Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2100(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0076/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0076/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.46
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0155

Usvojeni tekstovi
PDF 415kWORD 90k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
P8_TA(2015)0155A8-0076/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2013. (2014/2100(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu(5), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0076/2015),

1.  daje razrješnicu direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 340.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 340.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 216, 20.8.1994., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2013. (2014/2100(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu(5), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0076/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2013.

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 340.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 340.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 216, 20.8.1994., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2013. (2014/2100(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0076/2015),

A.  budući da je prema financijskim izvještajima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu („Agencija”) za financijsku godinu 2013. njezin konačni proračun iznosio 17 682 338 EUR, što je povećanje od 4,50 % u odnosu na 2012. godinu;

B.  budući da je doprinos Unije proračunu Agencije za financijsku godinu 2013. iznosio 15 614 775 EUR, što je smanjenje od 3,77 % u odnosu na 2012. godinu;

C.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2013. („izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

D.  budući da je zadaća Agencije prikupljati i širiti informacije o nacionalnim prioritetima i prioritetima Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu, pružiti potporu nacionalnim organizacijama i organizacijama Unije koje sudjeluju u donošenju i provedbi relevantnih politika te pružiti informacije o preventivnim mjerama;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da su poduzete korektivne mjere u vezi s dvjema primjedbama koje su iznesene u izvješću Revizorskog suda za 2011. i koje u izvješću Revizorskog suda za 2012. nose oznake „U tijeku” ili „Predstoji” te su obje primjedbe u aktualnom izvješću Revizorskog suda označene oznakom „Dovršeno”; nadalje primjećuje da je u pogledu dviju primjedbi iz izvješća Revizorskog suda za 2012. poduzeta jedna korektivna mjera te je povezana primjedba sada označena oznakom „Dovršeno”, a druga oznakom „U tijeku”;

2.  na temelju navoda Agencije potvrđuje sljedeće:

   sporazum s Kraljevinom Španjolskom o sjedištu Agencije uspješno je zaključen u rujnu 2013.;
   informacije o utjecaju njezinih aktivnosti na građane Unije dostupne su na internetskim stranicama Agencije u obliku objavljenih općih ocjena Agencije, godišnjih izvješća, godišnjih izvješća direktorice o radu kao i analiza i ocjena izvješća o radu koje provodi Upravni odbor;
   znatna poboljšanja su ostvarena osobito u provedbi godišnjeg programa rada, planiranju proračuna za 2013. koji se temelji na aktivnostima i pitanjima u vezi sa zapošljavanjem i plaćama;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  prima na znanje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,94 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 70,19 %;

Obveze i prijenosi

4.  sa zabrinutošću prima na znanje da je razina odobrenih sredstava za obveze prenesenih u 2014. za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila visokih 601 426 EUR (30 %) i 3 693 549 EUR (46 %) za glavu III. (operativni rashodi);

5.  prima na znanje da je visoka razina prijenosa za glavu II. posljedica planirane nabave robe i usluga na kraju godine u vezi s preseljenjem Agencije u novi prostor, kao i obnavljanja godišnjih ugovora za potrebe IT-a; nadalje prima na znanje da je visoka razina planiranih prijenosa za glavu III. uglavnom posljedica višegodišnje prirode velikih projekata pokrenutih tijekom 2013.;

Prijenosi

6.  primjećuje da su prema godišnjem izvješću o radu kao i prema nalazima revizije Suda razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2013. ostale u granicama financijskih pravila;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

7.  primjećuje da za 2013. ni uzorkovane transakcije ni drugi nalazi revizije nisu rezultirali primjedbama o postupcima javne nabave Agencije u izvješću Suda;

8.  primjećuje da izvješće Suda ne sadrži primjedbe o postupcima zapošljavanja Agencije;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

9.  na temelju navoda Agencije potvrđuje da je Upravni odbor Agencije u studenom 2014. donio politiku za sprečavanje sukoba interesa; primjećuje, nadalje, da su u okviru te politike obuhvaćene odredbe o objavi životopisa i izjava o interesima direktora i članova višeg rukovodstva; primjećuje da je većina tih dokumenata javno dostupna; poziva Agenciju da do kraja rujna 2015. dostavi podatke o svim slučajevima sukoba interesa; sa zabrinutošću primjećuje da se obveza objave životopisa i izjava o interesima ne odnosi na stručnjake; poziva Agenciju da tu obvezu proširi i na stručnjake:

10.  traži od Agencije da donese opsežne politike za upravljanje situacijama sukoba interesa kao što je odustajanje javnog dužnosnika od njegovih interesa, njegovog isključivanja iz procesa odlučivanja, ograničavanja pristupa određenim informacijama od strane relevantnog javnog dužnosnika, reorganizacija njegovih dužnosti ili davanje ostavke javnog dužnosnika s njegove dužnosti;

11.  primjećuje da su postojeći postupci u pogledu sprečavanja sukoba interesa osoblja Agencije u postupku revizije i da će biti dovršeni 2015. godine; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima te revizije čim ona bude dovršena;

Unutarnje kontrole

12.  prima na znanje da je tijekom 2013. godine 100 % proračuna Agencije bilo obuhvaćeno ex ante provjerama;

Unutarnja revizija

13.  na temelju navoda Agencije potvrđuje da je 2012. Služba Komisije za unutarnju reviziju provela temeljitu procjenu rizika i podnijela konačni strateški plan revizije za razdoblje 2013. – 2015., koji su prihvatili direktorica Agencije i njezin Upravni odbor;

14.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju također provela reviziju o izvješćivanju i sastavnim dijelovima davanja jamstva, čiji je rezultat jedna preporuka ocijenjena kao „Vrlo važna” i sedam ocijenjenih kao „Važnih”; prima na znanje da je Agencija podnijela akcijski plan za ublažavanje utvrđenih problema, koji je Služba Komisije za unutarnju reviziju odobrila;

15.  prima na znanje da je 2013. Služba Komisije za vanjsku reviziju provjerila stanje u vezi sa svojim ranijim preporukama i zaključila da nijedna ključna preporuka nije ostala neriješena, da je jedna preporuka označena kao „Vrlo važna” zaključena i da je provedba druge „Vrlo važne” preporuke u tijeku;

Ostale primjedbe

16.  prima na znanje da je 2013. bila posljednja godina u okviru strategije Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za razdoblje 2009. – 2013.; pozdravlja postignuća Agencije u tom razdoblju, a posebno promicanje interaktivnih mrežnih alata za mala i srednja poduzeća u području sigurnosti na radnom mjestu i skrbi o zdravlju; prima na znanje usvajanje novog višegodišnjeg strateškog programa Agencije za razdoblje 2014. – 2020.;

17.  pozdravlja činjenicu da se nakon sklapanja sporazuma o sjedištu sa španjolskim vlastima 1. siječnja 2014. Agencija konačno uselila u svoje nove prostorije i konstatira da su se troškovi najma bitno smanjili.

o
o   o

18.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0130.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti