA(2015)0130.

Právní upozornění - Ochrana soukromí