Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2103(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0091/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0091/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.49
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0158

Elfogadott szövegek
PDF 357kWORD 95k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)
P8_TA(2015)0158A8-0091/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Eurojust 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2103(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az Eurojust számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(5) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6) ,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0091/2015),

1.  mentesítést ad az Eurojust adminisztratív igazgatója számára az Eurojust 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező állásfoglalást az Eurojust adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 282. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 282. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 63., 2002.3.6., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2103(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az Eurojust számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(5) és különösen ennek 36. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6) ,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0091/2015),

1.  megállapítja, hogy az Eurojust végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Eurojust adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 282. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 282. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 63., 2002.3.6., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Eurojust 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2103(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Eurojust 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8–0091/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint a hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése 33 828 256 euró volt,

B.  mivel az Unió hozzájárulása az Eurojust költségvetéséhez 2013-ban 32 358 660 eurót tett ki, ami a 2012-es évhez képest 1,85%-os csökkenést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentése („számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

D.  mivel az Eurojust létrehozásának célja a súlyos szervezett bűnözés elleni küzdelem fokozása, valamint a határon átnyúló nyomozások és büntetőeljárások koordinációjának javítása volt a tagállamok, illetve a tagállamok és harmadik országok között,

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett két megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” vagy „végrehajtandó” megjegyzéssel szerepelnek – kiigazító intézkedéseket tettek, és az egyik megjegyzés a 2013-as számvevőszéki jelentésben „végrehajtva” minősítéssel, a másik „folyamatban” megjegyzéssel szerepel; tudomásul veszi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében tett két megjegyzés alapján javító intézkedésekre is sor került, így jelenleg ezek közül egyik „végrehajtva”, a másik „nem alkalmazandó”, minősítéssel szerepel;

2.  az Eurojust tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy számos intézkedést hozott a kötelezettségvállalási előirányzatok automatikus átvitelének csökkentésére, beleértve egy új előrejelző jelentés bevezetését, és a költségvetés végrehajtásában részt vevő valamennyi érintett fél kötelező képzését a kiadások életciklusa tekintetében;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja a Számvevőszék jelentéséből, hogy a különböző címek alatt lekötött előirányzatok az összes előirányzat 98 és 99%-a között mozogtak, ami azt mutatja, hogy a jogi kötelezettségvállalások időben megtörténtek;

4.  tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételeit a költségvetés-tervezés és -végrehajtás javításának szükségességéről; megállapítja ugyanakkor, hogy az Eurojust támogatásával működő közös nyomozócsoportok költségtérítési kérelmeinek ütemezését az esetek többségében közvetlenül befolyásolja a nyomozati eljárás jellege, amely nem mindig tervezhető előre, és amely sok esetben az adott év végéig eltart;

5.  ugyanakkor e tekintetben tudomásul veszi a Számvevőszék által megnevezett indoklásokat és az Eurojust által e téren tett erőfeszítéseket is, minthogy ez utóbbi már lépéseket tett a Számvevőszék kéréseinek teljesítésére, és a 2014-es pénzügyi évben 26,4%-kal csökkentette a költségvetési sorok számát;

6.  általánosságban úgy véli, hogy az Eurojustnak nagyobb figyelmet kellene fordítania a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére az évenkéntiség költségvetési elve tekintetében, különös tekintettel arra, hogy hatáskörének ellátásához mennyire gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használja fel az előirányzatokat;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

7.  aggodalmának ad hangot a III. cím (operatív kiadások) alatti átvitt lekötött előirányzatok (2 341 825 EUR, vagy 32%) magas szintje miatt; elismeri, hogy az átvitel magas szintjének oka elsősorban az, hogy év végén a belső szoftver kezelését egy új szolgáltató vette át;

Átcsoportosítások

8.  súlyos aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 2013-ban az Eurojust 49 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, amelyek 101 költségvetési sort érintettek, mivel ez súlyos hiányosságokat jelez a költségvetés tervezése és végrehajtása terén, továbbá nem megfelelő irányítást; ösztönzi az Eurojustot, hogy teljesítse arra vonatkozó célkitűzését, hogy csökkenti a költségvetési sorok számát, valamint hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e téren elért előrelépésről;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

9.  az Eurojust tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ajánlásai alapján megváltoztatta munkaerő-felvételi eljárásait; megjegyzi, hogy az eljárások immár biztosítják, hogy a tesztek és interjúk kérdéseit még azelőtt összeállítják, hogy a felvételi bizottság megvizsgálná a jelentkezők anyagait, és az írásbeli teszt és az interjúk közti súlyozást még a jelöltek szűrése előtt meghatározzák;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

10.  tudomásul veszi az Eurojust arra irányuló határozott szándékát, hogy az a decentralizált uniós ügynökségeken belüli összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatások alapján felülvizsgálja az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére irányuló rendelkezéseit;

11.  sajnálja azonban, hogy a felülvizsgálat folyamatát nem fejezték be, és kétségeinek ad hangot az Eurojust elkötelezettségét illetően aziránt, hogy szigorú politikát léptessen életbe az érdekellentétek kezelése és megelőzése terén; úgy véli, hogy az érdekellentéttel szembeni politikák elfogadása híján semmilyen konkrét eredmény nem várható ezen a téren;

12.  felszólítja az Eurojustot, hogy sürgősen fogadja el az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére irányuló, felülvizsgált intézkedéseit, tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot, valamint 2015. október végéig tegye közzé a konkrét eredményeket;

13.  az Eurojust tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az Eurojust igazgatótanácsa tagjainak és adminisztratív igazgatójának önéletrajzai nyilvánosan elérhetőek az Eurojust honlapján; megjegyzi, hogy az összeférhetetlenségi nyilatkozatok mintájának az Eurojust igazgatótanácsa általi jóváhagyása jelenleg függőben van és felszólít a minták 2015. július végéig történő elfogadására; kéri az Eurojustot, hogy mihamarabb értesítse a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról; sürgeti az Eurojustot, hogy 2015. október végéig tegye közzé a személyzete és szakértői által kitöltött érdekeltségi nyilatkozatokat;

14.  sajnálattal állapítja meg, hogy az Eurojust nem tett megfelelő lépéseket az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság biztosítása érdekében;

Belső ellenőrzés

15.  megjegyzi, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzést végzett az Eurojustnál annak ismételt biztosítása érdekében, hogy az Eurojust kontrollmechanizmusai megfelelőek legyenek a lényeges kockázat kezelése szempontjából;

16.  aggasztja, hogy a kockázatértékelés során a Belső Ellenőrzési Szolgálat magas eredendő kockázatú folyamatokat tárt fel, amelyeket az ellenőrzési terv keretében nem lehetett ellenőrizni, mivel a vizsgált kontrollmechanizmusok nem, vagy csak elégtelen szinten álltak rendelkezésre; megjegyzi, hogy az Eurojust vezetősége cselekvési tervet nyújtott be a hiányosságok pótlására, amely megfelelőnek bizonyult, és a következő részletes kockázatfelmérés során a Belső Ellenőrzési Szolgálat nyomon fogja követni;

17.  megállapítja, hogy 2013-ban a Belső Ellenőrzési Szolgálat nyomon követési, dokumentumalapú felülvizsgálatot is végzett korábbi ajánlásainak végrehajtásáról; megjegyzi, hogy a két „nagyon fontos” besorolású ajánlás közül az egyik végrehajtása késlekedett az eredeti tervhez képest, míg a másodikat lezártnak tekintették, és hogy hogy az év végén nem maradt lezáratlan kritikus ajánlás;

További megjegyzések

18.  rámutat hogy a Számvevőszék által 2011-ben feltárt egy problémát, amely az adminisztratív igazgató és az Eurojust testülete hatásköreinek átfedésére vonatkozik;, valamint rámutat arra, hogy az átfedés elkerülése érdekében a testület nem hozott korrekciós intézkedéseket a szerep- és felelősségmegosztás meghatározásának újragondolására vonatkozóan; továbbá felszólítja az Eurojustot, hogy sürgősen tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ügy megoldásáról;

o
o   o

19.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat