Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2113(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0094/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0094/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.52
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0161

Elfogadott szövegek
PDF 368kWORD 106k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex)
P8_TA(2015)0161A8-0094/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2113(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 30. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0094/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 308. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 308. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 349., 2004.11.25., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2113(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 30. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0094/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 308. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 308. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 349., 2004.11.25., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2113(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8–0094/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (az „ügynökség”) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése 93 950 000 euró volt, ami 2012-höz képest 4,88%-os növekedést jelent;

B.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az ügynökség 2013-ra szóló költségvetéséhez való uniós hozzájárulás összesen 85 500 000 euró volt, ami 2012-höz képest 1,79%-os növekedést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolóiról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentésben”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, azonban nem tudott elegendő és megfelelő ellenőrzési bizonyítékhoz jutni az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett négy megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” megjegyzéssel szerepelnek – kiigazító intézkedéseket tettek, és az egyik megjegyzés a 2013-as számvevőszéki jelentésben „végrehajtva” minősítéssel, a másik három pedig „folyamatban” megjegyzéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő hat megjegyzéssel kapcsolatban három kiigazító intézkedésre került sor, és három esetében immár „végrehajtva” minősítés, míg a másik három esetében a „folyamatban” minősítés szerepel;

2.  az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

   számos intézkedést foganatosítottak az összeférhetetlenségek kezelésére és megelőzésére, beleértve a részletes fegyelmi eljárás kidolgozását; sürgeti az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot arról, hogy elfogad-e vagy sem a Bizottság iránymutatásai alapján az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó külön politikát;
   az ügynökség munkájának eredményeit és uniós polgárokra gyakorolt hatásait az ügynökség honlapján teszi közzé elsősorban az éves tevékenységi jelentésében, illetve a médiával és a civil társadalmi szervezetekkel való kapcsolat révén;
   a megvizsgált munkaerő-felvételi eljárások esetében jelentős hiányosságokra derült fény az átláthatóság és a jelentkezőkkel való egyenlő elbánás terén; örömmel látja, hogy az ügynökség az említett visszásságok kiküszöbölését célzó eljárásokat valósított meg;

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló korlátozó vélemény alapja

3.  sajnálja, hogy a Számvevőszék egymást követő négy évben nem tudott kellő mértékben megbizonyosodni az ügynökség ügyleteinek jogszerűségéről és szabályszerűségéről; megjegyzi, hogy az együttműködő országok által igényelt kiadások ellenőrzéséhez az ügynökség a kifizetések folyósítása előtt a közös kitoloncolási műveletek és a közös szárazföldi/tengeri/légi műveletek esetében ésszerűségi ellenőrzéseket folytatott; komoly aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 2013 júniusa előtt aláírt támogatási megállapodások esetében az ügynökség általában nem kérte az együttműködő országok jogosultságát igazoló dokumentumokat; hangsúlyozza, hogy a közös szárazföldi/tengeri/légi műveletekre előirányzott uniós költségvetés felhasználását hatékonyan kell ellenőrizni;

4.  megjegyzi, hogy a 2013-as tranzakciók döntő része 2013 júniusa előtt kötött támogatási megállapodásokból származott; megjegyzi továbbá, hogy a támogatási megállapodásokkal kapcsolatban nem végeztek utólagos ellenőrzéseket, mivel az ilyen ellenőrzéseket csak a korábbi évekből származó transzakciókkal kapcsolatos támogatások esetében végzik el;

5.  aggasztónak tartja, hogy a 2013-as támogatási tranzakciókra irányuló előzetes, illetve utólagos ellenőrzések eredményességét alátámasztó megfelelő és kellő bizonyíték hiányában a Számvevőszék nem találta megfelelően bizonyíthatónak a közös szárazföldi/tengeri/légi műveletekkel kapcsolatos 2013-as támogatási tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét;

6.  üdvözli a továbbfejlesztett és átfogóbb előzetes ellenőrzési rendszer bevezetését, amelyet a 2013 júniusa után aláírt támogatási megállapodások esetében vezettek be, amint azt a Számvevőszék megállapította; az ügynökség tájékoztatása alapján megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék által a 2013-as ellenőrzés során használt statisztikai minta nem tartalmazott a továbbfejlesztett előzetes ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó transzakciókat; sürgeti az ügynökséget, hogy nyújtson be a mentesítésért felelős hatóságnak jelentést a továbbfejlesztett ellenőrzési rendszer alapján végzett utólagos ellenőrzésekről a rendszeren végzett fejlesztések részletes elemzésével együtt;

Korlátozó vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

7.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék szerint a fent leírt problémák kivételével a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényegi szempontból jogszerűek és szabályszerűek voltak;

Megjegyzések a beszámoló megbízhatóságáról

8.  aggódik amiatt, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a szállítói bizonylatok év végi egyeztetése jelentős nehézségekbe ütközött; rámutat, hogy a szállítói egyenlegeket rendszeresebben kell figyelni és az eltéréseket megfelelőbb időben kell elemezni;

9.  az ügynökség tájékoztatása alapján megjegyzi, hogy az egyeztetési folyamat igen hosszadalmas és időigényes, továbbá együttműködést és számviteli információs rendszerek meglétét teszi szükségessé mindkét félnél; felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy az ügynökséggel együttműködő legtöbb állami szervezet nem rendelkezik központosított könyvelési rendszerrel, és nem eredményszemléletű elszámolást alkalmaz; elismeri, hogy az egyeztetés minőségének javítása érdekében az ügynökség 2014-ben további egyeztetéseket végzett;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése

10.  sajnálja, hogy az ügynökség nem fogadott el az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó, egyértelmű, átfogó és objektív politikát; elismeri, hogy noha az ügynökség még nem írta alá a székhely-megállapodást, ez nem fékezheti azon belső szabályok, kódexek és iránymutatások végrehajtását, amelyek az összeférhetetlenségi politikához szükséges fogalommeghatározásokat, elveket és alapvető követelményeket leszögezik; sürgeti továbbá az ügynökséget, hogy tegyen konkrét lépéseket az összeférhetetlenségi ügyek kezelése és megoldása érdekében; felszólítja az ügynökséget, hogy 2015. szeptember végéig fogadja el a fent említett intézkedéseket, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az összeférhetetlenségi politika konkrét eredményeiről;

11.  tudomásul veszi, hogy bár az ügynökség 2005 óta működik, még mindig nem tette közzé igazgatótanácsa tagjainak, alkalmazottainak és szakértőinek önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát; hangsúlyozza, hogy nyilvánosságra kell hozni a fent említett dokumentumokat, amelyek lehetővé tennék a tisztviselők feladatainak ellátásával esetleg ütköző magánérdekek azonosítását és közzétételét;

12.  sürgeti az ügynökséget, hogy járjon el az önéletrajzok, illetve érdekeltségi nyilatkozatok 2015. szeptember végéig való gyors, teljes és részletes közzététele érdekében;

13.  felszólítja az ügynökséget, hogy fogadjon el átfogó szakpolitikákat az olyan, érdekellentéttel járó helyzetek kezelése érdekében, mint például: a köztisztviselő lemondása az érdekeltségről, a köztisztviselő visszalépése az érdekeltségét érintő döntéshozatali folyamatban való részvételtől, az érintett köztisztviselő bizonyos információkhoz való hozzáférésének korlátozása, a köztisztviselő feladatkörének átszervezése, vagy a köztisztviselő lemondása hivataláról;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

14.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 97,75%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 63,98%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

15.  aggódik amiatt, hogy 32 millió eurót, azaz a 2013-ban lekötött előirányzatok 35%-át átvitték 2014-re; megjegyzi a számvevőszéki jelentés alapján, hogy az ügynökség tevékenységeinek többéves jellege és a váratlan események fokozottabb kockázata különösen nagy kihívást jelent az éves költségvetési tervezés és végrehajtás számára, valamint hogy a késői költségvetés-módosításokra az ügynökségnek továbbra sincs befolyása; rámutat arra azonban, hogy az átvitelek szintjének csökkentése érdekében a költségvetés-ellenőrzés még mindig javítható; kéri az ügynökséget, hogy tegyen azonnali lépéseket a többéves működési tevékenységeinek finanszírozásával kapcsolatos ellenőrzés javítására;

16.  megjegyzi, hogy az átvitelek 5 200 000 euró összegű globális kötelezettségvállalásokat tartalmaznak, amely a 8 200 000 euró összegű kiegészítő támogatás maradványmérlege; megjegyzi, hogy a költségvetési hatóságok a támogatást 2013 végén bocsátották rendelkezésre a váratlan és sürgős működési szükségletek kielégítésére; megjegyzi, hogy noha a globális kötelezettségvállalás célja a vonatkozó műveletek 2014-ben történő finanszírozása volt, az ügynökség pénzügyi szabályzata nem nyújt egyértelmű alapot az ilyen átvitelek végrehajtásához; sajnálatosnak tartja, hogy az ügynökség pénzügyi szabályzata, amely a felülvizsgált költségvetési keretrendeleten alapul, még a 2013-as felülvizsgálatot követően sem tartalmaz egyértelmű rendelkezéseket e tekintetben;

Átcsoportosítások

17.  a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy 2013-ban 12 200 000 euró értékben 20 költségvetési átcsoportosításra került sor; tudomásul veszi, hogy ennek oka részben az, hogy amíg nem álltak rendelkezésre a kiegészítő támogatások, a műveletekhez szükséges pénzösszegek más költségvetési sorokból kerültek átcsoportosításra; megjegyzi továbbá, hogy 2012-höz képest az ügynökség 30%-kal csökkentette az átcsoportosítások számát és ezt a törekvését a jövőben is fenntartja; felhívja a figyelmet, hogy az előirányzatoknak a leginkább szükséges költségvetési sorok számára történő elkülönítése továbbra is a működési szükségletek függvényében történik;

Belső ellenőrzés

18.  megjegyzi, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) nem végzett újabb ellenőrzéseket az ügynökségnél; megjegyzi továbbá, hogy a Szolgálat nyomon követte a „Támogatáskezelés” és „A belső és külső érdekelt felektől származó információkon alapuló működési tervezés” témakörökről szóló IAS-ellenőrzés alapján elfogadott ajánlások végrehajtásának státuszát; tudomásul veszi, hogy az IAS arra a következtetésre jutott, hogy a felülvizsgálatra késznek jelentett öt ajánlás közül négyet megfelelő módon végrehajtottak, a 2009-es „Támogatáskezeléssel” kapcsolatos ellenőrzés nyomán megfogalmazott egy „nagyon fontos” ajánlást pedig „fontos”-ra mérsékeltek;

Egyéb megjegyzések

19.  megjegyzi, hogy bár az ügynökség már 2005-ben megkezdte működését, működésének alapja mind a mai napig a fogadó tagállammal folytatott levelezés és eszmecsere, nem pedig az ügynökség és a tagállam közötti átfogó székhely-megállapodás, amely még egyáltalán nem került aláírásra; ezért egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy egy ilyen megállapodás elősegítené az ügynökség és személyzete működési feltételeinek jobb átláthatóságát; kéri a fogadó tagállam hatóságait, hogy orvosolják a helyzetet, és kéri az ügynökséget, hogy következő éves tevékenységi jelentésében számoljon be arról, hogy a megállapodás hiánya mivel jár;

20.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a fogadó tagállam hatóságaihoz intézett ismételt kérelmek sikertelenek voltak, és hogy ezen a helyzeten az 1168/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(1) 2011 decemberi hatálybalépése sem változtatott; az ügynökség tájékoztatása alapján megjegyzi, hogy a fogadó tagállam hatóságai nemrégiben kifejezték hajlandóságukat a tárgyalások megkezdésére, és hogy az eszmecserék már zajlanak; sürgeti az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a tárgyalások menetéről;

o
o   o

21.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(2).

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1168/2011/EU rendelete (2011. október 25.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 304., 2011.11.22., 1. o.).
(2) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat