Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2122(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0087/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0087/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.43
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0152

Usvojeni tekstovi
PDF 422kWORD 99k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
P8_TA(2015)0152A8-0087/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2013. (2014/2122(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Nadzornog tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Nadzorno tijelo za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0087/2015),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2013.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 247.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 247.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 331, 15.12.2010., str. 84.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2013. (2014/2122(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnje računovodstvene dokumentacije Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Nadzornog tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Nadzorno tijelo za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0087/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2013.

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 247.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 247.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 331, 15.12.2010., str. 84.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2013. (2014/2122(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0087/2015),

A.  budući da je prema njegovim financijskim izvještajima konačni proračun Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („Nadzorno tijelo”) za financijsku godinu 2013. iznosio 28 188 749 EUR, što je povećanje od 39,01 % u odnosu na 2012. godinu zbog dodatnih zadaća koje su mu povjerene;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnji godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.  napominje da su prema izvješću Revizorskog suda poduzete korektivne mjere u vezi sa šest primjedbi koje su iznesene u izvješću Revizorskog suda iz 2011. i nose oznake „U tijeku” ili „Predstoji” u izvješću Revizorskog suda iz 2012., dok su dvije primjedbe u aktualnom izvješću Revizorskog suda označene oznakom „Dovršeno”, tri „U tijeku” a jedna „Nije primjenjivo”; nadalje napominje da su poduzete korektivne mjere u vezi sa sedam primjedbi iz izvješća Revizorskog suda iz 2012., te su sada dvije primjedbe označene oznakom „Dovršeno”, tri „U tijeku”, a dvije „Nije primjenjivo”;

2.  potvrđuje na temelju navoda Nadzornog tijela:

   da je Nadzorno tijelo uključilo planiranje osoblja i proračuna u svoj godišnji plan rada kako bi se uzeli u obzir prioriteti na razini čitave organizacije te, po potrebi, zaposlenicima povjerilo obavljanje različitih zadaća;
   da su postupci zapošljavanja Nadzornog tijela izmijenjeni kako bi obuhvatili veću razinu kontrole, poput provjera ex ante, jasnijih obrazaca i revidiranih mehanizama ocjenjivanja kandidata te da su prema izvješću Revizorskog suda korektivne mjere u vezi s njegovim preporukama o tom pitanju dovršene;
   da su građani Unije o radu i aktivnostima Nadzornog tijela obaviješteni u sklopu aktivnosti izdavanja i širenja informacija određenim kanalima, koji uključuju, ali nisu ograničeni na, javne internetske stranice Nadzornog tijela i razne vrste tematskih dokumenata;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  prima na znanje da je uloženi trud u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirao stopom izvršenja proračuna od 93,18 % te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 72,54 %;

4.  prima na znanje činjenicu da je Nadzorno tijelo radi pravovremene primjene korektivnih mjera u vezi s izvršenjem proračuna primjenjivalo razne metode, kao što je mjesečno podnošenje izvješća izvršnom direktoru i tromjesečno podnošenje izvješća Upravnom odboru; napominje da je to uzrok veće stope izvršenja proračuna u usporedbi s prethodnom godinom;

Obveze i prijenosi

5.  potvrđuje da su obveze preuzete vodeći više računa o njihovoj pravodobnosti s obzirom na to da se ukupna razina rezerviranih odobrenih sredstava povećala u odnosu na prethodnu godinu; sa zabrinutošću primjećuje da je razina rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u 2014. za glavu III. i dalje visoka te iznosi 58 %, što predstavlja povećanje od 6 %;

6.  napominje da je visoka razina prijenosa uglavnom posljedica informatičkih usluga koje su ugovorene na kraju godine, usluga isporučenih 2013. koje nisu plaćene do kraja godine, ali i kašnjenja u postupcima nabave informatičke opreme te višegodišnje naravi povezanih informatičkih projekata; poziva Nadzorno tijelo da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o poduzetim koracima radi smanjenja prijenosa na najmanju moguću razinu;

Prijenosi

7.  sa zabrinutošću primjećuje da je razina prijenosa iznimno visoka te iznosi 18 % proračuna ili 5 100 000 EUR; žali zbog tog povećanja u usporedbi s 2012., što ukazuje na to da u planiranju proračuna još postoje trajni nedostatci; poziva Nadzorno tijelo da o mjerama koje su poduzete za otklanjanje nedostataka obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

8.  utvrđuje na temelju navoda Nadzornog tijela da su postupci javne nabave centralizirani za sve nabave iznad 15 000 EUR radi poboljšanja njihove pravovremenosti, kontrole njihove kvalitete i pridržavanja propisa; prima na znanje da je mjesečno podnošenje izvješća izvršnom direktoru o planu javne nabave počelo 2013.;

Sprječavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

9.  prima na znanje navode Nadzornog tijela da je dodatno ojačalo svoje etičke smjernice razvivši politiku sprječavanja sukoba interesa za osobe koje nisu članovi osoblja Nadzornog tijela te kojom se uzimaju u obzir smjernice Komisije o sprječavanju sukoba interesa i upravljanju njima u decentraliziranim agencijama EU-a te koja je primjenjiva na članove Odbora supervizora i Upravnog odbora;

10.  prima na znanje da politika sprječavanja interesa Nadzornog tijela sadrži odredbu o objavljivanju izjava o financijskim interesima članova Odbora supervizora i Upravnog odbora; primjećuje da životopisi i izjave o financijskim interesima članova Upravnog odbora i Odbora supervizora te izjave o financijskim interesima izvršnog direktora i višeg rukovodstva nisu javno dostupni; poziva Nadzorno tijelo da hitno ispravi taj nedostatak i da te dokumente učini dostupnima na svojim internetskim stranicama;

Unutarnja revizija

11.  potvrđuje na temelju navoda Nadzornog tijela da je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju provela ograničenu reviziju provedbe standarda unutarnje kontrole nakon objavljivanja rezultata procjene rizika izvršene 2012. i strateškog plana revizije Nadzornog tijela za 2013. – 2015.;

12.  napominje da je u reviziji standarda unutarnje kontrole iz 2013. Služba Europske komisije za unutarnju reviziju donijela 14 preporuka za razna područja, jedna je dobila ocjenu „Vrlo važno” te je zaključila da je većina od 15 revidiranih standarda u potpunosti ili uglavnom provedena; prima na znanje činjenicu da je nakon posjeta Službe Komisije za unutarnju reviziju u lipnju 2014. provedena polovica preporuka, uključujući onu s oznakom „Vrlo važno”;

Druge primjedbe

13.  žali zbog činjenice da zakašnjela plaćanja čine 27 % od ukupnih plaćanja za zaprimljenu robu i usluge te su isplaćene kamate iznosile 3834 EUR, a prosječno je kašnjenje u plaćanju iznosilo 32 dana; poziva Nadzorno tijelo da tijelu nadležnom za davanje razrješnice pruži detaljne podatke o poduzetim koracima radi rješavanja tog problema i poboljšanja pravovremenosti plaćanja;

14.  napominje da su trenutačni financijski aranžmani Nadzornog tijela nefleksibilni, da stvaraju nepotrebna administrativna opterećenja i da bi se njima mogla ugroziti neovisnost tog tijela; potiče Nadzorno tijelo na suradnju s Komisijom u cilju revidiranja njezine trenutačne financijske strukture;

15.  prima na znanje da je Nadzorno tijelo, nakon rasprave s državom članicom u kojoj mu se nalazi sjedište, počelo s traženjem povrata u skladu s Protokolom o povlasticama i imunitetima Europske unije i „Direktivom Vijeća o porezu na dodanu vrijednost”(1); napominje da je do kraja 2013. izvršen povrat od tek 39 % naplaćenog PDV-a za razdoblje od 2011. do 2013.; poziva Nadzorno tijelo da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o poduzetim mjerama za povrat naplaćenog PDV-a, ali i o okvirnom roku unutar kojega se ukupni iznos može povratiti;

16.  podsjeća da je Parlament bio glavni pokretač u nastojanjima da se uspostavi novi i sveobuhvatni Europski sustav financijskog nadzora u razdoblju nakon financijske krize te u osnivanju dotičnog Nadzornog tijela 2011. u okviru tog sustava;

17.  prima na znanje primjedbu koju je Komisija iznijela u nedavnom izvješću o djelovanju europskih nadzornih tijela i Europskog sustava financijskog nadzora o tome da su europska nadzorna tijela usprkos teškim okolnostima brzo uspostavila organizacije koje uspješno funkcioniraju te općenito dobro obavljaju svoje raznovrsne zadaće, iako se pri tome susreću sa sve većom potražnjom uz ograničene ljudske resurse;

18.  naglašava da je uloga Nadzornog tijela u promicanju zajedničkog nadzornog režima na cijelom jedinstvenom tržištu ključna za stvaranje povezanijih, učinkovitijih i sigurnijih financijskih tržišta u Uniji, čime se doprinosi gospodarskom oporavku i otvaranju radnih mjesta te rastu u Europi i sprečavanju budućih kriza u financijskom sektoru;

19.  potvrđuje da je europski sustav financijskog nadzora i dalje u fazi uspostave i ističe da zadaće koje su već povjerene Nadzornom tijelu, ali i buduće zadaće predviđene u aktualnom zakonodavnom radu, iziskuju odgovarajući broj zaposlenih i iznos sredstava kako bi se omogućio kvalitetan nadzor; naglašava da bi se potreba za spajanjem dodatnih zadaća s pripadajućim dodatnim sredstvima trebala uvijek pomno razmotriti; naglašava, međutim, da prije svakog eventualnog povećanja sredstava treba pokušati na odgovarajući način racionalizirati troškove i/ili ih dopuniti kad god je to moguće; naglašava koordinatorsku ulogu Nadzornog tijela i potrebu da prisno surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima kako bi obavljalo svoj mandat;

20.  naglašava da se zbog ograničenih sredstava Nadzorno tijelo mora pridržavati zadaća koje su mu povjerili suzakonodavci Unije; naglašava da bi Nadzorno tijelo trebalo nastaviti u potpunosti obavljati te zadaće, no da ne smije širiti svoj mandat povrh njih te da mora ostati neovisno; naglašava da bi Nadzorno tijelo trebalo provjeriti je li potrebno izrađivati smjernice i donositi preporuke;

21.  naglašava da bi Nadzorno tijelo trebalo u potpunosti iskoristiti svoje ovlasti na području zaštite potrošača koje su mu dodijeljene na temelju postojećeg mandata; naglašava da bi na tom području Nadzorno tijelo trebalo svoj rad koordinirati s radom ostalih europskih nadzornih tijela preko zajedničkog odbora;

22.  poziva Nadzorno tijelo da posveti pozornost tomu da se ubuduće pravne obveze ne preuzimaju prije utvrđivanja financijskih obveza;

o
o   o

23.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.)
(2) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0130.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti