Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2128(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0099/2015

Předložené texty :

A8-0099/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.45
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0154

Přijaté texty
PDF 495kWORD 91k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
P8_TA(2015)0154A8-0099/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2013 (2014/2128(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015– C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva(5), a zejména na článek 33 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2015),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 326.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 326.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2013 (2014/2128(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva(5), a zejména na článek 33 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2015),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2013;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 326.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 326.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2013 (2014/2128(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0099/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 činil 61 345 072 EUR; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury pochází z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých bezpečnostních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že ústředním úkolem agentury je plnit úkoly provozního řízení Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), Vízového informačního systému (VIS) a systému EURODAC;

1.  konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že ačkoliv zahájila agentura provoz v prosinci 2012, Komise poskytla agentuře finanční nezávislost teprve dne 22. května 2013, a auditované období za rozpočtový rok 2013 tedy trvá od 22. května do 31. prosince 2013; dále konstatuje, že rok 2013 byl prvním rokem, kdy Účetní dvůr prováděl audit finančních výkazů agentury;

Připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky

2.  se znepokojením konstatuje, že zpráva Účetního dvora zdůrazňuje problémy spojené s oceňováním systémů SIS II, VIS a EURODAC v účetní závěrce agentury; dále konstatuje, že přestože ocenění nebylo významně zkresleno, Účetní dvůr tyto problémy považoval za zásadní a upozornil na ně; připomíná, že provozní řízení těchto systémů je ústředním úkolem agentury a že tyto systémy byly převedeny z Komise na agenturu v květnu 2013 prostřednictvím nevýměnné transakce; dále konstatuje, že vzhledem k absenci spolehlivých a úplných informací ohledně celkových nákladů na vývoj těchto systémů byla hodnota těchto systémů zaznamenána v účetní závěrce agentury v čisté účetní hodnotě na základě účetních knih Komise a na konci roku byla aktualizována; je znepokojen tím, že tato hodnota se týká zejména hardwaru a standardních softwarových komponent a nezahrnuje náklady na vývoj softwaru;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že podle nařízení (EU) č. 1077/2011(1) byla Komise odpovědná za zřízení a počáteční provoz agentury do doby, než byla agentuře udělena finanční autonomie; se znepokojením konstatuje, že zpoždění při dokončování účetního systému agentury mělo dopad na plánování plateb a na přípravu její předběžné účetní závěrky;

4.  konstatuje, že Účetní dvůr nemohl provést podrobnější analýzu podle rozpočtových položek, vzhledem k tomu, že rozpočet plnila Komise;

5.  bere na vědomí informaci agentury uvedenou v její konečné účetní závěrce, že míry plnění rozpočtu činily 96 % v případě prostředků na závazky a 67 % v případě prostředků na platby;

6.  bere na vědomí, že podle nařízení (EU) č. 1077/2011 musí země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatřením souvisejícím se systémem EURODAC přispívat do rozpočtu agentury; dále konstatuje, že přestože země přidružené k Schengenu používaly v roce 2013 systémy spravované agenturou, jednání Komise dosud probíhala; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o aktuálním stavu jednání;

Závazky a přenosy

7.  poznamenává, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 98,95 % a že míra vyplácení prostředků na platby činila 28,94 %;

8.  konstatuje, že vysoká míra prostředků na závazky přenesených do roku 2014 se týká především prostředků hlavy II a hlavy III a souvisí se skutečností, že má agentura řadu víceletých smluv spojených s jejími hlavními činnostmi;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

9.  konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 se v souvislosti s kontrolovanými operacemi či dalšími zjištěními neobjevily žádné připomínky týkající se zadávacích řízení agentury;

Prevence a řešení případů střetu zájmů

10.  vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně toho, že agentura nezodpověděla dotazník orgánu příslušného k udělení absolutoria, který obsahoval otázky o střetech zájmů; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o politikách zavedených v souvislosti s předcházením střetům zájmů a jejich řízením; naléhavě vyzývá agenturu, aby do konce prosince 2015 zveřejnila životopisy a prohlášení o zájmech svého výkonného ředitele, členů správní rady a národních odborníků, kteří jsou členy poradních výborů;

Vnitřní kontroly

11.  bere na vědomí, že projekt na provádění standardů vnitřní kontroly agentury probíhal na konci roku 2013 a že správní rada standardy vnitřní kontroly schválila v červnu 2014;

12.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora nemá agentura pojištěna dlouhodobá hmotná aktiva s výjimkou pojištění proti požáru kryjícího vícenásobné riziko pro prostory v Tallinnu; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledcích opatření podniknutých k nápravě této situace;

Interní audit

13.  bere na vědomí, že interní auditor agentury začal fungovat v říjnu 2013;

14.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise provedl předběžné posouzení rizik hlavních správních postupů agentury s cílem připravit budoucí plány vnitřního auditu; zdůrazňuje, že útvar vnitřního auditu zjistil řadu potenciálně vysoce rizikových oblastí, které byly začleněny do auditních činností na rok 2014, včetně kontinuity činnosti, veřejných zakázek, řízení, správy budov aj.; bere na vědomí skutečnost, že agentura začala provádět opatření zaměřená na omezení zjištěných rizik;

Výsledky

15.  bere na vědomí skutečnost, že sídlo agentury je umístěno v Tallinnu (46 obsazených pracovních míst), zatímco její provozní činnosti jsou prováděny ve Štrasburku (79 obsazených pracovních míst) a prostory pro zajištění zachování provozu agentury se nacházejí v rakouském Sankt Johann im Pongau; bere na vědomí názor Účetního dvora, podle nějž by se zvýšila účinnost řízení a snížily se správní náklady, pokud by byli všichni zaměstnanci na jednom místě; vyzývá proto Komisi, aby do hodnotící zprávy, kterou má vypracovat v souladu s článkem 31 nařízení o zřízení této agentury, zahrnula i výhody a nevýhody tří různých sídel, a to především očekávané rozpočtové úspory, úvahy o praktickém uspořádání a náklady související s možnou centralizací činností agentury;

16.  bere na vědomí, že v době auditu Účetního dvora probíhala jednání mezi agenturou a hostitelským členským státem (Estonskem) s cílem dosáhnout dohody o sídle, jež by vyjasnila podmínky, za nichž bude agentura a její zaměstnanci fungovat; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o aktuálním stavu jednání do konce prosince 2015 a aby co nejrychleji uzavřela dohodu o sídle;

o
o   o

17.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2015(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Viz článek 32.
(2) Texty přijaté k tomuto datu, P8_TA(2015)0130.

Právní upozornění - Ochrana soukromí