Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2113(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0094/2015

Předložené texty :

A8-0094/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.52
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0161

Přijaté texty
PDF 519kWORD 102k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex)
P8_TA(2015)0161A8-0094/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2013 (2014/2113(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(5), a zejména na článek 30 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0094/2015),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 308.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 308.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (2014/2113(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(5), a zejména na článek 30 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0094/2015),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2013;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 308.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 308.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2013 (2014/2113(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0094/2015),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentura“) na rozpočtový rok 2013 činil podle finančních výkazů agentury 93 950 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 4,88 %;

B.  vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013 činil podle finančních výkazů agentury 85 500 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 1,79 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá, nikoli však dostatečné a vhodné důkazní informace o legalitě a správnosti uskutečněných operací;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria na rok 2012

1.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že v návaznosti na čtyři připomínky obsažené ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, jež byly ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 označeny jako „probíhající“, byla přijata nápravná opatření a jedna připomínka je nyní ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označena jako „dokončená“, zatímco tři připomínky jako „probíhající“; dále konstatuje, že pokud jde o šest připomínek učiněných ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, byla přijata tři nápravná opatření a tři připomínky jsou nyní označeny jako „dokončené“ a tři jako „probíhající“;

2.  bere na vědomí informace agentury o tom, že:

   zavedla několik opatření pro řešení a prevenci střetu zájmů a vypracovala podrobný postup disciplinárního řízení; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělování absolutoria informovala o tom, zda má v úmyslu přijmout na základě příslušných pokynů Komise zvláštní politiku prevence a řešení střetu zájmů;
   výsledky a dopad práce agentury na obyvatele Unie jsou zveřejňovány na webových stránkách agentury zejména prostřednictvím výroční zprávy o její činnosti, ale také rovněž prostřednictvím kontaktů s medií a organizacemi občanské společnosti,
   ve zkoumaných postupech pro přijímání zaměstnanců byly zjištěny významné nedostatky, které se dotýkají transparentnosti a rovného zacházení s uchazeči; vítá skutečnost, že agentura zavedla postupy, jejichž cílem je výše uvedené nedostatky omezit;

Východisko pro výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací

3.  vyjadřuje politování nad tím, že Účetní dvůr dva po sobě následující roky nezískal přiměřenou jistotu o legalitě a správnosti operací uskutečněných agenturou; konstatuje, že v zájmu ověření výdajů vykázaných spolupracujícími zeměmi provedla agentura v případě společných návratových operací a společných pozemních, námořních a leteckých operací před platbou kontroly přiměřenosti; vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že agentura v případě grantových dohod podepsaných do června 2013 obvykle nepožadovala dokumentaci, která by dokládala nároky spolupracujících zemí; zdůrazňuje, že je nutné provést podrobnou analýzu využívání finančních prostředků Unie v rámci společných pozemních, námořních a leteckých operací;

4.  konstatuje, že většina operací uskutečněných v roce 2013 byla provedena na základě grantových dohod podepsaných do června 2013; dále konstatuje, že grantové operace za rok 2013 nebyly ověřeny ex post, protože takové kontroly se provádějí pouze u grantů, které se vztahují k operacím provedeným v předchozích letech;

5.  se znepokojením konstatuje, že jelikož u operací uskutečněných v roce 2013 chybí dostatečné a přiměřené důkazní informace o účinnosti ověřování ex ante a ex post, nezískal Účetní dvůr dostatečnou jistotu o legalitě a správnosti grantových operací za rok 2013 souvisejících se společnými pozemními, námořními a leteckými operacemi;

6.  vítá, že pro grantové dohody podepsané po červnu 2013 byl zaveden – jak potvrdil Účetní dvůr – přísnější a komplexnější systém ověřování ex ante; dále konstatuje, že podle údajů agentury nezahrnoval statistický vzorek, který Účetní dvůr použil pro audit za rok 2013, operace podléhající systému posílených kontrol ex ante; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložila zprávu o ověřování ex post provedeném v rámci zdokonaleného systému ověřování, která bude obsahovat podrobnou analýzu vylepšených prvků tohoto systému;

Výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací

7.  bere na vědomí sdělení Účetního dvora, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka agentury za rok 2013, jsou s výjimkou výše uvedených výhrad ve všech významných ohledech legální a správné;

Připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky

8.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že podle zprávy Účetního dvora byly výkazy dodavatelů na konci roku sesouhlaseny jen se značnými obtížemi; zdůrazňuje, že je třeba pravidelněji monitorovat zůstatky dodavatelů a včas analyzovat rozdíly;

9.  bere však na vědomí prohlášení agentury, že sesouhlasení je zdlouhavý a časové náročný úkol, který na obou stranách vyžaduje spolupráci účetních informačních systémů; dále konstatuje, že většina veřejných subjektů, která spolupracuje s agenturou, nemá centralizované účetní systémy ani nevede účetnictví na akruální bázi; bere na vědomí, že agentura v roce 2014 zahájila dodatečný postup sesouhlasení, aby zvýšila kvalitu sesouhlasení;

Prevence a řešení případů střetu zájmů

10.  vyjadřuje politování nad tím, že agentura neschválila jasnou, komplexní a objektivní politiku pro předcházení střetům zájmů a jejich řešení; konstatuje, že ačkoliv agentura zatím nepodepsala dohodu o sídle, nebrání jí to ve schvalování interních pravidel, kodexů a pokynů, které uvedou nezbytné definice, zásady a důležité požadavky politiky pro řešení střetů zájmů; také naléhavě žádá agenturu, aby přijala konkrétní opatření k řešení a řízení případů střetu zájmů; vyzývá agenturu, aby přijala výše uvedená opatření do konce září 2015 a informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o konkrétních výsledcích politiky pro řešení střetů zájmů;

11.  připomíná, že agentura zahájila činnost v roce 2005 a dosud nezveřejnila žádné životopisy ani prohlášení o zájmech členů správní rady, zaměstnanců a odborníků; zdůrazňuje význam zveřejnění výše uvedených dokumentů, které by umožnilo zjistit a odhalit soukromé zájmy, jež by potenciálně mohly být ve střetu s povinnostmi daných úředníků;

12.  naléhavě vyzývá agenturu, aby urychleně a v plném rozsahu zveřejnila dané životopisy a prohlášení o zájmech do konce září 2015;

13.  vyzývá agenturu, aby přijala komplexní politiky pro řízení situací zahrnujících střety zájmů, jako např.: odstranění zájmu státního úředníka, vyloučení státního úředníka ze zapojení do dotčeného rozhodovacího procesu, omezení přístupu dotčeného státního úředníka ke konkrétní informaci, přerozdělení povinností státního úředníka nebo odstoupení státního úředníka z funkce;

Rozpočtové a finanční řízení

14.  konstatuje, že v důsledku úsilí vynaloženého na monitorování rozpočtu v roce 2013 dosáhla míra plnění rozpočtu 97,75 % a míra čerpání prostředků na platby 63,98 %;

Závazky a přenosy

15.  je znepokojen tím, že 32 milionů EUR neboli 35 % prostředků na závazky bylo v roce 2013 přeneseno do roku 2014; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že vzhledem k víceleté povaze operací agentury a k vyššímu riziku neočekávaných událostí je roční plánování a plnění rozpočtu mimořádně obtížné a že agentura nemá vliv na opožděné opravné rozpočty; zdůrazňuje však, že stále existuje prostor ke zlepšení sledování rozpočtu, což by pomohlo snížit míru přenosů; žádá agenturu, aby podnikla urychlené kroky ke zlepšení kontroly financování svých víceletých operačních činností;

16.  bere na vědomí, že přenesené prostředky zahrnují souhrnné závazky ve výši 5 200 000 EUR, které jsou zůstatkem dodatečné dotace ve výši 8 200 000 EUR; konstatuje, že tuto dotaci poskytly rozpočtové orgány ke konci roku 2013 na neočekávané a naléhavé provozní potřeby; připomíná, že finanční nařízení agentury pro takovéto přenosy neposkytuje jasný základ, ačkoli byl přijat souhrnný závazek na pokrytí souvisejících operací v roce 2014; vyjadřuje politování nad tím, že finanční nařízení agentury, které bylo vypracováno v souladu s revidovaným rámcovým finančním nařízením, zůstává v této otázce vágní i po revizi z roku 2013;

Převody prostředků

17.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že v roce 2013 bylo uskutečněno 20 rozpočtových převodů v celkové výši 12 200 000 EUR; shledává, že za to částečně může skutečnost, že dokud nebyly poskytnuty dodatečné dotace, byly prostředky potřebné na operace převáděny z jiných rozpočtových položek; dále konstatuje, že agentura snížila počet převodů o 30 % oproti roku 2012 a že v tomto úsilí bude pokračovat; konstatuje, že přidělování prostředků do nejpotřebnějších rozpočtových položek se bude nadále řídit podle operačních potřeb;

Interní audit

18.  bere na vědomí, že v roce 2013 neprovedl útvar interního auditu Komise (IAS) v agentuře žádnou novou auditorskou zakázku; dále bere na vědomí, že IAS sledoval stav plnění přijatých doporučení, která IAS vydal při kontrole „řízení grantů“ a „operačního plánování na základě údajů poskytnutých interními i externími subjekty“; bere na vědomí, že IAS došel k závěru, že z pěti doporučení, která byla označena za připravená k přezkumu, byla čtyři náležitě provedena a jednomu doporučení vydanému v rámci auditu „řízení grantů“ (2009) byl namísto statusu „velmi důležité“ přiřazen status „důležité“;

Další poznámky

19.  konstatuje, že ačkoli agentura zahájila činnost již v roce 2005, až dosud pracovala pouze na základě korespondence a výměny informací s hostitelským členským státem, namísto komplexní dohody o sídle mezi agenturou a hostitelským členským státem, která nebyla nikdy podepsána; souhlasí tudíž s Účetním dvorem, že tato dohoda by dále podpořila transparentnost s ohledem na podmínky, za nichž agentura a její zaměstnanci pracují; žádá orgány hostitelského členského státu, aby situaci napravily, a agenturu, aby ve své příští výroční zprávě uvedla důsledky nepodepsané dohody;

20.  bere na vědomí informaci agentury o tom, že opakovaně předkládané žádosti nebyly orgány jejího hostitelského členského státu kladně vyřízeny a že tuto situaci nezměnil ani vstup nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1168/2011(1) v platnost (prosinec 2011); bere na vědomí informaci agentury, že orgány hostitelského členského nedávno vyjádřily ochotu k zahájení jednání a že v této záležitosti s ní komunikují; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o aktuálním stavu jednání;

o
o   o

21.  pokud jde o další průřezové připomínky, které doplňují jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2015(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1168/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 1).
(2) Texty přijaté k tomuto datu, P8_TA(2015)0130.

Právní upozornění - Ochrana soukromí