Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2100(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0076/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0076/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.46
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0155

Elfogadott szövegek
PDF 359kWORD 94k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2013. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
P8_TA(2015)0155A8-0076/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2100(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0076/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 340. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 340. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 216., 1994.8.20., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2100(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0076/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 340. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 340. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 216., 1994.8.20., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2100(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0076/2015),

A.  mivel – pénzügyi kimutatásai szerint – az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 17 682 338 EUR volt, ami 2012-höz képest 4,50%-os növekedést jelent;

B.  mivel az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 15 614 775 eurót tett ki, ami a 2012-es évhez képest 3,77%-os csökkenést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

D.  mivel az ügynökség feladata, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén információkat gyűjtsön és terjesszen a tagállami és uniós prioritásokról, támogassa a szakpolitikák kialakításában és végrehajtásában részt vevő tagállami és uniós szervezeteket, és tájékoztatást nyújtson a megelőző intézkedésekről;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett két megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” vagy „végrehajtandó” megjegyzéssel szerepelnek – megtették a szükséges intézkedéseket, és a számvevőszéki jelentésben ezek a megjegyzések már „végrehajtva” minősítéssel szerepelnek; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő két megjegyzés közül az egyikkel kapcsolatban már intézkedtek, és az immár „végrehajtva” jelzővel szerepel, a másik pedig „folyamatban” van;

2.  az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

   2013 szeptemberében sikeresen megkötötték az ügynökség székhelyéről szóló megállapodást a Spanyol Királysággal;
   az ügynökség tevékenységeinek az uniós polgárokra gyakorolt hatásáról szóló tájékoztatás az ügynökség általános értékelésének, az éves jelentésnek, az igazgató éves tevékenységi jelentésének, valamint a tevékenységi jelentés igazgatótanács által végzett elemzésének és értékelésének az ügynökség honlapján történő közzététele révén valósul meg;
   különösen jelentős előrehaladást értek el az éves munkaprogram végrehajtása, a tevékenységalapú költségvetés-tervezés 2013-as bemutatása és a munkaerő-felvétellel és fizetésekkel kapcsolatos kérdések terén;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 98,94%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 70,19%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  aggasztónak tartja a lekötött előirányzatok 2014-re való átvitelének magas szintjét, amely elérte a 601 426 eurót (30%) a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében, valamint a 3 693 549 eurót (46%) a III. cím (Operatív kiadások) esetében;

5.  megjegyzi, hogy a II. cím alatti átvitelek magas szintjének oka az ügynökség új székhelyre történő költözéséhez kapcsolódó év végi, tervezett áru- és szolgáltatásbeszerzések, valamint az éves informatikai szerződések megújítása volt; megjegyzi továbbá, hogy a III. cím alatti tervezett átvitelek magas szintjét elsősorban a 2013-ban indított nagyszabású projektek többéves jellege idézte elő;

Átcsoportosítások

6.  nyugtázza, hogy az éves tevékenységi jelentés és a Számvevőszék ellenőrzéseinek megállapításai szerint is a 2013. évi átcsoportosítások szintje és jellege a költségvetési szabályok keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

7.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék éves ellenőrzési jelentésében 2013-ra sem a mintavételszerűen kiválasztott ügyletek, sem más könyvvizsgálói megállapítás nyomán nem szerepel semmilyen megjegyzés az ügynökség közbeszerzési eljárásairól;

8.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék jelentésében nem tett észrevételeket az ügynökség munkaerő-felvételi eljárásaival kapcsolatban;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

9.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2014 novemberében az irányító testület elfogadta az ügynökség összeférhetetlenségről szóló politikáját; megjegyzi továbbá, hogy a politika rendelkezéseket tartalmaz az igazgató és a felső vezetők önéletrajzainak és összeférhetetlenségi nyilatkozatainak közzétételéről; megállapítja, hogy e dokumentumok nagy részét nyilvánosan közzé tették; sürgeti az ügynökséget, hogy 2015. szeptember végéig készítsen beszámolót az összes olyan esetről, ahol összeférhetetlenség állt fenn; aggodalommal jegyzi meg, hogy az önéletrajzok és az összeférhetetlenségi nyilatkozatok nyilvánosságra hozásának kötelezettsége nem vonatkozik a szakértőkre; felhívja az ügynökséget, hogy ezt a kötelezettséget a szakértőkre is terjessze ki;

10.  kéri az ügynökséget, hogy dolgozzon ki átfogó politikákat az olyan helyzetek kezelésére, ahol összeférhetetlenség áll fenn, mint például: a köztisztviselő érdekeltségeinek felszámolása, a köztisztviselő kizárása valamely érintett döntéshozatali folyamatban való részvételből, az érintett köztisztviselő meghatározott információkhoz való hozzáférésének korlátozása, a köztisztviselő feladatkörének átalakítása, vagy a köztisztviselő lemondása hivataláról;

11.  megjegyzi, hogy folyamatban van a munkatársak összeférhetetlenségének megelőzését szolgáló jelenlegi eljárások felülvizsgálata, amely 2015-ben ér véget; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a felülvizsgálat eredményeiről, amint az befejeződik;

Belső kontrollrendszerek

12.  megjegyzi, hogy 2013-ban az ügynökség költségvetésének 100%-án hajtottak végre előzetes ellenőrzéseket;

Belső ellenőrzés

13.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2012-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) alapos kockázatelemzést végzett és benyújtotta 2013–2015-ös időszakra vonatkozó végleges stratégiai ellenőrzési tervét, amelyet az ügynökség igazgatója és vezetősége támogatott;

14.  megjegyzi, hogy IAS szintén ellenőrzést végzett a „Beszámolás/A megbízhatóság építőkövei” témakörben, amelynek nyomán egy „nagyon fontos” és hét „fontos” minősítésű ajánlást fogalmazott meg; megjegyzi, hogy az ügynökség cselekvési tervet nyújtott be a feltárt hiányosságok enyhítésére, amelyet az IAS elfogadott;

15.  megjegyzi, hogy az IAS 2013-ban nyomon követte korábbi ajánlásait és megállapította, hogy egyetlen kritikus ajánlás sem maradt lezáratlanul, egy „nagyon fontos” ajánlást lezártak, továbbá a második „nagyon fontos” minősítésű ajánlás végrehajtása folyamatban volt;

További megjegyzések

16.  megjegyzi, hogy 2013 volt az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2009–2013 közötti időszakra vonatkozó stratégiájának utolsó éve; elismeri az ügynökség által ezen időszak alatt elért eredményeket, különösen a kkv-k számára biztosított interaktív online eszközök előmozdítását a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén; tudomásul veszi az ügynökség 2014–2020 közötti időszakra szóló új, többéves stratégiai programjának elfogadását;

17.  üdvözli, hogy az ügynökség 2014. január 1-jén végre átköltözött új épületébe, és rámutat a bérleti költségek jelentős csökkenésére a székhely-megállapodásnak a spanyol hatóságokkal való megkötését követően;

o
o   o

18.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat