Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2113(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0094/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0094/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.52
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0161

Hyväksytyt tekstit
PDF 179kWORD 85k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)
P8_TA(2015)0161A8-0094/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2113(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta 26. lokakuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004(5) ja erityisesti sen 30 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0094/2015),

1.  myöntää Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 308.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 308.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2113(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta 26. lokakuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004(5) ja erityisesti sen 30 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0094/2015),

1.  toteaa, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 308.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 308.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2113(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0094/2015),

A.  toteaa, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 93 950 000 euroa, mikä merkitsee 4,88 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.  toteaa, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston tilinpäätöksen mukaan unionin kokonaisrahoitusosuus sen talousarviosta varainhoitovuodeksi 2013 oli 85 500 000 euroa, mikä merkitsee 1,79 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat, mutta se ei saanut tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä siitä, että tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 kertomuksessa esitettyjen neljän huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 kertomuksessa olivat ”kesken”, toteutettiin korjaavia toimia ja yksi huomautus on vuoden 2013 kertomuksen mukaan ”toteutettu” ja kolme muuta ovat edelleen ”kesken”; toteaa myös, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kuuden huomautuksen osalta kolmessa tapauksessa toteutettiin myös korjaavia toimia ja kolme huomautusta on nyt ”toteutettu” ja kolme on ”kesken”;

2.  panee merkille, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston mukaan

   se toteutti useita toimenpiteitä eturistiriitatilanteiden hallitsemiseksi ja ehkäisemiseksi ja laati yksityiskohtaisen kurinpitomenettelyn; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, aikooko se hyväksyä erityiset eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat toimintaperiaatteet komission suuntaviivojen pohjalta;
   viraston työn tulokset ja tiedot sen toiminnan vaikutuksesta unionin kansalaisiin ovat julkisesti esillä viraston verkkosivustolla pääasiassa sen vuosikertomuksessa, ja ne ovat esillä myös sen yhteyksissä tiedotusvälineisiin ja kansalaisjärjestöihin;
   tarkastetuissa palvelukseenottomenettelyissä havaittiin merkittäviä puutteita, jotka vaikuttivat avoimuuteen ja hakijoiden yhdenvertaiseen kohteluun; pitää myönteisenä, että virasto on pannut täytäntöön menettelyjä, joilla pyritään vähentämään mainittuja puutteita;

Perustelut varauman sisältävälle lausunnolle tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

3.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin ei saanut kahtena peräkkäisenä vuonna kohtuullista varmuutta Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta; panee merkille, että tarkistaakseen yhteistyöhön osallistuvien maiden ilmoittamat menot virasto teki ennen maksujen suorittamista menojen kohtuullisuuden tarkastuksia yhteisten palauttamisoperaatioiden ja yhteisten maa-, ilma- ja merioperaatioiden osalta; pitää erittäin huolestuttavana, että virasto ei ennen kesäkuuta 2013 tehtyjen avustussopimusten yhteydessä yleensä pyytänyt tositteita yhteistyöhön osallistuvien maiden saamisista; korostaa, että on analysoitava kattavasti unionin varojen käyttöä yhteisissä maa-, meri- ja ilmaoperaatioissa;

4.  panee merkille, että suurin osa varainhoitovuotta 2013 koskevista tapahtumista perustui ennen kesäkuuta 2013 tehtyihin avustussopimuksiin; panee lisäksi merkille, että vuonna 2013 toteutuneisiin avustuksia koskeviin tapahtumiin ei kohdistettu jälkitarkastuksia, koska jälkitarkastuksia kohdistetaan vain avustuksiin, jotka liittyvät edeltävän varainhoitovuoden tapahtumiin;

5.  panee huolestuneena merkille, että varainhoitovuoden 2013 avustustapahtumia koskeneiden ennakko- ja jälkitarkastusten vaikuttavuudesta ei saatu tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä, joten tilintarkastustuomioistuin ei saanut riittävää varmuutta yhteisiin maa-, meri- ja ilmaoperaatioihin liittyvien varainhoitovuoden 2013 avustustapahtumien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta;

6.  pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen havaintoa, että avustussopimuksiin alettiin kesäkuusta 2013 lähtien soveltaa tehostettua, entistä kattavampaa ennakkotarkastusjärjestelmää; toteaa myös, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston mukaan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2013 otokseen ei sisältynyt tehostettuun ennakkotarkastusjärjestelmään kuuluvia tapahtumia; kehottaa virastoa antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen tehostetun tarkastusjärjestelmän mukaisesti toteutetuista jälkitarkastuksista sekä yksityiskohtaisen analyysin järjestelmään tehdyistä parannuksista;

Varauman sisältävä lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

7.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan edellä esitettyjä seikkoja lukuun ottamatta varainhoitovuoden 2013 tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Huomautukset tilien luotettavuudesta

8.  pitää huolestuttavana, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan tavarantoimittajilta varainhoitovuoden lopussa saatujen ilmoitusten täsmäyttämisessä oli huomattavia hankaluuksia; toteaa, että tavarantoimittajien saldoja on seurattava säännöllisemmin ja eroja analysoitava oikea-aikaisemmin;

9.  panee kuitenkin merkille, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston mukaan täsmäyttäminen on pitkällistä ja aikaa vievää ja vaatii yhteistyötä ja sitä, että molemmilla osapuolilla on käytössään kirjanpidon tietojärjestelmät; panee lisäksi merkille, että suurimmalla osalla viraston kanssa yhteistyötä tekevistä julkisyhteisöistä ei ole keskitettyjä kirjanpitojärjestelmiä, eivätkä ne tee suoriteperusteista kirjanpitoa; toteaa, että virasto teki vuonna 2014 lisätäsmäytyksen parantaakseen täsmäyttämisen laatua;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta

10.  pitää valitettavana, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan virasto ei hyväksynyt selkeitä, kattavia ja objektiivisia eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia toimintaperiaatteita; toteaa, että vaikka virasto ei ole vielä allekirjoittanut toimipaikkasopimusta, tämä ei estä sitä hyväksymästä sisäisiä sääntöjä ja ohjeita, joissa esitetään eturistiriitoja koskevien toimintaperiaatteiden tarvittavat määritelmät, periaatteet ja perusvaatimukset; kehottaa lisäksi virastoa ryhtymään konkreettisiin toimiin eturistiriitatapausten ratkaisemiseksi ja hallinnoimiseksi; kehottaa virastoa hyväksymään mainitut toimet ennen syyskuun 2015 loppua ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle eturistiriitoja koskevien toimintaperiaatteiden konkreettisista tuloksista;

11.  panee merkille, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan virasto on ollut toiminnassa vuodesta 2005, eikä se ole vielä koskaan tähän mennessä julkaissut johtokuntansa, henkilöstönsä ja asiantuntijoidensa ansioluetteloja ja etunäkökohtia koskevia ilmoituksia; korostaa tarvetta julkaista mainitut asiakirjat, jotka mahdollistaisivat sellaisten yksityisten etujen havaitsemisen ja paljastamisen, jotka voisivat mahdollisesti olla ristiriidassa virkamiesten velvollisuuksien kanssa;

12.  kehottaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan virastoa julkistamaan pikaisesti, kattavasti ja perusteellisesti ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset syyskuun 2015 loppuun mennessä;

13.  pyytää Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan virastoa hyväksymään kattavia toimintaperiaatteita sellaisten eturistiriitatilanteiden hallintaa varten kuin virkamiehen luopuminen edustaan, virkamiehen jäävääminen niin, ettei hän voi osallistua päätöksentekoprosessiin, jossa hän on esteellinen, tiettyjen tietojen käyttöoikeuden rajoittaminen jääviltä virkamieheltä, virkamiehen tehtävien uudelleenjärjestely tai virkamiehen eroaminen virastaan;

Talousarvio- ja varainhallinto

14.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 97,75 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 63,98 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

15.  on huolissaan siitä, että 32 miljoonaa euroa tai 35 prosenttia varainhoitovuoden 2013 sidotuista määrärahoista siirrettiin varainhoitovuodelle 2014; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimien monivuotinen luonne ja ennakoimattomien tapahtumien kohonnut riski muodostavat erityisen haasteen vuotuisen talousarvion suunnittelulle ja toteutukselle ja että viraston ohjaus ei ulotu viivästyneisiin lisätalousarvioihin; huomauttaa kuitenkin, että talousarvion seurantaa on vielä varaa parantaa, jotta siirtojen määrää saadaan pienennettyä; vaatii virastoa ryhtymään nopeasti toimiin, joiden tavoitteena on sen monivuotisen operatiivisen toiminnan rahoitukseen kohdistuva tehostettu valvonta;

16.  panee merkille, että siirtoihin sisältyy 5 200 000 euroa kokonaissitoumuksia, jotka muodostuvat 8 200 000 euron lisätuen jäljellä olevasta määrästä; toteaa, että budjettivallan käyttäjät antoivat tuen varainhoitovuoden 2013 lopulla käyttöön ennakoimattomia ja kiireellisiä operatiivisia tarpeita varten; panee merkille, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston varainhoitoasetuksessa ei esitetä selkeää perustaa tällaisille siirroille, mutta kokonaissitoumuksen avulla oli määrä kattaa asianomaiset toimet vuonna 2014; pitää valitettavana, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston varainhoitoasetus, jossa noudatetaan tarkistettua varainhoidon puiteasetusta, on edelleen epäselvä tältä osin, vaikka sitä tarkistettiin vuonna 2013;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

17.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että varainhoitovuonna 2013 tehtiin 20 määrärahasiirtoa, joiden kokonaismäärä oli 12 200 000 euroa; panee merkille, että siirrot aiheutuivat osittain siitä, että toimia varten oli siirretty varoja muista budjettikohdista ennen kuin lisätuet saatiin käyttöön; panee myös merkille, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan virasto onnistui vähentämään siirtoja 30 prosenttia verrattuna vuoteen 2012 ja että se jatkaa näitä pyrkimyksiään; toteaa, että toimintaan liittyvät tarpeet ohjaavat jatkossakin määrärahojen kohdentamista eniten tarvitseviin budjettikohtiin;

Sisäinen tarkastus

18.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) ei suorittanut yhtään uutta tarkastustoimeksiantoa virastossa vuonna 2013; toteaa lisäksi, että IAS seurasi niiden hyväksyttyjen suositusten täytäntöönpanoa, jotka IAS oli antanut tarkastuksissaan, joista toinen kohdistui avustusten hallintaan ja toinen operatiiviseen suunnitteluun sisäisten ja ulkoisten toimijoiden panoksen perusteella; panee merkille, että IAS totesi, että niistä viidestä suosituksesta, joiden oli ilmoitettu olevan valmiita tarkastettaviksi, neljä on pantu asianmukaisesti täytäntöön ja yhden avustusten hallintaa koskevan tarkastuksen (2009) perusteella annetun suosituksen luokitusta on muutettu ”erittäin tärkeästä” ”tärkeäksi”;

Muita huomautuksia

19.  panee merkille, että vaikka Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan virasto aloitti toimintansa niinkin aikaisin kuin vuonna 2005, sen työskentely on tähän asti perustunut vain kirjeenvaihtoon ja muuhun yhteydenpitoon isäntäjäsenvaltion kanssa viraston ja isäntäjäsenvaltion välisen kattavan toimipaikkasopimuksen sijaan, jota ei ole koskaan allekirjoitettu; on tästä syystä samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että sopimus edistäisi viraston ja sen henkilöstön toimintaolosuhteita koskevaa avoimuutta; pyytää isäntäjäsenvaltion viranomaisia korjaamaan tilanteen ja pyytää virastoa sisällyttämään sen seuraavaan vuosikertomukseen sopimuksen puuttumisesta aiheutuvat seuraukset;

20.  panee Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston antamista tiedoista merkille, että viraston isäntäjäsenvaltiolle esittämät toistuvat pyynnöt eivät kantaneet hedelmää ja että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1168/2011(1) voimaantulo joulukuussa 2011 ei muuttanut tilannetta; panee merkille, että viraston mukaan isäntäjäsenvaltion viranomaiset ilmaisivat äskettäin olevansa halukkaita aloittamaan neuvottelut ja että keskusteluja käydään parhaillaan; kehottaa virastoa pitämään vastuuvapauden myöntävän viranomaisen ajan tasalla kyseisten neuvottelujen tilanteesta;

o
o   o

21.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(2).

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1168/2011, annettu 25. lokakuuta 2011, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 1).
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö