Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2113(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0094/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0094/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.52
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0161

Pieņemtie teksti
PDF 506kWORD 102k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)
P8_TA(2015)0161A8-0094/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2113(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2004. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām(5), un jo īpaši tās 30. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0094/2015),

1.  sniedz Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 308. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 308. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2113(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2004. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām(5), un jo īpaši tās 30. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0094/2015),

1.  konstatē, ka Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas gada pārskata pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2013. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 308. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 308. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2113(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0094/2015),

A.  tā kā Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka Aģentūras galīgais budžets 2013. finanšu gadā bija EUR 93 950 000, kas ir par 4,88 % vairāk nekā 2012. gadā;

B.  tā kā saskaņā ar Aģentūras finanšu pārskatiem Savienības kopējais ieguldījums Aģentūras 2013. gada budžetā bija EUR 85 500 000, kas ir par 1,79 % vairāk nekā 2012. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami, taču tai neizdevās iegūt pietiekami pārliecinošus revīzijas pierādījumus par pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka ir veikti koriģējošie pasākumi attiecībā uz četriem komentāriem, kas bija formulēti 2011. gada ziņojumā un attiecībā uz kuriem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā bija norādīts, ka pasākumu ieviešana ir sākta, savukārt Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā ir norādīts, ka viens pasākums ir ieviests un pārējo triju ieviešana joprojām ir sākta; turklāt norāda, ka arī ir veikti koriģējoši pasākumi attiecībā uz sešiem komentāriem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā, un ir minēts, ka trīs ieteikumi ir ieviesti un pārējos trijos gadījumos ieviešana ir sākta;

2.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka:

   ir ieviesti vairāki pasākumi, lai pārvaldītu un nepieļautu interešu konfliktu veidošanos, tostarp ir izstrādāta detalizēta disciplinārā procedūra; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par to, vai, pamatojoties uz Komisijas vadlīnijām, tā izstrādās īpašu kārtību interešu konfliktu nepieļaušanai un novēršanai;
   informācija par Aģentūras darba rezultātiem un ietekmi uz Savienības pilsoņiem ir publiski pieejama Aģentūras tīmekļvietnē — galvenokārt gada darbības pārskatā, kā arī saziņā ar plašsaziņas līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām;
   darbā pieņemšanas procedūrās Palāta konstatēja nopietnus trūkumus, kas ietekmē pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem: atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir ieviesusi procedūras, kuru mērķis ir samazināt minētos trūkumus;

Pamatojums atzinumam ar piezīmēm par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību

3.  pauž nožēlu par to, ka otro gadu pēc kārtas Revīzijas palāta nav guvusi pamatotu pārliecību par Aģentūras darījumu likumību un pareizību; norāda, ka, lai pārbaudītu sadarbībā iesaistīto valstu izdevumu pieprasījumus, Aģentūra veica pamatotības pārbaudes pirms maksājuma par kopīgām atpakaļnosūtīšanas operācijām un kopīgām sauszemes/jūras/gaisa operācijām; pauž dziļas bažas par to, ka attiecībā uz dotāciju līgumiem, kas parakstīti līdz 2013. gada jūnijam, Aģentūra parasti nepieprasīja sadarbībā iesaistīto valstu pieprasījumu apliecinošos dokumentus; uzsver, ka ir nepieciešams rūpīgāk analizēt Savienības līdzekļu izlietojumu saistībā ar kopīgiem pasākumiem pie sauszemes, jūras un gaisa robežām;

4.  norāda, ka lielākā daļa to 2013. gada darījumiem bija saistīti ar dotāciju līgumiem, kas parakstīti pirms 2013. gada jūnija; turklāt norāda, ka 2013. gada dotāciju darījumi nebija pakļauti ex post pārbaudēm, jo tikai dotācijas saistībā ar darījumiem no iepriekšējiem gadiem ir pakļautas šādām pārbaudēm;

5.  ar bažām norāda, ka, tā kā trūkst pietiekamu un atbilstošu pierādījumu ex ante un ex post pārbaužu efektivitātei 2013. gada dotāciju darījumu gadījumā, Revīzijas palāta uzskatīja, ka 2013. gada dotāciju darījumiem, kas saistīti ar kopīgām sauszemes, jūras un gaisa operācijām, apliecinājums attiecībā uz likumību un pareizību ir nepietiekams;

6.  atzinīgi vērtē stiprāku un visaptverošu ex ante pārbaužu sistēmu, kas tika ieviesta pēc 2013. gada jūnija parakstītiem dotāciju līgumiem un ko atzina Revīzijas palāta; turklāt pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju norāda, ka statistikas izlase, ko Revīzijas palāta izmanto 2013. gada revīzijā, neietvēra darījumus, uz ko attiecas pastiprināta ex ante pārbaudes sistēma; aicina Aģentūru sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu par ex post pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar uzlabotu pārbaudes sistēmu un detalizētu analīzi par sistēmas uzlabojumiem;

Atzinums ar iebildi par pakārtoto darījumu likumību un pareizību

7.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas sniegto informāciju — izņemot iepriekš minētos jautājumus — 2013. finanšu gada pārskatos norādītie pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

Komentāri par pārskatu ticamību

8.  pauž bažas par to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu piegādātāju paziņojumi gada beigās tika saskaņoti ar ievērojamām grūtībām; norāda, ka piegādātāju bilances ir nepieciešams uzraudzīt regulārāk un atšķirības analizēt savlaicīgāk;

9.  tomēr pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka saskaņošanas process ir ilgstošs un laikietilpīgs un ka nepieciešama sadarbība un grāmatvedības informācijas sistēmas abās pusēs; atzīst arī to, ka lielākajai daļai publisko struktūru, kas sadarbojas ar Aģentūru, nav ne centralizētas grāmatvedības sistēmas, ne uzkrājumu grāmatvedības; pieņem zināšanai, ka Aģentūra 2014. gadā uzsāka papildu saskaņošanas pasākumus, lai uzlabotu saskaņošanas kvalitāti;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

10.  pauž nožēlu par to, ka Aģentūra nav pieņēmusi skaidru, vispusīgu un objektīvu politiku attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību; konstatē, ka, lai gan Aģentūra vēl nav parakstījusi tās mītnes nolīgumu, tas netraucē tai pieņemt iekšējos noteikumus, kodeksus un vadlīnijas, ar ko nosaka nepieciešamās definīcijas, principus un būtiskās prasības politikai attiecībā uz interešu konfliktiem; turklāt mudina Aģentūru veikt konkrētus soļus, lai atrisinātu un pārvaldītu lietas, kas saistītas ar interešu konfliktiem; aicina Aģentūru līdz 2015. gada septembra beigām pieņemt minētos pasākumus un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par konkrētiem rezultātiem, kas panākti ar tās interešu konfliktu novēršanas politiku;

11.  konstatē, ka Aģentūra uzsāka darbu 2005. gadā un joprojām nav publicējusi valdes locekļu, darbinieku un ekspertu CV un interešu deklarācijas; uzsver, ka minētos dokumentus ir nepieciešams publicēt, jo tas ļautu konstatēt un publiskot privātās intereses, kuras potenciāli varētu būt pretrunā ar amatpersonu pienākumiem;

12.  mudina Aģentūru līdz 2015. gada septembra beigām ātri, pilnīgi un padziļināti atklāt CV un interešu deklarācijas;

13.  aicina Aģentūru pieņemt visaptverošas politikas nostādnes interešu konflikta situāciju pārvaldībai, tādas kā civildienesta ierēdņa atbrīvošanās no attiecīgajām interesēm, civildienesta ierēdņa atteikšanās no iesaistīšanās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar viņa interesēm, konkrētas informācijas pieejamības ierobežošana attiecīgajam civildienesta ierēdnim, civildienesta ierēdņa pienākumu pārveidošana vai viņa atteikšanās no ieņemamā amata;

Budžeta un finanšu pārvaldība

14.  ņem vērā, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 97,75 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 63,98 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

15.  pauž bažas par to, ka uz no 2013. gada uz 2014. gadu tika pārnesti EUR 32 miljoni jeb 35 % saistību apropriāciju; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Aģentūras darbības daudzgadu raksturs un neparedzētu notikumu paaugstinātais risks rada īpašas grūtības ikgadējā budžeta plānošanai un īstenošanai un ka vēlāki budžeta grozījumi ir ārpus Aģentūras kontroles; tomēr norāda, ka joprojām ir iespējas uzlabot budžeta uzraudzību, lai palīdzētu samazināt apropriāciju pārnešanas līmeni; aicina Aģentūru veikt steidzamus pasākumus daudzgadu darbības finansējuma kontroles uzlabošanai;

16.  pieņem zināšanai, ka pārnesumi ietver vispārējās saistības EUR 5 200 000, kas ir atlikusī bilance no papildu subsīdijas EUR 8 200 000 apmērā; norāda, ka budžeta lēmējiestādes šo subsīdiju darīja pieejamu 2013. gada beigās, lai risinātu negaidītas un neatliekamas operatīvās vajadzības; norāda, ka Aģentūras finanšu regula nesniedz skaidru pamatu šādai pārnešanai, lai gan vispārējās saistības tika piešķirtas, lai segtu saistītas darbības 2014. gadā; pauž nožēlu par to, ka Aģentūras finanšu regula, kas atbilst pārskatītajai Finanšu pamatregulai, šajā jautājumā joprojām ir neskaidra pat pēc 2013. gadā veiktās pārskatīšanas;

Pārvietojumi

17.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka 2013. gadā tika veikti 20 budžeta pārvietojumi par kopējo summu EUR 12 200 000; atzīst, ka tas ir daļēji saistīts ar to, ka līdzekļi, kas nepieciešami darbībām, tika pārvietoti no citām budžeta pozīcijām līdz brīdim, kamēr tika darītas pieejamas papildu subsīdijas; turklāt atzīst, ka Aģentūra pārvietojumu skaitu salīdzinājumā ar 2012. gadu samazināja par 30 % un turpinās savus centienus; norāda, ka operatīvās vajadzības turpinās noteikt apropriāciju piešķiršanu budžeta pozīcijām, kur tas visvairāk nepieciešams;

Iekšējā revīzija

18.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) neveica jaunas revīzijas Aģentūrā 2013. gadā; turklāt norāda, ka IAS veica pēcpārbaudi par ieviešanas statusu pieņemtajiem ieteikumiem no IAS revīzijām par tēmām „Dotāciju pārvaldība” un „Operatīvā plānošana, pamatojoties uz iekšēju un ārēju ieinteresēto personu ieguldījumu”; norāda, ka IAS secināja, ka no pieciem ieteikumiem, par kuriem tika ziņots, ka tie ir gatavi izskatīšanai, četri ir pienācīgi īstenoti un viens „ļoti svarīgs” ieteikums, kas izriet no „Dotāciju pārvaldības” revīzijas (2009) ir pazemināts uz kategoriju „svarīgs”;

Citi komentāri

19.  norāda, ka, lai gan Aģentūra savu darbību uzsāka jau 2005. gadā, tā vēl līdz šim laikam strādā, pamatojoties uz saraksti un viedokļu apmaiņu ar uzņēmēja dalībvalsti, un visaptverošs mītnes nolīgums starp Aģentūru un uzņēmēja dalībvalsti nav parakstīts; tāpēc piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka šāds nolīgums vēl vairāk veicinātu pārredzamību attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar kuriem Aģentūra un tās darbinieki darbojas; aicina uzņēmēja dalībvalsts iestādes atrisināt šo situāciju un aicina Aģentūru iekļaut informāciju par to, kādas sekas izraisa nolīguma trūkums, nākamajā gada ziņojumā;

20.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tās atkārtota vēršanās pie uzņēmējas dalībvalsts iestādēm bija nesekmīga un ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1168/2011(1) stāšanās spēkā 2011. gada decembrī šo situāciju neizmainīja; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju norāda, ka uzņēmējas dalībvalsts iestādes nesen izteica vēlmi sākt sarunas un ka tiek gatavota viedokļu apmaiņa; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par stāvokli šajās sarunās;

o
o   o

21.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2005. gada 29. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(2).

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1168/2011, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 304, 22.11.2011., 1. lpp.).
(2) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika