Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2089(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0093/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0093/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.51
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0160

Elfogadott szövegek
PDF 354kWORD 92k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
P8_TA(2015)0160A8-0093/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2089(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtásaára vonatkozóan az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0093/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 301. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 301. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 53., 2007.2.22., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2089(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0093/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatot az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat).

(1) HL C 442., 2014.12.10., 301. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 301. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 53., 2007.2.22., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2089(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8–0093/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (a továbbiakban: „az ügynökség”) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése 21 348 510 EUR volt, ami 2012-höz képest 4,77%-os növekedést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Unió Alapjogi Ügynökségéről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2012-es számvevőszéki jelentésben tett három megjegyzés vonatkozásában korrekciós intézkedéseket hoztak, és a három ajánlásból kettő „végrehajtva”, egy pedig „nem alkalmazandó (n.a.)” minősítéssel szerepel;

2.  az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

   amikor az ügynökség 2012-ben a takarítási szolgáltatásokra irányuló közbeszerzés során lépcsőzetes keretszerződést kötött két szolgáltatóval, az ajánlatok értékelésénél vétett elírási hiba miatt a vállalkozókat rosszul rangsorolták; elismeri, hogy a Számvevőszéknek tett jelentéssel összhangban a szerződést törölték, a rangsort kijavították, és új szerződést írtak alá a nyertes beszállítóval;
   a tevékenységei által az Unió polgáraira gyakorolt hatásokra vonatkozó információk az ügynökség honlapján érhetők el többféle eszköz révén, továbbá az éves tevékenységi jelentéshez hasonló stratégiai dokumentumokon keresztül;
   az ügynökség igazgatótanácsának határozata nyomán továbbra is alkalmazza a Bizottság visszaélések nyilvánosságra hozatalára vonatkozó iránymutatásait; megjegyzi, hogy ezek az iránymutatások addig maradnak érvényben, amíg az ügynökség el nem fogadja a szabályozó ügynökségek esetében alkalmazandó minta-iránymutatásokat a visszaélések bejelentésére vonatkozóan;
   szorosabb koordinációra vonatkozó együttműködési megállapodást alakítottak ki az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvánnyal, az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal, az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel, az Európai Egyetemi Intézettel, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével és az Európa Tanáccsal;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 100%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 70,27%-os volt, ami 2012-höz képest 11%-os csökkenést jelent; a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy 2013-ban a lekötött előirányzatok általános magas szintje azt jelezte, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  aggodalommal állapítja meg, hogy a lekötött előirányzatok 2014-re való átvitele magas volt, és elérte a 27%-ot a II. cím (igazgatási kiadások) esetében, valamint a 69%-ot a III. cím (operatív kiadások) esetében; megjegyzi, hogy a II. cím alatt szereplő átvitelek főként informatikai eszközök és szolgáltatások tervezett beszerzéséhez kapcsolódnak; megjegyzi továbbá, hogy a III. cím alatti átvitelek főként az ügynökség által végzett tevékenységek operatív, többéves jellegének tudhatók be, mivel a kifizetéseket az előre megállapított ütemezés szerint teljesítik; az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az, hogy a törlési arány nem éri el a 2%-ot, a megfelelő tervezés és az átvitelek megfelelő kezelésének jele;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.  megállapítja, hogy a 2013-as év vonatkozásában sem az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók, sem egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán nem kerültek bele az ügynökség közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a Számvevőszék jelentésébe; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék jelentésében nem tett észrevételeket az ügynökség munkaerő-felvételi eljárásaival kapcsolatban;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

6.  az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az ügynökség ideiglenes szabályokat fogadott el, mielőtt a decentralizált uniós ügynökségeken belüli összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatások alapján elfogadta az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére irányuló felülvizsgált politikáját; megjegyzi, hogy az ügynökségnél folyamatban van az igazgatótanácsára vonatkozó szabályok harmonizációja, és el kell fogadnia a személyzetére vonatkozó szabályokat; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a felülvizsgálat és a harmonizáció eredményeiről, amint azok rendelkezésre állnak;

7.  megismétli azon kérést, hogy minden ügynökség és közös vállalkozás módszeresen mellékeljen egy szabványosított táblázatot végleges éves beszámolójuk közzétételével kapcsolatban, amely tartalmazza a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentéseikben és a költségvetési és pénzgazdálkodásukról szóló jelentéseikben bemutatott adatokat; sürgeti az ügynökséget, hogy hozza összhangba éves beszámolójának formátumát a többi uniós ügynökségével;

8.  tudomásul veszi, hogy a felvételi eljárásokban részt vevő valamennyi felvételi bizottsági tagnak nyilatkozatot kell aláírnia arról, hogy esetében összeférhetetlenség nem áll fenn, és hogy titoktartási kötelezettséget vállal;

Belső ellenőrzés

9.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) kockázatfelmérést végzett a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2013–2015-ös újstratégiai ellenőrzési tervének megállapítása érdekében; elismeri, hogy a kockázatértékelést követően a Belső Ellenőrzési Szolgálat az összes folyamatot megfelelően ellenőrzöttnek értékelte, és hogy egy folyamatot sem minősített magas kockázatot jelentő területté; az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az ügynökség igazgatótanácsa 2013 májusában jóváhagyta az IAS stratégiai ellenőrzési tervét;

10.  tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2013 szeptemberében elvégezte az emberierőforrás-menedzsment ellenőrzését, annak érdekében, hogy értékelést végezzen és független bizonyosságot nyújtson az emberi erőforrások kezelésére vonatkozó belső ellenőrzési rendszer megfelelőségéről és hatékonyságáról; tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést követően a Belső Ellenőrzési Szolgálat hat ajánlást tett, ebből kettőt „nagyon fontosnak”, négyet pedig „fontosnak” minősített; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség benyújtott egy átfogó cselekvési tervet, amelyet a Belső Ellenőrzési Szolgálat elfogadott, és amelynek célja a felmerült problémák mérséklése, továbbá az ügynökség intézkedéseket foganatosít valamennyi ajánlás vonatkozásában;

11.  megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2013 októberében elvégezte a szerződések kezelésének korlátozott felülvizsgálat, amely során három ajánlást fogalmazott meg, melyek egyikét „rendkívül fontosnak”, kettőt pedig „fontosnak” minősítette; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség benyújtott egy átfogó cselekvési tervet, amelyet a Belső Ellenőrzési Szolgálat elfogadott, és amelynek célja a szerződések kezelésével kapcsolatosan felmerült problémák mérséklése, továbbá az ügynökség intézkedéseket foganatosít valamennyi ajánlás vonatkozásában;

12.  elismeri, hogy 2013-ban a Belső Ellenőrzési Szolgálat nyomon követte korábbi ajánlásainak végrehajtását a vonatkozó dokumentumok áttekintésével, és az év végén nem talált lezáratlan ajánlásokat;

o
o   o

13.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat