Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2104(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0090/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0090/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.44
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0153

Elfogadott szövegek
PDF 353kWORD 89k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
P8_TA(2015)0153A8-0090/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Képzési Alapítvány 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2104(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2013-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Képzési Alapítvány 2013-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az Alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 17. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0090/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Képzési Alapítvány igazgatója számára az alapítvány 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 260. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 260. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 354., 2008.12.31., 82. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Képzési Alapítvány 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2104(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2013-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Képzési Alapítvány 2013-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az Alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 17. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0090/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Képzési Alapítvány végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Képzési Alapítvány 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Képzési Alapítvány igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 260. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 260. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 354., 2008.12.31., 82. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Képzési Alapítvány 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2104(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Képzési Alapítvány 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0090/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Képzési Alapítvány ( az alapítvány) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 20 143 500 EUR volt, ami 2012-höz képest 0,01%-os növekedést jelent; mivel az alapítvány költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Képzési Alapítvány 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az alapítvány éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  üdvözli, hogy 2013-ban olyan megállapodás született a piemonti (Olaszország) regionális hatóságokkal az alapítvány székhelyéről, amely biztosítja az alapítvány tevékenységeinek folytatását a 2013–2015-ös időszakra; az alapítvány tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy megkezdődtek a tárgyalások a Piemont régió – ahol az alapítvány székhelye található – új kormányával az épületeire vonatkozó szolgáltatási szerződés 2015 utáni megújításáról;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,78%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 95,72%-os volt;

3.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy 2013 végén az alapítványnak 7 500 000 millió EUR volt a számláján egyetlen alacsony hitelminősítésű (F3, BBB) bankban; az alapítvány tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a magas év végi banki egyenleget a 2014-es támogatás első részletének előrehozott kifizetése, valamint az új GEMM és FRAME projektekre irányuló támogatások beérkezése eredményezte; tudomásul veszi, hogy az alapítvány részt kívánt venni egy, a banki szolgáltatásokra irányuló, a Bizottság által kezdeményezett közös közbeszerzési eljárásban; úgy véli, hogy amennyiben az eljárás meghiúsul, az alapítványnak lépéseket kell tennie vagyona biztonságának garantálása érdekében; felhívja az alapítványt annak értékelésére, hogy szükség van-e készpénz-gazdálkodási politikájának felülvizsgálatára, valamint arra, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak e közbeszerzési eljárás eredményeiről;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  a számvevőszéki jelentés alapján nyugtázza, hogy a 2013-as pénzügyi év vonatkozásában nem tettek észrevételeket a kötelezettségvállalásokat és az átviteleket illetően, és elismerését fejezi ki az alapítványnak a jó költségvetési tervezéséért;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy 2013 vonatkozásában az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók és egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán sem kerültek bele az alapítvány közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a Számvevőszék jelentésébe;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

6.  az alapítvány tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az alapítvány elfogadta és közzétette az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó iránymutatásait; tudomásul veszi, hogy az alapítvány közzé kívánja tenni az irányító testülete tagjainak, igazgatójának és vezető tisztviselőinek önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát a honlapján, és felhívja az alapítványt, hogy tájékoztassa a mentesítési hatóságot e vállalás eredményeiről, amint az megvalósításra került;

Belső ellenőrzés

7.  az alapítvány tájékoztatása alapján megállapítja, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) elvégezte a vezetőség által a szakértők és a küldetések kezelésére vonatkozóan létrehozott belsőkontroll-rendszer felépítésének és hatékony alkalmazásának ellenőrzését; megállapítja, hogy ennek során az ellenőrzés hatókörének megfelelően elsősorban azt vizsgálták, hogy a belsőkontroll-rendszer a terepmunka idején megvalósított formájában ésszerű bizonyosságot biztosított-e az alkalmazandó szabályoknak és előírásoknak való megfelelésről, valamint a szakértők és a küldetések kezelésének hatékonyságáról;

8.  tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés eredményei alapján az IAS úgy véli, hogy a belsőkontroll-rendszer ésszerű bizonyosságot nyújt, kivéve a választótestület hivatalos kinevezése, valamint az összeférhetetlenség hiányáról szóló nyilatkozatok és a titoktartási nyilatkozatok esetében;

9.  az alapítvány tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az alapítvány az ellenőrzést követően cselekvési tervet készített, amelyet benyújtott az IAS-nek; tudomásul veszi, hogy az IAS szerint a terv megfelelő alapul szolgálhat az IAS ellenőrzési ajánlásainak eredményes végrehajtásához és nyomon követéséhez;

10.  az alapítvány tájékoztatása alapján megállapítja, hogy 2014. szeptember 1-jén az IAS a kommunikációval foglalkozó 2011-es ellenőrzése nyomán megfogalmazott tizennégy ajánlásának mindegyikét hivatalosan lezárta;

Teljesítmény

11.  az alapítvány tájékoztatása alapján megállapítja, hogy kommunikációs politikájával összhangban kommunikációs tevékenységei elsősorban a nagyközönséget célozzák; megjegyzi, hogy az alapítvány honlapján a tájékoztatás első szintje az érdeklődő polgárokat célozza, és általános információkat, konkrét tevékenységeket és eredményeket foglal magában; nyugtázza, hogy az alapítvány egyéb kommunikációs csatornákat is használ, például a hagyományos és a közösségi médiát;

Egyéb megjegyzések

12.  elismeri, hogy az alapítvány folyamatosan hozzájárul a partnerországok humántőke-fejlesztésének előmozdításához; üdvözli továbbá az alapítvány 2010 és 2013 közötti időszakra vonatkozó középtávú terve keretében 2013 folyamán elért eredményeket, amelyek a négyéves terv sikeres végrehajtásáról tanúskodnak;

13.  megjegyzi, hogy 2013 volt a 2010 és 2013 közötti időszakra vonatkozó középtávú terv utolsó éve, és elismerésének ad hangot amiatt, hogy az alapítvány 99%-ban teljesítette a négy munkaprogramban meghatározott célokat;

14.  nagyra értékeli a bizonyítékokon alapuló európai szakoktatási és szakképzési reform a torinói folyamaton és más konkrét szakpolitikai elemzésen keresztüli kidolgozása terén elért eredményeket, amelyeket a partnerországok átvettek, és amelyek révén a jövőbeli fenntarthatóságot elősegítő nemzeti szakpolitikákat dolgoztak ki.

o
o   o

15.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat