Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2128(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0099/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0099/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.45
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0154

Elfogadott szövegek
PDF 359kWORD 95k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)
P8_TA(2015)0154A8-0099/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2128(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6) ,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0099/2015),

1.  mentesítést ad a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 326. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 326. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 286., 2011.11.1., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2128(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0099/2015),

1.  megállapítja, hogy a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 326. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 326. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 286., 2011.11.1., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2128(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0099/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 61 345 072 euró volt; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentésben”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel az ügynökség fő hivatása a második generációs Schengeni Információs Rendszer (SIS II) és a vízuminformációs rendszer (VIS), valamint az EURODAC operatív irányításával kapcsolatos feladatok ellátása;

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy bár az ügynökség 2012. decemberében kezdte meg működését, pénzügyi önállóságot csak 2013. május 22-én kapott a Bizottságtól , és ígya 2013-as pénzügyi évben auditált időszak 2013. május 22-től 2013. december 31-ig tart; nyugtázza továbbá, hogy 2013 volt az első év, amelyben a Számvevőszék eljárt az ügynökség pénzügyi kimutatásainak ellenőrzése ügyében;

Megjegyzések a beszámoló megbízhatóságáról

2.  aggodalommal állapítja meg, hogy a számvevőszéki jelentés a SIS II, a VIS és az EURODAC rendszereknek az ügynökség beszámolójában szereplő értékelésével kapcsolatos ügyeket hangsúlyoz ki; megjegyzi továbbá, hogy noha az értékelés nem tartalmaz lényeges hibát, a Számvevőszék az adott kérdéseket lényegesnek vélte és felhívta rájuk a figyelmet; tudomásul veszi, hogy e rendszerek operatív irányítása az ügynökség fő feladata, és hogy a rendszereket az ügynökség 2013 májusában, nem visszterhes tranzakció révén vette át a Bizottságtól; tudomásul veszi továbbá, hogy a rendszerek teljes fejlesztési költségéről szóló megbízható és teljes körű információk hiányában ezeket az ügynökség a Bizottság nyilvántartásában szereplő könyv szerinti nettó értékükön tüntette fel, és év végén aktualizálta; aggodalmának ad hangot, hogy ezek az értékek túlnyomórészt hardverre és készen kapható szoftverkomponensekre vonatkoznak, és nem tartalmaznak szoftverfejlesztési költségeket;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  tudomásul veszi, hogy az 1077/2011/EU rendelet(1) szerint a Bizottság volt felelős az ügynökség létrehozásáért és kezdeti működéséért, mindaddig, amíg a pénzügyi szempontból önálló működés kezdetét vette; aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség számviteli rendszerének késedelmes kiépítése kihatott a kifizetések tervezésére és az előzetes beszámoló elkészítésére is;

4.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék nem végezhetett részletesebb, költségvetési címenkénti elemzést, minthogy a költségvetést a Bizottság hajtotta végre;

5.  tudomásul veszi az ügynökség végleges éves beszámolójából, hogy a költségvetés végrehajtási aránya 96%-os volt a kötelezettségvállalási előirányzatokra, illetve 67%-os volt kifizetési előirányzatokra vonatkozóan;

6.  tudomásul veszi, hogy az 1077/2011/EU rendelet szerint a schengeni vívmányok és az EURODAC-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országoknak hozzájárulást kell fizetniük az ügynökség költségvetéséhez; megjegyzi továbbá, hogy bár a schengeni szerződéshez társult országok 2013-ban használták az ügynökség által kezelt rendszereket, a Bizottság tárgyalásai még folyamatban voltak; felkéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a tárgyalások állásáról;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

7.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98,95%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 28,94%-os volt;

8.  tudomásul veszi, hogy a 2014-re átvitt lekötött előirányzatok nagy aránya elsősorban a II. és III. cím alatti előirányzatoknak tulajdonítható, és annak, hogy az ügynökség számos többéves szerződést írt alá fő tevékenységeivel kapcsolatosan;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

9.  megállapítja, hogy 2013 vonatkozásában az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók és egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán sem kerültek bele az ügynökség közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a számvevőszéki jelentésbe;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése

10.  mélységes aggodalmának ad hangot, hogy az ügynökség nem tudott a mentesítésért felelős hatóság összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdéseire válaszolni; felszólítja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése terén életbe léptetett szakpolitikákról; sürgeti az ügynökséget, hogy 2015 december végéig hozza nyilvánosságra ügyvezető igazgatójának, igazgatótanácsa tagjainak, illetve a tanácsadó testületben ülő nemzeti szakértőinek életrajzait, illetve érdekeltségi nyilatkozatait;

Belső kontrollrendszerek

11.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség belsőkontroll-standardjának végrehajtási projektje 2013 végén folyamatban volt, és hogy e standardokat 2014 júniusában az igazgatótanács jóváhagyta;

12.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy az ügynökségnek nincs a tárgyi állóeszközöket fedező biztosítása, csak a tallinni helyszínre vonatkozóan rendelkezik egy, több kockázatot lefedő tűzkár-biztosítással; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e téren tett lépések eredményéről;

Belső ellenőrzés

13.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség belső ellenőrzési részlege 2013. októberben kezdett működni;

14.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) elvégezte az ügynökség fő adminisztratív folyamatainak előzetes kockázatfelmérését az ezutáni belső ellenőrzési tervek előkészítése érdekében; rámutat, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat több magas kockázattal rendelkező területet azonosított be, amelyekre a 2014-es ellenőrzés kiterjedt, köztük az üzleti folytonosságot, a beszerzéseket, az irányítást, a berendezésekkel való gazdálkodást és egyebeket; tudomásul veszi, hogy az ügynökség elindította a megnevezett kockázatok csökkentését célzó intézkedések végrehajtását;

Teljesítmény

15.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség székhelye Tallinnban van (46 betöltött álláshellyel), míg operatív tevékenységei Strasbourgban zajlanak (79 betöltött álláshellyel), az üzletmenet-folytonossági helyszíne pedig az ausztriai Sankt Johann im Pongau; tudomásul veszi a Számvevőszék véleményét, hogy valószínűleg növelhető lenne az irányítás eredményessége és csökkennének az igazgatási költségek, ha minden munkatárs egyetlen, központi munkahelyen dolgozna; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az ügynökséget léterhozó rendelet 31. cikke értelmében elkészítendő értékelő jelentésben nyilatkozzon a három különböző székhellyel rendelkezés előnyeiről és hátrányairól, különösen a várható költségvetési megtakarításokról, a gyakorlati megoldásokról és a költségekről az ügynökség tevékenységeinek esetleges központosítása tekintetében;

16.  tudomásul veszi, hogy a számvevőszéki jelentés elkészültekor az ügynökség és a fogadó tagállam (Észtország) között még folyamatban voltak a megbeszélések, amelyek célja az ügynökség és személyzete munkafeltételeinek tisztázása székhely-magállapodás formájában; felkéri az ügynökséget, hogy 2015. december végéig tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a tárgyalások előmeneteléről, és a lehető leghamarabb kösse meg a székhely-megállapodást;

o
o   o

17.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(2).

(1) Lásd a 32. cikket.
(2) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat