Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2122(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0087/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0087/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.43
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0152

Elfogadott szövegek
PDF 363kWORD 101k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2013. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)
P8_TA(2015)0152A8-0087/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2122(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a Hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0087/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Értékpapír-piaci Hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Értékpapír-piaci Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 247. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 247. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 331., 2010.12.15., 84. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2122(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a Hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0087/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Értékpapír-piaci Hatóság végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Értékpapír-piaci Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 247. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 247. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 331., 2010.12.15., 84. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2122(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0087/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (a hatóság) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 28 188 749 EUR volt, ami 39,01%-os növekedést jelent 2012-höz képest a hatóságra ruházott további feladatok miatt;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentésben”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett hat megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” vagy „fennálló” minősítést kaptak – megtették a kiigazító intézkedéseket, és mostanra kettő „végrehajtva”, három „folyamatban”, egy pedig „nem alkalmazandó” minősítéssel szerepel a számvevőszéki jelentésben; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő hét megjegyzéssel kapcsolatban kiigazító intézkedésekre került sor, és két megjegyzés esetében immár a „végrehajtva”, három estében a „folyamatban” és kettő esetében a „nem alkalmazandó” minősítés szerepel;

2.  a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

   személyzeti és költségvetési tervezését integrálta éves munkaprogramjába az egész szervezetre vonatkozó prioritások figyelembe vétele, valamint annak érdekében, hogy – ahol lehetséges – személyzetét különböző feladatokra helyezze át;
   munkaerő-felvételi eljárásait módosította, hogy több ellenőrzést vezessen be – úgy mint előzetes ellenőrzések, egyértelműbb formanyomtatványok és felülvizsgált mechanizmusok a jelöltek értékelésére –, és a Számvevőszék jelentése szerint a Számvevőszék e kérdéssel kapcsolatban tett ajánlásaira vonatkozó kiigazító intézkedéseket végrehajtották;
   az uniós polgároknak címzett, a munkájáról és tevékenységéről szóló információkat néhány csatornán – többek között honlapján és különböző kérdésekkel foglalkozó dokumentumok révén – közzéteszik és terjesztik;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 93,18%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 72,54%-os volt;

4.  tudomásul veszi, hogy annak érdekében, hogy a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos kiigazító intézkedéseket időben meghozzák, a hatóság számos módszert alkalmazott, mint a havi jelentéstétel az ügyvezető igazgató és negyedéves jelentéstétel a vezetőség részére; megjegyzi, hogy ez a korábbi évekhez képest magasabb költségvetés-végrehajtási arányhoz vezetett;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  tudomásul veszi, hogy a kötelezettségvállalások rövidebb időben megtörténtek, mivel a lekötött előirányzatok átfogó szintje nőt az előző évhez képest; aggodalommal állapítja meg, hogy a lekötött előirányzatok átviteli aránya a III. címnél továbbra is magas, 58%-os volt, ami 6%-os növekedést jelent;

6.  tudomásul veszi, hogy az átvitelek magas szintje elsősorban az informatikai szolgáltatásokra az év végén kötött – 2013-ban teljesített, de az év vége előtt ki nem fizetett – szerződésekből, valamint az informatikai beszerzések késéseiből és az informatikához kapcsolódó projektek többéves jellegéből adódott; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot arról, hogy milyen további lépéseket tett az átvitelek szintjének a lehető legalacsonyabb összegekre történő csökkentése érdekében;

Átcsoportosítások

7.  aggodalommal jegyzi meg, hogy az átcsoportosítások szintje nagyon magas, a költségvetés 18%-a, azaz 5 100 000 EUR; sajnálja, hogy ez a számadat növekedést mutat 2012-höz képest, ami folyamatos hiányosságokat jelez a költségvetési tervezésben; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e hiányosságok kezelésére tett lépéseiről;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

8.  a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy centralizálták a 15 000 EUR összeg feletti közbeszerzési eljárásokat időbeliségük, minőségellenőrzésük és megfelelőségük javítása érdekében; tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési terv helyzetéről az ügyvezető igazgatónak való havi jelentéstételt 2013-ban vezették be;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

9.  a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy tovább szigorította etikai iránymutatásait a személyzeten kívül esőkre vonatkozó összeférhetetlenségi politika kidolgozása révén, amely figyelembe veszi a decentralizált uniós ügynökségeken belüli összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatásokat, és a felügyelőbizottság és a vezetőség tagjaira vonatkozik;

10.  tudomásul veszi, hogy a hatóság összeférhetetlenségi politikája tartalmaz egy rendelkezést a felügyelőbizottság és a vezetőség tagjai érdekeltségi nyilatkozatainak közzétételéről; megjegyzi, hogy a felügyelőbizottsági és vezetőségi tagok önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata, valamint az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselők érdekeltségi nyilatkozata nem érhető el a nyilvánosság számára; felhívja a hatóságot, hogy sürgősen orvosolja ezt a hiányosságot, és tegye e dokumentumokat könnyen hozzáférhetővé a honlapján;

Belső ellenőrzés

11.  a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a 2012-ben végzett kockázatértékelés eredményeit és a hatóság 2013–2015-re szóló stratégiai ellenőrzési tervét követően 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) lefolytatta a belsőkontroll-standardok (ICS) végrehajtásának korlátozott mértékű felülvizsgálatát;

12.  megjegyzi, hogy az ICS-ek 2013-as felülvizsgálatában az IAS 14 ajánlást adott ki különböző területeken – melyek közül az egyik „nagyon fontos” minősítést kapott –, és arra a következtetésre jutott, hogy a 15 felülvizsgált ICS többségét teljes mértékben vagy nagymértékben végrehajtották; tudomásul veszi továbbá, hogy az IAS 2014 júniusában végzett nyomon követési látogatása után az ajánlások felét végrehajtották, beleértve a „nagyon fontos” minősítésűt is;

További megjegyzések

13.  sajnálja, hogy a késedelmes kifizetések a kapott áruk és az igénybe vett szolgáltatások utáni összes kifizetés 27%-át tették ki, melyek 3834 EUR összegű késedelmi kamat kifizetését, valamint átlagosan 32 napos késedelmes kifizetéseket eredményeztek; felhívja a hatóságot, hogy részletesen tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a probléma kezelése érdekében tett lépéseiről, és javítsa a kifizetési folyamatok időbeliségét;

14.  megállapítja, hogy a hatóság jelenlegi finanszírozási rendszere rugalmatlan, szükségtelen adminisztratív terhekhez vezet és veszélyeztetheti függetlenségét; sürgeti a hatóságot, hogy működjön együtt a Bizottsággal a jelenlegi finanszírozási struktúra felülvizsgálata céljából;

15.  tudomásul veszi, hogy a fogadó tagállammal folytatott megbeszélését követően a hatóság elkezdte visszaigényelni a héát az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek és a Tanács „héa-irányelvének”(1) megfelelően; megjegyzi, hogy 2013 végén a 2011 és 2013 közötti időszak alatt felszámított héának csak 39%-át igényelték még vissza; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a felszámított héa visszaigénylésére tett lépéseiről, valamint a becsült időkeretről, amely a teljes összeg visszaigényléséhez szükséges;

16.  emlékeztet arra, hogy a Parlament volt az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) – és ennek részeként 2011-ben az Európai Értékpapír-piaci Hatóság – létrehozására irányuló törekvések egyik fő mozgatója a pénzügyi válságot követően;

17.  tudomásul veszi a Bizottság európai felügyeleti hatóságokról és a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszeréről szóló legutóbbi jelentésében szereplő megjegyzését, mely szerint a nehéz körülmények ellenére az európai felügyeleti hatóságok rövid idő alatt jól működő szervezeteket építettek fel, amelyek általában jól végezték széles körű feladataikat, miközben a növekvő igények mellett csak korlátozott emberi erőforrások álltak rendelkezésükre;

18.  kiemeli, hogy az egységes piac egészére vonatkozó egységes felügyeleti rendszer előmozdításában a hatóság által betöltött szerep alapvető fontosságú az integráltabb, hatékonyabb és biztonságosabb uniós pénzügyi piacok biztosítása szempontjából, és hogy ily módon hozzájárul a gazdasági fellendüléshez, valamint a munkahelyteremtéshez és növekedéshez Európában, továbbá a pénzügyi szektor jövőbeli válságainak megelőzéséhez;

19.  elismeri, hogy a PFER még mindig a kezdeti szakaszban jár, és hangsúlyozza, hogy a már a hatóságra bízott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében tervezett jövőbeli feladatok megfelelő személyzetet és költségvetést igényelnek a magas színvonalú felügyelet lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy mindig körültekintően meg kell fontolni, hogy a további feladatokat további forrásokkal kell-e összekötni; hangsúlyozza azonban, hogy az eszközök terén bekövetkező esetleges növekedést lehetőség szerint helytálló ésszerűsítési törekvéseknek kell megelőzniük, illetve kiegészíteniük; kiemeli a hatóság koordináló szerepét, valamint azt, hogy megbízatása teljesítéséhez szorosan együtt kell működnie a nemzeti felügyeleti hatóságokkal;

20.  hangsúlyozza, hogy korlátozott forrásaira való tekintettel a hatóságnak a Parlament és a Tanács által rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia; hangsúlyozza, hogy ezeket a feladatokat a hatóságnak teljes mértékben végre kell hajtania, azonban nem szabad megbízatásának kiterjesztésére törekednie, és függetlennek kell maradnia; rámutat, hogy a hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy ki kell-e dolgozni iránymutatásokat és ajánlásokat;

21.  rámutat, hogy a fogyasztóvédelem területén a hatóságnak teljes mértékben ki kell használnia a meglévő megbízatása keretében ráruházott hatásköreit; hangsúlyozza, hogy ezen a területen a hatóságnak szorosabban együtt kell működnie a többi európai felügyeleti hatósággal a vegyes bizottság keretében;

22.  felhívja a hatóságot, hogy a jövőben ügyeljen rá, hogy a vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások elfogadása előtt ne tegyen jogi kötelezettségvállalásokat;

o
o   o

23.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i(2) állásfoglalására.

(1) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).
(2) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat