Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2118(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0080/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0080/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.50
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0159

Elfogadott szövegek
PDF 355kWORD 94k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
P8_TA(2015)0159A8-0080/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2118(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Europol válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(5), és különösen annak 43. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0080/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Rendőrségi Hivatal igazgatója számára az Europol 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Rendőrségi Hivatal igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 290. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 290. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 121., 2009.5.15., 37. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2118(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Europol válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(5), és különösen annak 43. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0080/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Rendőrségi Hivatal végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Rendőrségi Hivatal igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 290. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 290. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 121., 2009.5.15., 37. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2118(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0080/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Rendőrségi Hivatal („a hivatal”) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 82 520 500 EUR volt, ami 2012-höz képest 1,94%-os növekedést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolóiról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett hét megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” vagy „végrehajtandó” megjegyzéssel szerepelnek – kiigazító intézkedéseket tettek, és a számvevőszéki jelentésben négy megjegyzés „végrehajtva”, egy „részben végrehajtva” és „részben folyamatban”, kettő pedig „nem aktuális” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő hat megjegyzéssel kapcsolatban kiigazító intézkedésekre került sor, és öt esetében immár „végrehajtva”, egy esetében pedig „nem aktuális” minősítés szerepel;

2.  a hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

   a) a számvevőszéki jelentés a számviteli rendszer érvényesítését lezártnak tekinti; aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék továbbra is folyamatban levőnek találja az engedélyezett kivételekre vonatkozó korrekciós intézkedéseket, és felszólítja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a korrekciós intézkedések végrehajtásának eredményéről;
   b) az egyes feldogozott minősített dokumentumok közzétételére vonatkozó, a mentesítésért felelős hatóság által tett ajánlás folyamatban van, mivel a hivatal kikérte biztonsági bizottsága véleményét, illetve konzultál a minősített háttéradatok közlőivel arról, hogy hogyan tegyék közzé az információkat; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért eredményekről, valamint a tervezett időkeretekről;
   c) a hivatal főként honlapján tesz közzé nyilvános információkat, ahol az uniós polgárok az operatív tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatást nyújtó automatikus levelezési szolgáltatásra iratkozhatnak fel;

Megjegyzések a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

3.  aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2013. évi közbeszerzési eljárások hatékonyságát befolyásolta az, hogy egyes döntések nem kellően konkrét kiválasztási kritériumokon vagy reális árajánlatokon alapultak, továbbá nem voltak összhangban az előírt szakmai követelményekkel, bár az évek során a hivatal javított közbeszerzési eljárásainak előkészítésén, végrehajtásán és dokumentálásán; a hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Számvevőszék észrevételei nyomán a hivatal 2014-ben teljes szervezetét átfogó, teljes körű felülvizsgálatot indított a közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan azzal a céllal, hogy kiigazítsa a jelenlegi belső szervezeti mechanizmusokat és a mögöttes eljárásokat; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a felülvizsgálat kimeneteléről és a közbeszerzési eljárások javítására irányuló intézkedésekről;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 98,60%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 87,20%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  tudomásul veszi, hogy az átvitt lekötött előirányzatok aránya a 2012. évi 19,64%-ról 11,60%-ra csökkent 2013-ban; aggodalommal állapítja meg, hogy a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében még mindig jelentős, 41% volt; tudomásul veszi, hogy ezek az átvitelek elsősorban az épületnek az év végére tervezett módosításaira, valamint egyéb olyan adminisztratív költségekre vonatkoztak, amelyekről a számlák még nem érkeztek meg év végéig; felhívja a hivatalt, hogy tegyen fokozott erőfeszítéseket az átvitelek jövőbeli csökkentése érdekében;

6.  tudomásul veszi, hogy a törölt kötelezettségvállalások átviteli szintje 2013-ban az összes átvitel 8,9%-át tette ki, ami a 2012. évi összeggel összehasonlítva 8,4%-os csökkenést jelent; tudomást vesz a hivatal által a probléma orvoslása érdekében tett korrekciós intézkedésekről, és megállapítja, hogy a Számvevőszék lezártnak tekinti a kérdést;

7.  a hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az automatikus átvitelek technikai követelményeinek kidolgozására és értékelésére vonatkozó intézkedéseket követően a Számvevőszék a 2013. évi éves ellenőrzés során nem talált problémás területet;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

8.  tudomásul veszi, hogy a hivatal naprakésszé tette munkaerő-felvételi iránymutatásait és kiválasztási eljárásainak leírását, valamint a 2014-ben hatályba lépett módosított személyzeti szabályzatnak(1) megfelelően kiigazította a kapcsolódó formanyomtatványokat; tudomásul veszi, hogy a hivatal új magatartási kódexet vezetett be tevékenysége átláthatóságának és függetlenségének erősítése érdekében;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

9.  megjegyzi, hogy az igazgatótanácsi tagok és a vezető tisztviselők önéletrajzai és érdekeltségi nyilatkozatai, valamint az igazgató érdekeltségi nyilatkozata nem érhetők el a nyilvánosság számára; felhívja a hivatalt, hogy sürgősen orvosolja ezt a problémát;

Belső ellenőrzés

10.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata a hivatal belső ellenőrzési részlegével együtt 2013-ban átfogó kockázatértékelést végzett a hivatal eljárásaival kapcsolatban, ideértve az igazgatási, pénzügyi, számítástechnikai és operatív vetületeket is; tudomásul veszi, hogy a kockázatellenőrzést követően az arról szóló jelentést a 2014 és 2016 közötti időszakra vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervvel együtt benyújtották a hivatal igazgatótanácsának; a jelentés a személyzeti felvételi eljárásokat, az érdekelt felek kezelését, a közbeszerzést és az informatikai biztonságot is magában foglaló adatkezelést jelölte meg a következő ellenőrzési területként;

11.  a hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat dokumentumalapú vizsgálattal nyomon követte korábbi ajánlásainak végrehajtását, és megállapította, hogy 2013. december 31-ével sem kritikus, sem nagyon fontos ajánlás nem volt lezáratlan;

Egyéb megjegyzések

12.  megállapítja, hogy a Számvevőszék és a hivatal igazgatótanácsának iránymutatásaival összhangban az Europol nyugdíjalapját 2016. január 1-jei hatállyal konszolidálják a hivatal éves beszámolójával; a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy egy erre vonatkozó jogi eszköz kidolgozás alatt van annak érdekében, hogy a változtatásokat időben végre lehessen hajtani;

13.  emlékeztet a Számvevőszék azon megállapítására, hogy a hivatal pénzügyi szabályzata a végrehajtási szabályaiban megállapított olyan részletes szabályokra és eljárásokra utal, amelyek még nem kerültek elfogadásra; sürgeti a hivatalt, hogy e tekintetben hozzon kiigazító intézkedéseket;

o
o   o

14.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(2).

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1023/2013/EU, Euratom rendelete (2013. október 22.) az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló (HL L 287., 2013.10.29., 15. o.).
(2) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat